SSIF GOLDRING SA
Experiență și Expertiză -  22 de ani pentru investitorii pieței de capital

 

INVESTITORI

 • Intermediere tranzacții pe BVB și piețe externe
 • Administrare portofolii investiționale
 • Consultanță în investiții

CORPORAȚII

 • Intermediere operațiuni de piață
 • Guvernanță Corporativă
 • Consultanță listare, conformitate, strategii, finanțare

 

 • ROKU
  Roku Inc.
  10.07.2020 LONG
  10.07.2020 LONG
 • TSM
  Taiwan Semiconductor Manufacturing
  07.07.2020 LONG
  07.07.2020 LONG
 • TDOC
  Teladoc Health
  03.07.2020 LONG
  03.07.2020 LONG
 • SNE
  Sony Corporation
  30.06.2020 LONG
  30.06.2020 LONG
Pozitie Long
Stop Loss 110$
Target Price 150$

LONG 10.07.2020

Roku este o companie din SUA producătoare de playere media digitale care permit clienților să acceseze servicii de streaming video și audio, pe televizoare. Compania vinde propriul smart tv (Roku TV), lansat la sfârșitul lui 2014, care suportă și propriul canal de difuzare (Roku Channel). 

Rezultatele financiare pe T1 din 2020 au fost conform așteptărilor analiștilor. Pierderea netă pe acțiune a fost la nivelul de 0.45$ față de estimările de 0.45$, dar în creștere față de pierderea netă de 0.09$ din primul trimestru al anului 2019. 

Acțiunile Roku Inc. se tranzacționează la NASDAQ cu simbolul bursier: ROKU. De la minimul din mar. 2020 până în prezent, prețurile acțiunii au crescut cu aproximativ 132% și se îndreaptă spre o zonă de rezistență 151$-154$, constituită din maximele din dec.2019 – feb.2020.

Analiza cu perspectiva pe termen mediu

La mijlocul lunii apr. 2020, prețul acțiunii a intrat în norul Ichimoku, acolo unde se află și în momentul de față. După o scurtă corecție, acesta a revenit pe un trend ascendent la începutul lui iun. 2020, de la un nivel de suport situat la marginea inferioară a norului. Semnalul de creștere trebuie confirmat, cum norul deplasat înainte este colorat încă în roșu. 

Indicatorul Rate of Change (ROC), linia violet, care indică modificarea procentuală a prețurilor este pozitiv. ROC a avut o mișcare ascendentă în perioada mar.-iun. 2020, fără să atingă un nivel considerat supra-cumpărat (nivelul 60). De la maximul din iun. 2020, indicatorul se corectează acum spre nivelul zero. Dacă linia ROC își va relua creșterea deasupra nivelului zero, acest fapt va indica o presiune la cumpărare.

Indicatorul MACD – Moving Average Convergence Divergence, linia albastră, a generat un semnal de cumpărare la sfârșitul lui apr. 2020, când s-a intersectat și a trecut deasupra liniei de semnal, cea roșie, deasupra unui nivel supra-vândut  (nivelul -10). Dacă MACD va crește în continuare deasupra nivelului zero, acest fapt va indica o menținere a presiunii la cumpărare.

În general, pe graficul săptămânal, acțiunea Roku s-a redresat după scăderea din perioada feb.-mar. 2020. Investitorii ar putea privi orice corecție a prețurilor acțiunii ca pe o oportunitate de a intra din nou la cumpărare

Pozitie Long
Stop Loss 110$
Target Price 150$

LONG 10.07.2020

Analiza cu perspectiva pe termen scurt

Pe graficul zilnic al acțiunii Roku se observă cum prețul încearcă să spargă o zonă de rezistență constituită din maximele anterioare ale lunilor apr.-iun. 2020. Este foarte probabil ca prețul să aibă forța necesară pentru a depăși această rezistență, și să se îndrepte spre nivelul maxim din feb.2020. Un semnal de tip „bullish” este dat de faptul că acțiunea se tranzacționează deasupra mediilor mobile de 50 și 200 de zile.

Preferința investitorilor pentru acțiunea Roku este reflectată în raportul puterii relative (RS) cu indicele Nasdaq 100. Indicatorul RS, linia violet, are un trend ușor ascendent de la minimul din mar. 2020, confirmând mișcarea prețurilor. Dacă prețul se va menține pe trendul ascendent, atunci și indicatorul RS ar trebui să-și testeze propria rezistență. 

Sistemul de indicatori DMI - Directional Movement Index a susținut creșterea prețului acțiunii Roku. Indicatorii direcționali au transmis un semnal încă de la mijlocul lui apr. 2020 ce indică o direcție ascendentă a prețului pe măsură ce +DI, linia verde, s-a intersectat și a trecut deasupra –DI,linia roșie. Trendul pe care se află acțiunea este unul slab deoarece valoarea indicatorului ADX este sub nivelul de 20.

Concluzie finală:

Pe termen mediu și scurt este posibil să vedem o continuare a mișcării ascendente a prețurilor acțiunii și o retestare a nivelelor de rezistență.

Analiză scrisă de

Dan Turmacu, CFTe

Senior Analist Tehnic, 

Piețe Financiare

Pozitie Long
Stop Loss 78$
Target Price 48$

LONG 07.07.2020

Analiză cu perspectivă pe termen mediu

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company este o companie care se ocupă de fabricarea circuitelor integrate și asamblarea altor dispozitive semiconductoare sub formă de discuri de silicon (”wafers”). În primul trimestru din 2020 a raportat rezultatele financiare peste așteptările analiștilor. Profitul net pe acțiune a fost de 0,75$ față de estimările de 0,66$, în creștere față de profitul net de 0,38$ aferent perioadei similare a anului precedent. Compania distribuie dividende trimestriale, atât în primul trimestru cât și în al doilea trimestru acesta a fost în valoare de 0,33$, având un randament de 2,25%. De la minimele din mar. 2020 până în prezent, prețul acțiunii a crescut cu aproximativ 37%.

Compania este listată sub simbolul bursier: 2330 la bursa din Taiwan și de asemenea sunt listate la NYSE, sub forma de ADS – American depository share, cu simbolul TSM. Prețul acțiunii a crescut cu aproximativ 37% de la un nivel de suport constituit în luna martie și se îndreaptă spre o zonă de rezistență 59$-61$, formată din maximele lunii decembrie 2019 – februarie 2020.

Începând cu mijlocul lunii martie 2020, prețul acțiunii se află într-un raliu deasupra norului Ichimoku, fiind considerat un semnal de tip „bullish”. De asemenea, semnalul este unul convingător dată fiind culoarea verde a acestuia. 

Indicatorul Rate of Change (ROC) indică modificarea procentuală a prețului, în cazul TSM acesta este pozitiv. Linia ROC, cea violet, are o mișcare ascendentă de la minimul din martie 2020 și a ajuns la un nivel „supra-cumpărat” (nivelul 20.0). Dacă se menține presiunea la cumpărare, atunci linia ROC se va menține în continuare în această zonă.

Indicatorul MACD – Moving Average Convergence Divergence, linia albastră, a generat un semnal de cumpărare la începutul lui iun. 2020, prin intersecția și trecerea deasupra liniei de semnal, cea roșie, aproape de nivelul zero. Creșterea în perioada următoare a liniei MACD spre nivelul 2 va fi un semnal al presiunii la cumpărare.

În general, pe graficul săptămânal, acțiunea TSM are un trend ascendent pornind de la minimele din august 2015. Investitorii ar putea privi orice corecție a prețurilor acțiunii ca pe o oportunitate de a intra din nou la cumpărare.

Pozitie Long
Stop Loss 78$
Target Price 48$

LONG 07.07.2020

Pe graficul zilnic observăm cum prețul acțiunii TSM se află într-un nou raliu, început de la minimele din luna martie, spre o zonă de rezistență în zona de 59$-61$. Este foarte probabil ca prețul să aibă forța necesară pentru a testa și depăși această zonă. Prețul se află deasupra mediilor mobile exponențiale de 50 și 200 de zile, ceea ce este considerat un semnal de tip „bullish”

Preferința investitorilor pentru acțiunea TSM este reflectată în raportul puterii relative RS în raport cu iShares MSCI Taiwan ETF. În perioada decembrie 2019 - iunie 2020, linia RS are mai degrabă o mișcare laterală. Dacă prețul va depăși zona de rezistență, atunci linia RS ar trebui să confirme semnalul și să depășească la rândul ei propria rezistență.  

Sistemul de indicatori DMI - Directional Movement Index a susținut creșterea prețului. Indicatorii direcționali au oferit un semnal încă de la mijlocul lunii aprilie, care arată o direcție ascendentă a prețului acțiunii pe măsură ce +DI, linia verde, s-a intersectat și a trecut deasupra –DI, linia roșie. Indicatorul ADX, linia albastra, indică intensitatea trendului pe care se află prețul. În cazul TSM, trendul este unul în formare, cu linia ADX încă sub nivelul de 25. 

Concluzie finală:

Pe termen mediu și scurt este posibil să vedem o continuare a trendului ascendent al prețurilor și o depășire a zonei de rezistență constituită din maximele istorice din decembrie 2019 – februarie 2020. Se recomandă ca investitorii să cumpere această acțiune numai dacă prețurile vor depăși și se vor tranzacționa peste nivelul de 61$.

 

Dan Turmacu, CFTe

Senior Analist Tehnic, 

Piețe Financiare

Pozitie Long
Stop Loss 166$
Target Price 220$

LONG 03.07.2020

Analiză cu perspectivă pe termen mediu

Teladoc Health este o companie listată la New York Stock Exchange, având simbolul bursier TDOC. Aceasta oferă servicii medicale la distanță prin intermediul unor programe software și aplicații  mobile care pun în legătură pacientul și medicii specialiști. În contextul pandemiei de Covid-19, cererea pentru serviciile medicale la distanță au crescut semnificativ, de la minimul din mar. 2020 până în prezent, prețul acțiunii a crescut cu aproximativ 95%.

Raportările financiare la sfârșitul primului trimestru al acestui an au fost însă sub așteptările analiștilor. Pierderea netă pe acțiune înregistrată a fost de 0,40$ față de estimările de 0,35$ (o surpriză negativă de 0,05$), dar cu o ușoară îmbunătățire față de perioada similară a anului precedent când pierderea netă a fost de 0,43$/acțiune. De asemenea compania nu distribuie dividende. 

Pe graficul acțiunii TDOC se observă o creștere a prețului de la un nivel suport, constituit la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie 2020, până spre sfârșitul lunii când prețul a întâmpinat o rezistență în zona de 203$, situație similară cu sfârșitul lunii aprilie

Începând cu luna oct. 2019, prețul acțiunii a crescut de la nivelul suport situat chiar la marginea superioară a norului Ichimoku, semnalul este unul convingător, norul fiind colorat în verde. Prețul se află într-un raliu deasupra norului Ichimoku, fiind un semnal de tip „bullish”, cu toate acestea prețul tinde să se îndepărteze din ce în ce mai mult față de norul Ichimoku ceea ce ne indică faptul că acțiunea devine supra-cumpărată.

Indicatorul Price Rate Of Change  (ROC), linia violet, ce indică modificarea procentuală a prețurilor este pozitivă. Linia indicatorului a avut o mișcare ascendentă de la minimul din dec. 2019 pana la maximele din martie și aprilie 2020, când a depășit nivelul de 80, ceea ce indică o nivel de „supra-cumpărare”. De atunci ROC a coborât și se afla în acest moment în zona nivelului 40.

De asemenea, indicatorul Moving Average Convergence Divergence (MACD), linia albastră, a generat un semnal de cumpărare încă din perioada septembrie - octombrie 2019, prin intersecția și trecerea deasupra liniei de semnal, cea roșie, ușor deasupra nivelului zero. Linia indicatorului a avut o mișcare ascendentă pana la maximele din aprilie și mai  2020, când a ajuns într-o zona considerată supra-cumpărată, peste nivelul 20. De atunci MACD continuă să se mențină în zona de supra-cumpărare.

În general, pe graficul săptămânal, acțiunea Teladoc Health are un trend ascendent început în perioada septembrie – octombrie 2019. Investitorii ar putea privi orice corecție a prețului acțiunii ca pe o oportunitate de a intra din nou la cumpărare.

Pozitie Long
Stop Loss 220
Target Price 166

LONG 03.07.2020

Analiză cu perspectivă pe termen scurt

Pe graficul zilnic observăm cum prețul s-a aflat într-un nou raliu de la începutul lunii iunie 2020, iar apoi se corectează la un nivel de rezistență constituit anterior în luna aprilie 2020 (linia roșie). Un semnal de tip „bullish” este dat de faptul că acțiunea se tranzacționează deasupra mediilor mobile exponențiale de 50 respectiv 200 de zile.

Preferința investitorilor pentru acțiunea Teladoc este reflectată în raportul puterii relative RS în raport cu indicele Russell 2000. În perioada martie - iunie 2020, indicatorul RS, linia violet, are mai degrabă o mișcare laterală. Daca prețurile vor depăși nivelul de rezistență, atunci indicatorul RS ar trebui să confirme semnalul și să depășească propria rezistență. 

Directional Movement Index (DMI) a susținut creșterea prețurilor acțiunii, indicatorii direcționali au trimis ultimul semnal în prima parte a lunii iunie, ce indică o direcție ascendentă a prețului acțiunii pe măsură ce +DI, linia verde, s-a intersectat și a trecut deasupra –DI, linia roșie. Indicatorul ADX, linia albastra, indică intensitatea trendului pe care se află prețul. În cazul TDOC, fiind sub nivelul de 20 considerăm că trendul este unul slab.

Concluzie finală:

Pe termen mediu este posibil să vedem o continuare a trendului ascendent și o retestare a nivelului de rezistență. Se recomandă ca investitorii să cumpere această acțiune numai dacă prețul va depăși nivelul de 200$.

 

Dan Turmacu, CFTe

Senior Analist Tehnic,

Piețe Financiare

Pozitie LONG
Stop loss 61$
Target price 76-77$

LONG 30.06.2020

Analiză cu perspectivă pe termen scurt

Graficele Sony Corporation (simbol bursier: SNE, sunt listate ADR – American depository receipt, pe bursa de acțiuni NYSE; acțiunea este listată și pe bursa din Tokyo sub simbolul bursier TYO: 6758) arată că prețurile au crescut de la minimele de la mijlocul lui mar. 2020 și vor testa cel mai probabil un nivel de rezistență constituit din maximele anterioare din ian.-feb. 2020, de la circa 73$.

Sony Corporation este compania-mamă a grupului japonez Sony, care are afaceri în patru domenii principale: electronice, cinematografie, muzică și servicii financiare. De la minimele din mar. 2020 până spre sfârșitul lui iun. 2020, prețurile au crescut cu peste 35%.

Sony a raportat rezultatele financiare pe T1 din 2020 sub așteptările analiștilor. Profitul net pe acțiune a fost la nivelul de 0,09$ față de estimările de 0,29$ (o surpriză negativă de 0,20$), în scădere față de profitul net de 0,62$ pe T1 din 2019. Compania plătește dividende semestrial. Ea a distribuit un dividend brut pe acțiune în valoare de 0,17$ aferent S2 din 2019, în creștere față de $0,13 aferent S1 din 2019, ceea ce înseamnă un randament al dividendelor de circa 0,5%.

Graficul zilnic al Sony arată că prețurile se află ȋntr-un nou raliu de la minimele din mar. 2020. Ele s-au redresat în forma literei V din a doua parte a lunii mar. 2020. Prețurile se îndreaptă spre un nivel de rezistență constituit din maximele anterioare, din ian.-feb. 2020 (linia roșie). Ele se tranzacționează deasupra mediilor mobile pe 50 și 200 zile (50z și 200z EMA), ceea ce este ”bullish”.

Preferința investitorilor pentru acțiunea Sony este reflectată în raportul puterii relative RS în raport cu indicele Nikkei 225 (a se vedea panoul de jos). În perioada feb.-iun. 2020, linia RS are mai degrabă o mișcare laterală (linia violet). Daca prețurile vor depăși rezistența data de maximele din ian.-feb. 2020, atunci linia RS ar trebui să confirme și să depășească propria rezistență (linia roșie). Directional Movement Index (DMI) a susținut creșterea prețurilor acțiunii Sony (a se vedea panoul din mijloc). Indicatorii direcționali au trimis un semnal de la începutul lui apr. 2020 ce arata o direcție ascendentă a prețului acțiunii pe măsură ce +DI (linia verde) s-a intersectat și a trecut deasupra –DI (linia roșie). Linia ADX (linia albastra) ne spune dacă prețul acțiunii se confruntă cu un trend puternic (peste nivelul de 25). Trendul nu este unul puternic, cum linia ADX nu a depășit nivelul de 25.

Dan Turmacu, CFTe

Senior Analist Tehnic,

Piețe Financiare

Pozitie LONG
Stop loss 61$
Target price 76-77$

LONG 30.06.2020

Analiza cu perspectiva pe termen mediu

Începând cu mijlocul lunii mar. 2020, prețurile au crescut de la un nivel de suport situat chiar la marginea inferioară a norului Ichimoku. Spre sfârșitul lunii mar. 2020, ele au trecut deasupra norului. Semnalul este convingător, cum norul deplasat înainte este colorat în verde. Prețurile se afla într-un nou raliu deasupra norului Ichimoku, ceea ce este ”bullish”.

ROC (linia violet) ce arată modificarea procentuală a prețurilor este pozitivă. Linia indicatorului a avut o mișcare ascendentă de la minimul din mar. 2020 și se mișcă deasupra unui nivel supra-cumpărat (nivelul 20.0).  Daca linia ROC se va menține în continuare în zona supra-cumpărată, acest fapt va indica o menținere a presiunii la cumpărare.

MACD (linia albastră) a generat ultimul semnal de cumpărare la sfârșitul lui mai  2020, cum s-a intersectat și a trecut deasupra semnalului său (linia roșie), ușor deasupra nivelului zero. Linia indicatorului are o mișcare ascendentă de la minimul din mar. 2020 spre un nivel supra-cumpărat (nivelul 3.0). Daca linia MACD va atinge zona supra-cumpărată, acest fapt va indica o menținere a presiunii la cumpărare.

Ȋn general, pe graficul săptămânal, acțiunea Sony are un trend ascendent de la minimele din ian.-feb. 2016. Investitorii ar putea privi orice corecție a prețurilor acțiunii ca pe o oportunitate de a intra din nou la cumpărare.

Dan Turmacu, CFTe

Senior Analist Tehnic,

Piețe Financiare

Trendul zilei
10.07.2020

Antibiotice Iaşi a intrat pe pieţele din SUA şi Marea Britanie cu medicamente folosite în tratamentul asociativ Covid-19

Intern

Antibiotice Iaşi a intrat pe pieţele din SUA şi Marea Britanie cu medicamente folosite în tratamentul asociativ Covid-19

Extern

Vaccinul dezvoltat de Moderna a arătat „rezultate foarte promițătoare”, spune dr. Anthony Fauci

VEZI TREND ⮁
Acest site foloseste cookie-uri. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor, in concordanta cu informatiile prezentate in Politica de cookie. Sunt de acord