MedLife, un lider în continuă dezvoltare

În anul 2020, care a reprezentat o adevărată provocare pentru mediul de afaceri din întreaga lume, MedLife a reușit nu doar să își continue trendul ascendent al rezultatelor pozitive livrate investitorilor, dar și campania de achiziții în vederea consolidării businessului. Dacă, după primele 6 luni ale anului 2020, MedLife și-a menținut nivelul de afaceri, respectiv cel de profitabilitate, trimestrul al treilea a fost unul record pentru companie, înregistrând după primele 9 luni ale anului un profit net la nivel de Grup de 43,99 mil. de lei (în creștere cu 126,8%) și, respectiv, o cifră de afaceri de 770,8 mil. lei (în creștere cu 8,4%). Rezultatul vine ca urmare a unor măsuri de reducere a costurilor, care au avut ca și efect creșterea marjei operaționale de aproximativ 2,5 ori față de media trimestrială a acesteia din ultimii 2 ani (15,1% comparativ cu 6,1% – media ultimelor șase trimestre anterioare).

Departamentul de Analiză și Strategii de piață al SSIF Goldring a realizat o amplă analiză asupra emitentului MedLife (BVB:M) luând în considerație cotația bursieră, domeniul de activitate, evaluare SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări), structura acționariatului, respectarea principiilor de guvernanță corporativă, politica de dividende și investiții riscurile cu impact asupra activității MedLife, precum și rezultatele financiare, indicatorii operaționali și economici. În urma analizei, colegii noștri au estimat un preț țintă pentru acțiunile MedLife, calculat ca medie aritmetică simplă a rezultatelor metodei de evaluare prin multiplii și a metodei fluxurilor de numerar actualizate.

Întreaga analiză, prețul țintă și recomandarea pot fi consultate AICI.