REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „SUNETUL BANILOR DE SĂRBĂTORI”

I. Organizator

 

I.1. Organizatorul concursului este Goldring SA, societate românească, cu sediul în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56A, 540014, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Târgu Mureș, sub numărul J26/440/1998, cod unic de înregistrare fiscală RO10679295.

I.2. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în continuare „Regulament”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții.

I.3. Concursul se desfășoară cu sprijinul partenerului iHunt Technology Import-Export SA.

 

II. Durata concursului

II.1. Concursul „Sunetul banilor de sărbători” va începe în data de 23.12.2021 și se va finaliza în data de 27.12.2021, când câștigătorul va fi ales prin tragere la sorți.

 

III. Condiții de participare

III.1. Persoana trebuie să urmărească/să dea follow canalului de YouTube „Sunetul Banilor” și să răspundă corect întrebării de la final. Răspunsul întrebării se află în video.

III.2. Nu pot participa la acest concurs asociații/acționarii, administratorii, partenerii sau salariații societății Goldring SA sau alte persoane implicate în organizarea și desfășurarea concursului.

 

IV. Descrierea premiului acordat

IV.1. Premiul constă într-un telefon iHunt TITAN P8000 PRO 2021 Orange (750 lei).

 

V. Informarea participanților conform Legii nr.363/2018

V.1. Prezentul Regulament este la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate, putând fi consultat gratuit pe site-ul www.caricaturi.goldring.ro.

V.2. Participarea la Concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

V.3. Prin participarea la prezentul concurs, participanții sunt de acord ca datele lor de identificare să intre în baza de date a Goldring SA, având J26/440/1998 și sediul social în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56A, 540014, acestea putând fi folosite exclusiv pentru activitățile de marketing desfășurate de societate și de partenerii săi, cu respectarea dispozițiilor legii nr. 363/2018 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, prin transmiterea adresei de e-mail, câștigătorul își dă acordul abonării la Newsletterul Goldring.

V.4. Conform prevederilor legii nr.363/2018, câștigătorul are acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată către Goldring SA, la adresa Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56A, 540014. Câștigătorul are, de asemenea, dreptul de intervenție asupra datelor personale putând, după caz, să solicite rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr.363/2018, în special a datelor incomplete sau inexacte. În condițiile de mai sus câștigătorul poate, totodată, solicita transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, având dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. De asemenea, câștigătorul are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care îl vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

V.5. În cadrul Concursului, Organizatorul poate colecta de la câștigător următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon.

V.6. Câștigătorul trebuie să trimită Organizatorului o copie după cartea de identitate și numărul de telefon.

V.7. Refuzul de a furniza datele personale sau de a adera la condițiile Regulamentului reprezintă declararea persoanei ca necâștigătoare.

V.8. Datele cu caracter personal ale câștigătorului Concursului vor fi prelucrate de către Organizator, direct sau prin intermediul partenerilor implicați în Concurs în vederea: organizării și desfășurării Concursului; desemnării și validării câștigătorului; atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și contabile aferente organizatorilor de campanii promoționale. Totodată, Organizatorul va face public numele câștigătorului prin orice mijloace de comunicare, cum ar fi platformele publice de socializare sau orice alte materiale publicitare.

V.9. Prin înscrierea în Concurs – participanții sunt de acord ca numele lor să poată fi făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator și de către colaboratori în format electronic, în materiale tipărite sau în materiale foto/video fără ca aceștia (participanții) să emită pretenții financiare față de Organizator pentru realizarea acestor operațiuni și fără a avea dreptul de a interveni, aproba sau cere modificări pe materialele create și publicate de Organizator.

 

VI. Modalitatea de desfășurare

VI.1. Goldring SA pune la dispoziție pe site-ul www.goldring.ro Regulamentul concursului, care se va desfășura în perioada 23.12.2021 – 27.12.2021. Participanții, pentru a se înscrie în concurs, trebuie să urmărească/să dea follow canalului de YouTube Sunetul Banilor” și să răspundă corect întrebării de la final. Răspunsul întrebării se află în video. Întrebarea are un singur răspuns, astfel: Care un fost cele 6 companii pentru care Goldring a făcut anul acesta analize fundamentale sau actualizări ale analizelor fundamentale? Răspuns: OMV Petrom, MedLife, Sphera Group, Digi, Transilvania Broker și AAGES.

VI.2. Pe durata desfășurării Campaniei, Goldring poate promova Concursul pe propriile canale de comunicare on-line și social media (Website/Youtube/Facebook/Instagram/LinkedIn).

VI.3. Goldring își rezervă dreptul de a nu lua în calcul comentariile fără legătură cu Concursul, cu caracter licențios, vulgar sau a celor care fac reclamă altor societăți, fără justificare.

VI.4. Câștigătorul va fi desemnat în data de 27.12.2021, prin tragere la sorți, pe www.random.org, și va fi anunțat pe paginile de Instagram și de Facebook ale Organizatorului.

VI.5. Câștigătorul trebuie să contacteze Organizatorul prin mesaj privat pe Instagram/Facebook sau la adresa de e-mail [email protected], iar Organizatorul îi va oferi adresa de e-mail la care să trimită o poză sau un scan cu cartea de identitate și numărul de telefon.

VI.6. NOTĂ: Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge orice mesaj ofensator, pe oricare dintre rețelele de socializare.

 

VII. Acordarea premiilor

VII.1. După stabilirea câștigătorului, acesta trebuie să contacteze Organizatorul pentru a-i furniza datele de contact pentru acordarea premiilor. Organizatorul se obligă să facă public, pe paginile de Instagram și de Facebook ale Goldring, numele câștigătorului și câștigul acordat, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data desemnării acestuia (30.12.2021). Participarea la Concurs implică acordul participanților ca numele lor să poată fi publicate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață și utilizate gratuit de către Organizator în orice materiale publicitare.

VII.2. În cazul în care câștigătorul nu este validat, refuză să accepte premiul sau nu îl acceptă în condițiile prezentului Regulament, se va relua tragerea la sorți pentru a stabili un alt câștigător ș.a.m.d.

VII.3. Nu se acordă contravaloarea premiului în bani.

VII.4. Orice contestație va fi depusă la sediul Goldring. Cererea scrisă, expresă și motivată în vederea sesizării Organizatorului cu privire la nerespectarea Regulamentului trebuie depusă în termen de 24 de ore de la data constatării neregulii, orice sesizare în acest sens depusă după trecerea termenului de mai sus fiind considerată nulă de drept și neavenită.

VII.5. Organizatorul își declină orice răspundere în situația în care un participant câștigător nu răspunde la e-mailurile trimise de Organizator indiferent de motiv sau pentru orice situații în care acesta nu va putea fi contactat în termenele menționate în prezentul Regulament.

 

VIII. Dispoziții finale

VIII.1. Organizatorul concursului nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare

legate de premiile oferite decât în limitele prevăzute la punctul VII al prezentului Regulament.

VIII.2. Prin înscrierea la concursul „Sunetul Banilor”, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

VIII.3. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de comentariile din cadrul videoclipului.

VIII.4. Acceptând termenii și condițiile, participanții sunt de acord ca datele lor să fie prelucrate și să intre în baza de date a Goldring SA. La cererea scrisă a acestora, adresată la Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56A, 540014, se obligă să actualizeze, să șteargă și să-i informeze pe participanți despre datele lor personale prelucrate. De asemenea participanții sunt de acord să fie abonați la Newsletter și să primească informații, obiecte promoționale și/sau produse gratuite, prin poștă, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Goldring SA și de la partenerii săi.

VIII.5. În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată că una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage premiul acordat.

VIII.6. În cazul în care organizarea Concursului este împiedicată de evenimente de forță majoră, Organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea, prelungirea sau amânarea concursului.

VIII.7. Regulamentul de participare/desfășurare a Concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.goldring.ro.

VIII.8. Organizatorul își rezervă dreptul să modifice prezentul Regulament prin act adițional de câte ori este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesați și/sau a publicării actului adițional pe site-ul www.caricaturi.goldring.ro.

 

GOLDRING SA

DIRECTOR GENERAL,

VIRGIL ZAHAN ADRIAN