Emisiunea de obligațiuni

În momentul în care autoritățile statului sau companiile au nevoie de capital, pot emite obligațiuni pentru investitori. Emisiunea de obligațiuni se poate realiza prin ofertă publică sau prin plasament privat. Procesul de emitere – cumpărare de obligațiuni este intermediat de societăți de investiții, care oferă consultanță și asistă compania încă de la decizia emiterii de obligațiuni.

Cum se poate realiza emisiunea de obligațiuni?

Obligațiunile pot fi listate la bursă fie prin ofertă publică, fie prin plasament privat.

 1. Oferta publică este adresată unui număr nelimitat de investitori de retail și instituționali. Aceasta este considerată cea mai solidă metodă de consolidare a unei baze de investitori. Prin intermediul ofertei publice sunt vândute pentru prima dată obligațiuni către public. Premergător ofertei, trebuie alcătuit un prospect aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, care este necesar atât în cadrul ofertei publice, cât și pentru listarea obligațiunilor pe piața Reglementată.
 2. Plasamentul privat este procesul prin care o companie oferă spre cumpărare obligațiuni unui număr maxim de 149 de potențiali investitori de retail, care pot fi atât persoane fizice, cât și persoane juridice, alături de un număr nelimitat de investitori profesionali, din UE. Această acțiune financiară se desfășoară în mod direct și este o alternativă pentru oferta publică inițială (IPO) în cazul unei companii care încearcă să strângă capital pentru extindere într-un orizont de timp semnificativ mai scurt dar, cel mai adesea, la costuri mai mari decât în cazul ofertei publice. La fel ca în cazul listării acțiunilor, pentru demararea procesului de plasament privat și pentru listarea ulterioară pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare este necesară întocmirea unui document de ofertă/memorandum, însă, în cazul listării pe piața Reglementată este nevoie de întocmirea unui prospect.

Care sunt pașii emisiunii de obligațiuni?

Primul pas pe care îl face o companie, când dorește să emită obligațiuni, este să contacteze o societate de servicii de investiții financiare. Aceste societăți ajută emitentul cu documentele necesare emisiunii de obligațiuni și îl îndrumă în stabilirea detaliilor ofertei:

 • Tipul obligațiunilor;
 • Numărul de obligațiuni emise;
 • Valoarea totală a ofertei;
 • Valoarea nominală;
 • Prețul de emisiune;
 • Rata dobânzii/cuponului;
 • Perioada împrumutului;
 • Frecvența plăților;
 • Durata ofertei;
 • Rata și condițiile de conversie, în cazul obligațiunilor convertibile;
 • Tipul de garanții, dacă există.

Mai departe, are loc pregătirea documentelor necesare: documentul de ofertă, în cazul unui plasament privat, memorandumul – pentru admiterea la tranzacționare, respectiv prospectul în cazul ofertei publice, caz în care dosarul trebuie să fie aprobat de ASF. Următorul pas constă în derularea ofertei publice sau a plasamentului privat, în funcție de situație, prin sistemul BVB. Acest proces poate dura de la câteva zile, la câteva săptămâni, iar investitorii își vor primi obligațiunile și compania banii, după înregistrarea la Depozitarul Central. Depozitarul Central asigură compensarea și decontarea tranzacțiilor și, de asemenea, ține o evidență a deținătorilor de obligațiuni.

După obținerea acordului de principiu al BVB pentru listarea obligațiunilor, acestea se înregistrează la Autoritatea de Supraveghere Financiară care emite un certificat de înregistrare. Se depun documentele la Bursa de Valori București, în funcție de piața pentru care se optează, iar admiterea obligațiunilor spre tranzacționare este aprobată de către Consiliul de Administrație – în cazul pieței Reglementate, respectiv de către Directorul General – în cazul SMT.

Care sunt cerințele listării de obligațiuni?

În ceea ce privește cerințele BVB privind emisiunile de obligațiuni, acestea vizează valoarea emisiunii. În cazul pieței Reglementate, valoarea minimă a emisiunii este de 200.000€, în timp ce, pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) nu se impune o valoare minimă.

 

Nu uita să te abonezi la Newsletterul Goldring pentru a fi la curent cu tot ce mișcă în piața de capital!

Vizitează pagina destinată finanțării prin bursă pentru a afla mai multe informații utile și pentru a intra în contact cu specialiștii noștri.

Andreea Orosfoian