Activele circulante și imobilizate

  • ACTIVE CIRCULANTE: se consumă integral la prima lor utilizare, transmițându-și valoarea asupra bunurilor produse, a serviciilor sau a lucrărilor realizate. Mai poartă denumirea și de active tangibile, deoarece ele au substanță materială și se concretizează în: stocuri și producție în curs de execuție, creanțe, titluri de plasament (investiții financiare pe termen scurt), disponibilități bănești. Aceste active se află într-o continuă mișcare și reînnoire în cadrul procesului de producție.
  • ACTIVE IMOBILIZATE: nu se consumă la prima utilizare, deoarece ele sunt destinate a fi utilizate pe o perioadă mai mare de timp. Se mai numesc și active intangibile, deoarece ele nu au substanță materială și îmbracă forma de: imobilizări corporale, imobilizări necorporale și imobilizări financiare.
  • AGENT OFICIAL DE BURSĂ: persoana împuternicită de comitetul de bursă să intermedieze și să încheie tranzactii la bursele de valori și de mărfuri. Agentul oficial de bursă primește de la clienții săi o remunerație stabilită de comitetul de bursă. Un astfel de agent nu are voie să încheie tranzacții în nume propriu.
  • ARBITRAJ DE BURSĂ : constă în efectuarea unor operațiuni de cumpărare și vânzare de titluri și de acțiuni, efectuate la cel puțin două burse de valori de pe piețe diferite și în aceeași zi, cu scopul de a obtine un câștig din diferențele de curs.