fbpx

GOLDRING SA


Clientul

Clientul este orice persoană fizică sau juridică căreia o firmă de investiții sau o instituție de credit îi furnizează servicii de investiții sau servicii auxiliare.

 • Client de retail –  client care nu este client profesional.
 • Client profesional – este un client care are experiența, cunoștințele și competența necesare pentru a lua propriile decizii de investiții și pentru a evalua corect riscurile implicate. Pentru a fi considerat client profesional, clientul trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
  • Entitățile care trebuie autorizate sau reglementate pentru a opera pe piețele financiare. Lista următoare include toate entitățile autorizate care desfășoară activități caracteristice entităților menționate: entități autorizate în România sau într-un stat membru în temeiul unei directive, entități autorizate sau reglementate în România sau într-un stat membru fără raportare la o directivă și entități autorizate sau reglementate de o țară terță:
   • instituții de credit;
   • firme de investiții și S.S.I.F.;
   • alte instituții financiare autorizate sau reglementate;
   • societăți de asigurare;
   • organisme de plasament colectiv și societățile de administrare ale acestora;
   • fonduri de pensii și societățile de administrare ale acestora;
   • entități care efectuează tranzacții cu mărfuri și instrumente derivate pe acestea;
   • traderi;
   • alți investitori instituționali.
  • Marile întreprinderi care întrunesc două dintre următoarele criterii, la nivel individual:
   • totalul bilanțului: 20.000.000 EUR;
   • cifra de afaceri netă: 40.000.000 EUR;
   • fonduri proprii: 2.000.000 EUR.
  • Guvernele naționale și regionale, inclusiv organismele publice care gestionează datoria publică la nivel național sau regional, băncile centrale, instituțiile internaționale și supranaționale, precum Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții și alte organizații internaționale similare.
  • Alți investitori instituționali a căror activitate principală constă în investiții în instrumente financiare, inclusiv entitățile care se ocupă cu securizarea activelor sau alte operațiuni de finanțare.
 • Clienți care pot fi considerați profesionali la cerere:
  • Clienții, alții decât cei prevăzuți în Categoria de clienți încadrați drept profesionali, inclusiv organismele din sectorul public, autoritățile publice locale, municipalitățile și investitorii obișnuiți privați, pot, de asemenea, să renunțe la o parte din protecția conferită de normele de conduită profesională.
  • S.S.I.F. pot trata oricare dintre clienți drept client profesional, cu condiția respectării criteriilor relevante și procedurii prezentate în continuare.
  • Renunțarea la protecția permisă de normele standard de conduită profesională este considerată valabilă numai cu condiția ca o evaluare adecvată, efectuată de S.S.I.F., a competenței, experienței și cunoștințelor clientului să ofere o garanție rezonabilă, în lumina naturii tranzacțiilor sau serviciilor avute în vedere, că acesta este în măsură să ia decizii de investiții și să înțeleagă riscurile la care poate fi expus.
  • Criteriile de aptitudine aplicate administratorilor și directorilor entităților autorizate în temeiul directivelor din domeniul financiar pot fi considerate unul dintre mijloacele de evaluare a competenței și a cunoștințelor clientului. În cazul unei entități mici, evaluarea respectivă se referă la persoana autorizată să efectueze tranzacții în numele acesteia
  • În cadrul acestei evaluări, trebuie să fie îndeplinite cel puțin două dintre următoarele criterii:
   • clientul a efectuat în medie 10 tranzacții de o mărime semnificativă pe trimestru în ultimele 4 trimestre anterioare pe piața respectivă;
   • valoarea portofoliului de instrumente financiare al clientului, definit ca fiind compus din depozite bancare și instrumente financiare, depășește 500.000 EUR;
   • clientul activează de cel puțin un an sau a activat timp de cel puțin un an în sectorul financiar într-o poziție profesională care necesită o cunoaștere a tranzacțiilor sau a serviciilor în cauză.
 • Contraparte centrală–   o persoană juridică care se interpune între contrapărțile la contractele tranzacționate pe una sau mai multe piețe financiare, devenind astfel cumpărător pentru fiecare vânzător și vânzător pentru fiecare cumpărător.
 • Investitori calificați –  persoanele care, potrivit reglementărilor ASF:
  • se încadrează în categoria de clienți profesionali;
  • sunt tratate, la cerere, drept clienți profesionali sau sunt recunoscute drept contrapărți eligibile, cu excepția cazului în care au solicitat să nu fie tratate drept clienți profesionali. Firmele de investiții și instituțiile de credit informează emitentul, la cerere, cu privire la clasificarea lor, fără a aduce atingere legislației relevante privind protecția datelor.
< Vezi alți termeni bursieri

 

 

 

 
25
Ani de experiență
34
Listări intermediate
22
Plasamente private
23
Burse internaționale
0.01
$ per acțiune SUA și Canada
0.42
% Comision BVB
 

 

Noutati
 

Cum a performat indicele E&R Canada?

În lumea finanțelor, atingerea unor maxime istorice este o performanță remarcabilă care reflectă măiestria unei strategii de investiții. E&R Canada 60 (E&R TSX 60) a depășit vârful său anterior, atins ...
Citește mai mult

Fondul Proprietatea – „fiecare sfârșit e un nou început”

Este o vorbă care spune că „fiecare sfârșit e un nou început”. Fără să mai dezbatem această remarcă abstractă, la bursa locală am avut parte în acest an de un ...
Citește mai mult
Podcast Mukul Pal

Cum va ajuta AI la rezolvarea problemelor de bunăstare financiară?

Recent, Goldring a stabilit un parteneriat cu AlphaBlock Technologies pentru a oferi clienților strategii de investiții construite pe modele statistice implementate de AlphaBlock. Ca urmare a acestei colaborări, clienții Goldring ...
Citește mai mult
 
SSIF GOLDRING SA