Societatea de Investiții Financiare

Societatea de Investiții Financiare este o societate comercială pe acțiuni, constituită prin transformarea Fondurilor Proprietăţii Private, în conformitate cu prevederile legale. Funcționează și se comportă ca un fond închis de investiții. Este înființată prin act constitutiv, fiind încadrată conform reglementărilor ASF în categoria Alte Organisme de plasament colectiv. SIF-urile au o politică de investiții diversificată, iar acțiunile acestora se tranzacționează la Bursa de Valori București, similar altor companii.

Societăți de Investiții Financiare din România

În România există cinci Societăți de Investiții Financiare denumite după cinci regiuni din România – SIF Banat Crișana (SIF1), EVERGENT Investments (EVER), Transilvania Investments Alliance (TRANSI), SIF Muntenia (SIF4) și SIF Oltenia (SIF5). Toate cele cinci SIF-uri au fost listate la Bursa de Valori București în 1999 și sunt incluse în indicele BET-FI. Un lucru important de precizat este faptul că SIF-urile se tranzacționează cu un anumit discount față de valoarea activului net unitar, procentele actuale variază între 30% – 60%. Fondul Proprietatea (FP) este de multe ori considerat cel de-al 6-lea SIF de la bursă.

Tranzacționare fonduri închise vs. fonduri deschise de investiții

Dacă un investitor dorește să-și vândă deținerile la un SIF, trebuie să le vândă prin intermediul bursei, asemenea oricărei companii listate, spre deosebire de un fond deschis de investiții, la care unitățile de fond sunt răscumpărate de către administratorul fondului.

Cum se administrează Societățile de Investiții Financiare?

Societățile de investiții financiare pot fi administrate de către un consiliu de administrație sau de către o societate de administrare a investițiilor, în mod asemănător cu orice societate închisă de investiții. Societatea de investiții financiare nu poate încheia contracte cu o Societate de administrare a investițiilor care administrează şi alte organisme de plasament colectiv sau portofolii individuale de investiţii, inclusiv a celor deţinute de către fondurile de pensii, societate pe acţiuni, consiliu de administraţie, societate de administrare a investiţiilor, act constitutiv.

În ce investesc Societățile de Investiții Financiare?

SIF-urile investesc atât în societăți listate la bursă, cât și în societăți nelistate. Cele mai importante companii în care SIF-urile au dețineri sunt: Banca Transilvania (TLV), BRD – Groupe Société Générale (BRD), Biofarm (BIO), Vrancart (VNC), Erste Group Bank (EBS), Conpet (COTE), OMV Petrom (SNP), S.N.G.N. Romgaz (SNG), Fondul Proprietatea (FP), Transgaz (TGN), Aerostar (ARS).

Cei mai cunoscuți acționari ai SIF-urilor sunt: Business Capital for Romania, Allianz-Ţiriac Pensii Private, Metropolitan Life Fond de Pensii, Morgan Stanley & Co International Plc, Aripi Fond de Pensii, Vital/Aegon Fond de Pensii.

 

Poți tranzacționa acțiuni la SIF-uri prin deschiderea unui cont de tranzacționare la Goldring. Deschiderea contului se face 100% online prin intermediul telefonului mobil.