fbpx

SSIF GOLDRING SA


Adunarea generală a acționarilor (AGA)

Societățile pe acțiuni se bazează pe deciziile AGA, care este convocată de acționarii societății sau de către Consiliul de Administrație. În cadrul AGA toți acționarii sunt invitați să participe, cu mențiunea că, în cazul în care nu pot fi prezenți, pot trimite un înlocuitor împuternicit prin procură notarială. Aceasta poate fi de ouă tipuri: ordinară și extraordinară.

Adunările Extraordinare (AGEA) aprobă schimbarea formei juridice a societății, mutarea sediului, schimbul obiectului de activitate, modificarea sediilor secundare, prelungirea duratei societății, majorarea de capital social, reducerea sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni, schimbările în planul de dezvoltare, modificarea acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau viceversa, emisiunea de obligațiuni și orice altă modificare a actului constitutiv sau alte hotărâri. AGEA necesită prezența acționarilor care dețin minim 25% din totalul drepturilor de vot la prima convocare și cel puțin 20% din numărul total de drepturi de vot la următoarele convocări, dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul minim, dar prin actul constitutiv se pot fixa praguri de cvorum mai mari. Hotărârile din cadrul Adunărilor Extraordinare se iau în condiții de majoritate simplă, cu excepția deciziilor privind modificările de capital, privind obiectul de activitate, fuziunea sau dizolvarea societății – unde sunt necesare două treimi din voturi. Convocarea AGOA și hotărârile luate în cadrul Adunărilor Generale se publică printr-un raport curent la BVB în cel mai scurt timp.

Adunările Ordinare (AGOA) necesită prezența a cel puțin 25% din acționarii companiei la prima convocare, dacă prin actul constitutiv nu se decide un prag mai mare, și au loc în termen de cel puțin 30 de zile de la publicarea, în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a convocatorului Adunării. Hotărârile în AGOA se iau în condiții de majoritate simplă, respectiv cu un număr de voturi „pentru” reprezentând majoritatea simplă a celor prezenți. Adunările Generale sunt întrunite la inițiativa Consiliului de administrație sau a unui acționar/grup de acționari care deține/dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot.

 

 

 

 
24
Ani de experiență
32
Listări intermediate
22
Plasamente private
23
Burse internaționale
0.01
$ per acțiune pentru S.U.A. și Canada
0.42%
Comision BVB
 

 

Noutati
 
dividendele

Cum se impozitează dividendele?

În România, impozitul pe dividende este aplicabil persoanelor fizice sau juridice, indiferent de naționalitatea acestora. Dividendele sunt distribuite de către un emitent, direct proporțional cu cota deținută de investitori. Din ...
Citește mai mult

Diversificarea prin opțiuni

Ce funcționează și ce nu funcționează în administrarea unui portofoliu în perioadele de scădere a pieței? De un an pregătesc investitorii care dețin sau își construiesc un portofoliu de acțiuni ...
Citește mai mult
OMRO

Listare obligațiuni OMRO26

Marți, 10 mai, debutează la tranzacționare cea mai recentă emisiune de obligațiuni corporative emise de OMRO IFN. Oferta este cea de-a doua emisă de societate și s-a încheiat anticipat în ...
Citește mai mult
 
SSIF GOLDRING SA