fbpx

SSIF GOLDRING SA


Valori mobiliare

Valorile mobiliare sunt clasele de titluri de valoare care pot fi negociate pe piața de capital, cu excepția instrumentelor de plată, precum:

  • acțiunile deținute la societăți și alte titluri de valoare echivalente acțiunilor deținute la societăți, la societăți de tip parteneriat sau la alte entități, precum și certificatele de depozit pentru acțiuni;
  • obligațiunile și alte titluri de creanță securitizate, inclusiv certificatele de depozit pentru astfel de titluri;
  • orice alte titluri de valoare care conferă dreptul de a cumpăra sau de a vinde asemenea valori mobiliare sau care conduc la o decontare în numerar, stabilită în raport cu valori mobiliare, monede, rate ale dobânzii sau rentabilității, mărfuri sau alți indici ori unități de măsură.

Valori mobiliare cu drept de vot multiplu– valori mobiliare incluse într-o categorie separată și distinctă și care conferă, fiecare, mai mult de un vot.

 

Valori mobiliare emise în mod continuu sau repetat –  titluri de datorie ale aceluiași emitent, emise în mod continuu, sau valori mobiliare de un singur tip și/sau categorie care au făcut obiectul a cel puțin două emisiuni distincte.

 

 

 

 
24
Ani de experiență
32
Listări intermediate
22
Plasamente private
23
Burse internaționale
0.01
$ per acțiune pentru S.U.A. și Canada
0.42%
Comision BVB
 

 

Noutati
 
dividendele

Cum se impozitează dividendele?

În România, impozitul pe dividende este aplicabil persoanelor fizice sau juridice, indiferent de naționalitatea acestora. Dividendele sunt distribuite de către un emitent, direct proporțional cu cota deținută de investitori. Din ...
Citește mai mult

Diversificarea prin opțiuni

Ce funcționează și ce nu funcționează în administrarea unui portofoliu în perioadele de scădere a pieței? De un an pregătesc investitorii care dețin sau își construiesc un portofoliu de acțiuni ...
Citește mai mult
OMRO

Listare obligațiuni OMRO26

Marți, 10 mai, debutează la tranzacționare cea mai recentă emisiune de obligațiuni corporative emise de OMRO IFN. Oferta este cea de-a doua emisă de societate și s-a încheiat anticipat în ...
Citește mai mult
 
SSIF GOLDRING SA