Despre noi

20 de ani de servicii pentru Piața Românească de capital

SSIF Goldring este o societate de servicii de investiții financiare, autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare din România în calitate de intermediar financiar prin Decizia 2734/2003, fiind înscrisă în Registrul public CNVM sub nr. PJR01SSIF/260045 și având atestatul profesional emis de CNVM sub nr. 372/2006.

Societatea marcheaza o prezență consistentă în peisajul pieței românești de capital, fiind constituită în anul 1998 și având obiect principal de activitate prestarea de servicii de investiții financiare, adresate unei categorii diversificate de investitori. Sediul societății este amplasat în centrul financiar al municipiului Tîrgu Mureș, împărțind aceeași clădire cu alte societăți care prestează servicii din domeniul financiar.

O analiză retrospectivă permite conturarea următoarelor tendințe de evoluție:

 

Perioada 1998-2009:
Dezvoltarea SSIF Goldring a fost una modestă, acest lucru datorându-se în principal obiectivelor strategice și filosofiei corporative implementate de fosta conducere, rezultatele fiind concretizate în atragerea și fidelizarea unui număr relativ redus de clienți. Politica investițională viza în esență investiții financiare pe o perioadă indelungată de timp și nu era adaptată în mod eficient la profilul de risc al clienților.  

Perioada 2009-prezent:
Începând cu primavara anului 2009, echipa managerială și componenta Consiliului de Administrație au suferit modificări substanțiale. Procesul de restructurare a ocazionat o reorientare a strategiei, obiectivelor, filosofiei și conceptului de funcționare, factori esențiali care au permis SSIF Goldring să înregistreze o rată semnificativă de creștere anuală a cotei de piață din ultimii 3 ani. Prin schimbarea echipei manageriale s-a mărit și numărul persoanelor implicate în bunul mers al companiei, acestea aducându-și un aport semnificativ la dezvoltarea și creșterea constantă a afacerii. Totodată, în această perioadă, categoriile de servicii oferite clienților s-au diversificat considerabil. În acest moment putem oferi clienților și potențialilor clienți ai SSIF Goldring posibilitatea de a tranzacționa pe Bursa de Valori București.

Misiune, valori, strategie și obiective

Misiunea SSIF Goldring este de a contribui la creșterea gradului de încredere al investitorilor în mecanismele pieței de capital, prin asigurarea unui climat investițional bazat pe educație și formare profesională continua.

 

Principiile care ghidează misiunea companiei sunt:

 • profesionalism în toate categoriile de activități desfășurate;
 • standarde calitative ridicate pentru toate serviciile oferite;
 • performanța investițională constantă și semnificativ peste medie;
 • înțelegerea nevoilor și profilului investițional al fiecărui client retail;
 • onestitate, disciplină și încredere;
 • educație profesională și autoperfecționare;
 • spirit de echipă și bună colaborare;
 • flexibilitate, inovare și pionierat.

Obiectivul
Obiectivul esențial este aceala de a asigura clienților actuali și potențiali cele mai eficiente condiții de tranzacționare, cele mai exacte analize în domeniul pieței de capital și nu în ultimul rând, un suport personalizat în funcție de nevoile fiecăruia. Fiind conștienți de importanța portofoliului de clienți ai societății, îndeplinirea acestui obiectiv va permite în consecință realizarea unui alt obiectiv relevant în relația cu acționarii societății, respectiv maximizarea averii acestora.  

Comunicarea cu clienții și educația profesională
Unul dintre cele mai importante mijloace de comunicare dintre SSIF Goldring și clienții actuali sau potențiali clienți, a devenit pagina proprie de web www.goldring.ro, site-ul oficial de prezentare al companiei. În cadrul acestui site am reușit să implementăm modulul “Academica”, acest modul fiind special conceput pentru a educa investitorii și potențialii investitori în ceea ce privește tranzacționarea de instrumente financiare pe piețele reglementate de capital.

Considerăm educația profesională ca fiind o prioritate principală în domeniul pieței de capital, pentru a asigura un climat investițional bazat pe mentalități și principii sănătoase de analiză a performanțelor corporative asociate emitenților de valori mobiliare. În spiritul acestei filosofii, SSIF Goldring a organizat o serie de evenimente care au avut legatură directă cu procesul educațional.

Seminarii de:

 • educație investițională și instruire în tranzacționare
 • analiză tehnică aplicată (trading profesionist)
 • analiză fundamentală.

Alte evenimente:

 • ​workshopuri de tranzacționare realizate în colaborare cu analiști din domenul analizei tehnice și fundamentale, renumiți în țară și străinătate, care au împărtășit vastele lor cunoștințe către toți participanții care au manifestat interes;
 • strategiile de tranzacționare (hedging, speculație, arbitraj);
 • managementul evenimentelor corporative
 • evenimente educaționale organizate în colaborare cu partenerii noștri din domeniul universitar.

În spiritul promovării unui grad ridicat de cultură și educație investițională, o atenție deosebită este acordată activităților de cercetare pentru investiții (market research). Aceste activități sunt derulate în cadrul departamentului de Analiză și Strategie și vizează elaborarea de rapoarte de piață sau rapoarte pentru emitenți, adresate clienților actuali și potențiali.

Documentul de prezentare al societății îl găsiți aici.

Politica de executare a ordinelor aici.

 

 

Acest site foloseste cookie-uri. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor, in concordanta cu informatiile prezentate in Politica de cookie. Sunt de acord