Documente de studiat înainte de a investi într-o companie

Cele mai importante documente de studiat sunt: contul de profit și pierdere, bilanțul și situația fluxului de numerar. Cu toate că la început poate părea intimidant, studiul acestora stă la baza unei investiții inteligente. Acestea se găsesc în raportul anual și în rapoartele semestriale și trimestriale, după cum vă spuneam în articolul precedent „Cum să aduni informații valoroase despre companii”.

  1. Contul de profit și pierdere

Contul de profit și pierdere oferă o privire asupra încasărilor companiei, asupra cheltuielilor acesteia și arată și profitul înregistrat pe o perioadă de timp care se întinde de la trei luni la un an. Aceste informații fac parte din categoria celor publicate în rapoartele financiare, fie ele semestriale, trimestriale sau anuale.

Din acest document se poate observa care este situația companiei. Este un lucru lesne de înțeles că o companie este considerată profitabilă dacă primește mai mulți bani decât cheltuiește. Cu cât profitul unei companii este mai mare decât încasările acesteia, cu atât este mai avantajos să investești, deoarece vei avea de câștigat la rândul tău – în calitate de acționar.

Încasările unei companii reprezintă banii care intră în firmă și sunt cunoscute și sub denumirea de vânzări. Cheltuielile se pot împărți în două categorii principale: cheltuieli administrative – acestea cuprind cheltuielile cu campaniile de marketing, salariile sau componenta tehnologică și cheltuielile necesare pentru producerea bunurilor, a obiectului companiei. Al treilea element important este profitul, care reprezintă diferența dintre încasări și cheltuieli. Acesta este de două tipuri: net și brut, iar profitul net se mai numește și câștig sau simplu profit.

  1. Bilanțul

Bilanțul arată activele, datoriile și capitalurile proprii ale unei companii. Diferența dintre active și datorii o reprezintă capitalurile proprii. Este foarte important ca o companie să nu fie cufundată în datorii, pentru că asta o face automat să nu fie o opțiune sigură pentru investiții.

Activele sunt de două tipuri: mobile și imobile. Activele mobile pot fi vândute în maxim un an, transformându-se, astfel, în cash, pe când cele imobile sunt considerate a fi mai dificil de vândut într-un an.

Datoriile unei companii sunt și ele împărțite în două categorii. Primele sunt datoriile curente și reprezintă datoriile care pot fi achitate în decurs de un an, iar datoriile pe termen lung reprezintă datorii care pot fi restituite în cel puțin un an.

Capitalurile proprii reprezintă procentele deținute de acționari și se împart în două categorii: capital social subscris și rezultatul reportat. Capitalul social subscris reprezintă prețul pe care l-au dat acționarii pentru acțiunile deținute, deci reprezintă suma primită de companie pentru acțiunile nou emise. Rezultatele reportate reprezintă diferența dintre profiturile totale acumulate de companie și dividendele plătite acționarilor. În cazul în care numărul rezultat este unul negativ, acestea se vor numi deficit cumulat.

  1. Situația fluxului de numerar

Acest document arată detaliat câți bani a acumulat compania și câți a cheltuit pe o perioadă determinată de timp. Un element important pe care să îl urmărești când studiezi o firmă este potențialul acesteia de a genera cash.

Situația fluxului de numerar are trei elemente relevante: fluxul de numerar din activitățile de investiții, fluxul din activitățile de finanțare și din cele de exploatare. Fluxul din activitățile de investiții arată câți bani a investit compania fie în echipamente, fie în fonduri mutuale. Fluxul de numerar din activitățile de finanțare se referă la încasările din datorii sau din dividende. Cel din urmă, fluxul din activități de exploatare, reprezintă aportul de cash din obiectul de activitate propriu-zis al companiei. Acesta este poate cel mai relevant în stabilirea perspectivelor de viitor.

Free Cash Flow-ul este un indicator de măsurare a performanței financiare a unei companii. Metoda de calcul a free cash flow-ului constă în diferența dintre fluxul de numerar din activitatea operațională și cheltuielile de capital. Fiind suma care rămâne după efectuarea investițiilor de dezvoltare, fluxul de numerar poate fi utilizat atât pentru a oferi dividende acționarilor, cât și pentru a face noi investiții, motiv pentru care în engleză și este denumit free cash flow. Așadar, acesta este o dovadă a situației financiare bune a companiei, fiind un indicator stabil în reflecția veniturilor și a cheltuielilor.

În concluzie, precum spunea și Francis Bacon ”Knowledge is power”. Cu cât de documentezi mai amănunțit, cu atât investițiile tale vor fi mai inteligente.

Dacă vrei să testezi piața de capital în timp ce aduni informații, poți să încerci gratuit contul DEMO.

Dacă te simți, însă, pregătit de investiții, deschide-ți acum un cont de tranzacționare în doar 5 minute.

Înainte de a investi, ar fi bine să știi de ce se listează companiile la bursă, dar și cum să aduni informații valoroase despre companii. Citește articolele pe care ți le-am pregătit și realizează investiții documentate.

 

Andreea Orosfoian