fbpx

GOLDRING SA


Caiet de sarcini

Ce este un caiet de sarcini?

Un caiet de sarcini constituie o parte integrantă a unei oferte făcute de către ofertant cumpărătorului și totalitatea cerințelor pe baza cărora se întocmește de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Ce conține?

Caietul de sarcini conține specificații tehnice și este utilizat în cadrul procesului de licitație.
Specificațiile tehnice definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. În cazul contractelor pentru lucrări, specificațiile tehnice pot face referire la reguli de proiectare și de calcul, inclusiv al costurilor, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor precum și la tehnici, procedee și metode de construcție.

< Vezi alți termeni bursieri

 

 

 

 
25
Ani de experiență
34
Listări intermediate
22
Plasamente private
23
Burse internaționale
0.01
$ per acțiune SUA și Canada
0.42
% Comision BVB
 

 

Noutati
 
Relația cu investitorii Vektor

Relația cu investitorii în proces de evaluare!

La tablă, responsabilii în relația cu investitorii… După rezultatele la 9 luni și bugetele revizuite, BVB se pregătește de trasarea unei noi linii de calcul. Se adună plusurile și se ...
Citește mai mult

Analiza tehnică – principii și particularități

Ce este analiza tehnică? Analiza tehnică presupune examinarea informațiilor istorice referitoare la piață, cum ar fi evoluția prețurilor și a volumului tranzacțiilor. Prin combinarea cunoștințelor din domeniul psihologiei pieței, al ...
Citește mai mult
analiza fundamentala

Analiza fundamentală – strategii și avantaje

Ce este analiza fundamentală? Analiza fundamentală măsoară valoarea intrinsecă a unui instrument financiar prin examinarea factorilor financiari și economici. Pentru a afla valoarea intrinsecă, acțiunile sunt selectate pe baza informațiilor ...
Citește mai mult
 
SSIF GOLDRING SA