Structura organizatorica

Date de identificare ale societății:

 

Nr. de înregistrare la O.R.C: J26-440/19.04.1998
Cod Unic de înregistrare Fiscală: RO10679295
Nr. de înregistrare în Registrul CNVM: PJR01SSIF/260045
Atestat CNVM: 372/29.05.2006
Capital social subscris și vărsat: 400.000 lei
Cod CAEN: 6499 - Alte intermedieri financiare

Acționarii SSIF Goldring

Denumire Acționar

Nr. acțiuni

Procent

1. Zahan Virgil-Adrian

520

65.000%

2. Jakab Ștefan

123

15.375%

3.  Martha Orsolya Katalin

 49

 6.125%

4. Sabău Cristian Vasile

41

 5.250%

5. Mesaroş Dragoş Ovidiu

40

5.000%

6. Kelemen Emoke

24

3.000%

7. Todor Soo Ignatie

3

0.375%

TOTAL

800

100%

 

 

Administratori:

JAKAB Ștefan

PREȘEDINTE

Decizia ASF 1510/24.07.2008

ZAHAN Virgil Adrian

MEMBRU

Autorizatia ASF 107/11.09.2019

SZASZ Erzsebet

MEMBRU

Decizia ASF 289/07.12.2017

 

Conducerea superioara:

ZAHAN Virgil Adrian

Decizia ASF 168/05.02.2009

SABĂU Vasile-Cristian

Decizia ASF 168/05.02.2009

 

Auditori

Auditor Financiar:

SC Audit Consult Grup SRL

Auditor Intern:

SC Solid Cont Expert SRL

Comitet de Audit:

 Szasz Erszebet

Jakab Stefan

 

 

Administrator de risc:

MAN Mihaela Veronica

Decizia ASF 107/20.06.2017

 

Responsabil cu conformitatea:

MAN Mihaela Veronica

Autorizată prin autorizaţia ASF nr. 44/02.03.2017


Agenti delegați:

HANGANU Lucian

Decizia ASF 81/24.04.2017

PFR02ADEL/221156

MUCALĂU Florin

Decizia ASF 187/04.08.2014

PFR02ADEL/071038

MILEA Ionuț -Bogdan

Decizia ASF 271/27.11.2014

PFR02ADEL/401078

APAN Reghina

Decizia ASF 300/18.12.2014

PFR02ADEL/241085

FUNDĂTUREANU Elena

Decizia ASF 90/05.06.2015

PFR02ADEL/241085

GOLEA Cosmin-Toma

Decizia ASF 189/22.09.2015

PFR02ADEL/321131

GEORGESCU Adrian - Mihail

Decizia ASF 239/12.11.2015

PFR02ADEL/291133

BOTNARENCO Mihai

Decizia ASF 239/12.11.2015

PFR02ADEL/291134

PINTEA Sandu Gabriel

Decizia ASF 57/28.04.2016

PFR02ADEL/121144

FELEA Laurențiu-Marian

SABĂU Cristian-Vasile

MATEI Flavius

Decizia ASF 209/27.07.2018

Decizia ASF 54/01.10.2019

Decizia ASF 74/19.12.2019

PFR02ADEL/171635

 

PFR03ADFA/260011

 

PFR03ADFA/260012

FUDULU Daniela -Adina

Decizia ASF 145/03.10.2016

PFR02ADEL/021149

BACIU Bogdan Octavian

Atestat nr. 46/16.07.2019 

PFR03ADFA/080008

 

Consultanți de investiții:

MESAROȘ Ovidiu-Dragoș

Decizia ASF 1015/09.08.2019

PFR02PFSC/260584

 

 


Brokeri:

MESAROȘ Ovidiu Dragoș

 

dragos.mesaros@goldring.ro

BOCICOR Sebastian -Corneliu

 

sebastian.bocicor@goldring.ro

DAN Florin

 

fd@goldring.ro

BOLOȘ Corina

 

cb@goldring.ro

GALFI Adrienn

 

adrienn.dicui@goldring.ro

CIOCUȚĂ Szabolcs Levente

 

szabolcs.ciocuta@goldring.ro

DICUI Tovisi Lizetta-Jennifer

 

 jennifer.dicui@goldring.ro

COJOC Radu Mihai

 

radu.cojoc@goldring.ro

OROIAN Antonio Razvan

 

antonio.oroian@goldring.ro

GOLDRING SA este autorizată ca societate de servicii de investiţii financiare, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România, denumită în continuare ASF (Str. Foişorului nr.2, sector 3, Bucureşti, Fax: 021.659.60.51/021.659.64.36; office@asfromania.ro) prin Decizia nr. 2734/08.08.2003, cu modificările ulterioare.

GOLDRING deține calitatea de membru și acționar al Fondului de Compensare a Investitorilor (www.fond-fci.ro) care va compensa în mod egal şi nediscriminatoriu orice client cu care GOLDRING a încheiat un contract de prestări de servicii de investiţii financiare conform prevederilor legale.

In cazul incapacităţii GOLDRING SSIF de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare datorate investitorilor, FCI asigură acestora o despăgubire în limita plafonului de 20.000 EUR/investitor individual.

Echivalentul în lei a obligației de compensare pentru fondurile bănești în valută se va calcula utilizându-se cursul de referință publicat de BNR pentru respectiva monedă străină.

Informatii referioare la modalitatea de plata a compensatiilor, precum si cu privire la procedurile Fondului se pot obţine de la : S.C. Fondul de Compensare al Investitorilor S.A., CUI :18005590 din 03.10.2005, Nr. Reg Comerţului J 40/16596/30.09.2005, Bucureşti, sectorul 2, B-dul Carol I, nr. 34-36, Et. 3, cam 1-2, Tel : 40-21-3157340, sau pe site www.fond-fci.ro.

 

Ofiţer GDPR

Ciocuţa Szabolcs Levente

Autorizat prin Decizia internă 461/16.08.2018

 

Acest site foloseste cookie-uri. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor, in concordanta cu informatiile prezentate in Politica de cookie. Sunt de acord