Plasament privat Stanleybet încheiat cu succes

Goldring a încheiat cu succes încă un plasament privat de obligațiuni, de data aceasta pentru StanleyBet. În perioada de subscrieri, au fost înregistrate 134 subscrieri, în volum total de 200.000 obligațiuni și o valoare totală de 19.800.000 lei, fiind atins astfel plafonul maxim de subscrieri, în valoare nominală de 20.000.000 lei. Obligațiunile emise au scadența la 3 ani și o rată a dobânzii fixă de 10% pe an, plătibilă semestrial. Acestea vor fi listate în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București.

Cine sunt StanleyBet?

StanleyBet Capital a fost înființată în anul 2020 ca entitate cu rol integrator pentru liniile de business dezvoltate de companiile din grupul Game World pe piața jocurilor de noroc și a pariurilor sportive din România. Bazele grupului au fost puse în 1999 – când a fost inaugurată prima sală, iar în prezent grupul deține 7 cazinouri electronice, o rețea de 288 de agenții de pariuri sportive și două platforme online de pariuri sportive și de jocuri de noroc de tip cazinou.

Piața-țintă a StanleyBet cuprinde persoane cu vârsta medie de 32 de ani, cu un venit mediu de 2.476 lei. Dintre aceștia, 46% au studii medii și 60% sunt căsătoriți.

Structură:

Structura StanleyBet

Cifra de afaceri consolidată a fost de aproape 350 mil. lei în 2019, respectiv 205 mil. lei în 2020. Grupul Game World are aproximativ 2000 de angajați și este unul dintre liderii pieței jocurilor de noroc și a pariurilor sportive din România. Modelul de business a fost proiectat pentru a răspunde integrativ provocărilor legislative și concurențiale, dar și pentru a demonstra reziliența și versatilitatea necesară valorificării oportunităților de dezvoltare. După 4 luni de activitate, conducerea societății estimează venituri de 24 mil. lei și un rezultat net de aproape 2 mil. lei.

Modelul de business:

  • Jocuri de cazinou electronic (7 cazinouri);
  • Pariere sportivă și jocuri de noroc de tip slot-machines – retail on-site (288 agenții);
  • Pariere sportivă și jocuri de noroc online.

Aparatele de joc deținute sunt licențiate și funcționează în deplină conformitate cu reglementările autorității publice în industrie, Oficiul Național al Jocurilor de Noroc, compania fiind membră a Asociației Organizatorilor de Jocuri de Noroc ROMSLOT. În urma atragerii de capital prin emisiunea de obligațiuni, StanleyBet va planifica, va coordona și va asigura implementarea strategiei investiționale pentru fiecare dintre entitățile din grup, asigurând coerența și integrarea deciziilor strategice în viziunea unitară a grupului.

Prin înființarea acestui holding, se urmărește:

  • Consolidarea subsidiarelor pentru scopuri de management și de raportare;
  • Crearea de structuri și implementarea de procese de guvernanță corporativă eficiente;
  • Managementul optim al riscurilor care ar putea afecta patrimoniul tuturor liniilor de afaceri ale grupului;
  • Achiziționarea de participații în subsidiare;
  • Reinvestirea profiturilor direct din Stanleybet Capital;
  • Atragerea de noi investitori strategici;
  • Crearea unui vehicul investițional pentru achiziții viitoare de afaceri, pentru creșterea și extinderea operațiunilor pe noi piețe.

Perspective de viitor

Viziunea grupului este aceea de a construi o afacere integrată on-line – on-site printr-o soluție omni-channel, care să asigure o experiență unitară pentru client atât în agențiile fizice, cât și pe platforma de pariere și joc. Accesarea capitalului investițional necesar va imprima afacerii un ritm accelerat de creștere în următorii trei ani. Emitentul, StanleyBet Capital, se așteaptă la venituri totale peste 80 mil. lei și la un rezultat net de aproape 79 mil. lei până în anul 2024.

 

Andreea Orosfoian