Obligațiunile Aforti Holding se listează la BVB

Marți, 12 octombrie, va avea loc listarea obligațiunilor Aforti Holding, simbol AFH25, pe segmentul SMT al Bursei de Valori București. Valoarea emisiunii de obligațiuni este de 2 milioane de lei, având scadența în 2025, o dobândă anuală, plătită semestrial, de 10% și cu o valoare nominală de 100 lei/obligațiune. Plasamentul privat de emisiune a obligațiunilor a fost intermediat de Goldring .

AFORTI Holding S.A. este o societate poloneză de tip Holding, companie-mamă a Grupului financiar AFORTI, listată pe piața New Connect a Bursei de Valori Varșovia, acțiunile AFH fiind admise la tranzacționare la 19 august 2011. Grupul oferă o gamă completă și integrată de servicii financiare adresate microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) de pe piața Europei Centrale și de Est (CEE). Grupul înregistrează una dintre cele mai dinamice dezvoltări în cadrul acestei piețe, având ca obiective strategice extinderea activității operaționale în cel puțin 11 țări din CEE, dezvoltarea portofoliului de servicii și digitalizarea acestora, devenind cel mai cunoscut și puternic brand de servicii financiare integrate pentru IMM din CEE.

aforti

Viziunea Grupului AFORTI este aceea ca AFORTI să devină cel mai cunoscut și apreciat brand de servicii financiare integrate pentru microîntreprinderi și IMM din Europa Centrală și de Est, cu impact economic și social important în regiunile deservite. Aforti își propune să redefinească cele mai bune practici și standarde în prestarea de servicii complete în finanțare din surse private și managementul financiar corporativ. Derivată din viziunea asumată de conducerea Grupului, misiunea acestuia este de a oferi acces facil tuturor entităților economice de tipul micro întreprinderilor și IMM-urilor la un portofoliu cât mai complet și variat de servicii financiare, care să susțină dezvoltarea acestora, precum și soluții de business privind finanțarea operațiunilor lor, schimb și trading valutar on-line, optimizarea și managementul structurii de finanțare sau factoring și colectare creanțe restante.

În calitate de companie de tip holding, aceasta nu desfășoară activități operaționale, activitățile sale axându-se în principal pe furnizarea de sprijin entităților componente ale Grupului, prin acordarea de consultanță juridică, servicii de marketing și promovare, menținerea relației cu investitorii, furnizarea de servicii IT, oferirea de servicii administrative de tip „back office” administrativ (leasing de echipamente de birou, gestionarea parcurilor auto, sprijin prin acordarea de împrumuturi etc.). Legătura dintre compania principală și entitățile componente din cadrul Grupului se realizează în domeniile: financiar, tehnologic, administrativ și investițional. Emitentul acționează, de asemenea, ca societate de strategie pentru companiile din cadrul Grupului, prin oferirea de servicii de management și consultanță către acestea, în vederea punerii în aplicare a strategiei de dezvoltare adoptată. În același timp, compania-mamă supraveghează implementarea acestei strategii în cadrul fiecărei societăți din Grup. Oferta de servicii financiare AFORTI este adresată pieței-țintă prin intermediul companiilor din grup, fiecare fiind specializată pe unul dintre elementele ofertei.