fbpx

COMPANII

Ordoneaza dupa:

Simbol    Denumire    Volum Valoare
27.7500   -1.2%Volum: 2 044Valoare: 59 035
9.0000   30%Volum: 5Valoare: 21
1378.4000   2.39%Volum: 37Valoare: 52 047
11.8000   29.67%Volum: 32Valoare: 378
21.0000   0%Volum: 14Valoare: 420
947.7000   1.81%Volum: 1Valoare: 960
0.0490   0%Volum: 0Valoare: 0
1.3100   -2.04%Volum: 7 482Valoare: 9 865
4.2000   30%Volum: 119Valoare: 464
0.1410   -0.68%Volum: 76Valoare: 11
8.3000   29.21%Volum: 1Valoare: 12
1.4300   3.66%Volum: 10Valoare: 17
0.1130   -29.79%Volum: 319Valoare: 42
7.4000   7.48%Volum: 829Valoare: 6 040
21.6000   10.62%Volum: 2Valoare: 50
2.5200   2.36%Volum: 200Valoare: 520
0.1150   0%Volum: 0Valoare: 0
230.0500   -1.71%Volum: 5Valoare: 1 150
3.0000   4.27%Volum: 514Valoare: 1 748
400.9500   2.1%Volum: 13Valoare: 5 226
0.0585   -28.07%Volum: 10Valoare: 1
0.3420   12.5%Volum: 11 646Valoare: 4 658
26.0000   0.72%Volum: 25Valoare: 652
0.3600   0%Volum: 15Valoare: 7
21.2000   -2.65%Volum: 532Valoare: 11 866
0.5000   4%Volum: 116 551Valoare: 59 868
16.1000   9.47%Volum: 1Valoare: 19
40.0000   -11.89%Volum: 12Valoare: 480
26.7850   1.43%Volum: 6 200Valoare: 167 115
3.8200   1.87%Volum: 1Valoare: 5
0.0350   1.12%Volum: 40 000Valoare: 1 785
2.5000   0%Volum: 250Valoare: 705
0.1330   0%Volum: 2 000Valoare: 320
10.8000   4.29%Volum: 80Valoare: 1 153
12.3000   -0.8%Volum: 6 099Valoare: 75 562
18.5000   0%Volum: 30Valoare: 750
0.2920   -0.48%Volum: 20Valoare: 8
0.2300   -28.13%Volum: 5Valoare: 1
6.5000   0%Volum: 0Valoare: 0
18.2000   -7.58%Volum: 90Valoare: 1 647
6.9000   -30%Volum: 10Valoare: 98
4.5000   0%Volum: 14Valoare: 70
0.1390   28.29%Volum: 13 917Valoare: 2 117
72.5000   3.95%Volum: 2Valoare: 158
24.2000   -26.38%Volum: 1Valoare: 24
2.2200   -30%Volum: 5Valoare: 9
22.0000   0%Volum: 24Valoare: 562
5.9500   0%Volum: 0Valoare: 0
3.5000   21.95%Volum: 780Valoare: 3 202
3.8600   -16.8%Volum: 40Valoare: 162
1.6100   0%Volum: 300Valoare: 510
9.5000   -5.11%Volum: 12Valoare: 156
19.6000   6.15%Volum: 15Valoare: 414
0.1720   18%Volum: 1 000Valoare: 236
7.9000   0%Volum: 20Valoare: 154
7.7000   -2.5%Volum: 424Valoare: 3 305
3.7600   10.64%Volum: 1Valoare: 4
469.5000   -0.46%Volum: 1Valoare: 472
7.0000   25%Volum: 10Valoare: 100
364.6500   1.93%Volum: 2Valoare: 738
52.9500   1.36%Volum: 2 149Valoare: 112 861
15.0000   7.33%Volum: 1Valoare: 16
2.1000   -25.93%Volum: 1 330Valoare: 2 660
281.5000   3.94%Volum: 167Valoare: 50 642
86.0800   -3.57%Volum: 2Valoare: 172
0.2580   -16.98%Volum: 5Valoare: 1
8.4000   -30%Volum: 1Valoare: 8
1.2000   0%Volum: 2 000Valoare: 2 600
20.0000   -4%Volum: 3 718Valoare: 71 386
35.0000   16.47%Volum: 1Valoare: 40
0.6350   -15.33%Volum: 66Valoare: 42
15.3000   1.96%Volum: 38Valoare: 582
18.2000   9.09%Volum: 19Valoare: 424
53.4400   -1.27%Volum: 7Valoare: 380
0.6000   0%Volum: 0Valoare: 0
6.1000   0%Volum: 0Valoare: 0
6.9000   0%Volum: 59Valoare: 460
0.1460   12.5%Volum: 100Valoare: 18
0.2540   8.96%Volum: 2 852Valoare: 764
1.8600   0%Volum: 100Valoare: 264
2.1000   -28.57%Volum: 1Valoare: 3
52.0000   3.85%Volum: 3Valoare: 162
4.6000   3.33%Volum: 200Valoare: 992
0.1690   0%Volum: 6 000Valoare: 1 014
1.8800   12.8%Volum: 5 523Valoare: 10 659
66.0000   11.43%Volum: 1Valoare: 78
3.5000   0%Volum: 2Valoare: 10
0.8000   0%Volum: 26Valoare: 21
1.4700   -0.33%Volum: 53 431Valoare: 78 868
17.6000   -5%Volum: 55Valoare: 1 045
1.3000   2.33%Volum: 184 546Valoare: 242 638
7.3000   0%Volum: 538Valoare: 4 196
9.6000   -13.33%Volum: 40Valoare: 520
9.3500   0%Volum: 3Valoare: 35
1.2000   -39.6%Volum: 1Valoare: 1
0.9100   30%Volum: 80Valoare: 94
0.5750   -26.28%Volum: 1Valoare: 1
2.2000   -30%Volum: 350Valoare: 1 042
0.6500   -29%Volum: 706Valoare: 501
8.0000   -17.37%Volum: 45Valoare: 353
0.1230   8.28%Volum: 580Valoare: 99
20.0000   -12.88%Volum: 40Valoare: 920
0.8900   0%Volum: 9 019Valoare: 8 149
0.1200   -29.41%Volum: 75Valoare: 9
14.0000   1.01%Volum: 40Valoare: 800
43.2000   0%Volum: 146Valoare: 6 706
30.6250   -0.54%Volum: 3 344Valoare: 103 995
8.9200   0.44%Volum: 427Valoare: 3 859
2.0000   0%Volum: 1Valoare: 2
13.0000   0%Volum: 250Valoare: 3 250
14.4000   14.58%Volum: 2Valoare: 33
8.0300   5.75%Volum: 10 058Valoare: 80 171
0.5000   0%Volum: 87 467Valoare: 45 160
12.8000   -30%Volum: 1Valoare: 18
14.2000   -4.05%Volum: 20Valoare: 284
9.3500   -30%Volum: 1Valoare: 13
3.0000   -10.26%Volum: 125Valoare: 450
0.0870   29.07%Volum: 5 000Valoare: 555
0.1300   -27.78%Volum: 30Valoare: 4
0.2580   0%Volum: 0Valoare: 0
0.1670   -2.35%Volum: 56 350Valoare: 9 709
0.1050   -30%Volum: 20Valoare: 2
1.4000   1.44%Volum: 578Valoare: 815
6.4000   -30%Volum: 1Valoare: 9
0.5950   30%Volum: 6Valoare: 5
0.5250   15.53%Volum: 400Valoare: 238
11.3000   29.09%Volum: 400Valoare: 5 236
4.5200   5.04%Volum: 204Valoare: 985
0.7000   11.11%Volum: 170Valoare: 166
0.6800   13.43%Volum: 10Valoare: 8
0.1500   -6.25%Volum: 11Valoare: 2
3.6200   -20%Volum: 98Valoare: 392
9.5500   -0.1%Volum: 11 724Valoare: 112 640
30.0000   2.11%Volum: 2Valoare: 78
10.2000   -20.31%Volum: 2Valoare: 20
4.6000   0%Volum: 40Valoare: 200
0.3360   -29.83%Volum: 510Valoare: 211
9.0000   29.59%Volum: 2Valoare: 25
15.0000   0%Volum: 10Valoare: 190
0.0135   0%Volum: 17Valoare: 0
1.5200   29.37%Volum: 303Valoare: 561
2.2000   6.61%Volum: 300Valoare: 767
0.7200   -8.75%Volum: 65 450Valoare: 47 779
725.0000   2.56%Volum: 13Valoare: 10 400
8.2500   -14.43%Volum: 60Valoare: 498
0.0545   4.63%Volum: 20 000Valoare: 1 130
0.3000   -14.29%Volum: 1Valoare: 0
3.0400   -0.91%Volum: 230Valoare: 998
0.1320   -1.26%Volum: 11Valoare: 2
15.1000   -3.03%Volum: 132Valoare: 2 080
8.1500   0.93%Volum: 150Valoare: 1 635
24.0000   23.97%Volum: 2Valoare: 60
15.9000   -11.11%Volum: 80Valoare: 1 280
11.0000   11.11%Volum: 4Valoare: 60
16.2000   0%Volum: 6 959Valoare: 125 262
35.0000   0%Volum: 1Valoare: 37
0.5950   -9.85%Volum: 20Valoare: 12
13.7800   -2.38%Volum: 8 084Valoare: 112 529
595.0000   -1.01%Volum: 2Valoare: 1 210
4.5800   22.27%Volum: 200Valoare: 1 120
25.0000   9.15%Volum: 1Valoare: 31
68.0000   -0.69%Volum: 45Valoare: 3 218
0.4460   -29.21%Volum: 10Valoare: 6
2.7000   3.73%Volum: 299Valoare: 748
0.5950   1.72%Volum: 422Valoare: 249
0.7200   -2.3%Volum: 750Valoare: 638
2.0200   -1.87%Volum: 8 900Valoare: 18 690
0.4500   0%Volum: 250Valoare: 113
3.5600   2.79%Volum: 200Valoare: 736
0.1420   -0.99%Volum: 4 000Valoare: 804
728.4000   3.92%Volum: 1Valoare: 723
0.1690   0%Volum: 0Valoare: 0
0.2760   -3.23%Volum: 8 100Valoare: 2 304
46.0000   25.96%Volum: 1Valoare: 66
3.7000   -2.33%Volum: 40Valoare: 168
1.3800   0%Volum: 4 968Valoare: 6 856
2.6800   -29.53%Volum: 1Valoare: 3
2.3400   0%Volum: 821Valoare: 2 085
0.1010   0%Volum: 5Valoare: 1
0.3940   0%Volum: 10Valoare: 6
0.7700   10%Volum: 1 000Valoare: 1 100
11.5000   6.45%Volum: 10Valoare: 132
2.3000   0%Volum: 210Valoare: 483
8.5500   29.19%Volum: 9Valoare: 94
13.0000   7.14%Volum: 160Valoare: 2 400
11.0000   -20.13%Volum: 401Valoare: 4 932
0.0500   28.44%Volum: 300Valoare: 21
1.1500   -28.57%Volum: 326Valoare: 375
0.0270   9.43%Volum: 10 830Valoare: 314
0.0385   0%Volum: 10 000Valoare: 400
0.0690   -1.03%Volum: 10 500Valoare: 870
1.8300   3.28%Volum: 100Valoare: 189
6.6000   15%Volum: 1Valoare: 9
0.2320   0.83%Volum: 2 500Valoare: 610
180.8500   -4.57%Volum: 3Valoare: 429
0.8800   0%Volum: 769Valoare: 762
2.9400   0%Volum: 0Valoare: 0
25.6000   12.5%Volum: 1Valoare: 36
0.8900   -30%Volum: 5Valoare: 6
2.8800   0%Volum: 380Valoare: 1 398
0.5000   2.19%Volum: 872Valoare: 406
5.1500   7%Volum: 15Valoare: 80
2.1000   0%Volum: 35Valoare: 77
77.0000   1.05%Volum: 2Valoare: 191
3.5200   -0.56%Volum: 5 914Valoare: 20 918
2.8600   -1.72%Volum: 73 133Valoare: 210 200
0.0270   13.21%Volum: 365 300Valoare: 10 682
1.2700   -0.39%Volum: 12 657Valoare: 16 058
0.0850   4.71%Volum: 3 500Valoare: 312
8.2000   1.22%Volum: 7 848Valoare: 64 609
11.7000   -4.88%Volum: 117Valoare: 1 375
0.5600   0.36%Volum: 24 322Valoare: 13 641
0.0940   0.51%Volum: 67 300Valoare: 6 402
0.6340   0%Volum: 21 792Valoare: 14 062
0.3380   -0.44%Volum: 377 717Valoare: 128 289
18.7400   -0.11%Volum: 177 953Valoare: 3 348 490
0.3340   -1.18%Volum: 847 348Valoare: 288 105
24.7000   -1.2%Volum: 7 045Valoare: 175 172
1.2500   -10.07%Volum: 50Valoare: 63
12.8000   0%Volum: 160Valoare: 2 400
0.5820   0%Volum: 12 642Valoare: 7 413
1.8500   -0.5%Volum: 89Valoare: 177
0.6320   -1.54%Volum: 596 166Valoare: 378 066
23.0000   -3.36%Volum: 18Valoare: 414
0.0085   -5.56%Volum: 4 000Valoare: 34
82.0000   0.74%Volum: 978Valoare: 80 255
0.0145   0%Volum: 7 000Valoare: 108
37.1000   0%Volum: 1 383Valoare: 51 477
181.7000   0.11%Volum: 41 106Valoare: 7 528 204
0.0355   0%Volum: 364 685Valoare: 13 493
0.1455   1.02%Volum: 51 101Valoare: 7 382
11.5600   0.35%Volum: 148 382Valoare: 1 721 177
0.8000   0%Volum: 1 000Valoare: 800
0.1100   1.69%Volum: 2 896Valoare: 349
0.1200   0.83%Volum: 10 892Valoare: 1 318
1.7680   -0.11%Volum: 6 604 031Valoare: 11 701 192
12.1000   0%Volum: 866Valoare: 10 539
0.6450   -2.27%Volum: 452 944Valoare: 298 266
17.5000   2.03%Volum: 126 797Valoare: 2 228 048
5.9500   -0.82%Volum: 13 675Valoare: 83 437
32.6000   0%Volum: 80Valoare: 2 880
0.1260   -3.08%Volum: 20 000Valoare: 2 520
0.1765   -0.28%Volum: 63 032Valoare: 11 236
0.0976   1.44%Volum: 113 968Valoare: 11 120
6.5000   -3.55%Volum: 905Valoare: 6 250
1.2450   -1.96%Volum: 12 147Valoare: 15 189
2.6600   5.26%Volum: 100Valoare: 280
0.4210   0%Volum: 42 046Valoare: 17 916
0.7320   -0.27%Volum: 12 636Valoare: 9 295
0.2600   -0.38%Volum: 6 032Valoare: 1 585
0.2200   0%Volum: 21 765Valoare: 4 788
0.0470   0%Volum: 34 150Valoare: 1 606
2.6200   0%Volum: 2 282Valoare: 6 013
15.6500   -0.32%Volum: 45 210Valoare: 706 872
2.6500   0%Volum: 15 872Valoare: 42 200
0.3700   -1.06%Volum: 70 364Valoare: 26 061
1.8460   0.54%Volum: 191 530Valoare: 353 941
34.4000   1.62%Volum: 239 631Valoare: 8 281 075
34.9500   5.26%Volum: 159 963Valoare: 5 567 759
5.8000   0%Volum: 1 404Valoare: 8 143
0.4595   -0.76%Volum: 13 860 103Valoare: 6 388 590
0.4900   0%Volum: 10 520Valoare: 5 216
0.2740   13.57%Volum: 1 000Valoare: 318
33.2000   -1.18%Volum: 433Valoare: 14 554
0.2040   -0.97%Volum: 232 652Valoare: 47 519
23.6000   0.42%Volum: 5 964Valoare: 141 917
262.5000   0.57%Volum: 1 682Valoare: 441 671
2.6600   0.38%Volum: 1 138 996Valoare: 3 031 849
1.3880   0.14%Volum: 5 457 379Valoare: 7 579 698
0.3140   0%Volum: 4 020Valoare: 1 286
1.6500   11.52%Volum: 70Valoare: 129
1.3300   -5.06%Volum: 519Valoare: 779
0.1250   6.2%Volum: 495Valoare: 65
0.2180   0%Volum: 24 016Valoare: 5 284
15.3000   -0.32%Volum: 9 127Valoare: 139 627
4.3800   0.46%Volum: 20 022Valoare: 88 971
0.2030   0%Volum: 11 696Valoare: 2 401
28.4000   -1.34%Volum: 2 915Valoare: 82 829
118.0000   -2.44%Volum: 358Valoare: 42 564
0.3720   -2.11%Volum: 12 026Valoare: 4 504
1.9740   0.49%Volum: 694Valoare: 1 417
6.1500   -1.56%Volum: 8 971Valoare: 55 275
0.6200   2.1%Volum: 15 545Valoare: 9 836
72.1000   -1.08%Volum: 173Valoare: 12 482
2.2200   -0.44%Volum: 2 407Valoare: 5 388
30.1500   0.16%Volum: 2 211Valoare: 66 769
1.4350   -2.05%Volum: 145 345Valoare: 209 655
2.0000   1.32%Volum: 1 877 076Valoare: 3 748 494
21.3000   1.91%Volum: 120 934Valoare: 2 570 562
23.8000   -4.8%Volum: 12 976Valoare: 312 306
8.1000   2.38%Volum: 1Valoare: 9
1.2500   0%Volum: 26 479Valoare: 33 971
57.5000   -2.5%Volum: 6 603Valoare: 382 580

    Newsletter Goldring​ Abonează-te la Trendul Zilei și fii în contact cu tot ceea ce contează.

    SSIF GOLDRING SA