fbpx

COMPANII

Ordoneaza dupa:

Simbol    Denumire    Volum Valoare
4.9500   -1.94%Volum: 3 871Valoare: 19 332
1254.6000   1.17%Volum: 1Valoare: 1 264
25.0000   2.5%Volum: 5Valoare: 123
0.4480   0%Volum: 243Valoare: 156
1105.6000   1.74%Volum: 1Valoare: 1 123
0.0400   0%Volum: 1 000Valoare: 40
2.7000   -27.03%Volum: 29Valoare: 73
0.0350   2.04%Volum: 301 000Valoare: 15 044
1.2000   0%Volum: 2 002Valoare: 2 403
0.1500   -1.96%Volum: 19 449Valoare: 2 935
6.7000   -10.96%Volum: 35Valoare: 228
1.3000   -20.53%Volum: 100Valoare: 120
23.6000   -1.96%Volum: 62Valoare: 1 794
25.0000   0.74%Volum: 93Valoare: 2 548
2.4400   0.76%Volum: 1 000Valoare: 2 618
0.1000   0%Volum: 0Valoare: 0
0.0630   -14.29%Volum: 2 570Valoare: 234
256.5500   0%Volum: 10Valoare: 2 550
2.3600   0%Volum: 10Valoare: 30
475.7500   -2.25%Volum: 3Valoare: 1 461
0.0585   -28.07%Volum: 10Valoare: 1
0.2880   0%Volum: 35Valoare: 10
22.8000   0.84%Volum: 25Valoare: 593
0.3100   0%Volum: 930Valoare: 297
18.6000   -8.65%Volum: 547Valoare: 10 584
0.5950   -0.75%Volum: 1 550Valoare: 1 023
15.0000   3%Volum: 5Valoare: 101
36.0000   -21.43%Volum: 14Valoare: 658
36.7850   1.04%Volum: 135Valoare: 4 966
4.2000   10.09%Volum: 100Valoare: 600
0.0365   3.8%Volum: 5 000Valoare: 205
2.5000   0%Volum: 192Valoare: 480
0.1230   29.32%Volum: 150Valoare: 26
10.4000   0%Volum: 95Valoare: 1 149
18.0000   0%Volum: 2Valoare: 50
0.2040   -25%Volum: 2 000Valoare: 408
0.1900   -28.13%Volum: 5Valoare: 1
11.2000   0%Volum: 0Valoare: 0
19.9000   5.53%Volum: 9Valoare: 189
4.5000   0%Volum: 14Valoare: 70
1.8200   0%Volum: 0Valoare: 0
73.0000   0%Volum: 10Valoare: 780
23.0000   2.56%Volum: 5Valoare: 160
4.8000   0%Volum: 94Valoare: 451
22.6000   -0.83%Volum: 58Valoare: 1 380
5.9500   0%Volum: 0Valoare: 0
6.4000   14.29%Volum: 660Valoare: 5 249
3.2000   0%Volum: 250Valoare: 830
2.0000   14.29%Volum: 11 000Valoare: 22 000
10.1000   10.77%Volum: 11Valoare: 158
24.6000   26.81%Volum: 2Valoare: 70
0.1900   0.95%Volum: 1 000Valoare: 212
6.5000   -5.95%Volum: 10Valoare: 79
7.0000   11.41%Volum: 35Valoare: 291
3.8200   -2.05%Volum: 400Valoare: 1 528
457.0000   -2.76%Volum: 37Valoare: 17 075
7.0000   25%Volum: 10Valoare: 100
361.5000   -1.78%Volum: 18Valoare: 6 522
57.0500   -1.07%Volum: 250Valoare: 14 282
12.0000   7.33%Volum: 1Valoare: 16
2.0000   -25.93%Volum: 1 330Valoare: 2 660
264.8000   2.21%Volum: 15Valoare: 4 095
80.4800   4.01%Volum: 500Valoare: 40 615
0.3100   15.38%Volum: 181 276Valoare: 54 383
5.9000   -4.76%Volum: 2 813Valoare: 22 506
1.3000   -12.16%Volum: 2Valoare: 3
25.2000   -6.9%Volum: 50Valoare: 1 350
26.0000   0%Volum: 1Valoare: 37
0.6450   0%Volum: 10Valoare: 7
16.0000   0%Volum: 640Valoare: 10 241
19.1000   1.9%Volum: 25Valoare: 521
59.9500   -1.06%Volum: 20Valoare: 1 195
0.7000   0%Volum: 0Valoare: 0
6.1000   0%Volum: 0Valoare: 0
12.1000   -6.02%Volum: 66Valoare: 825
0.1100   0%Volum: 100 000Valoare: 13 500
0.2640   0.7%Volum: 9 700Valoare: 2 654
8.4500   30%Volum: 294Valoare: 2 484
90.0000   4.9%Volum: 2Valoare: 214
5.9500   -0.78%Volum: 25Valoare: 159
0.1200   0%Volum: 6 000Valoare: 1 014
1.9000   -0.53%Volum: 330Valoare: 624
4.2000   0%Volum: 2Valoare: 10
1.5100   1.18%Volum: 4 950Valoare: 7 716
1.9900   1.27%Volum: 46 975Valoare: 92 503
10.2000   2%Volum: 50Valoare: 510
19.5000   18.95%Volum: 50Valoare: 1 130
1.1400   -0.43%Volum: 14 723Valoare: 16 928
9.0500   0%Volum: 703Valoare: 6 404
10.0000   -13.33%Volum: 40Valoare: 520
21.2000   1.64%Volum: 20Valoare: 493
1.2100   -39.6%Volum: 1Valoare: 1
1.2000   4.61%Volum: 1 900Valoare: 2 514
0.8000   25.22%Volum: 9Valoare: 6
2.1000   -30%Volum: 350Valoare: 1 042
0.8500   0%Volum: 1 886Valoare: 1 848
9.0000   29.35%Volum: 73Valoare: 660
0.1090   -1.49%Volum: 560Valoare: 73
28.0000   29.66%Volum: 19Valoare: 714
5.4000   -2.16%Volum: 500Valoare: 3 400
0.4920   3.06%Volum: 651Valoare: 322
0.1200   -29.41%Volum: 75Valoare: 9
3.0400   16.98%Volum: 168Valoare: 4 166
38.6000   -0.51%Volum: 30Valoare: 1 171
34.5200   1.12%Volum: 770Valoare: 26 486
0.4060   2.33%Volum: 400Valoare: 176
2.0000   0%Volum: 1Valoare: 2
13.8000   -4.14%Volum: 91Valoare: 1 265
15.0000   6.45%Volum: 1Valoare: 17
5.5300   -2.3%Volum: 7 428Valoare: 41 266
0.2880   -0.69%Volum: 14 810Valoare: 4 265
13.0000   -30%Volum: 1Valoare: 18
15.0000   -4.05%Volum: 20Valoare: 284
10.0000   -30%Volum: 1Valoare: 13
0.0400   30%Volum: 50Valoare: 3
3.1000   -7.49%Volum: 74Valoare: 311
0.0855   9%Volum: 2 150Valoare: 234
0.1320   -27.78%Volum: 30Valoare: 4
0.2580   0%Volum: 0Valoare: 0
0.1300   0.78%Volum: 244 094Valoare: 31 732
0.1100   -30%Volum: 20Valoare: 2
1.2400   -1.6%Volum: 900Valoare: 1 107
13.0000   8.33%Volum: 385Valoare: 5 005
0.2560   -29.55%Volum: 46 318Valoare: 11 493
0.6900   21.54%Volum: 1 000Valoare: 790
0.5150   -5.56%Volum: 5 039Valoare: 2 578
20.6000   20.49%Volum: 300Valoare: 9 020
4.5200   5.04%Volum: 204Valoare: 985
0.7000   -30%Volum: 5Valoare: 4
0.4700   10%Volum: 70 891Valoare: 25 957
0.1800   -14.29%Volum: 5 896Valoare: 1 065
4.2200   -6.84%Volum: 20Valoare: 109
8.0800   -0.61%Volum: 3 070Valoare: 24 855
9.0000   29.76%Volum: 132Valoare: 1 439
1.3100   1.5%Volum: 1Valoare: 1
0.2660   -30%Volum: 401Valoare: 152
0.5300   0%Volum: 1Valoare: 1
10.2000   28.75%Volum: 20Valoare: 412
15.5000   0%Volum: 1Valoare: 20
2.2000   0%Volum: 201Valoare: 482
2.4200   5.56%Volum: 599Valoare: 1 496
0.7000   0%Volum: 15 225Valoare: 10 658
680.0000   0%Volum: 4Valoare: 3 280
8.1500   -1.03%Volum: 20Valoare: 192
0.0515   0%Volum: 145 000Valoare: 7 538
0.3000   -2.7%Volum: 3 300Valoare: 990
3.2600   0%Volum: 100Valoare: 400
17.0000   -15%Volum: 1 239Valoare: 21 065
8.4000   -7.63%Volum: 250Valoare: 2 700
24.0000   23.97%Volum: 2Valoare: 60
18.1000   5.26%Volum: 40Valoare: 800
19.3000   -1%Volum: 2 484Valoare: 47 662
14.2000   0%Volum: 6 959Valoare: 125 262
32.0000   6.88%Volum: 77Valoare: 2 593
0.7500   27.94%Volum: 20Valoare: 17
11.7000   2.39%Volum: 45 795Valoare: 538 056
602.2000   2.01%Volum: 26Valoare: 15 533
5.0000   -9.09%Volum: 50Valoare: 250
21.4000   -0.7%Volum: 41Valoare: 996
64.0000   1.54%Volum: 21Valoare: 1 386
2.7000   3.73%Volum: 299Valoare: 748
0.5600   0.9%Volum: 250Valoare: 140
0.8400   19.75%Volum: 1 400Valoare: 1 358
3.7000   -0.53%Volum: 3 100Valoare: 11 524
0.4820   0%Volum: 1 000Valoare: 550
3.7800   0%Volum: 100Valoare: 405
0.1010   -28%Volum: 29 985Valoare: 4 318
721.7000   -0.34%Volum: 3Valoare: 2 205
0.1720   0%Volum: 0Valoare: 0
0.2320   0.72%Volum: 11Valoare: 3
51.0000   6.78%Volum: 69Valoare: 4 294
4.9000   19.2%Volum: 815Valoare: 4 875
0.9700   0%Volum: 4 968Valoare: 6 856
8.9000   0%Volum: 185Valoare: 2 079
2.5200   7.09%Volum: 9 049Valoare: 23 383
0.1000   0.99%Volum: 5 400Valoare: 551
0.4300   0%Volum: 0Valoare: 0
12.0000   -0.71%Volum: 51Valoare: 604
2.0400   -0.97%Volum: 400Valoare: 819
12.0000   4.13%Volum: 60Valoare: 741
64.0000   0%Volum: 0Valoare: 0
1.4000   1.19%Volum: 100Valoare: 170
0.0330   -8.33%Volum: 33 583Valoare: 1 132
0.0380   -9.64%Volum: 16 743Valoare: 633
0.0755   -13.23%Volum: 108 200Valoare: 8 958
1.8200   1.67%Volum: 183Valoare: 335
0.2100   -28.57%Volum: 10Valoare: 3
8.2000   8.7%Volum: 1Valoare: 10
0.2240   -5.83%Volum: 1 746Valoare: 395
198.3000   -0.29%Volum: 2Valoare: 374
0.9300   -7%Volum: 27 000Valoare: 25 110
3.9600   0%Volum: 0Valoare: 0
0.8850   -30%Volum: 5Valoare: 6
4.0800   0.43%Volum: 200Valoare: 924
0.5400   -0.86%Volum: 9 240Valoare: 4 995
4.8000   2.48%Volum: 13Valoare: 81
1.1200   0.78%Volum: 300Valoare: 390
63.0000   25%Volum: 1Valoare: 90
7.5000   29.41%Volum: 92Valoare: 810
3.6000   0.56%Volum: 1 464Valoare: 5 169
2.0000   -1.46%Volum: 36 767Valoare: 74 129
0.0220   -8.33%Volum: 8 844Valoare: 195
1.6350   -0.59%Volum: 16 310Valoare: 27 130
0.0805   -12.5%Volum: 6 000Valoare: 420
8.0000   1.89%Volum: 25Valoare: 203
11.3000   -5.88%Volum: 240Valoare: 2 695
0.5820   0%Volum: 25 795Valoare: 15 103
0.0895   0%Volum: 2Valoare: 0
0.8100   -0.24%Volum: 197 663Valoare: 158 115
0.3510   -0.69%Volum: 198 115Valoare: 70 033
19.6800   -1.01%Volum: 140 640Valoare: 2 780 919
0.2820   -1.38%Volum: 858 589Valoare: 243 753
2.3200   6.09%Volum: 190Valoare: 464
25.9000   -0.77%Volum: 479Valoare: 12 432
1.3200   1.32%Volum: 200Valoare: 306
86.0000   14.67%Volum: 32Valoare: 2 752
0.7600   -1.04%Volum: 5 810Valoare: 4 487
0.1990   -9.55%Volum: 500Valoare: 100
1.9600   0.98%Volum: 246Valoare: 504
0.7000   2.94%Volum: 746 663Valoare: 517 632
0.0110   0%Volum: 178 625Valoare: 2 068
79.2000   0%Volum: 1 185Valoare: 93 942
0.0130   0%Volum: 1 030 000Valoare: 13 405
42.1000   0.71%Volum: 44 507Valoare: 1 879 551
214.0000   -0.97%Volum: 667Valoare: 142 866
0.0320   -13.51%Volum: 223Valoare: 7
0.1645   0%Volum: 13 500Valoare: 2 207
10.1000   -0.79%Volum: 68 891Valoare: 700 321
0.4120   -0.96%Volum: 10 128Valoare: 4 173
0.1190   -12.5%Volum: 200Valoare: 24
0.1060   0%Volum: 1 951Valoare: 208
2.0250   1.96%Volum: 14 086 624Valoare: 28 207 577
12.1500   -0.81%Volum: 410Valoare: 5 022
0.7500   5.52%Volum: 262 281Valoare: 196 246
24.3000   -1.61%Volum: 52 195Valoare: 1 278 187
29.6000   0%Volum: 787Valoare: 23 991
0.1240   0%Volum: 18 376Valoare: 2 339
0.1880   1.87%Volum: 19 900Valoare: 3 801
0.0946   1.05%Volum: 122 590Valoare: 11 639
13.5000   -0.67%Volum: 10Valoare: 149
1.6300   -2.1%Volum: 97 592Valoare: 159 379
2.0800   -4.55%Volum: 206 300Valoare: 433 230
0.3960   0%Volum: 130Valoare: 53
0.6960   -0.29%Volum: 10 428Valoare: 7 295
0.2730   -2.14%Volum: 1 013 794Valoare: 276 826
0.2020   -4.67%Volum: 16 000Valoare: 3 264
0.0760   0%Volum: 39 443Valoare: 3 124
2.3000   0.83%Volum: 821Valoare: 1 894
17.0500   -1.72%Volum: 7 336Valoare: 126 248
2.4800   0%Volum: 16 413Valoare: 40 781
0.3440   0%Volum: 18 992Valoare: 6 529
1.5650   0.64%Volum: 6 319Valoare: 9 892
1.6880   -0.7%Volum: 50 175Valoare: 84 764
36.2000   -0.14%Volum: 24 083Valoare: 869 744
43.9500   -2.12%Volum: 70 718Valoare: 3 112 886
5.7000   3.6%Volum: 2 870Valoare: 16 178
0.4700   0%Volum: 27 361 575Valoare: 12 639 326
0.4600   -0.41%Volum: 15 729Valoare: 7 239
0.3880   -4%Volum: 23 820Valoare: 9 306
34.2000   -0.56%Volum: 2 216Valoare: 76 083
0.2000   -1.96%Volum: 5 000Valoare: 1 003
22.2000   0%Volum: 4 157Valoare: 92 072
233.0000   1.08%Volum: 654Valoare: 152 161
2.6300   0%Volum: 2 544 886Valoare: 6 665 245
1.0600   -1.3%Volum: 1 045 249Valoare: 1 109 482
0.3240   0%Volum: 11 800Valoare: 3 983
1.5800   -7.26%Volum: 720Valoare: 1 200
0.2080   3.88%Volum: 51 250Valoare: 10 724
15.4500   -1.59%Volum: 17 882Valoare: 277 705
3.6600   0.82%Volum: 3 275Valoare: 11 929
0.2020   3%Volum: 9 475Valoare: 1 948
30.6000   -1.91%Volum: 914Valoare: 28 072
129.0000   -0.38%Volum: 4Valoare: 522
0.2900   2.84%Volum: 10 211Valoare: 3 037
1.4100   1.26%Volum: 3 372Valoare: 4 801
2.9300   1.69%Volum: 1 882Valoare: 5 631
0.4925   0%Volum: 30 809Valoare: 15 405
10.8200   0%Volum: 4 667Valoare: 51 129
1.6200   -2.63%Volum: 5 790Valoare: 9 419
26.5000   4.31%Volum: 10 749Valoare: 282 975
1.2150   0.4%Volum: 238 367Valoare: 289 459
1.3540   -0.73%Volum: 250 656Valoare: 340 794
22.4000   0%Volum: 7 984Valoare: 177 222
23.8500   0%Volum: 3 341Valoare: 80 950
10.1000   -6.6%Volum: 41Valoare: 410
0.9820   1%Volum: 730Valoare: 733
55.7000   0%Volum: 12Valoare: 672
2.3950   -1.44%Volum: 563 202Valoare: 1 342 002
5.5000   1.85%Volum: 91 802Valoare: 506 602
0.1870   -0.51%Volum: 5 494Valoare: 1 022
79.0000   -1.25%Volum: 224Valoare: 17 906
23.6000   -2.46%Volum: 20 587Valoare: 478 153

    Newsletter Goldring​ Abonează-te la Trendul Zilei și fii în contact cu tot ceea ce contează.

    SSIF GOLDRING SA