Rapoarte de sustenabilitate la BVB

Pe măsură ce schimbările climatice și sănătatea populației au devenit și rămân subiecte din ce în ce mai dezbătute în zilele noastre, adaptabilitatea companiilor la o strategie de business care să încurajeze sustenabilitatea a devenit un important criteriu de selecție în vederea investițiilor potențialilor acționari. Altfel spus, companiile au obligația morală de a deveni mai responsabile în privința mediului înconjurător, dar și în privința sănătății angajaților, a clienților și a comunității.

Din nevoia de a cuantifica aceste obiective sociale a căror importanță nu poate fi ignorată, a luat ființă un nou criteriu non-financiar, dar care, în cele din urmă, poate să influențeze activitatea operațională și cifrele unei companii: criteriul ESG. Noțiunea de ESG face referire la trei componente importante și necesare a fi analizate în prezent, respectiv:

Environment – impactul asupra mediului înconjurător avut de companie

Social – relația pe care compania o are cu acționarii, angajații, clienții și comunitatea.

(Corporate) Governance – respectarea principiilor de guvernanță corporativă

Pentru mai multe detalii privind investițiile sustenabile, puteți consulta articolul Investiții sustenabile la bursă (ESG).

Criteriul ESG este cu atenție monitorizat de companii, de managerii de fonduri, dar și de stakeholderi, având o popularitate crescândă. Chiar dacă în prezent, este dificil de dovedit faptul că acțiunile unei companii cu un scor ESG ridicat ar putea înregistra randamente superioare pieței, din cauza lipsei unui istoric consistent în spate, o politică sustenabilă poate crea valoare adăugată unei afaceri pe termen mediu și lung, aspect care ar putea influența în cele din urmă și evoluția cotației unei acțiuni sau volatilitatea acesteia. În același timp, poate fi un important criteriu într-o analiză comparativă a două sau mai multor companii care activează în același sector și în special în industrii considerate a fi mai vulnerabile, tocmai ca urmare a adoptării politicilor sustenabile  în economia mondială.

Principii ESG la Bursa de Valori București

Asemenea companiilor internaționale, și societățile listate la bursa locală acordă o deosebită importanță sustenabilității afacerilor.

Pe platforma BVB Research Hub sunt disponibile, începând cu acest an, primele scoruri ESG ale unor companii listate la BVB, pregătite de către Sustainalytics. Companiile acoperite sunt: Antibiotice Iași (ATB), BRD Groupe Societe Generale (BRD), Farmaceutica Remedia (RMAH), Nuclearelectrica (SNN), OMV Petrom (SNP), TeraPlast (TRP), Transgaz (TGN), Sphera Franchise Group (SFG) și Bursa de Valori București (BVB).

SimbolESG Risk ScoreESG Risk Ranking ScoreExposureManagementMomentum
ATB25.417/442 top 5%47.550.1-15.4
BRD19.228/377 top 8%40.355.8-17.1
BVB16.975/113 top 66%2532.9-1.1
RMAH16.715.46 top 32%2328.9-1.6
SNN19.418/295 top 7%49.865.6-21.8
SNP22.44/146 top 3%68.979.3-11.9
TGN27.327/112 top 24%44.243.5-11.7
SFG29.561/124 top 49%3721.2-0.6
TRP2231/131 top 24%37.444.2-12.1

Sursă: bvbresearch.ro

 

ESG Risk Score – Acest indicator măsoară amploarea riscurilor ESG negestionate de către companie. Un scor mai scăzut semnifică o amploare mai limitată a riscurilor ESG negestionate.

ESG Risk Ranking Score – Acest parametru indică clasarea companiei la nivelul subindustriei în care este încadrată conform metodologiei Sustainalytics. O clasare mai ridicată semnifică o performanță ESG mai bună în comparație cu companiile similare din universul acoperit de Sustainalytics.

Exposure – Acest indicator evaluează expunerea companiei la diferite riscuri ESG materiale. Indicatorul Exposure Score calculat de Sustainalytics ia în considerare specificul subindustriei în care activează compania, dar și caracteristici individuale ale companiei, precum modelul de business. Un scor mai mai mare indică o expunere mai ridicată a companiei la riscuri ESG materiale.

Management – Indicatorul Management Score evaluează în ce măsură riscurile ESG identificate sunt gestionate de către managementul companiei, pe baza programelor, practicilor si politicilor disponibile public. Un scor mai ridicat indică o performanță mai bună a managementului în administrarea riscurilor ESG identificate.

Momentum – Acest parametru indică evoluția parametrului ESG Risk Rating față de perioada anterioară analizată. Un scor negativ reprezintă o îmbunătățire a nivelului riscurilor ESG negestionate.

Ce companii locale publică rapoarte de sustenabilitate?

Omv Petrom – Rapoarte de sustenabilitate

Banca Transilvania – Raport de sustenabilitate 2020

Romgaz – Rapoarte de sustenabilitate

Electrica – Rapoarte de sustenabilitate

One United Properties – Raport de sustenabilitate 2020

MedLife – Raport sustenabilitate 2020

Transgaz – Raport sustenabilitate 2020

Sphera Franchise Group – Rapoarte de sustenabilitate

Alro – Rapoarte de sustenabilitate

Patria Bank – Rapoarte de sustenabilitate

Chimcomplex – Declarație nefinanciară 2020

TeraPlast – Raport de sustenabilitate

Promateris – Raport sustenabilitate 2021

Vifrana – Raport sustenabilitate 2020

BRK – Raport de sustenabilitate 2020