fbpx

SSIF GOLDRING SA


Clientul

Clientul este orice persoană fizică sau juridică căreia o firmă de investiții sau o instituție de credit îi furnizează servicii de investiții sau servicii auxiliare.

 • Client de retail –  client care nu este client profesional.
 • Client profesional – este un client care are experiența, cunoștințele și competența necesare pentru a lua propriile decizii de investiții și pentru a evalua corect riscurile implicate. Pentru a fi considerat client profesional, clientul trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
  • Entitățile care trebuie autorizate sau reglementate pentru a opera pe piețele financiare. Lista următoare include toate entitățile autorizate care desfășoară activități caracteristice entităților menționate: entități autorizate în România sau într-un stat membru în temeiul unei directive, entități autorizate sau reglementate în România sau într-un stat membru fără raportare la o directivă și entități autorizate sau reglementate de o țară terță:
   • instituții de credit;
   • firme de investiții și S.S.I.F.;
   • alte instituții financiare autorizate sau reglementate;
   • societăți de asigurare;
   • organisme de plasament colectiv și societățile de administrare ale acestora;
   • fonduri de pensii și societățile de administrare ale acestora;
   • entități care efectuează tranzacții cu mărfuri și instrumente derivate pe acestea;
   • traderi;
   • alți investitori instituționali.
  • Marile întreprinderi care întrunesc două dintre următoarele criterii, la nivel individual:
   • totalul bilanțului: 20.000.000 EUR;
   • cifra de afaceri netă: 40.000.000 EUR;
   • fonduri proprii: 2.000.000 EUR.
  • Guvernele naționale și regionale, inclusiv organismele publice care gestionează datoria publică la nivel național sau regional, băncile centrale, instituțiile internaționale și supranaționale, precum Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții și alte organizații internaționale similare.
  • Alți investitori instituționali a căror activitate principală constă în investiții în instrumente financiare, inclusiv entitățile care se ocupă cu securizarea activelor sau alte operațiuni de finanțare.
 • Clienți care pot fi considerați profesionali la cerere:
  • Clienții, alții decât cei prevăzuți în Categoria de clienți încadrați drept profesionali, inclusiv organismele din sectorul public, autoritățile publice locale, municipalitățile și investitorii obișnuiți privați, pot, de asemenea, să renunțe la o parte din protecția conferită de normele de conduită profesională.
  • S.S.I.F. pot trata oricare dintre clienți drept client profesional, cu condiția respectării criteriilor relevante și procedurii prezentate în continuare.
  • Renunțarea la protecția permisă de normele standard de conduită profesională este considerată valabilă numai cu condiția ca o evaluare adecvată, efectuată de S.S.I.F., a competenței, experienței și cunoștințelor clientului să ofere o garanție rezonabilă, în lumina naturii tranzacțiilor sau serviciilor avute în vedere, că acesta este în măsură să ia decizii de investiții și să înțeleagă riscurile la care poate fi expus.
  • Criteriile de aptitudine aplicate administratorilor și directorilor entităților autorizate în temeiul directivelor din domeniul financiar pot fi considerate unul dintre mijloacele de evaluare a competenței și a cunoștințelor clientului. În cazul unei entități mici, evaluarea respectivă se referă la persoana autorizată să efectueze tranzacții în numele acesteia
  • În cadrul acestei evaluări, trebuie să fie îndeplinite cel puțin două dintre următoarele criterii:
   • clientul a efectuat în medie 10 tranzacții de o mărime semnificativă pe trimestru în ultimele 4 trimestre anterioare pe piața respectivă;
   • valoarea portofoliului de instrumente financiare al clientului, definit ca fiind compus din depozite bancare și instrumente financiare, depășește 500.000 EUR;
   • clientul activează de cel puțin un an sau a activat timp de cel puțin un an în sectorul financiar într-o poziție profesională care necesită o cunoaștere a tranzacțiilor sau a serviciilor în cauză.
 • Contraparte centrală–   o persoană juridică care se interpune între contrapărțile la contractele tranzacționate pe una sau mai multe piețe financiare, devenind astfel cumpărător pentru fiecare vânzător și vânzător pentru fiecare cumpărător.
 • Investitori calificați –  persoanele care, potrivit reglementărilor ASF:
  • se încadrează în categoria de clienți profesionali;
  • sunt tratate, la cerere, drept clienți profesionali sau sunt recunoscute drept contrapărți eligibile, cu excepția cazului în care au solicitat să nu fie tratate drept clienți profesionali. Firmele de investiții și instituțiile de credit informează emitentul, la cerere, cu privire la clasificarea lor, fără a aduce atingere legislației relevante privind protecția datelor.
< Vezi alți termeni bursieri

 

 

 

 
24
Ani de experiență
34
Listări intermediate
22
Plasamente private
23
Burse internaționale
0.01
$ per acțiune SUA și Canada
0.42
% Comision BVB
 

 

Noutati
 
Investiție activă pasivă

Investiția activă sau pasivă: Care ți se potrivește?

Odată ce te decizi să investești, ești pus în fața multor decizii și ai nevoie de un plan bine pus la punct care să te ajute să obții un profit ...
Citește mai mult
Halloweenul

Activități paranormale la bursă

Halloweenul nu e doar pe străzi, e și la bursă. Piața de capital e ca o petrecere, iar participanții sunt mai mult sau mai puțin deghizați. Ține de tine să ...
Citește mai mult
piața muncii sua

Piața muncii din SUA încetinește, dar probabil nu suficient pentru FED

Bursele americane au încheiat luna septembrie cu scăderi agresive, pe măsură ce economia Statelor Unite a continuat să se confrunte cu o creștere a inflației (contrar estimărilor analiștilor), iar Fed ...
Citește mai mult
 
SSIF GOLDRING SA