fbpx

COMPANII

Ordoneaza dupa:

Simbol    Denumire    Volum Valoare
33.0000   -2.65%Volum: 1 041Valoare: 34 416
1439.0000   0.53%Volum: 84Valoare: 123 504
1.0000   30%Volum: 1Valoare: 1
70.0000   -36.92%Volum: 3Valoare: 123
1063.4000   0%Volum: 1Valoare: 1 070
0.0510   0%Volum: 2 000Valoare: 103
0.0700   14.29%Volum: 500Valoare: 50
1.4800   14.47%Volum: 2 665Valoare: 4 129
2.7400   30%Volum: 119Valoare: 464
8.1000   7.46%Volum: 90Valoare: 631
1.5300   4.76%Volum: 20Valoare: 40
0.1880   0%Volum: 0Valoare: 0
7.1000   0.71%Volum: 316Valoare: 2 222
20.0000   0%Volum: 15Valoare: 309
3.8600   -0.49%Volum: 400Valoare: 1 632
0.0800   30%Volum: 1 000Valoare: 104
262.0000   0.78%Volum: 16Valoare: 4 208
3.0400   8.75%Volum: 135Valoare: 470
464.5500   0.44%Volum: 60Valoare: 28 180
0.4000   -16.4%Volum: 2 000Valoare: 836
22.2000   -0.81%Volum: 50Valoare: 1 220
0.3600   10%Volum: 458Valoare: 202
16.4000   0%Volum: 160Valoare: 2 720
0.4440   -0.45%Volum: 3 852Valoare: 1 723
17.4000   -4.55%Volum: 76Valoare: 1 366
41.0000   -12.39%Volum: 16Valoare: 656
31.5650   -0.14%Volum: 323Valoare: 10 266
5.4000   0%Volum: 1Valoare: 8
0.0370   17.57%Volum: 148 076Valoare: 5 672
2.8600   -4.67%Volum: 1 600Valoare: 4 576
0.1600   18.75%Volum: 1 000Valoare: 190
10.6000   -4.67%Volum: 50Valoare: 715
8.6000   1.73%Volum: 1 409Valoare: 12 308
4.1000   0%Volum: 67Valoare: 392
0.2940   -29.75%Volum: 151Valoare: 63
0.2300   -29.82%Volum: 456Valoare: 146
0.3000   0%Volum: 0Valoare: 0
17.2000   -2.06%Volum: 177Valoare: 3 363
9.8000   -29.65%Volum: 20Valoare: 280
5.6000   -23.08%Volum: 8Valoare: 64
75.5000   -7.83%Volum: 100Valoare: 7 650
24.0000   -1.21%Volum: 2 000Valoare: 65 200
1.8900   0%Volum: 100Valoare: 270
5.9500   0%Volum: 40Valoare: 340
25.2000   -10.71%Volum: 950Valoare: 23 766
5.7500   -29.74%Volum: 58Valoare: 473
1.7500   -21.88%Volum: 150Valoare: 375
5.9500   0%Volum: 0Valoare: 0
3.3000   0%Volum: 50Valoare: 165
3.4000   29.41%Volum: 2 566Valoare: 11 268
1.2600   0%Volum: 151Valoare: 272
10.0000   -3.73%Volum: 182Valoare: 2 348
22.4000   30%Volum: 50Valoare: 1 251
0.1800   0%Volum: 1Valoare: 0
7.7000   -8.33%Volum: 13Valoare: 143
5.6000   0%Volum: 51Valoare: 306
3.9000   -4.76%Volum: 72Valoare: 288
637.6000   -0.78%Volum: 9Valoare: 5 683
7.0000   25%Volum: 10Valoare: 100
387.8500   -1.52%Volum: 11Valoare: 4 294
57.4600   -1.86%Volum: 5 977Valoare: 340 531
13.6000   -21.88%Volum: 3Valoare: 45
1.9600   -30%Volum: 2Valoare: 4
278.0000   9.85%Volum: 1Valoare: 278
87.1400   6.31%Volum: 15Valoare: 1 249
12.0000   -9.57%Volum: 25Valoare: 425
0.2400   -21.43%Volum: 179 167Valoare: 98 542
8.4000   27.66%Volum: 100Valoare: 1 200
1.1500   12%Volum: 1 500Valoare: 2 100
19.0000   -5%Volum: 39Valoare: 741
32.4000   -7.95%Volum: 1Valoare: 32
0.5900   0%Volum: 1 662Valoare: 1 230
15.3000   1.92%Volum: 581Valoare: 9 044
16.5000   9.47%Volum: 5Valoare: 92
48.9850   -0.04%Volum: 1Valoare: 50
6.1000   0%Volum: 0Valoare: 0
5.1000   0%Volum: 92Valoare: 469
0.1400   -29.74%Volum: 1 470Valoare: 201
0.2520   16.8%Volum: 100Valoare: 29
2.6000   -29.72%Volum: 100Valoare: 350
2.9600   -30%Volum: 100Valoare: 420
53.5000   -1.77%Volum: 34Valoare: 1 901
5.0500   0.95%Volum: 337Valoare: 1 779
0.1690   0%Volum: 5 000Valoare: 840
1.5600   -7.14%Volum: 3 000Valoare: 4 680
3.5000   0%Volum: 2Valoare: 10
0.6500   -9.09%Volum: 5 527Valoare: 4 422
1.5000   1%Volum: 68 703Valoare: 103 821
8.5000   3.85%Volum: 41Valoare: 355
12.3000   20.69%Volum: 35Valoare: 613
7.2200   -0.55%Volum: 28 548Valoare: 207 193
7.2000   0%Volum: 180Valoare: 1 341
14.6000   -13.33%Volum: 40Valoare: 520
7.2000   -21.11%Volum: 5Valoare: 36
0.7200   -39.6%Volum: 1Valoare: 1
0.0320   2.3%Volum: 22 000Valoare: 974
1.1200   -26.47%Volum: 40Valoare: 60
1.0000   -23.08%Volum: 100Valoare: 106
0.5650   -29.73%Volum: 9Valoare: 7
2.4600   28.46%Volum: 100Valoare: 334
0.6500   5.26%Volum: 900Valoare: 540
0.1050   -29.72%Volum: 120Valoare: 18
6.9000   -2%Volum: 100Valoare: 980
0.1550   3.03%Volum: 400Valoare: 68
22.0000   20%Volum: 1Valoare: 31
6.0000   -10.23%Volum: 530Valoare: 3 354
0.9050   3.33%Volum: 3Valoare: 3
0.1200   8.97%Volum: 4 500Valoare: 765
12.0000   26.32%Volum: 10Valoare: 120
24.8000   0%Volum: 5Valoare: 125
52.5200   1.09%Volum: 505Valoare: 26 678
0.4700   -23.17%Volum: 200Valoare: 126
11.9500   -0.81%Volum: 776Valoare: 9 330
2.0000   0%Volum: 70Valoare: 140
13.3000   -1.46%Volum: 1 015Valoare: 13 442
14.4000   -18.18%Volum: 1Valoare: 14
55.2000   -0.88%Volum: 115Valoare: 6 392
0.2700   1.46%Volum: 1 989Valoare: 553
12.8000   -30%Volum: 1Valoare: 18
14.1000   7.14%Volum: 85Valoare: 1 283
13.3000   21.79%Volum: 300Valoare: 5 700
0.0860   -19.17%Volum: 2 000Valoare: 194
0.1280   -28%Volum: 500Valoare: 90
0.3500   0%Volum: 0Valoare: 0
0.1830   3%Volum: 1 133Valoare: 214
0.2320   29.41%Volum: 114 609Valoare: 32 023
1.0400   23.21%Volum: 500Valoare: 690
0.4860   0%Volum: 2 000Valoare: 1 300
0.5100   1%Volum: 1 002Valoare: 506
1.8000   0%Volum: 48 606Valoare: 87 491
13.5000   29.17%Volum: 104Valoare: 1 572
4.5200   5.04%Volum: 204Valoare: 985
0.6900   0%Volum: 524Valoare: 366
0.7000   0%Volum: 20Valoare: 20
0.7750   -7.47%Volum: 1 000Valoare: 805
0.3600   1.01%Volum: 2 200Valoare: 870
4.2000   15.38%Volum: 473Valoare: 2 733
19.1000   -0.1%Volum: 6 410Valoare: 121 977
27.0000   0%Volum: 25Valoare: 900
10.2000   28%Volum: 30Valoare: 384
5.0000   0%Volum: 40Valoare: 200
0.2520   1.29%Volum: 230Valoare: 72
10.0000   -29.41%Volum: 23Valoare: 248
15.7000   0%Volum: 2 000Valoare: 36 600
0.0105   -22.22%Volum: 687Valoare: 7
0.9400   20%Volum: 140Valoare: 168
2.3600   -5.84%Volum: 275Valoare: 724
0.6100   -14.29%Volum: 200Valoare: 120
615.0000   0.7%Volum: 1Valoare: 720
7.8500   12.3%Volum: 316Valoare: 3 102
0.0625   2.4%Volum: 30 000Valoare: 1 900
0.2400   -21.47%Volum: 114 700Valoare: 34 578
3.0800   0%Volum: 1Valoare: 4
0.1510   -8.48%Volum: 300Valoare: 45
15.5000   6.37%Volum: 10Valoare: 167
8.6000   0%Volum: 10Valoare: 110
7.5000   -0.96%Volum: 20Valoare: 206
24.2000   0.61%Volum: 1Valoare: 33
18.5000   -3.14%Volum: 31Valoare: 574
13.0000   1.12%Volum: 251Valoare: 4 468
32.6000   -20.49%Volum: 1Valoare: 33
0.4520   0.45%Volum: 1 607Valoare: 738
53.7000   1.89%Volum: 2 757Valoare: 147 480
574.3000   0.8%Volum: 7Valoare: 3 945
4.7400   4.44%Volum: 200Valoare: 940
20.0000   30%Volum: 20Valoare: 416
65.0000   -3.7%Volum: 10Valoare: 650
2.5000   3.73%Volum: 299Valoare: 748
0.5700   -3.39%Volum: 3 129Valoare: 1 794
0.7650   0%Volum: 2 000Valoare: 1 500
1.8400   0%Volum: 45Valoare: 95
0.5050   12%Volum: 710Valoare: 394
5.0000   -1.82%Volum: 2 843Valoare: 14 386
0.2000   -29.03%Volum: 21 239Valoare: 4 673
663.3000   -1.37%Volum: 5Valoare: 3 286
0.1540   0%Volum: 0Valoare: 0
0.2920   -25.26%Volum: 139 043Valoare: 41 845
53.0000   13.08%Volum: 1Valoare: 74
3.8000   -9.8%Volum: 234Valoare: 1 089
1.3800   29.61%Volum: 13Valoare: 26
2.5000   0%Volum: 35Valoare: 88
0.1000   0%Volum: 133Valoare: 13
5.1000   0%Volum: 200Valoare: 1 170
11.3000   3.73%Volum: 97Valoare: 1 272
1.8700   -15.14%Volum: 100Valoare: 203
10.8000   -3.6%Volum: 486Valoare: 5 282
10.7000   0%Volum: 2Valoare: 29
10.0000   19.05%Volum: 50Valoare: 625
12.3000   0%Volum: 0Valoare: 0
0.0420   0%Volum: 4 800Valoare: 283
9.2000   0%Volum: 4 403Valoare: 26 418
0.9500   -1.54%Volum: 700Valoare: 896
0.0250   8.51%Volum: 63 733Valoare: 1 573
0.0345   -5.48%Volum: 234 860Valoare: 8 103
0.0615   0%Volum: 8 750Valoare: 657
1.7300   0%Volum: 10Valoare: 18
6.8000   0%Volum: 309Valoare: 2 472
0.3640   5.14%Volum: 180 786Valoare: 65 762
148.4000   -4.57%Volum: 3Valoare: 429
0.7400   4.65%Volum: 500Valoare: 444
4.2000   0%Volum: 0Valoare: 0
1.2600   2150%Volum: 5Valoare: 9
0.5800   -1.69%Volum: 150Valoare: 87
6.1000   0%Volum: 10Valoare: 70
3.1400   3.55%Volum: 1 675Valoare: 5 728
0.4740   1.92%Volum: 560Valoare: 294
5.1000   0%Volum: 259Valoare: 1 321
0.9600   0%Volum: 865Valoare: 865
72.5000   25%Volum: 1Valoare: 100
3.3000   0%Volum: 120Valoare: 401
2.7200   0%Volum: 32 398Valoare: 88 696
0.0360   2.78%Volum: 5Valoare: 0
1.1050   2.27%Volum: 35 994Valoare: 40 036
0.0850   0%Volum: 40 000Valoare: 3 920
5.0500   -2.8%Volum: 5 919Valoare: 30 765
11.4000   2.52%Volum: 27Valoare: 327
0.5620   0.71%Volum: 42 700Valoare: 24 154
0.0890   -0.55%Volum: 43 516Valoare: 3 924
0.6140   0%Volum: 61 430Valoare: 38 313
0.6390   1.41%Volum: 106 635Valoare: 68 561
16.1400   0.75%Volum: 9 454Valoare: 153 046
0.3100   0%Volum: 169 030Valoare: 52 145
24.7000   -0.4%Volum: 5 967Valoare: 147 432
1.0900   -13.33%Volum: 1 000Valoare: 1 170
11.1000   0%Volum: 0Valoare: 0
0.4550   -3.19%Volum: 26 781Valoare: 12 340
1.6800   0%Volum: 10Valoare: 18
0.7060   0.28%Volum: 28 660Valoare: 20 407
25.8000   13.85%Volum: 2Valoare: 59
0.0095   5%Volum: 2 305Valoare: 24
84.6000   0.47%Volum: 580Valoare: 49 229
0.0160   0%Volum: 211 500Valoare: 3 384
36.7000   1.66%Volum: 9 959Valoare: 363 118
165.5000   -2.16%Volum: 2 337Valoare: 388 319
0.0355   4.05%Volum: 13 000Valoare: 501
0.1475   1.33%Volum: 323 965Valoare: 48 470
12.1600   0.66%Volum: 35 479Valoare: 431 147
0.8800   1.14%Volum: 10 000Valoare: 8 800
0.1060   13.76%Volum: 69 408Valoare: 7 969
0.1470   -1.34%Volum: 1 208 111Valoare: 184 391
1.7660   0%Volum: 1 633 537Valoare: 2 890 760
12.5000   0.4%Volum: 1 690Valoare: 21 315
2.9200   0%Volum: 26 254Valoare: 77 150
15.4500   -0.32%Volum: 56 554Valoare: 876 667
4.5800   -3.36%Volum: 12 575Valoare: 58 984
24.8000   -3.88%Volum: 60Valoare: 1 538
0.1290   4.62%Volum: 100Valoare: 14
4.7000   -8.35%Volum: 4 167Valoare: 19 668
0.1860   0.53%Volum: 4 601Valoare: 864
0.0940   0.42%Volum: 37 399Valoare: 3 521
4.0200   1.86%Volum: 26 992Valoare: 109 673
1.5000   0.67%Volum: 1 739Valoare: 2 660
2.5000   0%Volum: 777Valoare: 2 014
0.6200   0.65%Volum: 109 117Valoare: 67 862
0.7300   -1.07%Volum: 74 560Valoare: 54 716
0.2170   0.92%Volum: 3 790 935Valoare: 825 691
0.2260   1.77%Volum: 21 900Valoare: 5 036
0.0505   0%Volum: 1 200Valoare: 62
2.7000   0%Volum: 283Valoare: 804
18.4000   3.33%Volum: 58 712Valoare: 1 084 665
2.5800   0%Volum: 22 757Valoare: 59 117
0.3570   0.56%Volum: 867 592Valoare: 310 309
1.2750   0%Volum: 19 993Valoare: 25 469
1.9780   -0.1%Volum: 95 694Valoare: 190 182
30.8000   0.82%Volum: 20 883Valoare: 645 891
27.4500   6.18%Volum: 73 489Valoare: 1 978 111
7.7000   -0.64%Volum: 2 704Valoare: 21 120
0.4110   2.49%Volum: 8 016 808Valoare: 3 278 392
0.4520   0.42%Volum: 4 577Valoare: 2 173
0.2500   0%Volum: 62 000Valoare: 15 996
28.4000   -2.05%Volum: 301Valoare: 8 600
0.2400   0.41%Volum: 17 659Valoare: 4 263
24.9000   0%Volum: 5 330Valoare: 133 230
283.0000   -0.35%Volum: 4 029Valoare: 1 145 874
2.7700   2.4%Volum: 908 630Valoare: 2 502 793
0.8310   -0.24%Volum: 1 177 329Valoare: 981 021
0.3180   -4.24%Volum: 2 180Valoare: 693
1.6500   -1.13%Volum: 2 023Valoare: 3 290
1.4100   -6%Volum: 35Valoare: 49
0.1240   0.81%Volum: 2 499Valoare: 312
0.2120   0.95%Volum: 43 880Valoare: 9 277
29.3000   4.26%Volum: 49 879Valoare: 1 436 804
20.0000   -0.5%Volum: 3 573Valoare: 71 806
0.2950   0.33%Volum: 91 500Valoare: 27 835

    Newsletter Goldring​ Abonează-te la Trendul Zilei și fii în contact cu tot ceea ce contează.

    SSIF GOLDRING SA