Sectiune petitii

ENEnglish Version

Curs Valutar BNR

30.11.2018 | 29.11.2018

 • eurEUR4.65604.6560
 • usdUSD0.79380.7938
 • chfCHF4.11694.1169
 • hufHUF0.62780.6278

convertor valutar

Indici Internationali

Oferit de www.patria.cz

Dobanzi Centrale

 • Dobanda centala USA

  BNR
  RON 1.75%
 • Dobanda centala Zona Euro
  ECB
  EUR 0.00%
 • Dobanda centala USA
  FED
  USD 0.50%
 • Dobanda centala Marea Britanie
  BOE
  GBP 0.50%

Calendare financiare

Calendar:  Intern    Extern

D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Tutoriale Video

Petitii


In aplicare prevederile Ghidului privind tratarea plangerilor in sectorul valorilor mobiliare (ESMA) si in sectorul bancar (EBA) SC Goldring SA SSIF pune la dispozitia clientilor sai posibilitatea de a adresa petitii in legatura cu serviciile de intermediere prestate in contul lor de către oricare dintre angajaţii societatii.

In conformitate cu procedura interna (pe care o gasiti AICI), SC Goldring SA SSIF va gestiona doar petitiile preluate in una dintre urmatoarele modalitati:

a) in format fizic (pe suport de hârtie), la sediul social central sau la sediile secundare (ageniii) autorizate, depuse personal;
b) in format electronic, prin adresele oficiale de e-mail: goldring@goldring.ro sau office@goldring.ro ;
c) in format fizic (pe suport de hirtie), la sediul social central sau la sediile secundare (agentii) autorizate, transmise prin posta cu confirmare de primire sau prin fax la nr. 0265 – 269 195;

Orice persoană fizica sau juridica care se consideră lezata in drepturile sale, prevăzute in reglementările legale sau in contractul incheiat cu SC Goldring SA SSIF, se poate  adresa  SC Goldring SA SSIF  cu  o  petitie  in  acest  sens, care  va  trebui  si  cuprinda obligatoriu urmatoarele elemente:

1. numele si prenumele sau denumirea petentului ;
2. domiciliul/adresa de corespondenta sau sediul petentului, adresa de e-mail si numarul de telefon ;
3. obiectul  petitiei/interesul  in  cauza,  detaliate  in mod  clar,  precum  si prejudiciul considerat a fi cauzat ;
4. motivul pe care se intemeiaza petitia ;
5. numele persoanei catre care trebuie formulat raspunsul, in situatia in care acesta  se  va  adresa  unei  alte  persoane  decat  celei care  formuleaza petitia ;
6. adresa la care va fi expediat raspunsul SC Goldring SA SSIF


Petitia va fi insotita in mod obligatoriu, de următoarele documente :
1. copia actului de identitate al petentului/CUI ;
2. procura notariala, precum si actul de identitate al petentului, in situatia in care petitia este formulata prin imputernicit.


Petitiile care nu contin datele mai sus mentionate, nu se vor lua in considerare si vor fi clasate cu mentiunea «lipsă date petent» si/sau «lipsă obiect».

Odata cu primirea unei petitii se vor parcurge urmatoarele etape:
 
1. Inregistrarea petitiei la registratura SC Goldring SA SSI;
2. Inregistrarea petitiei in registrul Unic de petitii;
3. Verificarea documentelor referitoare la obiectul petitiei care se găsesc in arhiva SC Goldring SA SSI si in evidentele sale electronice (back-office);
4. Intocmirea răspunsului catre petent;
5. Avizarea raspunsului de către un conducător al SC Goldring SA SSI;
6. Transmiterea  raspunsului  catre  petent  prin  scrisoare  recomandata  cu confirmare de primire, in termenul legal.


Termenul de solutionare al unei petitii este de maximum 30 de zile de la data inregistrării  acesteia, indiferent dacă solutia este favorabilă sau nefavorabila.

In situatia in care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita, SC Goldring SA SSIF va informa petentul cu privire la cauzele intârzierii si va preciza termenul in care va fi solutionata petitia, termen care nu va depasi cu mai mult de 15 zile termenul de 30 de zile initial. Răspunsul formulat de către SC Goldring SA SSIF  va  cuprinde  toate  informatiile  necesare  in  vederea solutionariii petitiei pe cale amiabila si va fi insotit de toate documentele si situatiile  solicitate  de  petent,  in  măsura  in  care aceste  documente  se incadrează in termenul de pastrare in arhiva societatii, stabilit de Autoritatea de Supraveghere Financiara ca fiind de 5 ani. De asemenea, SC Goldring SA SSIF ii va comunica clientului faptul ca in situatia in care nu considera favorabila solutia furnizata  de  SC Goldring SA SSIF si nu este posibilă solutionarea litigiului pe cale amiabilă, se  poate  adresa în acest sens Autoritatii de Supraveghere Financiara.