Putem avea o diversificare globală la BVB?

Zilnic suntem ademeniți de reclamele ale unor intermediari de pe piețele de capital din străinătate, care ne prezintă avantajele investițiilor pe bursele internaționale. Întrebarea care se pune, oare Bursa de Valori București nu ne poate oferi instrumentele necesare creării unui portofoliu diversificat, fără a apela la piețele externe?

Simplu, răspunsul este DA! BVB oferă instrumente cu ajutorul cărora putem să ne construim un portofoliu diversificat, care să redea și randamentele instrumentelor pe care le replică.

Pe lângă acțiunile emise de emitenții din România, la BVB mai sunt prezente 15 acțiuni ale unor companii reprezentative pentru bursa din Frankfurt, pe segmentul ATS Internațional, iar pe lângă acestea avem produsele structurate sau certificatele index, care au la bază activele suport pe care le replică într-o anumită proporție.

Ce sunt de fapt produsele structurate? Ele sunt instrumente financiar hibride care reprezintă o obligație financiară a unui emitent ce include o componentă derivată de natură să modifice profilul de risc și randament al instrumentului respectiv. Important de avut în vedere este faptul că instrumentele sunt grevate de riscul de credit- riscul ca emitentul să nu își poată îndeplini obligația financiară. Emitenți sunt de regulă instituții financiare, instituții de credit sau bănci de investiție în baza unui program de emisiune: investitorul deține asupra emitentului un drept de creanță și pot fi cu maturitate fixă sau de tip ”open-end”. Activele suport pot fi acțiuni, indici, rate de schimb, rate de dobândă, mărfuri. La BVB există două segmente de produse structurate, Certificate și Warrent-uri. Produsele structurate au un furnizor de lichiditate, care se angajează să introducă și să mențină oferte ferme de cumpărare și vânzare, în anumite limite, și să încheie tranzacții pe baza acestora.

Activele suport cele mai importante, pe care le replică certificatele index de la BVB sunt: indicii bursieri S&P 500, DAX, ROTX și EUROSTOXX50, respectiv certificate care la bază active suport mărfuri, aur și petrol WTI.

Avantajul major al achiziționării acestor certificate index îl reprezintă valoarea lor față de alte instrumente care replică același activ. De exemplu în cazul indicelui S&P 500, certificatul index are o valoare actuală de 138,70 lei, în timp ce un ETF care replică S&P 500 se poate achiziționa la o valoare de 334,17 $, aprox. 1400 lei. Comparând randamentele, indicele S&P 500 a avut un randament de 30,27 % în anul 2019, un ETF care replică indicele a adus un randament de 30,80 % investitorilor, în timp ce certificatul index al BVB a avut un randament de 31,86 %.

Datorită certificatelor index de la BVB, putem replica în parte portofoliile arhicunoscute ale lui Warren Buffett și Ray Dalio. Portofoliul diversificat propus de Warren Buffett, Golden Butterfly, are următoarea alocare de active: 40% acțiuni ale companiilor americane; 40% titluri de stat americane (aceste le putem înlocui cu titluri de stat, cele americane nu sunt prezente pe BVB) și 20% aur.

Portofoliul propus de Ray Dalio, portofoliul All Season prezentat în cartea scrisă de Tony Robbins- ”Banii, stăpânește jocul”, are următoarea alocare de active: 30% acțiuni americane; 55% titluri de stat (aceste le putem înlocui cu titluri de stat, cele americane nu sunt prezente pe BVB); 7,5% aur și 7,5% petrol.

Și BVB-ul ne oferă posibilitatea de a avea investiții diversificate cu randamente similare piețelor externe, dezvoltate. Important este să ne documentăm, să învățăm, să înțelegem instrumentele pe care intenționăm să le tranzacționăm, să începem să tranzacționăm , să ieșim din confortul oferit de depozitele bancare sau investiții imobiliare și să beneficiem de oportunitățile oferite de bursa locală.

 

György Demeter,

Broker Goldring