fbpx

Concurs - Recompensăm interesul pentru investiții

concurs

Spune-ne în ce domeniu ai vrea să investești în următoarele 3 luni și poți câștiga unul dintre cele 3 premii:

Premiul I: Voucher 500 lei + Investitorul inteligent – Manual complet de investiții bazate pe valoare
Premiul II: Voucher 300 lei+ Investitorul inteligent – Manual complet de investiții bazate pe valoare
Premiul III: Voucher 200 lei + Investitorul inteligent – Manual complet de investiții bazate pe valoare

EXTRA: 50% discount la comisionul de tranzacționare pentru primele zece persoane extrase.

Tot ce trebuie să faci este să răspunzi la întrebarea de concurs publicată pe pagina de Facebook SSIF Goldring, profilul tău să fie public și dai like postării, până la data de 09.11.2020, ora 23:59.

Câștigătorii vor fi aleși prin tragere la sorți.

Art 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

  • Concursul cu titlul „RECOMPENSAM INTERESUL PENTRU INVESTITII” (denumit in continuare „Concursul”/”Campania”) este organizat si desfasurat de GOLDRING SA persoana juridica romana autorizata ASF prin Decizia 2734/08.08.2003, Nr. Registru ASF PJR01SSIF/260045, Atestat ASF 372/29.05.2006, cu sediul in Tg. Mures, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 56A, Etaj 2, Mures, Romania, inregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J26/440/1998, cod unic inregistrare RFO10679295, legal reprezentata prin Virgil Zahan, in calitate de Administrator, denumita in continuare “Organizator”.

Campania se desfasoara cu sprijinul si prin intermediul Web Ventures SRL, cu sediul social in Strada Salcetului, nr. 10, Birou 1, Bucuresti, Sector 4, numar de ordine la Registrul Comertului J40/10030/20.10.2010, cod de inregistrare fiscala RO 27574587.

1.2 Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament Oficial”).

1.3 Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public, conform legislatiei aplicabile din Romania, pe web site-ul Organizatorului   https://www.goldring.ro/concurs si pe pagina de Facebook, in sectiunea Notes.

1.4 Regulamentul Oficial (Regulamentul de participare/desfasurare) este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Orice solicitare de consultare a prezentului Regulament Oficial poate fi adresata de solicitanti Organizatorului in perioada de desfasurare a Concursului, intre orele 10.00 – 18.00. Organizatorul, prin intermediul agentiei, isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba dispozitiile prezentului Regulament Oficial, urmand ca modificarile respective sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestora pe web site-ul Organizatorului https://www.goldring.ro/concurs si pe pagina de Facebook, in sectiunea Notes.

1.5 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, prin intermediul agentiei, Concursul poate fi mediatizat, inainte dar si pe parcursul derularii acestuia, in scopul informarii publicului si inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ ce vor putea fi difuzate/publicate prin mijloace de informare precum presa scrisa, radio si/sau online. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi completate si interpretate obligatoriu in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Art 2. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

2.1. Concursul va incepe la data de 12.10.2020 si se va finaliza la data de 09.11.2020, ora 23.59.

Art 3. LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

3.1. Concursul se desfasoara pe pagina oficiala de FACEBOOK

https://www.facebook.com/SSIF-Goldring-162390133787262/

3.2. Prezentul Regulament prevede in mod expres ca Organizatorul foloseste platforma FACEBOOK strict ca si un canal modern de comunicare de tip social-media, avand in vedere ca in acest fel se poate implica in aceasta Campanie mult mai multi participanti, astfel prezenta Campanie fiind realizata exclusiv de Organizator si in nici un mod nu se realizeaza nici un fel de asociere sau de parteneriat intre acesta si platforma mentionata mai sus.

Art 4. PREMIUL

4.1. PremiIe acordate constau în vouchere valorice pentru participantii la Concurs, in valoare totala de 1.000 de lei. Valoarea totala a premiilor este de 1.297,54 de lei.

Premiul I – voucher in valoare de 500 lei pentru investitii pe platforma goldring.ro + cartea Investitorul inteligent – Manual complet de investiții bazate pe valoare

Premiul II – voucher in valoare de 300 lei pentru investitii pe platforma goldring.ro + cartea Investitorul inteligent – Manual complet de investiții bazate pe valoare

Premiul III – voucher in valoare de 200 lei pentru investitii pe platforma goldring.ro + cartea Investitorul inteligent – Manual complet de investiții bazate pe valoare

EXTRA: 50% discount la comisionul de tranzactionare si scutire de la taxa de administrare pentru o perioada de 12 luni (de la data extragerii) pentru primele zece persoane extrase**

Art. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1 Ca regula generala aplicabila, au drept de participare doar persoanele fizice cu varsta de 18 ani impliniti la data inceperii Concursului. Nu pot participa la Concurs (1) angajaţii, agentii delegati, si / sau colaboratorii Organizatorului (parteneri strategici), precum si (2) rudele pana la gradul patru inclusiv sau afinii (sot/sotie) ai tuturor celor mentionati anterior.

5.2 Au dreptul de a participa la Concurs (oricare sectiune) persoanele fizice care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 5.1. de mai sus si:

  • Au domiciliul sau resedinta in România;

o Sunt titularii unui cont (profil personal) public in reteaua de socializare Facebook (http://facebook.com);

  • Au cont activ pe Facebook si participa la concurs astfel:
  • Intra pe pagina de Facebook SSIF Goldring (https://www.facebook.com/SSIF-Goldring-162390133787262/) si indeplinesc ambele conditii de inscriere in concurs
  • Raspund la o intrebare mentionata in postarea de concurs
  • Accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial prin participarea la Campanie.

Nota: o persoana se poate inscrie o singura data in concurs

Art 6. DESFASURAREA CONCURSULUI. ACORDAREA PREMIILOR

6.1 Se stabileste de catre Organizator, prin intermediul agentiei, faptul ca participantii care se inscriu in Concurs si indeplinesc conditiile cumulative de la Art. 5 de mai sus, vor avea dreptul in perioada de derulare a Concursului la 1 (una) inregistrare / participare la Concurs.

6.2 Reprezentantul Organizatorului, prin intermediul agentiei, va verifica daca participantii indeplinesc conditiile de participare si daca inscrierea s-a facut in perioada de derulare a concursului.

6.3 Pentru a participa la Concurs si pentru a putea castiga premiile puse in joc, participanții care indeplinesc conditiile prezentului Regulament Oficial trebuie sa urmeze urmatoarele etape:

  1. intra pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/SSIF-Goldring-162390133787262/,
  2. raspund la cerinta mentionata in postarea de concurs, da like postarii dedicate concursului. Postarea va fi pinned to top pe toată perioada concursului, adica va fi prima postare aflata pe pagina atunci cand aceasta este accesata.

6.4 NOTA: ORGANIZATORUL ISI REZERVA DREPTUL DE A STERGE ORICE MESAJ OFENSATOR.

6.5 In data de 10.11.2020, Organizatorul, prin intermediul agentiei, in baza aplicatiei random.org, va desemna castigatorul, si rezervele.

6.6 Castigatorul va fi anuntat initial pe pagina de Facebook a Organizatorului, printr-un comentariu la postarea de concurs, si va fi contactat printr-un mesaj privat pe platforma pe care s-a inscris la concurs. In mesajul privat castigatorul va fi rugat sa ofere datele necesare pentru livrarea premiului: nume, prenume, adresa completa si numar de telefon si dovada contului bancar.

6.7. Premiile constand in carti vor fi expediate la adresa comunicata de castigator pe emailul [email protected].

6.8. Premiile constand in vouchere valorice vor fi trimise pe email castigatorului si vor putea fi utilizate astfel:

– pentru alimentarea contului sau de tranzactionare deschis la Organizator in cazul in care castigatorul detine sau doreste sa deschida un cont de tranzactionare. Activarea voucherului se face prin transmiterea acestuia pe email la adresa [email protected].

– in contul bancar al castigatorului in situatia in care acesta nu are si nu doreste sa deschida un cont de tranzactionare la Organizator. Solicitarea de activare a voucherului impreuna cu dovada extrasului bancar al castigatorului vor fi transmise pe la adresa [email protected].

ATENTIE!!! Voucherul trebuie activat pana la data de 20 decembrie 2020, data dupa care isi pierde valabilitatea.

6.9 Orice eroare in datele furnizate de participanti, inclusiv de participantii declarati castigatori, nu atrage raspunderea Organizatorului, acesta neavand niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiului/premiilor.

6.10 Participantilor li se aduce la cunostinta prin prezentul Regulament Oficial faptul ca publicarea numelui si prenumelui castigatorilor pe site-ul Organizatorului https://www.goldring.ro/ , se va realiza in scopul indeplinirii obligatiilor legale ale Organizatorului in legatura cu publicitatea castigatorilor si a premiilor castigate, in conformitate cu dispozitiile art. 42 alin. 2 din OG 99/2000.

Art 7 . PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7.1. In cadrul prezentei Campanii nu se colecteaza date cu caracter personal, dar se acceseaza date cu caracter personal aflate in platforma Facebook (informatii disponibile in profilul digital al participantilor) precum si date de jurnalizare digitala (data si ora inscrierii in Campanie asociate unui cont participant).

7.2. In cazul datelor colectate in urma acordarii premiilor conform Art. 6.8 al prezentului Regulament datele vor fi pastrate pentru o perioada de minimum 30 zile de la data acordarii premiilor din ratiuni de trasabilitate impuse legal.

7.3. Informarea publicului este facuta prin Regulamentul prezentei Campanii disponibil pe site-ul Organizatorului.

7.4. Inscrierea in Campanie a persoanelor vizate presupune ca acestia au luat la cunostinta de Regulamentul prezentei Campanii si isi ofera acceptul de participare la Campanie. In cazul castigatorilor, acestia au dreptul de a refuza divulgarea identitatii conform punctului 6.8. In cazul refuzului unui castigator de a-si furniza indentitatea, premiul nu va mai putea fi acordat acestuia si va fi acordat primei rezerve.

7.5. PRIN PREZENTUL REGULAMENT SE ATRAGE ATENTIA, CA DATELE PERSONALE ALE PARTICIPANTILOR PRECUM SI ORICARE SI TOATE POSTARILE FACUTE PUBLIC PRIN PLATFORMA FACEBOOK NU SUNT SUB/IN CONTROLUL ORGANIZATORULUI, ELE FIIND IN CONTROLUL PERSONAL, EXCLUSIV SI ABSOLUT AL DETINATORILOR PLATFORMEI/CANALULUI FACEBOOK, MOTIV PENTRU CARE DATELE SUNT SUPUSE RISCULUI DE ACCES / TRANSFER / MODIFICARE, INDEPENDENT DE VOINTA SI CONTROLUL ORGANIZATORULUI SINGURII RESPONSABILI DE ORICE ASTFEL DE INTERVENTII SUNT PARTICIPANTII SI ADMINSTRATORII PLATFORMEI FACEBOOK.

7.6. PRIN INSCRIEREA IN CONCURS ACCEPTUL DE PARTICIPARE IN CONCURS CONFORM PREVEDERILOR PREZENTULUI REGULAMENT ESTE CONSIDERAT IMPLICIT.

Art 8 LIMITAREA RASPUNDERII

8.1 Inscrierile/postarile efectuate inainte sau dupa perioada mentionata in Regulamentul Oficial, nu pot avea loc.

8.2 Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il reprezinta legal de a intra in posesia premiului din diverse motive, exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

8.3 Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat.

8.4 Organizatorul nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de proprietatea premiului dupa acordarea acestuia.

8.5 Organizatorul va acorda premiul conform prezentului Regulament Oficial, neavand obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.

8.6 Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei aplicabile. Participarea in Concurs inseamna pentru participanti aderarea neconditionata si irevocabila la termenii acestui Regulament Oficial.

Art 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Se mentioneaza expres faptul ca pentru premiile oferite in cadrul acestui Concurs impozitul pe venituri din castiguri din premii la campanii de marketing, loterii publicitare / tombole in conformitate cu prevederile fiscale daca devine aplicabil, este retinut, achitat si suportat de catre Organizator, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura sau in legatura cu acestea fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

9.2. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare. Prin simpla participare la Concurs, castigatorul adera si este de acord cu mecanismul de impozitare descris in cadrul acestei sectiuni.

Art 10. NU SE POATE OPTA PENTRU PRIMIREA CONTRAVALORII IN BANI A PREMIILOR ACORDATE PRIN PREZENTUL CONCURS

10.1 In cadrul Concursului nu este posibila inlocuirea/schimbarea premiilor cu contravaloarea acestora in bani si/sau alte servicii si/sau alte produse de catre Organizator.

Art 11. DISPOZITII FINALE

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “RECOMPENSĂM INTERESUL PENTRU INVESTIȚII”

11.1 Prin participarea la Concurs participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si cu acceptarea in tot si neconditionata a acestor prevederi.

11.2 In situatia descoperirii de catre Organizator, prin intermediul agentiei, a unei/unor fapte cu privire la care exista suspiciuni intemeiate de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza: a) daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit frauda din cadrul Participantilor; b) daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul este in drept sa solicite persoanei care a savarsit frauda returnarea premiului si despagubiri in valoare de 1000 lei.

11.3 In cazul in care organizarea Concursului este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul, prin intermediul agentiei, isi rezerva dreptul de a anula Concursul.

11.5 Organizatorul, prin intermediul agentiei, isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament Oficial de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.

11.6. Dispozitiile prezentului Regulament Oficial sunt obligatorii pentru toți participantii la Concurs, iar includerea/prevederea vreunor conditii de participare si/sau a vreunor excluderi in diferite capitole ale Regulamentului nu limiteaza si/sau nu extind conditiile si/sau prevederile acestui Regulament.

11.7. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din jud. Mures, cu exceptia situatiilor in care legea prevede in mod expres si imperativ competenta altei instante de judecata.

Organizator, GOLDRING SA

Disclaimer

Produsele şi serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru S.S.I.F Goldring şi sunt proprietatea ei exclusivă. S.S.I.F Goldring deţine toate drepturile de proprietate intelectuală privind mărcile comerciale, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest site.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a conţinutului materialelor prezentate pe acest site,

de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al S.S.I.F Goldring.

S.S.I.F Goldring depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile de pe acest site sunt actualizate și corecte, însă utilizatorii ar trebui să își exercite propria abilitate și judecată înainte de a se baza pe acestea.

Astfel, S.S.I.F Goldring nu poate fi responsabilă legal pentru

niciun fel de daune, pagube sau pierderi produse utilizatorului website-ului cauzate de informații eronate sau de acțiunile întreprinse de orice persoana în baza conținutului acestui website.

Linkurile către alte site-uri sunt introduce în interesul utilizatorului însă S.S.I.F Goldring nu poate garanta sau controla actualitatea și exactitatea informațiilor prezentate pe acestea.

Newsletter Goldring​ Abonează-te la Trendul Zilei și fii în contact cu tot ceea ce contează.

Tranzacțiile cu instrumente financiare implică anumite riscuri specifice care pot include, dar nu se limitează la, schimbările prețurilor din piață, incertitudinea privind dividendele, randamentele și/sau profiturile, precum și variațiile cursului de schimb valutar. Pentru instrumentele financiare denominate într-o altă monedă decât cea a țării de rezidență a investitorului, randamentul poate crește sau poate scădea în funcție de schimbările valutare. De asemenea, este important de reținut că performanța anterioară nu este un indicator solid al performanței viitoare.
Goldring nu oferă servicii de investiții clienților din Afganistan, Barbados, Burkina Faso, Insulele Cayman, Republica Democrată Congo, Republica Populară Democrată Coreeană, Gibraltar, Haiti, Iran, Jamaica, Iordania, Mali, Mozambic, Myanmar, Nigeria, Panama, Filipine, Senegal, Africa de Sud, Sudanul de Sud, Siria, Tanzania, Trindad și Tobgo, Uganda, Emiratele Arabe Unite, Vanuatu și Yemen.
SSIF GOLDRING SA