Plasamentul privat Restart Energy One încheiat anticipat

Goldring a încheiat cu succes și în mod anticipat primul plasament privat de obligațiuni verzi românești, denominate în LEI, emise de Restart Energy One, cel mai dinamic furnizor național independent de energie electrică și gaze naturale. Prin oferta derulată în perioada 20 ianuarie – 3 februarie, emitentul a atras 16.361.200 lei, suplimentând oferta inițială cu 1.361.200 lei. Capitalul atras va fi alocat integrării unităților de producție de energie regenerabilă, solară și eoliană, ca parte a strategiei sale de furnizare 100% energie verde până la finalul anului 2025.

Obligațiunile emise în cadrul plasamentului privat au o valoare nominală de 100 lei/obligațiune, scadența la 5 ani și o rată anuală fixă a cuponului de 9% plătibilă semestrial. În perioada următoare se vor face demersurile necesare admiterii la tranzacționare a obligațiunilor în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București. Totodată, Consiliul de Administrație al Restart Energy este împuternicit, în baza hotărârilor adunării generale a acționarilor din 12 ianuarie 2021, să inițieze demersurile necesare admiterii la tranzacționare a acțiunilor societății pe piața românească de capital în termen de cel mult trei ani.

Din al patrulea an al împrumutului, în mod opțional, obligațiunile vor putea fi convertite în acțiuni la un discount de 20%, cu condiția ca numărul cumulat de obligațiuni pentru care deținătorii și-au exprimat dreptul de conversie să fie cel puțin 10% din totalul obligațiunilor emise. Un deținător de obligațiuni va putea opta pentru efectuarea conversiei întregului principal sau doar a unei părți din acesta, în termen de 30 de zile de la datele de fixare a prețului conversiei prin transmiterea unei notificări de conversie către Goldring. Datele de fixare a prețului sunt: 15 iunie 2024, 15 ianuarie 2025 și 30 noiembrie 2025. Acțiunile nou emise în urma conversiilor nu vor putea depăși 10% din capitalul social al emitentului după majorare, dacă vor trebui emise mai multe acțiuni, alocarea către subscriitori se va face după metoda „pro-rata”.

Restart Energy One a fost înființată în anul 2015 cu capital 100% românesc și a devenit primul furnizor online de energie electrică și gaze naturale din România. În prezent, compania este activă în toate județele, având un portofoliu bine dispersat între clienți casnici și companii. Prin proiectele sale întreprinse în sensul democratizării pieței de energie prin digitalizarea acesteia, îndeosebi crearea unei platforme de schimb liber de energie între producători și consumatori, care funcționează cu tehnologie Blockchain și IoT (Internet of Things), Restart Energy One a obținut recunoașterea din partea unor instituții de presă internaționale de renume, precum Huffington Post, Digital Journal, The Daily Telescope etc. Aceste recunoașteri reconfirmă poziția și potențialul companiei, atât pe piața țintă din țară cât și din străinătate unde urmează să-și extindă modelul de business. În vederea dezvoltării proiectelor de energie verde în valoare de 500 de milioane de dolari în România și țările vecine, Restart Energy a devenit partener într-un joint venture cu Interlink Capital Strategies din Statele Unite ale Americii, companie de consultanță și administrare a fondurilor.

Informații suplimentare referitoare la emitent sau ofertă pot fi regăsite aici.