fbpx

SSIF GOLDRING SA


Informații esențiale

Informațiile esențiale sunt informații fundamentale și structurate în mod corespunzător care trebuie furnizate investitorilor pentru a le permite să înțeleagă natura și riscurile aferente emitentului, garantului și valorilor mobiliare care le sunt oferite sau care sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și, fără a aduce atingere prevederilor art. 17 alin. (4) lit. b), să decidă care sunt ofertele de valori mobiliare pe care să le ia în considerare. Cu privire la ofertă și la valorile mobiliare în cauză, informațiile esențiale includ următoarele elemente:

  • scurtă descriere a riscurilor asociate emitentului și eventualilor garanți și a principalelor caracteristici ale acestora, inclusiv activele, pasivele și situația financiară;
  • descriere succintă a riscurilor asociate și a caracteristicilor esențiale ale investiției în valorile mobiliare în cauză, inclusiv orice drepturi aferente acestor valori mobiliare;
  • condițiile generale ale ofertei, inclusiv cheltuielile estimate percepute investitorului de emitent sau de ofertant;
  • detalii privind admiterea la tranzacționare;
  • motive ale ofertei și destinația prevăzută a veniturilor rezultate în urma ofertei.

 

 

 

 
24
Ani de experiență
32
Listări intermediate
22
Plasamente private
23
Burse internaționale
0.01
$ per acțiune pentru S.U.A. și Canada
0.42%
Comision BVB
 

 

Noutati
 
dividendele

Cum se impozitează dividendele?

În România, impozitul pe dividende este aplicabil persoanelor fizice sau juridice, indiferent de naționalitatea acestora. Dividendele sunt distribuite de către un emitent, direct proporțional cu cota deținută de investitori. Din ...
Citește mai mult

Diversificarea prin opțiuni

Ce funcționează și ce nu funcționează în administrarea unui portofoliu în perioadele de scădere a pieței? De un an pregătesc investitorii care dețin sau își construiesc un portofoliu de acțiuni ...
Citește mai mult
OMRO

Listare obligațiuni OMRO26

Marți, 10 mai, debutează la tranzacționare cea mai recentă emisiune de obligațiuni corporative emise de OMRO IFN. Oferta este cea de-a doua emisă de societate și s-a încheiat anticipat în ...
Citește mai mult
 
SSIF GOLDRING SA