Venituri

Veniturile reprezintă suma de bani pe care o companie o primește din activitățile sale normale de afaceri, adică din vânzarea de bunuri și servicii. Există situații în care companiile primesc venituri din dobânzi, dividende sau redevențele plătite lor de către alte companii. Totodată, veniturile se pot referi la cifra de afaceri în general sau la suma primită pe parcursul unei perioade de timp.

Veniturile sunt de două tipuri:

  • Venitul net: veniturile totale – cheltuielile, pe o anumită perioadă de timp;
  • Venitul brut: veniturile totale ale unei companii.

Prospect

Prospectul este acel document care este întocmit în cazul derulării unei oferte publice de valori mobiliare sau în cazul admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, care este situată sau funcționează într-un stat membru. Un prospect prezintă informațiile necesare și importante pentru efectuarea de către un investitor a unei evaluări în cunoștință de cauză. Acesta conține informații referitoare la drepturile valorilor mobiliare, la motivele emisiunii valorilor mobiliare și la impactul pe care aceasta îl are asupra societății în cauză. Conținutul prospectului trebuie să fie exact, just și clar și înainte de a fi pus la dispoziția publicului, acesta trebuie să fie aprobat de către ASF.


Price to Earnings

Raportul preț/profit (P/E) este unul dintre cele mai utilizate rapoarte de pe piață, deoarece este foarte relevant și foarte ușor de calculat. Se calculează prin împărțirea prețului unui activ la profitul net per activ și arată suma pe care tu, în calitate de investitor, trebuie să o plătești pentru a obține o unitate monetară din profiturile unei companii emitente de acțiuni, dar îți arată și în cât timp îți poți recupera investiția.


Price to Booking Value

Raportul preț/valoare contabilă (P/BV) este raportul dintre preț și valoarea capitalurilor proprii per acțiune. Acesta reprezintă valoarea de piață a unei unități monetare din activul net al societății și este relevant în evaluarea companiilor cu o pondere mare a activelor lichide, precum fondurile de investiții sau băncile. Este, în schimb, mai puțin relevant când vine vorba de companiile din sectorul tehnologic, având în vedere că acestea nu dețin un nivel ridicat al activelor nete.


Price to sales

Raportul preț/cifra de afaceri (P/S) reprezintă raportul dintre prețul acțiunii unei companii și cifra de afaceri per acțiune. Acest raport arată cât plătești ca investitor pentru un leu cifră de afaceri.


EBITDA

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciaton and Amortization) este profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare. Acest indice poate fi înșelător, deoarece elimină costul investițiilor de capital, precum imobilizările corporale și echipamentele. Valoarea acestui indicator poate fi calculată pe baza datelor cunoscute din situațiile financiare ale unei companii. Cifrele privind câștigurile, impozitele și dobânzile se găsesc în contul de profit și de pierdere, în timp ce cifrele de amortizare și depreciere se găsesc în mod normal în notele explicative sau în situația fluxului de numerar.

EBITDA = Profit Net + Cheltuieli cu dobânda + Cheltuieli cu impozitele + Cheltuielile cu amortizarea și cu deprecierea

            EBITDA/cifra de afaceri x 100


EBIT

EBIT, sau profitul operațional, este un indicator economic care măsoară nivelul profitului unei companii ce rezultă din activitatea sa de bază, cea de exploatare. Profitul operațional este cunoscut ca fiind profitul înainte de dobânzi și de impozite sau EBIT (Earnings Before Interest and Taxes). Acesta se calculează ca diferența dintre veniturile totale și cheltuielile totale ale unei companii, fără a lua în considerare dobânzile și impozitele. Profitul operațional nu include profiturile/pierderile realizate din activitățile financiare și extraordinare.

EBIT = EBITDA – Cheltuielile cu amortizarea și cu deprecierea