fbpx

FAQ

   

A. Cont și Tranzacționare

Deschiderea contului se poate realiza online, prin secțiunea Deschidere Cont, sau în cadrul întâlnirii cu unul dintre brokerii GOLDRING SA la sediul societății.

Suma minimă de deschidere a contului pe BVB este de 3.000 lei pentru contul de tip execution-only.

Pentru tranzacționarea pe piețele internaționale, suma minimă de deschidere a contului este de 2.000 EUR pentru contul de tip execution-only.

Pentru detalii apăsați aici

Contul se poate alimenta fie prin numerar la sediul nostru în limita a 10.000 lei, fie prin ordin de plată.

Piața Internă (BVB):

Contul bancar pentru tranzacționarea instrumentelor financiare în LEI pe BVB deschis la BRDCUI 10679295, Beneficiar Goldring SA:

 • IBAN RO07BRDE270SV35307282700, MONEDA LEI

Contul bancar pentru tranzacționarea instrumentelor financiare în LEI pe BVB deschis la Banca Transilvania, CUI 10679295, Beneficiar Goldring SA:

 • IBAN RO40BTRLRONCRT00N5825103, MONEDA LEI

Conturile bancare pentru tranzacționarea instrumentelor financiare în EURO pe BVB (Obligațiuni EUR) sunt deschise la BRD și Banca Transilvania, CUI 10679295, Beneficiar Goldring SA:

 • IBAN RO07BRDE270SV35307282700, MONEDA LEI 
 • IBAN: RO79BTRLEURCRT00N5825101, MONEDA EUR,

Piețe Externe: 

Conturile bancare le puteți găsi în platforma de tranzacționare externă, Account, Account Management Home, la secțiunea Deposits.

După transmiterea și validarea documentelor aferente deschiderii contului și a alimentării acestuia cu suma minimă prevăzută în Grila de comisioane și taxe.

Datele de logare vor fi trimise pe adresa de e-mail furnizată de dvs.la deschiderea contului.

Prin transmiterea documentelor aferente deschiderii contului și alimentarea acestuia cu suma minimă prevăzută în Grila de comisioane și taxe.

Pentru resetarea parolei, puteti apela la nr. 0265.269.195 sau sa trimiteți un e-mail pe adresa [email protected] în care să specificați numele dvs. si CNP-ul.

Este necesar ca e-mailul sa fie trimis de pe adresa pe care ați comunicat-o la deschiderea contului sau, ulterior, prin formularul de actualizare date.

Ulterior, veți primi noile detalii de logare pe e-mail.

Orice actualizare de date (modificare act de identitate, adresa de domiciliu/corespondență, adresa e-mail, cont bancar, etc.) se face prin completarea și semnarea Formularului de actualizare de date.

În cazul actualizării datelor din actul de identitate sau a contului bancar este necesar să atasați o copie a acestor documente.

Vă rugăm să consultați  Grila de taxe si comisioane pentru informații detaliate cu privire la comisioanele perceput.

Pe piața BVB prin accesarea platformei de tranzacționare Arena XT, meniul Rulaje, selectându-se perioada dorită.

Pe piața internațională prin accesarea platformei de tranzacționare, la secțiunea Portofolio – P&L.

 

LEI (Legal Entity Identifier) este un cod alfanumeric de 20 caractere, a cărui structura are la baza standardul ISO 17442 și constituie un identificator unic la nivel global pentru entitățiÎn prezent codurile LEI trebuie utilizate obligatoriu pentru identificarea entităților implicate în tranzacții realizate în piețele financiare: firme de investițiiinstituții de credit, investitori având personalitate juridicăemitenți ai instrumentelor financiare și ai activelor suport ale produselor derivate, contraparti financiare și nefinanciare, deținători sau operatori ai unor locuri de tranzacționare etc.

Pentru obținerea codului LEI, sau reînnoirea acestuia, ne puteți contacta, Goldring având posibilitatea să vă ofere aceste servicii.

Contul de tranzacționare pentru piața internă poate fi accesat prin browser la adresa https://goldring.arenaxt.ro/ sau de pe dispozitivele mobile prin aplicația BVB Trading disponibilă în App Store și Google Play.

Contul de tranzacționare pentru piețele externe poate fi accesat prin aplicația desktop Trade Station sau de pe dispozitivele mobile prin aplicația Handy Trader disponibilă în App Store și Google Play.

 

B. Fiscalitate

Cota de impozit pentru câștigurile din tranzacțiile de pe piața de capital este de 1% asupra câștigurilor obținute din vânzarea instrumentelor financiare deținute de peste un an, în timp ce pentru câștigurile obținute din vânzarea deținerilor mai mici de un an, cota este de 3%.

Pentru dividende încasate, cota de impozit este de 8%, în timp ce pentru dobânzi încasate cota este de 10%. Acestea se rețin la sursă de către emitent.

Veniturile obținute din tranzacționarea pe BVB se declară în Declarația unică, care se depune online pe portalul ANAF, doar în situația depășirii plafonului minim CASS, respectiv 18.000 lei.

Pentru mai multe detalii despre depunerea/completarea declarației vezi întrebarea „Cum se depune și completează Declarația unică la ANAF?”

Veniturile din transferul titlurilor de valoare

Cota de impozit pentru câștigurile obținute prin tranzacționarea pe piața externă este de 10% și se plătește de contribuabil la termenul stabilit de ANAF în codul fiscal după completarea și depunerea Declarației unice.

 

Veniturile din dividende/dobânzi

Pentru dividendele și dobânzile încasate, impozitarea se realizează prin reținere la sursă, adică veți primi aceste sume la valoarea lor netă.

Pentru stabilirea cotei % privind impozitul reținut la sursă de către emitentul care plătește dividendul/dobânda se ține cont de acordurile/convețiile de evitare a dublei impuneri.

Ca și exemple enumerăm cotele aplicate de: Canada (15%), SUA (10%), Franța (15%), Japonia (10%).

Pentru a vizualiza un ghid privind depunerea declarației unice click aici.


 

Actualizarea datelor cu privire la rezidența fiscală poate fi realizată prin completarea formularului W-8Ben parcurgând următorii pași:

 1. Logare în Client Portal
 2. Click pe profilul din dreapta sus (iconița în formă de bust) >  Settings
 3. Click pe Profile Informations
 4. Click pe litera „i” din stânga numelui
 5. Click pe Update Tax Forms în partea din dreapta jos a ferestrei care tocmai s-a deschis
 6. Click Continue până ajungeți la formularul W-8BEN

Fișa anuală de portofoliu cu câștigurile și pierderile înregistrate în anul precedent, necesară completării Declarației Unice, este pusă la dispoziția clienților GOLDRING prin InfoCont, în meniul „Documente și rapoarte” la secțiunea „Rapoarte portofoliu”. Clienții care nu au activat serviciul InfoCont primesc raportul printr-un e-mail transmis la începutul anului.

C. Glosar de termeni bursieri

A

Active – Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de încasare) apartinând subiectului economic; în cazul unei banci activele sunt formate din totalitatea plasamentelor acesteia în credite, în titluri de stat, în obligatiuni, pe piata interbancara, pe piata de capital, pe piata bursiera etc., la care se adauga cladiri, terenuri, echipamente si alte imobilizari (participari/ actiuni detinute la alte societati).

Actionar semnificativ – orice persoana care, nemijlocit si singura ori prin intermediul sau impreuna si in legatura cu alte persoane, detine sau este proprietar de actiuni sau alte valori mobiliare care, cumulat, reprezinta fie cel putin 5% din capitalul subscris al emitentului, fie ii confera cel putin 5% din totalul drepturilor de vot in Adunarea Generala a actionarilor.

Actiune – titlu reprezentativ al contributiei asociatului la capitalul social al unei societati pe actiuni sau in comandita pe actiuni, care evidentiaza un drept de proprietate asupra emitentului si confera titularului calitatea de actionar; actiunile pot fi ordinare sau preferentiale, acestea din urma conferind titularilor dreptul la dividend prioritar, distribuit inaintea oricaror alte beneficii, precum si drepturile recunoscute detinatorilor de actiuni ordinare, cu exceptia dreptului de a participa si de a vota in Adunarile Generale.

Agent pentru servicii de investitii financiare – persoana fizica autorizata de A.S.F. care actioneaza ca reprezentant exclusiv al unei societati de servicii de investitii financiare in executarea de operatiuni (vanzare si/sau cumparare) cu instrumente financiare in numele si pe seama acelei societati.

Ask – pretul cel mai mic la care un participant la piata este dispus sa vanda actiuni la memontul respectiv; daca introduceti un ordin pentru a cumpara actiuni, cel mai probabil veti plati pretul “Ask”.

Audit – Examinarea situatiilor si raportarilor contabile ale unei companii; rezultatele sunt consemnate în cadrul unui raport care certifica daca, în opinia auditorilor, raportarile contabile examinate reflecta în mod real situatia financiara a companiei; auditul intern este realizat de un departament din interiorul companiei; auditul extern este realizat de un auditor independent.

Avans în cont curent – Acordarea de catre un bancher clientului sau a unui credit pâna la concurenta sumei pentru care acesta în urma si-a deschis contul curent. Se mai numeste overdraft.

Agent Custode – reprezinta orice institutie financiara autorizata de Banca Nationala a Romaniei si A.S.F. sa furnizeze servicii de decontare si custodie a instrumentelor financiare si care preia obligatiile de decontare a Clientului.

Apelul in marja – este cererea cu titlu de obligativitate pentru incadrarea in limitele impuse contului de marja si intervine in situatia in care marja scade sub valoarea minima specificata in prezentul contract. Aceasta cerere trebuie onorata pana cel tarziu ora 10:00 a zilei lucratoare urmatoare primirii apelului in marja de catre client si va fi inscrisa explicit in raportul de tranzactionare.

B

Bancruta – Stare de încetare a platilor din vina debitorului, declarata de tribunal. Bancruta atrage asupra acestuia în mod automat falimentul cu toate consecintele aferente.

Bilet la ordin – Efect de comert prin care emitentul, numit subscriitor, se recunoaste ca debitor al beneficiarului si se angajeaza sa plateasca din proprie initiativa beneficiarului, sau la ordinul acestuia, o suma de bani determinata, la un anumit termenBroker – persoana autorizata de A.S.F. pentru a intermedia vanzarea si/sau cumpararea de valori mobiliare in contul clientului.

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) – institutie publica cu personalitate juridica, infiintata prin decizia C.N.V.M., care constituie piata oficiala si organizata pentru negocierea valorilor mobiliare admise la cota de catre societatile de servicii de investitii financiare membre; Bursa de Valori Bucuresti a fost reînfiintata în anul 1995, prima zi de tranzactionare fiind 20 noiembrie 1995.

Banca custode – orice banca comerciala autorizat de Banca nationala a Romaniei si A.S.F. , abilitata sa ofere servicii de custodie.

Broker – este  persoana fizica atestata  de  Consiliul bursei  al SC Bursa de Valori Bucuresti SA si  autorizata  de A.S.F. ca agent  pentru servicii de  investitii  financiare  sa  negocieze  cereri  si  oferte  si  sa  incheie  tranzactii  exclusiv  in  numele  unui intermediar.

C

Capitalizare bursiera – produsul dintre numarul de actiuni emise de societate si valoarea de piata a actiunilor la un moment dat.

Casa de compensatie – societate comerciala sau departament din cadrul societatii de bursa care efectueaza zilnic pentru membrii compensatori reevaluarea pozitiilor deschise, calculul si retinerea garantiilor, compensarea si decontarea.

Certificate de depozit – titluri de valoare negociabile pe piaţa de capital, care reprezintă proprietatea asupra titlurilor unui emitent străin şi care pot fi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi tranzacţionate independent de titlurile de valoare ale emitentului străin

Cesiune – Transmiterea Contractului de leasing de la un Utilizator la altul prin intermediul unui contract de cesiune.

CFD/FX – Tranzacţionarea CFD pe valute  constă în cumpărarea unei valute şi vânzarea alteia în mod simultan. Valutele sunt cotate în perechi, de exemplu Euro/USD. În momentul în care una dintre aceste două valute creşte în valoare, înseamnă că se apreciază în raport cu perechea valutară a cărei valoare descreşte. Tranzacţionarea CFD pe valute  este o modalitate populară de a efectua tranzacţii pe pieţe financiare active 24/24 h. Piaţa CFD pe valute este o piaţă “over-the-counter” (OTC) ceea ce înseamnă că tranzacţiile nu se efectuează prin intermediul unei pieţe reglementate.

Cifra de afaceri – Suma globala a vânzarilor de produse si servicii ale unei companii într-o perioada data. Serveste la masurarea volumului si a evolutiei activitatii comerciale a unei firme.

Clasa de valori mobiliare – cuprinde valorile mobiliare de acelaşi tip, care au aceleaşi clauze şi caracteristici, cum ar fi, spre exemplu, valoare nominală, drept de vot, drept de plată a dividendelor şi drepturi de preferinţă – pentru acţiuni, respectiv valoare nominală, dobândă, durata/scadenţă, condiţii de răscumpărare, plan de rambursare, drepturi de conversie – pentru obligaţiuni fiind emise de acelaşi emitent;

Client – persoana fizica sau juridica parte intr-un contract de intermediere incheiat cu o societate de servicii de invstitii financiare.

Comision – taxa perceputa de agentul pentru servicii de investitii financiare pentru a intermedia vanzarea/cumpararea de valori mobiliare.

Cont asistat – tip de cont in care intermediarul nu va putea efectua operatii in contul de portofoliu al clientului fara acordul acestuia, rolul intermediarului fiind acela de a informa clientul asupra eventualelor operatiuni ce se pot efectua.

Cont de client – cont din evidentele membrului bursei, in care sunt evidentiate sumele, valorile si bunurile clientului, precum si obligatiile asumate si drepturile dobandite de acesta precum si tranzactiile incheiate.

Cont discretionar – tip de cont in care intermediarul este imputernicit de catre client sa efectueze toate operatiunile legate de administrarea portofoliului (cumpararea si vanzarea de valori mobiliare, intocmirea oricaror acte juridice cerute de administrarea portofoliului).

Control intern – un ansamblu de activitati si operatiuni desfasurate cu scopul de a asigura respectarea de catre Intermediar si angajatii sai a legilor, reglementarilor pietei de capital, precum si a normelor si procedurilor interne ale acesteia.

CONTRAPARTI ELIGIBILE  – sunt considerate contrapărţi eligibile următoarele entităţi:
a) societăţile de servicii de investiţii financiare, instituţiile de credit si societăţile de asigurare;
b) organismele de plasament colectiv si societăţile lor de administrare;
c) fondurile de pensii si societăţile lor de administrare;
d) alte instituţii financiare autorizate sau reglementate conform legislaţiei comunitare sau legilor naţionale ale unui stat membru;
e) persoanele fizice sau juridice ale cărei activităţi principale constau în tranzacţionarea în cont propriu a mărfurilor si/sau a instrumentelor financiare derivate având ca suport mărfurile;
f) traderii;
g) guvernele naţionale si entităţile publice subordonate acestora inclusiv autorităţile publice care gestionează datoria publica;
h) băncile centrale si organizaţiile transnaţionale.

Cont  in  marja  – este  contul  in  care  se  evidentiaza numerarul sau activele financiare necesare  garantarii  pozitiilor deschise, precum si drepturile dobandite si obligatiile asumate.

CLIENT PROFESIONAL – este clientul care poseda experienţa, cunoştinţele si capacitatea de a lua decizia investiţională si de a evalua riscurile pe care acestea le implica (instituţii de credit, societăţi de servicii de investiţii financiare, societăţi de asigurări, organisme de plasament colectiv si societăţile de administrare ale acestora, fonduri de pensii si societăţile de administrare ale acestora, traderii, etc.).

CLIENT DE RETAIL – este clientul care nu este client profesional.

Cupon – suma de bani corespunzatoare dobanzii calculate pentru perioada cupon a acestuia, datorata periodic de catre Emitent (Ministerul Economiei si Finantelor, in cazul titlurilor de stat) detinatorilor de obligatiuni sau titluri de stat si la plata careia acesta s-a angajat prin documentul sau prospectul de emisiune

Cupon curent – cupon a carui perioada cupon nu s-a incheiat la data decontarii tranzactiei si a carui obligatie de plata devine exigibila la cea mai apropiata data a cuponului stabilita in documentul sau prospectul de emisiune

Cupon precedent – cuponul cel mai recent platit, prin raportare la data decontarii tranzactiei. cuponul cel mai recent platit, prin raportare la data decontarii tranzactiei.

D

Data de inregistrare – data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, stabilită de adunarea generală a acţionarilor, denumită în continuare AGA, care serveşte la identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA. Data de înregistrare se stabileşte în cazul hotărârilor AGA privitoare la evenimentele corporative;

Data plății – data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente deţinerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizată debitarea si/sau creditarea de sume de bani si/sau instrumente financiare;

Data de referință –  data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, stabilită de consiliul de administraţie, respectiv de directoratul societăţii, care serveşte la identificarea acţionarilor care au dreptul să participe la AGA şi să voteze în cadrul acesteia. Data de referinţă trebuie să fie ulterioară publicării convocatorului şi anterioară AGA

Data cupon – ziua calendaristica la care devine exigibila obligatia Emitentului de a efectua plata unui cupon si/sau a unei cote-parti din principal (sau valoare nominala, in cazul titlurilor de stat) catre proprietarii de obligatiuni sau catre proprietarii de titluri de stat, la data de referinta (corespunzatoare unei obligatiuni sau unui titlu de stat) stabilita pentru cuponul respectiv

Data de emisiune – data de la care incepe sa se acumuleze dobanda corespunzatoare primului cupon pentru o obligatiune sau titlu de stat (data la care a fost emis titlul de stat)

Data maturității – pentru drepturile de alocare reprezinta data la care drepturile isi inceteaza existenta, prin inregistrarea noilor actiuni la Depozitarul Central

Data scadenței –  pentru obligatiuni reprezinta ultima data cupon a unei obligatiuni. La aceasta data devine exigibila plata ultimului cupon si/sau valoarea integrala sau ramasa a principalului.- pentru titluri de stat reprezinta data la care devine exigibila obligatia de plata a valorii nominale a unui titlu de stat cu discount sau reprezinta ultima data cupon a unui titlu de stat cu dobanda la care devine exigibila obligatia de plata a ultimului cupon si a valorii nominale

Dealer – intermediar pentru valori mobiliare care vinde sau cumpara valori mobiliare in numele propriu al societatii de servicii de investitii financiare.

Depozitarul Central – persoana juridica autorizata de A.S.F. pentru a tine evidenta drepturilor de proprietate ale detinatorilor de valori mobiliare, pentru emitentii ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piata organizata de valori mobiliare.

Dreptul de alocare – drept patrimonial emis în cadrul unui eveniment corporativ în temeiul căruia deţinătorul acestuia va primi o acţiune care îi va fi atribuită la momentul înregistrării la depozitarul central al instrumentelor financiare a evenimentului corporativ în legătură cu care a fost emis. Drepturile de alocare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare sau sistem organizat de tranzacţionare sunt valori mobiliare emise pe termen scurt;

Dreptul de preferință – drept patrimonial, care încorporează dreptul titularului său de a subscrie acţiuni nou- emise în cadrul unei majorări a capitalului social, proporţional cu numărul de drepturi deţinute la data exercitării acestora, într-o perioadă de timp determinată. Drepturile de preferinţă sunt acordate/emise în contul acţionarilor înscrişi la data de înregistrare în registrul emitentului proporţional cu acţiunile deţinute la această dată, indiferent de participarea acestora la adunarea generală extraordinară a acţionarilor, denumită în continuare AGEA, emitentului sau de votul exprimat de aceştia cu privire la majorarea capitalului social. Drepturile de preferinţă admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare sau sistem organizat de tranzacţionare sunt valori mobiliare emise pe termen scurt;

Depozitar – entitate autorizata de A.S.F. sa desfasoare activitati de inregistrare, depozitare, compensare si decontare a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare.

Dividend – alocarea periodica a profitului unei societati catre actionarii sai; acesta este platit in numerar, pachete aditionale de actiuni in cadrul societatii sau ambele.

Dobânda acumulată – cota-parte din valoarea cuponului curent corespunzatoare zilelor scurse pag. 10 / 213 din perioada cuponului curent, incepand cu data de emisiune sau data cuponului precedent, inclusiv, pana la data decontarii tranzactiei, exclusiv. Dobanda acumulata este exprimata ca procent din valoarea curenta a principalului obligatiunii sau din valoarea nominala a titlului de stat cu dobanda. Pentru obligatiuni, dobanda acumulata poate fi pozitiva sau negativa;

Dobânda acumulată negativă – dobanda acumulata corespunzatoare numarului de zile ramase din cuponul curent, incepand cu data decontarii tranzactiei, inclusiv, pana la data cuponului, exclusiv;

Dobânda acumulată pozitivă – dobanda acumulata corespunzatoare numarului de zile care s-au scurs de la data emisiunii, in cazul perioadei primului cupon, sau data cuponului precedent, inclusiv, pana la data de decontare a tranzactiei, exclusiv.

E

Emisiune de valori mobiliare – operatiune prin care valorile mobiliare de acelasi tip si clasa sunt oferite de catre emitent spre subscriere potentialilor investitori. Aceeasi interpretare este data si totalitatii valorilor mobiliare de acelasi tip si clasa emise de un emitent la o anumita data.

Emitent de valori mobiliare – persoana juridica (societate comerciala, regie autonoma, autoritate a administratiei publice centrale sau locale) care, in conditiile legii, a emis, emite sau intentioneaza sa emita valori mobiliare.

Eroare – Eroarea reprezinta orice tranzactie si/sau ordin inregistrat/e inexact din cauza unor probleme informatice sau nefunctionalitati ale sistemului de tranzactionare/operare.

Ca urmare:

Pentru operatiunile cu instrumente financiare, realizate prin intermediul platformelor de tranzactionare oferite de catre SSIF GOLDRING SA, daca acestea contin sau se bazeaza pe o eroare vadita operatorul platformei poate:

– face ajustarile necesare tranzactiei sau ordinului, astfel incat sa reflecte operatiunea, fara eroarea vadita;
– inchide pozitia deschisa;
– anula tranzactia. In acest caz, inchide pozitia detinuta ca si cand deschiderea acesteia nu ar fi avut loc;
– sa intreprinda orice alte masuri pe care le considera necesare pentru a reflecta situatia reala.

Exercitarea drepturilor precizate mai sus este supusa urmatoarelor conditii:

– se va actiona in mod rezonabil si cu buna-credinta;
– se va putea exercita acest drept, cu sau fara preaviz; in cazul exercitarii fara preaviz, vor fi oferite explicatii in scris (cat mai curand posibil, intr-un termen rezonabil pentru analizarea situatiei ivite) asupra actiunii efectuate.

Exercitarea drepturilor se va realiza chiar daca aceasta presupune inregistrarea de catre client a unei pierderi.

Clientul nu poate emite pretentii asupra unui castig realizat in urma unei tranzactii eronate.

Ex-Date – data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre. Ex date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucrătoare

F

Free-float – reprezinta numarul de actiuni emise de o societate si in circulatie, care sunt disponibile la tranzactionare. Free-float-ul exprimat in valoare absoluta este estimat ca fiind numarul total de actiuni emise de o societate, din care se elimina urmatoarele: – Actiunile la dispozitia societatii (treasury stock); – Actiunile detinute de catre stat si alte agentii guvernamentale, investitori strategici, actionari majoritari; Detinerile de cel putin 30% ale societatilor de asigurari, fondurilor de pensii, organismelor de plasament colectiv; – Detinerile de cel putin 5% ale altor categorii de investitori. Nivelul de free-float este raportul procentual dintre numarul de actiuni inclus in free-float-ul exprimat in valoare absoluta si numarul total de actiuni emise si inregistrate in registrul actionarilor

Fond de investitii – tip de investie operat de o societate de investii care acumuleaza fonduri de la actionari si investeste, in schimbul unui comision de administrare, intr-un portofoliu de actiuni, obligatiuni sau alte titluri derivate; principalele avantaje ale unui astfel de fond sunt oferirea unui portofoliu diversificat si a unui management profesional.

Furnizor de lichiditate (liquidity provider) – un Participant care se angajeaza sa mentina lichiditatea pietei pentru instrumentele financiare de natura produselor structurate sau a titlurilor de participare la OPCVM tranzactionabile, Categoria Internationala. In perioada de timp in care actioneaza in aceasta calitate, Participantul introduce si mentine oferte ferme de cumparare si vanzare si poate incheia tranzactii pe baza acestor oferte conform conditiilor stabilite de B.V.B., dupa cum urmeaza: a) pe contul propriu sau pe contul indicat de respectivul participant, deschis in numele Emitentului, conform contractului incheiat intre Participant si Emitent, in cazul produselor structurate; b) in cazul titlurilor de participare la OPCVM tranzactionabile din Categoria Internationala, astfel: i) pe contul propriu, in situatia in care Furnizorul de lichiditate este desemnat de Emitent, si indiferent daca Furnizorul se identifica sau nu cu formatorul de piata din piata initiala pentru titlurile de participare respective; ii) pe contul indicat de respectivul Participant, deschis in numele formatorului de piata din piata initiala, in situatia in care Furnizorul de lichiditate este desemnat de formatorul de piata din piata initiala a respectivelor titluri de participare, conform contractului incheiat intre Participant si acesta. pag. 11 / 213 Contractul dintre Participant si formatorul de piata va fi incheiat in contextul existentei unei relatii contractuale intre formatorul de piata si Emitent, prin care Emitentul acorda acestuia dreptul de stabilire a unor relatii contractuale cu alti participanti pentru tranzactionarea respectivelor titluri

Formator de piata sau Market Maker – un Participant care se angajeaza sa mentina lichiditatea pietei pentru un instrument financiar tranzactionat in Piata Reglementata la vedere, utilizand propriul capital, prin introducerea si mentinerea de oferte ferme de cumparare si vanzare in nume propriu, precum si sa incheie tranzactii pe baza acestora in perioada de timp in care Participantul respectiv detine aceasta calitate

.

G

Grad de indatorare – raportul intre datoriile totale si activul total al societatii; cu cat raportul este mai mic, cu atat mai conservator se dovedeste a fi managementul societatii, care se bazeaza pe sursele proprii de finantare ale companiei; pe de alta parte, o gestiune eficienta a fondurilor imprumutate se poate concretiza intr-un randament al activelor mai ridicat, adica profitabilitate mai ridicata; marimea gradului de indatorare difera in functie de politica firmei, dar si de sectorul de activitate careia ii apartine societatea.

I

Inchiderea unei pozitii deschise  – reprezinta stingerea de catre Client, Intermediar, sau Casa de Compensatie a obligatiilor contractuale dintr-o pozitie deschisa, prin efectuarea unei tranzactii in sens contrar sau prin exercitarea dreptului conferit de optiune.

Inchiderea fortata a pozitiilor – deschise este o operatiune de inchidere a pozitiilor deschise, in urma unui ordin dat de Casa de Compensatie sau din Initiativa Intermediarului, daca Clientul acestuia nu raspunde apelului in marja sau pentru limitarea riscurilor.

Informatii confidentiale – informatii de orice natura referitoare la un emitent sau la valorile mobiliare emise de acesta, inaccesibile publicului sau care nu au devenit inca publice si a caror divulgare ar putea influenta pretul sau alte aspecte ale tranzactiilor cu valori mobiliare ale emitentului sau ale societatilor comerciale asociate.Informatii privilegiate – informatii de orice natura privitoare la un emitent sau la valorile mobiliare emise de acesta, care nu sunt cunoscute publicului si sunt susceptibile de a afecta decizia unui investitor, persoanele initiate fiind obligate sa nu le divulge si sa nu le exploateze in mod direct sau indirect, personal sau prin interpusi.

Instrumente financiare derivate – contracte futures, options precum si alte active calificate de catre A.S.F. ca instrumente financiare derivate.

Intermediere de valori mobiliare – proces realizat de persoane autorizate conform legii si desfasurat exclusiv pe pietele organizate de valori mobiliare, avand drept scop cumpararea si/sau vanzarea de valori mobiliare.

Investitor – persoana fizica sau juridica, care pe cont si risc propriu cumpara, detine sau vinde instrumente financiare cu scopul de a obtine profit din dividende sau la cresterea valorii de piata a acestora.

Instrumente financiare – inseamna valori mobiliare, titluri de participare la organisme de plasament colectiv, instrumente ale pietei monetare, contracte futures financiare, contracte forward pe rata dobanzii, swap-uri pe rata dobanzii, optiuni, instrumente financiare derivate pe marfuri sau oirce alt instrument admis la tranzactionare pe o piata reglementata.

Intermediar – (SSIF GOLDRING) este societatea de servicii de investitii financiare inscrisa in Registrul public al A.S.F. si autorizata sa intermedieze, in numele Clientului, tranzactii pe piata reglementata de instrumente financiare derivate administrata de SC Bursa de Valori Bucuresti SA, cu indeplinirea conditiilor prevazute de legislatia si regulamentele aplicabile.

INVESTITOR CALIFICAT
a) entităţi autorizate să opereze pe pieţe financiare, precum instituţiile de credit, societăţile de servicii de investiţii financiare, alte instituţii financiare autorizate şi reglementate, societăţile de asigurări, organismele de plasament colectiv, societăţile de administrare a investiţiilor, fondurile de pensii, precum şi alte entităţi ce nu sunt autorizate ori reglementate şi al căror unic obiect de activitate este investiţia în valori mobiliare;
b) autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii de credit centrale, organisme internaţionale şi regionale, precum: Fondul Monetar Internaţional, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii sau alte organisme similare;
c) entităţi legale care îndeplinesc două din următoarele trei criterii:
1. număr mediu de angajaţi pe perioada unui exerciţiu financiar mai mare de 250;
2. active totale în valoare mai mare de echivalentul sumei de 43.000.000 euro;
3. cifra de afaceri anuală netă mai mare de echivalentul sumei de 50.000.000 euro;
d) anumite persoane fizice, subiect al recunoaşterii reciproce. C.N.V.M. poate decide să autorizeze persoane fizice rezidente în România, care solicită în mod expres să fie considerate ca investitori calificaţi, dacă aceste persoane îndeplinesc cel puţin două din următoarele criterii:
1. investitorul a efectuat tranzacţii de o mărime semnificativă pe o piaţă reglementată cu o frecvenţă medie de cel puţin 10 tranzacţii pe trimestru în ultimele patru trimestre calendaristice;
2. valoarea portofoliului de valori mobiliare al unui investitor depăşeşte 500.000 euro;
3. investitorul a lucrat sau lucrează în sectorul financiar cel puţin de un an, având o poziţie care necesită cunoştinţe privind investiţiile în valori mobiliare;
e) anumite societăţi mici şi mijlocii, subiect al recunoaşterii reciproce. C.N.V.M. poate decide să autorizeze societăţi mici şi mijlocii cu sediul în România, care solicită în mod expres să fie considerate investitori calificaţi. În înţelesul prezentei legi, societăţi mici şi mijlocii sunt acele societăţi comerciale care, în conformitate cu ultimele situaţii financiare raportate, nu îndeplinesc două din cele trei criterii prevăzute la lit. c).

L

Lichiditate – in termeni bursieri lichiditatea este data de usurinta cu care un investitor poate sa-si transforme investitia in numerar; in absenta lichiditatii functionarea continua a pietei poate fi afectata, existenta ei garanteaza ca plata/incasarea valorii mobiliare tranzactionate are loc prompt si in conditii de maxima siguranta.

LEGATURI STRANSE – situaţia în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin:
a) participare, care înseamnă deţinerea în mod direct sau indirect a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăţi comerciale;
b) control, care înseamnă relaţia dintre societatea-mamă şi o filială sau o relaţie similară între orice persoană fizică sau juridică şi o societate comercială; orice filială a unei filiale va fi considerată o filială a societăţii-mamă, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se consideră legătură strânsă şi situaţia în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una şi aceeaşi persoană printr-o relaţie de control.

M

Modificarea poziţiei din Registrureprezintă executarea de către SSIF Goldring SA în Registrul Depozitarului Central în numele şi pe contul clientului a instrucţiunilor transmise de acesta privind:

 • – efectuarea transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare într-un alt temei decât cel specific unei tranzacţii bursiere;
 • – gajarea valorilor mobiliare;
 • – efectuarea modificărilor în registru a datelor personale ale clientului.

Marcarea la piata a pozitiilor deschise –  este operatiunea efectuata de Casa de Compensatie si Intermediar, in timpul si /sau la sfarsitul fiecarei sesiuni de tranzactionare prin care se realizeaza ajustarea zilnica a contului de marja rezultata in urma profitului sau pierderii potentiale, aferente diferentelor favorabile sau nefavorabile rezultate din reevaluarea pozitiilor deschise. Marcarea la piata se realizeaza in raport cu pretul ultimei tranzactii a sesiunii de tranzactionare (la pretul de cotare), daca S.C. Casa de Compensare Bucuresti S.A. (CCB) nu decide altfel.

Membru compensator – este persoana juridica autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) care, indeplinind conditiile  prevazute  de  legile  si  regulamentele  aplicabile pietei reglementate de Instrumente Financiare Derivate,  are  dreptul  sa  inregistreze  la  S.C. Casa  Romana  de  Compensatie  S.A.  Sibiu  (CRC) sau la S.C. Casa de Compensare Bucuresti S.A. (CCB) tranzactiile cu Instrumente Financiare Derivate derulate la SC Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri SA Sibiu (BMFMS), sau la SC Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB).

O

Obligatiune – valoare mobiliara negociabila, care confera detinatorului calitatea de creditor; emitentul poate fi statul, un organism public al administratiei centrale sau locale, sau o societate comerciala; obligatiunile emise confera detinatorului dreptul la incasarea unei dobanzi si vor fi rascumparate la scadenta de catre emitent.

Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare (O.E.V.M.) – departament din cadrul A.S.F. specializat in inregistrare valorilor mobiliare.

Oferta publica de cumparare – oferta unei persoane de a cumpara valori mobiliare sau drepturi aferente acestora, difuzata prin mijloace de informare in masa sau transmisa pe alte cai; o conditie esentiala este ca posibilitatile de receptare din partea proprietarilor respectivelor valori mobiliare sa fie egale.

Oferta publica de preluare – oferta publica de cumparare de valori mobiliare facuta de o persoana fizica sau juridica cu scopul de prelua o societate comerciala detinuta public.

Oferta publica de vanzare – oferta unei persoane de a vinde valori mobiliare, difuzata prin mijloace de informare in masa sau comunicata pe alte cai, conditia fiind posibilitatea egala de receptare din partea a minim 100 persoane nedeterminate in vreun fel de catre autorul ofertei.

Oferta publica primara – oferta publica avand ca obiect valori mobiliare propuse de emitent spre a fi subscrise la data emisiunii; scopul ofertei publice primare fiind acela da a plasa spre tranzactionare pe piata valori mobiliare.

Oferta publica secundara – oferta publica ulterioara emisiunii, avand ca obiect un pachet de valori mobiliare emise anterior.

Ofertant de valori mobiliare – emitent sau proprietar de valori mobiliare care ofera spre subscriere sau vanzare valorile mobiliare prin oferta publica.

Optiune – tip de contract standardizat care creeaza pentru cumparatorul optiunii dreptul, dar nu si obligatia, de a cumpara sau de a vinde un anumit activ suport la un pret prestabilit pana la sau la data expirarii.

Ordin anulat – ordin de cumparare anulat inaintea executarii; anularea ordinului poate avea loc in orice moment daca acesta nu a fost executat.

Ordin Day – ordin pentru cumpararea/vanzarea de actiuni care expira daca nu a fost executat sau anulat in ziua in care a fost plasat; daca ordinul day este plasat dupa inchiderea bursei, valabilitatea ordinul se extinde pentru urmatoarea zi de tranzactionare.

Ordin de tranzactionare – oferta de vanzare/cumparare de valori mobiliare pe o piata organizata de valori mobiliare;pe piata sun admise trei tipuri de ordine: ordine la piata, ordine limita si ordine tot-sau-deloc (all or none).

Ordin la piata – ordin de tranzactionare care presupune executarea imediata a acestuia, inaintea ordinelor limita si in ordinea inregistrarii lor, la cel mai bun pret al pietei.

Ordin limita – ordin de tranzactionare care impune o restrictie asupra pretului de vanzare sau de cumparare, printr-un astfel de ordin clientul nu va plati niciodata mai mult decat pretul limita la cumparare si nu va accepta mai putin decat pretul limita la vanzare.

Ordin respins – ordin care nu indeplineste conditiile de validitate.

Ordin tot-sau-deloc (all or none) – ordin de tranzactionare care trebuie executat printr-o singura tranzactie, dar nu neaparat imediat; ordinul tot-sau-deloc (all or none) poate fi un ordin la piata sau un ordin limita.

Ordin Deal – oferta ferma de cumparare sau de vanzare a unui anumit numar de instrumente financiare, care este transmisa direct de catre un agent de bursa, denumit initiator, catre un alt agent de bursa, denumit contraparte. Ordinul si identitatea celor doua parti nu sunt publice pentru ceilalti Participanti

P

Participant la sistemul de tranzacționare – intermediarii/firmele de investitii inscrisi in Registrul public al C.N.V.M., admisi la tranzactionare pe piata reglementata la vedere, administrata de B.V.B., in conditiile Titlului I, Cartea I si inscrisi in Registrul Participanților

Pas de preț – valoarea variatiei minime de pret a unui simbol, stabilita pe intervale de pret, conform Anexei nr.4. Marimea pasilor de pret aplicabili fiecarui tip de instrument financiar este prezentata in Anexele nr.4 si 8 si Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București

Perioadă cum-cupon – interval de timp exprimat in zile, cuprins intre data de emisiune sau data cuponului precedent, inclusiv, si data de referinta, inclusiv

Perioadă cupon – interval de timp exprimat in zile, cuprins intre data de emisiune si data primului cupon sau intervalul de timp cuprins intre data cuponului precedent si data cuponului curent. In functie de perioada cupon, cuponul poate fi normal, scurt sau lung

Piata Deal – piata auxiliara a pietei Regular, de negociere, in care valorile mobiliare se tranzactioneaza pa blocuri de tranzactionare si pentru care B.V.B. stabileste o valoare minima a tranzactiei; variatia maxima a pretului ordinelor de bursa in piata Deal se raporteaza la pretul de referinta din piata principala (piata Regular).

Piata Odd Lot – piata auxiliara a pietei Regular, in care valorile mobiliare se tranzactioneaza in cantitati mai mici decat un bloc de tranzactionare; variatia maxima a pretului ordinelor de bursa in piata Odd Lot se raporteaza la pretul de referinta din piata principala (piata Regular).

Piata primara – piata pe care se vand/cumpara titlurile nou emise, astfel realizandu-se finantarea agentilor economici.

Piata Rasdaq – sistem electronic de tranzactionare a valorilor mobiliare, reglementat si controlat de A.N.S.V.M., bazat pe concurenta dintre diversi formatori de piata; piata RASDAQ (piata organizata extrabursiera) asigura tranzactionarea actiunilor distribuite in urma Programului de Privatizare in Masa, neinscrise la cota Bursei de Valori Bucuresti.

Piata Regular – piata principala in care valorile mobiliare se tranzactioneaza pe blocuri de tranzactionare; in aceasta piata se determina pretul de referinta al valorilor mobiliare.

Piata secundara – piata organizata care functioneaza conform autorizarii si sub supravegherea C.N.V.M.; spre deosebire de piata priamara unde se plaseaza titlurile nou emise, in cadrul pietei secundare se opereaza tranzactii cu titlurile deja emise.

Piata Unlisted – piata in care se tranzactioneaza valorile mobiliare care nu sunt inscrise la cota BVB; aceasta piata nu are piete auxiliare asociate.

Pozitie de control – participare la capital care confera unui actionar sau unui grup de actionari care actioneaza in mod concertat, cel putin o treime din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a emitentului.

Pozitie majoritara – participare la capital care confera actionarului semnificativ sau unui grup de actionari ce actioneaza in mod concertat, fie mai mult de jumatate din totalul drepturilor de vot la adunarea generala a emitentului, fie drepturi de vot suficiente pentru a alege si revoca majoritatea membrilor consiliului de administratie a emitentului.

Pozitii deschise – reprezinta totalitatea instrumentelor financiare derivate, care nu au ajuns la scadenta sau ale caror drepturi nu au fost exercitate ori ale caror obligatii nu au fost stinse.

Pozitia descoperita – este pozitia deschisa care nu are acoperita marja.

Pozitie majoritara absoluta – participare la capital care confera actionarului semnificativ sau unui grup de actionari ce actioneaza in mod concertat, fie mai mult de 75% din totalul drepturilor de vot in consiliul de administratie, fie drepturi de vot suficiente pentru a alege si revoca toti membrii din consiliul de administratie a emitentului.

Preluare – dobandirea unei pozitii majoritare in cadrul unei societati.

Pret brut (%) obligatiune – pret care include dobanda acumulata si este mentionat intr-un ordin sau deal de cumparare sau vanzare a unei obligatiuni introdus in sistemul BVB; pretul brut este exprimat ca procent din valoarea principalului unei obligatiuni.

Preț de deschidere – pretul la care se executa prima tranzactie pentru un simbol intr-o anumita Piata in cursul unei sedinte de tranzactionare

Preț de închidere – pretul la care se executa ultima tranzactie pentru un simbol intr-o anumita Piata in cursul unei sedinte de tranzactionare

Prețul knock-out – o anumita valoare a unui activ suport, definit conform pct. 11, care constituie baza de raportare pentru identificarea situatiilor care pot conduce la incheierea anticipata a tranzactionarii unei emisiuni individuale de produse structurate, in conditiile prevazute in prospectul de baza si in documentele de completare a acestuia

Preț mediu – pretul care reprezinta media ponderata a preturilor cu volumul tranzactiilor incheiate intr-o anumita Piata in cursul unei sedinte de tranzactionare, rotunjit la cel mai apropiat pas de preț

Pret de referinta – al simbolului intr-o sedinta de tranzactionare, reprezinta pretul fata de care se calculeaza variatia de pret a simbolului in cursul unei sedinte de tranzactionare, valabil in toate Pietele in care este tranzactionat un anumit simbol. (1) Pretul de referinta pentru instrumentele financiare tranzactionate in piata reglementata la vedere, cu exceptiile prevazute la alin. (2), poate fi unul dintre urmatoarele preturi: a) pretul de inchidere inregistrat in Piata Principala a simbolului in sedinta de tranzactionare precedenta. In cazul in care ultima tranzactie este o tranzactie cross, se va preciza in mod expres faptul ca pretul de referinta este pretul rezultat dintr-o tranzactie cross. b) o valoare ajustata a pretului mentionat la lit. a), calculata si diseminata public de B.V.B., in situatia inregistrarii unor evenimente corporative cu impact asupra pretului, si anume: 1. operatiuni de modificare a numarului instrumentelor financiare care nu implica si modificarea capitalului social (splitare, consolidare); 2. operatiuni de majorare/ diminuare a capitalului social prin modificarea numarului de instrumente financiare (acordare de actiuni gratuite, acordare de actiuni in baza dreptului de preferinta etc., cu exceptia acordarii de dividende si a fuziunilor). Pretul de referinta pentru un instrument financiar de tip titlu de stat poate fi stabilit in conformitate cu decizia Directorului General al B.V.B. prin alte metode, ulterior consultarii cu Emitentul si modificarii prevederilor prezentului Cod; (2) Pretul de referinta pentru o emisiune individuala de produse structurate sau pentru titluri de participare la OPCVM tranzactionabile, pentru o sedinta de tranzactionare, poate fi unul dintre urmatoarele preturi: a) media aritmetica, calculata pe baza celei mai bune cotatii de cumparare si a celei mai bune cotatii de vanzare introduse/administrate de catre Furnizorul/Furnizorii de lichiditate sau de catre Market Maker/Market Makeri, dupa caz, existente in piata dupa incheierea sedintei curente de tranzactionare, in situatia in care au existat cotatii ale Furnizorului/ Furnizorilor de lichiditate sau ale Market Makerului/Market Makerilor, iar simbolul a fost disponibil la tranzactionare. Valoarea respectiva se rotunjeste la cel mai apropiat pas de pret corespunzator simbolului respectiv. b) pretul de inchidere inregistrat in Piata Principala a simbolului in sedinta de tranzactionare curenta daca acesta a fost disponibil la tranzactionare, in situatia in care nu exista cotatii disponibile ale pag. 14 / 213 Furnizorului de lichiditate/Furnizorilor de lichiditate sau ale Market Makerului/Market Makerilor, conform lit. a) si au fost inregistrate tranzactii in sedinta de tranzactionare respectiva; c) cel mai recent pret de referinta al simbolului (pretul de referinta ramane nemodificat), in situatia in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele cerinte: 1. nu au fost inregistrate tranzactii in cea mai recenta sedinta de tranzactionare in care simbolul respectiv a fost disponibil la tranzactionare; 2. nu au existat cotatii ale Furnizorului/ Furnizorilor de lichiditate sau ale Market Makerului/Market Makerilor, dupa caz, la incheierea celei mai recente sedinte de tranzactionare in care simbolul respectiv a fost disponibil la tranzactionare

Pret net (%) obligatiune – pretu care nu include dobanda acumulata si este mentionat intr-un ordin sau deal de cumparare sau vanzare a unei obligatiuni introdus in sistemul BVB; pretul net este exprimat ca procent din valoarea principalului unei obligatiuni.

Pret de deschidere – pret la care o actiune incepe o zi de tranzactionare.

Profit pe actiune – raportul dintre profitul net exprimat in lei si numarul de actiuni emise de societate; acest indicator poate fi calculat si in valuta, folosind raportul dintre profitul net exprimat in valuta respectiva (la cursul mediu din anul corespunzator profitului) si numarul de actiuni emise de societate; profitul pe actiune este utilizat la calcularea altor indicatori care ajuta in a determina daca o actiune este sub sau supraevaluata, un astfel de indicator este raportul pret/profit. (PER)

Principal – valoarea imprumutului corespunzator unei obligatiuni, exclusiv dobanda aferenta, pe care Emitentul se angajeaza sa-l ramburseze la scadenta. Principalul poate avea valoare unica atunci cand exista o singura rambursare, sau o valoare curenta, in cazul unor rambursari anticipate. Rata cuponului se aplica la valoarea curenta a principalului

PERSOANE IMPLICATE
a) persoane care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun;
b) persoane care participă direct sau indirect la încheierea unor acorduri în vederea obţinerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot, dacă acţiunile, obiect al acordului, pot conferi o poziţie de control;
c) persoane fizice din cadrul societăţii emitente care au atribuţii de conducere sau control;
d) soţii, rudele şi afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice menţionate la lit.a) – c);
e) persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administraţie în cadrul unui emitent.

R

Randamentul activelor – raport dintre profitul net si activul total al unei societati; acest indicator reflecta eficienta utilizarii activele societatii pentru a genera profit; randamentul activelor prezinta un interes deosebit in cazul societatilor bancare, in acest caz, o valoare supraunitara (mai mare de 100%) este dovada unor performante financiare deosebite.

Rata cupon – rata anuala a dobanzii exprimata ca procent din valoarea curenta a principalului unei obligatiuni sau din valoarea nominala a unui titlu de stat cu dobanda. Este utilizata pentru determinarea valorii cuponului

Raport pret/profit (PER) – raport intre pretul actiunii si profitul pe actiune, poate fi calculat in lei sau in valuta; un raport pret/profit mare este de regula expresia unor anticipari de crestere a companiei; dar in acelasi timp un raport pret/profit ridicat poate fi si expresia unor profituri recente scazute, iar un raport pret/profit scazut reflecta fie asteptari pesimiste in privinta companiei, fie o subevaluare a actiunilor respectivei companii.

S

S.A. – Societate pe actiuni

Sindicat de intermediere – asocierea dintre doua sau mai multe societati de servicii de investitii financiare cu scopul efectuarii unei oferte publice.

SC Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) sunt operatori de piata autorizati de A.S.F sa administreze piata reglementata la termen de Instrumente Financiare Derivate, avand drept scop asigurarea, in conditii centralizate de negociere, eficienta si transparenta, a unui cadru organizat in care se pot desfasura tranzactii bursiere cu Instrumente Financiare Derivate .

Societate de compensare, decontare si depozitare – persoana juridica autorizata de catre C.N.V.M. sa indeplineasca functii privind compararea termenilor tranzactiilor cu valori mobiliare, decontarea tranzactiilor si facilitarea decontarii prin inscrierea in cont a tranzactiilor impreuna cu un registru independent autorizat de C.N.V.M., depozitarea, retragerea si custodia valorilor mobiliare.

Societate de servicii de investitii financiare (SSIF) – societate pe actiuni autorizata de catre A.S.F. sa exercite, ca obiect unic de activitate, intermedierea de valori mobiliare.

Societate deschisa – societate pe actiuni constituita prin subscriptie publica sau o societate pe actiuni emitenta de valori mobiliare din care cel putin o categorie face sau a facut obiectul unei oferte publice regulat promovate si incheiate cu succes; o societate face parte din categoria societatilor deschise daca, la incheierea unui exercitiu financiar, are un capital social mai mare de 1 miliard lei si mai mult de 500 de actionari.

Societate inchisa – societate pe actiuni ale carei documente constitutive prevad restrictii privind libera transferabilitate a actiunilor sale, interzic orice distribuire de valori mobiliare catre public sau care are un capital social sub 1 miliard de lei sau mai putin de 500 de actionari.

S.R.L. – Societate cu raspundere limitata.

Servicii de investiţii financiare– activităţi profesionale constând în operaţiuni cu instrumente financiare sau drepturi aferente acestora, pe cont propriu sau în numele unor terţi, şi servicii accesorii sau conexe.

T

Trader – persoana din cadrul unei societati de servicii de investitii financiare care introduce ordinele clientilor in sistemele Bursei de Valori Bucuresti.

Tranzactie de valori mobiliare – vanzarea/cumpararea de valori mobiliare pe o piata organizata de valori mobiliare.

V

Valoare nominala obligatiune – valoarea de inregistrare a unei obligatiuni; daca inmultim valoarea nominala a unei obligatiuni cu numarul de obligatiuni obtinem valoarea totala a imprumutului obligatar.

Valori mobiliare – instrumente negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscriere in cont, care confera detinatorilor drepturi patrimoniale (drepturi de proprietate sau drepturi de creanta) asupra emitentului, conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora; valori mobiliare sunt actiunile, obligatiunile, titlurile emise de administratia publica centrala si locala, precum si instrumentele financiare derivate si alte titluri de credit, incadrate de A.S.F. in aceasta categorie.

Valoarea unitara activului net (VUAN) – valoarea unitara a activului net al unui OPCVM tranzactionabil publicata de B.V.B., in baza informatiilor furnizate de catre Emitent sau alta entitate responsabila

Vanzarea speciala la ordin – o metoda de vanzare specifica pietei de capital care se realizeaza prin intermediul B.V.B., constand intr-o oferta ferma, formulata de orice persoana fizica sau juridica, inclusiv de catre institutiile publice implicate in procesul de privatizare si denumita Ofertant, de vanzare a valorilor mobiliare pe care le detine, prin sistemul tehnic al BVB

Principalele riscuri specifice investițiilor pe piața financiară precum și măsura în care se regăsesc în diferitele produse de pe piața de capital sunt prezentate aici. 

D. Piețe externe

Puteți să consultați lista de comisioane și taxe aici.

În platforma de tranzacționare destinată piețelor externe sunt disponibile: acțiuni, obligațiuni, ETF-uri, contracte futures, opțiuni, warrant-uri, CFD-uri, metale, FX și fonduri mutuale.

Accesul la instrumente financiare complexe este condiționat de completarea testului de oportunitate.

Dividendele la care au dreptul clienții care tranzactionează pe piețele externe se încasează direct în contul de client, prin creditarea acestuia de către partenerul extern.

Aceste sume pot fi vizualizate pe platforma de tranzacționare.

Prin intermediul platformei de tranzacționareaveți acces la o multitudine de informații, respectiv: cotații, grafice, știri, analize, informații despre situația contului (alimentări, retrageri, disponibil, valoare și structură portofoliu, taxe și comisioane reținute, listă tranzacții, profit/pierdere, etc.).

Contul de tranzacționare extern poate fi accesat prin aplicația desktop Trade Station, și de pe dispozitivele mobile prin aplicația Handy Trader disponibilă în App Store și Google Play.

E. Termeni contractuali

A

Activ-suport  –  un instrument financiar, un indice bursier sau curs valutar, o rată a dobânzii, o marfă, coşuri ori combinaţii formate din aceste instrumente sau valori, precum şi orice alt activ, unitate de măsură sau indicator al cărui randament, valoare sau mărime stă la baza valorii unui instrument financiar derivat;

Acţionar  –  orice persoană fizică sau entitate legală care se supune dreptului public sau privat, care deţine, direct sau indirect:

a) acţiuni ale emitentului, în nume propriu şi pe seama sa;

b) acţiuni ale emitentului, în nume propriu, dar pe seama altei persoane fizice sau entităţi legale;

c) certificate de depozit reprezentând valori mobiliare, caz în care titularul certificatului de depozit este considerat deţinătorul acţiunilor reprezentate de certificat;


Acţionar semnificativ  –  persoana sau grupul de persoane care acţionează în mod concertat şi care deţine direct sau indirect o participaţie de cel puţin 10% din capitalul social al unei societăţi sau din drepturile de vot;
Administrare de portofolii  –  administrarea discreţionară şi individualizată a portofoliilor care includ unul sau mai multe instrumente financiare, în conformitate cu mandatul acordat de client;

Agent de plată  –  instituţie financiară, respectiv o instituţie de credit desemnată de emitent care are încheiat un contract cu emitentul şi cu un depozitar central, în vederea efectuării plăţilor prin intermediul depozitarului central şi al participanţilor la sistemul acestuia şi prin intermediul căreia deţinătorii de instrumente financiare îşi pot exercita drepturile financiare; în cazul în care emitentul este el însuşi o instituţie financiară, exercitarea de către deţinătorii de valori mobiliare a drepturilor financiare poate fi asigurată de către depozitarul central prin intermediul respectivului emitent, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

Agent delegat –   orice persoană fizică sau juridică care, sub responsabilitatea deplină şi necondiţionată a unei singure firme de investiţii în numele căreia acţionează, promovează clienţilor sau clienţilor potenţiali servicii de investiţii şi/sau servicii auxiliare, primeşte şi transmite instrucţiunile ori ordinele de la clienţi referitoare la servicii de investiţii sau instrumente financiare, plasează instrumente financiare ori furnizează clienţilor sau clienţilor potenţiali consultanţă privind aceste instrumente ori servicii;

Anunţ de ofertă publică  –  anunţul lansat de o persoană sau un grup de persoane prin care se aduc la cunoştinţa publicului principalele informaţii privind condiţiile ofertei publice de cumpărare/preluare, inclusiv cele referitoare la modalităţile prin care documentul de ofertă este disponibil publicului;

Aprobare a unui prospect  –  acordul cu privire la prospect, rezultat în urma verificării de către autoritatea competentă din statul membru de origine prevăzut la art. 4 lit. b) din Legea nr. 24/2017 a caracterului complet al prospectului, precum şi a consistenţei şi clarităţii informaţiilor prezentate;

Apel in marjă –   este termenul utilizat atunci când soldul contului de tranzactionare în marjă scade sub cerința de marjă necesară

 

C

Client –   orice persoană fizică sau juridică căreia o firmă de investiţii sau o instituţie de credit îi furnizează servicii de investiţii sau servicii auxiliare;

Client de retail  –  client care nu este client profesional

Client profesional  –  Un client profesional este un client care are experienţa, cunoştinţele şi competenţa
    necesare pentru a lua propriile decizii de investiţii şi a evalua corect riscurile implicate. Pentru
    a fi considerat client profesional, clientul trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
    
Categorii de clienţi consideraţi clienţi profesionali – Următoarele categorii de clienţi sunt consideraţi profesionali pentru toate serviciile şi activităţile de investiţii şi instrumentele financiare în sensul prezentei legi:
    
    a) Entităţile care trebuie autorizate sau reglementate pentru a opera pe pieţele financiare. Lista
    următoare include toate entităţile autorizate care desfăşoară activităţi caracteristice entităţilor
    menţionate: entităţi autorizate în România sau într-un stat membru în temeiul unei directive,
    entităţi autorizate sau reglementate în România sau într-un stat membru fără raportare la o
    directivă şi entităţi autorizate sau reglementate de o ţară terţă:
    1.instituţii de credit;
    2.firme de investiţii şi S.S.I.F.;
    3.alte instituţii financiare autorizate sau reglementate;
    4.societăţi de asigurare;
    5.organisme de plasament colectiv şi societăţile de administrare ale acestora;
    6.fonduri de pensii şi societăţile de administrare ale acestora;
    7.entităţi care efectuează tranzacţii cu mărfuri şi instrumente derivate pe acestea;
    8.traderi;
    9.alţi investitori instituţionali.
    
    b) Marile întreprinderi care întrunesc două dintre următoarele criterii, la nivel individual:
    1.totalul bilanţului: 20.000.000 EUR;
    2.cifra de afaceri netă: 40.000.000 EUR;
    3.fonduri proprii: 2.000.000 EUR.
    
    c) Guvernele naţionale şi regionale, inclusiv organismele publice care gestionează datoria
    publică la nivel naţional sau regional, băncile centrale, instituţiile internaţionale şi
    supranaţionale, precum Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Banca Centrală
    Europeană, Banca Europeană de Investiţii şi alte organizaţii internaţionale similare;
    
    d) Alţi investitori instituţionali a căror activitate principală constă în investiţii în instrumente
    financiare, inclusiv entităţile care se ocupă cu securizarea activelor sau alte operaţiuni de
    finanţare.
    
    Clienţi care pot fi consideraţi profesionali la cerere  – Criterii de identificare
    1. Clienţii, alţii decât cei prevăzuţi în Categoria de clienţi încadraţi drept profesionali, inclusiv organismele din sectorul public, autorităţile publice locale, municipalităţile şi investitorii obişnuiţi privaţi, pot, de asemenea, să renunţe la o parte din protecţia conferită de normele de conduită profesională.
    S.S.I.F. pot trata oricare dintre clienţi drept client profesional, cu condiţia respectării criteriilor relevante şi procedurii prezentate în continuare.
    Renunţarea la protecţia permisă de normele standard de conduită profesională este
    considerată valabilă numai cu condiţia ca o evaluare adecvată, efectuată de S.S.I.F., a
    competenţei, experienţei şi cunoştinţelor clientului să ofere o garanţie rezonabilă, în lumina
    naturii tranzacţiilor sau serviciilor avute în vedere, că acesta este în măsură să ia decizii de
    investiţii şi să înţeleagă riscurile la care poate fi expus.
    Criteriile de aptitudine aplicate administratorilor şi directorilor entităţilor autorizate în
    temeiul directivelor din domeniul financiar pot fi considerate unul dintre mijloacele de
    evaluare a competenţei şi a cunoştinţelor clientului. În cazul unei entităţi mici, evaluarea
    respectivă se referă la persoana autorizată să efectueze tranzacţii în numele acesteia.
    În cadrul acestei evaluări, trebuie să fie îndeplinite cel puţin două dintre următoarele
    criterii:
    
    a) clientul a efectuat în medie 10 tranzacţii de o mărime semnificativă pe trimestru în ultimele
    4 trimestre anterioare pe piaţa respectivă;
    b) valoarea portofoliului de instrumente financiare al clientului, definit ca fiind compus din
    depozite bancare şi instrumente financiare, depăşeşte 500.000 EUR;
    c) clientul activează de cel puţin un an sau a activat timp de cel puţin un an în sectorul
    financiar într-o poziţie profesională care necesită o cunoaştere a tranzacţiilor sau a serviciilor
    în cauză.

Consultant de investiţii  –  persoană fizică sau juridică autorizată de A.S.F. care prestează cu titlu profesional servicii de consultanţă de investiţii cu privire la instrumente financiare;

Consultanţă de investiţii  –  furnizarea de recomandări personale unui client, la cererea sa sau la iniţiativa firmei de investiţii, în ceea ce priveşte una sau mai multe tranzacţii cu instrumente financiare;

Contraparte centrală –   o persoană juridică care se interpune între contrapărțile la contractele tranzacționate pe una sau mai multe piețe financiare, devenind astfel cumpărător pentru fiecare vânzător și vânzător pentru fiecare cumpărător;
 

D

Data participării garantate –   ultima zi în care un instrument financiar poate fi cumpărat cu drepturi ataşate, pentru participarea la o distribuţie cu opţiuni, reorganizare obligatorie cu opţiuni sau, după caz, la o reorganizare voluntară

Datorie suverană  –  titlu de creanţă emis de un emitent suveran;

Depozitar Central  –   o persoană juridică care gestionează un sistem de decontare a titlurilor de valoare
 

E

Emitent  –  entitate legală care emite sau intenţionează emiterea de valori mobiliare

ESMA  –  Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe, instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010;

Evenimente corporative –   evenimente referitoare la anumite instrumente financiare, iniţiate de către emitentul respectivelor instrumente financiare ca urmare a unei hotărâri a organelor statutare sau de către un ofertant

Executarea ordinelor în numele clienţilor  –  încheierea de acorduri de cumpărare sau de vânzare a unuia ori mai multor instrumente financiare în numele clienţilor, precum şi încheierea de acorduri pentru vânzarea unor instrumente financiare emise de o firmă de investiţii sau de o instituţie de credit la momentul emiterii acestora;

Efect de levier  –  Instrument care permite multiplicarea capacității de a specula sau a investii fără a recurge la fonduri proprii mai mari. Cu ajutorul efctului de levier pot fi deschise poziții de până la 1000 de ori mai mari decât capitalul propriu.
 

F

Firmă de investiţii –   orice persoană juridică a cărei ocupaţie sau activitate obişnuită constă în furnizarea unuia sau mai multor servicii de investiţii în beneficiul unor terţe părţi şi/sau în desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi de investiţii cu titlu profesional;

Fond tranzacţionat la bursă –   fond care are cel puţin o clasă de unităţi sau de acţiuni tranzacţionate pe toată durata zilei cel puţin într-un loc de tranzacţionare şi cu cel puţin un formator de piaţă care ia măsuri pentru a se asigura că preţul unităţilor sau al acţiunilor sale la locul de tranzacţionare nu variază în mod semnificativ faţă de valoarea activului său net şi, după caz, faţă de valoarea orientativă a activului net;

Formator de piaţă –   persoană care este disponibilă în mod continuu pentru a tranzacţiona pe cont propriu pe pieţele financiare vânzând şi cumpărând instrumente financiare prin angajarea capitalurilor proprii, la preţuri fixate de ea;
 

I

Indice de referinţă  –  orice rată, indice sau cifră pusă la dispoziția publicului sau publicată, care este determinată periodic sau în mod regulat prin aplicarea unei formule asupra valorii unuia sau mai multor active sau prețuri suport, inclusiv estimări ale prețurilor, ratelor reale sau estimate ale dobânzii sau altor valori, sau date din sondaje, sau determinată pe baza acestor valori, și în raport cu care se determină suma de plătit în temeiul unui instrument financiar sau valoarea instrumentului financiar;
Informaţie reglementată    orice informaţie pe care emitentul sau orice altă persoană care a solicitat, fără consimţământul acestuia, admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, este obligat/obligată să o comunice în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acesteia;
Informaţii esenţiale    informaţii fundamentale şi structurate în mod corespunzător care trebuie furnizate investitorilor pentru a le permite să înţeleagă natura şi riscurile aferente emitentului, garantului şi valorilor mobiliare care le sunt oferite sau care sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi, fără a aduce atingere prevederilor art. 17 alin. (4) lit. b), să decidă care sunt ofertele de valori mobiliare pe care să le ia în considerare. Cu privire la ofertă şi la valorile mobiliare în cauză, informaţiile esenţiale includ următoarele elemente:

a) o scurtă descriere a riscurilor asociate emitentului şi eventualilor garanţi şi a principalelor caracteristici ale acestora, inclusiv activele, pasivele şi situaţia financiară;

b) o descriere succintă a riscurilor asociate şi a caracteristicilor esenţiale ale investiţiei în valorile mobiliare în cauză, inclusiv orice drepturi aferente acestor valori mobiliare;

c) condiţiile generale ale ofertei, inclusiv cheltuielile estimate percepute investitorului de emitent sau de ofertant;

d) detalii privind admiterea la tranzacţionare;

e) motive ale ofertei şi destinaţia prevăzută a veniturilor rezultate în urma ofertei;

Instrumente ale pieţei monetare –  categoriile de instrumente tranzacţionate în mod obişnuit pe piaţa monetară, precum certificatele de trezorerie, certificatele de depozit şi efectele de comerţ, cu excepţia instrumentelor de plată;

Instrumente financiare –   1.Valori mobiliare

2.Instrumente ale pieţei monetare

3.Unităţi ale organismelor de plasament colectiv

4.Contractele de opţiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward pe rate şi orice alte contracte derivate referitoare la titluri de valoare, valute, rate ale dobânzii sau ale rentabilităţii, certificate de emisii sau alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari care pot fi decontate prin livrare fizică sau în fonduri băneşti 5.Contractele de opţiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward şi orice alte contracte derivate referitoare la mărfuri care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi decontate în fonduri băneşti la cererea uneia dintre părţi, altfel decât în caz de încălcare a obligaţiilor sau de alt incident care conduce la reziliere

6.Contractele de opţiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward şi orice alt contract derivat referitor la mărfuri care poate fi decontat prin livrare fizică, cu condiţia să fie tranzacţionat pe o piaţă reglementată, pe un SMT sau un SOT, cu excepţia produselor energetice angro tranzacţionate pe un SOT care trebuie decontate prin livrare fizică

7.Contractele de opţiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward şi orice alte contracte derivate referitoare la mărfuri care pot fi decontate prin livrare fizică, care nu au 144 fost prevăzute în alt mod la punctul 6 din prezenta secţiune şi neavând scopuri comerciale, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate 8.Instrumentele derivate care servesc la transferul riscului de credit

9.Contractele financiare pentru diferenţe

10.Contractele de opţiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward pe rate şi orice alte contracte derivate referitoare la variabile climatice, la taxe de navlu sau la rate ale inflaţiei sau alte statistici economice oficiale care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi decontate în fonduri băneşti la cererea uneia dintre părţi, altfel decât în caz de încălcare a obligaţiilor sau de alt incident care conduce la reziliere, precum şi orice alte contracte derivate privind active, drepturi, obligaţii, indici şi indicatori care nu au fost prevăzute în alt mod în prezenta secţiune, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate ţinând seama dacă, în special, sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată, un SOT sau un SMT

11.Certificatele de emisii care constau în orice unităţi recunoscute ca fiind conforme cu cerinţele Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare

Instrumente financiare derivate –   opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rate şi orice alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau rentabilităţii, certificate de emisii ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic ori în fonduri băneşti; e) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward şi orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi decontate în fonduri băneşti la cererea uneia dintre părţi, altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere; f) opţiuni, contracte futures, swap-uri şi alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care pot fi decontate fizic, cu condiţia să fie tranzacţionate pe o piaţă reglementată, în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare sau unui sistem organizat de tranzacţionare, cu excepţia produselor energetice angro tranzacţionate pe un sistem organizat de tranzacţionare care trebuie decontate fizic; g) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward şi orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse în categoria celor prevăzute la lit. f) şi neavând scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate; h) instrumente derivate pentru transferul riscului de credit; i) contracte financiare pentru diferenţe; j) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rate şi orice alte contracte derivate în legătură cu variabile climatice, navlu sau rate ale inflaţiei ori alţi indicatori economici oficiali, care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre părţi, altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere, precum şi orice alte contracte derivate în legătură cu active, drepturi, obligaţii, indici sau indicatori, neincluse în prezenta definiţie, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ţinându-se seama, printre altele, dacă sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată, pe un sistem organizat de tranzacţionare sau pe un sistem multilateral de tranzacţionare; k) certificatele de emisii astfel cum sunt definite la pct. 5;

Investitori calificaţi  –  persoanele care, potrivit reglementărilor A.S.F.: a) se încadrează în categoria de clienţi profesionali; b) sunt tratate, la cerere, drept clienţi profesionali sau sunt recunoscute drept contrapărţi eligibile, cu excepţia cazului în care au solicitat să nu fie tratate drept clienţi profesionali. Firmele de investiţii şi instituţiile de credit informează emitentul, la cerere, cu privire la clasificarea lor, fără a aduce atingere legislaţiei relevante privind protecţia datelor;

Întreprinderi mici şi mijlocii  –  societăţile a căror capitalizare bursieră, pe baza cotaţiilor de sfârşit de an din ultimii 3 ani calendaristici, a fost 7 mai mică decât echivalentul în lei a 200.000.000 EUR. Cursul de schimb avut în vedere la stabilirea echivalentului în lei al sumei de 200.000.000 EUR este cel valabil pentru data de 31 decembrie a fiecărui an din ultimii 3 ani calendaristici;
 

L

Loc de tranzacţionare  –  piaţă reglementată, un sistem multilateral de tranzacţionare sau un sistem organizat de tranzacţionare;

Legaturi strânse –   situaţia în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin: a) participare, care înseamnă deţinerea în mod direct sau indirect a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăţi comerciale;b) control, care înseamnă relaţia dintre societatea-mamă şi o filială sau o relaţie similară între orice persoană fizică sau juridică şi o societate comercială; orice filială a unei filiale va fi considerată o filială a societăţii-mamă, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se consideră legătură strânsă şi situaţia în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una şi aceeaşi persoană printr-o relaţie de control

M

Marjă necesară  –  garanţie pe care investitorii trebuie să o depună în conturile în marjă ale acestora pentru a putea împrumuta capital de la broker.

O

Ofertant sau persoana care iniţiază o ofertă –   persoana fizică sau entitatea legală ce oferă valori mobiliare publicului sau se oferă să cumpere valori mobiliare;

Ofertă publică de preluare  –  o ofertă publică obligatorie sau voluntară, cu excepţia unei oferte făcute de însăşi societatea în cauză, adresată deţinătorilor de valori mobiliare ale unei societăţi, pentru achiziţionarea tuturor acestor valori mobiliare sau a unei părţi dintre ele, care survine în urma sau are ca scop dobândirea a mai mult de 33% din drepturile de vot asupra societăţii, în conformitate cu legislaţia aplicabilă;

Ofertă publică de valori mobiliare –   comunicarea adresată unor persoane, făcută sub orice formă şi prin orice mijloace, care prezintă informaţii suficiente despre termenii ofertei şi despre valorile mobiliare oferite, astfel încât să permită investitorului să adopte o decizie cu privire la cumpărarea sau subscrierea respectivelor valori mobiliare. Această definiţie se aplică, de asemenea, şi în situaţia plasamentului de valori mobiliare prin intermediari financiari;

Operator de piaţă  –  una sau mai multe persoane care administrează şi/sau operează activitatea unei pieţe reglementate;

Opţiune binară  –  un instrument financiar derivat, indiferent dacă este sau nu tranzacţionat pe un loc de tranzacţionare, care îndeplineşte următoarele condiţii: a)plata unei sume de bani fixe depinde de faptul dacă unul sau mai multe evenimente specificate în raport cu preţul, nivelul sau valoarea activului-suport au loc la sau înainte de data de expirare a instrumentului financiar derivat; şi b)trebuie decontat în fonduri băneşti sau poate fi decontat în fonduri băneşti la cererea uneia dintre părţi, altfel decât în caz de încălcare a obligaţiilor sau de alt incident care conduce la reziliere;

Ordin-limită  –  ordinul de a cumpăra sau de a vinde un instrument financiar la limita de preţ specificată sau mai avantajos şi într-o cantitate precizată;

Ordin de bursa  –  instructiunea care exprima oferta ferma de cumparare sau de vanzare a unor instrumente financiare.


Organism de plasament colectiv, altul decât cel de tip închis  –  fondurile deschise şi societăţile de investiţii: a) care au drept obiect plasamentul colectiv al fondurilor provenite de la public şi a căror funcţionare se supune principiului repartizării riscurilor şi b) ale căror titluri de participare sunt, la cererea deţinătorilor acestora, răscumpărate sau rambursate, direct sau indirect, pe baza activelor acestor organisme;

P


Părţi implicate în ofertă –   ofertantul, membrii organelor de conducere ale ofertantului, atunci când acesta este o societate, societatea obiect al preluării, deţinătorii de valori mobiliare la societatea obiect al preluării şi membrii organelor de conducere ale societăţii obiect al preluării, precum şi persoanele care acţionează în mod concertat cu aceştia;

Persoană controlată  –  orice persoană juridică: a) în care o persoană fizică sau o entitate legală deţine majoritatea drepturilor de vot sau b) în care o persoană fizică sau o entitate legală are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, de conducere sau de supraveghere, fiind, în acelaşi timp, acţionar sau asociat al persoanei în cauză sau c) în care o persoană fizică sau o entitate legală este acţionar sau asociat şi controlează singură, în temeiul unui acord încheiat cu alţi acţionari sau asociaţi ai persoanei în cauză, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor sau d) asupra căreia o persoană fizică sau entitate legală are puterea de a exercita sau exercită efectiv o influenţă dominantă sau un control;

Persoane care acţionează în mod concertat –   persoanele fizice sau entităţile legale care cooperează pe baza unui acord formal sau tacit, verbal sau scris, pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent;

Personana expusa politic – Persoanele fizice care exercită, în sensul prezentei legi, funcţii publice importante sunt:

a) şefii de stat, şefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidenţiali, consilierii de stat, secretarii de stat;

b) membrii curţilor constituţionale, membrii curţilor supreme sau ai altor înalte instanţe judecătoreşti ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor căi extraordinare de atac;

c) membrii curţilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administraţie ale băncilor centrale;

d) ambasadorii, însărcinaţii cu afaceri, ofiţerii de rang înalt din cadrul forţelor armate;

e) conducătorii instituţiilor şi autorităţilor publice;

f) membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale.

Niciuna dintre categoriile prevăzute la punctele a)-f) nu include persoane care ocupă funcţii intermediare sau inferioare. Categoriile prevăzute la lit. a)-e) cuprind, după caz, funcţiile exercitate la nivel comunitar sau internaţional.

Piaţă de creştere pentru IMM-uri  –  sistem multilateral de tranzacţionare înregistrat ca piaţă de creştere pentru IMM-uri în conformitate cu prevederile art. 108 din Legea 126/2018;

Piaţă lichidă –   piaţă a unui instrument financiar sau a unei clase de instrumente financiare pe care există în regim continuu persoane pregătite şi dispuse să vândă şi să cumpere, evaluată conform următoarelor criterii, ţinând cont de structurile de piaţă specifice ale instrumentului financiar respectiv sau ale clasei de instrumente financiare respective: a)frecvenţa medie şi mărimea medie a tranzacţiilor în diverse condiţii de piaţă, având în vedere natura şi ciclul de viaţă al produselor în cadrul clasei respective de instrumente financiare;

b)numărul şi tipul participanţilor pe piaţă, inclusiv raportul dintre participanţii pe piaţă şi instrumentele financiare tranzacţionate pe piaţa unui anumit produs;

c)mărimea medie a cotaţiilor de vânzare şi de cumpărare, în cazul în care este disponibilă;

Piata primara  –  piata pe care se vand/cumpara titlurile nou emise, astfel realizandu-se finantarea agentilor economici.
 

Piata secundara –   piata organizata care functioneaza conform autorizarii si sub supravegherea C.N.V.M.; spre deosebire de piata priamara unde se plaseaza titlurile nou emise, in cadrul pietei secundare se opereaza tranzactii cu titlurile deja emise

 

Piaţă reglementată  –  sistem multilateral, operat şi/sau administrat de un operator de piaţă, care asigură sau facilitează reunirea, în cadrul sistemului şi în conformitate cu regulile cu caracter nediscreţionar ale pieţei reglementate, a unor interese multiple de vânzare şi cumpărare de instrumente financiare ale unor terţe părţi, într-un mod care conduce la încheierea de contracte cu instrumente financiare admise la tranzacţionare pe baza normelor şi/sau a sistemelor sale şi care este autorizat şi funcţionează în mod regulat şi în conformitate cu titlul III;

Practici de piaţă acceptate –   anumite practici comerciale care sunt acceptate de autorităţile competente ale unui stat membru în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014;

Program de ofertă –   un plan care ar permite emiterea, în mod continuu sau repetat în decursul unei perioade de timp determinate, a valorilor mobiliare de tip şi/sau clase similare, altele decât cele de tipul titlurilor de capital;

Program de răscumpărare –   tranzacţii cu acţiuni proprii desfăşurate în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă în materie;
 

S

S.S.I.F.  –  firmă de investiţii, persoană juridică română, constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, emitentă de acţiuni nominative, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorizată de A.S.F.;

Sistem multilateral de tranzacţionare-SMT  –  sistem multilateral operat de o firmă de investiţii sau de un operator de piaţă care reuneşte, în cadrul sistemului şi în conformitate cu regulile cu caracter nediscreţionar ale sistemului, interese multiple de vânzare şi cumpărare de instrumente financiare ale unor terţe părţi, într-un mod care conduce la încheierea de contracte în conformitate cu titlul II din Legea 126/2018

Sistem organizat de tranzacţionare-SOT –   sistem multilateral care nu este o piaţă reglementată sau un SMT şi în cadrul căruia pot interacţiona multiple interese ale unor terţe părţi de vânzare şi cumpărare de obligaţiuni, produse financiare structurate, certificate de emisii şi instrumente financiare derivate, într-un mod care conduce la încheierea de contracte în conformitate cu titlul II din Legea 126/2018;

Societate obiect al preluării –   societate ale cărei valori mobiliare fac obiectul unei oferte publice de preluare;
suport durabil    orice instrument care: a)permite unui client să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod care să permită ca informaţiile respective să poată fi consultate ulterior pe o perioadă de timp adaptată scopului acestor informaţii şi care b)permite reproducerea fidelă a informaţiilor stocate;
 

T

Tehnică de tranzacţionare algoritmică de mare frecvenţă  –  tehnică de tranzacţionare algoritmică caracterizată prin:

a)o infrastructură menită să minimizeze perioadele de latenţă ale reţelei sau de alte tipuri, care dispune de cel puţin una dintre următoarele dotări aferente introducerii algoritmice a ordinelor: colocare, hosting de proximitate sau acces electronic direct de mare viteză;

b)determinarea prin sistem a iniţierii, generării, direcţionării sau executării ordinelor fără intervenţie umană pentru tranzacţiile sau ordinele individuale; şi

c)rate intrazilnice ridicate de mesaje constituind ordine, cotaţii sau anulări;


Titluri ale unui organism de plasament colectiv –   titluri emise de acel organism de plasament colectiv reprezentând drepturi ale deţinătorilor unor astfel de titluri asupra activelor respectivului organism de plasament colectiv;

Titluri de capital  –  acţiuni şi alte valori mobiliare asimilabile acţiunilor, precum şi orice alt tip de valori mobiliare, conferind dreptul de a le dobândi ca urmare a conversiei lor sau a exercitării drepturilor conferite de ele, în măsura în care valorile din a doua categorie sunt emise de acelaşi emitent sau de către o societate care aparţine grupului din care face parte respectivul emitent;

Titluri de datorie –   obligaţiuni sau alte forme de datorie securitizate negociabile, cu excepţia valorilor mobiliare echivalente cu acţiuni sau care, după conversia lor sau după exercitarea drepturilor pe care le conferă, conduc la apariţia unui drept de achiziţionare a acţiunilor sau valorilor mobiliare echivalente cu acţiuni;

Titluri, altele decât cele de tipul titlurilor de capital  –  toate valorile mobiliare care nu sunt titluri de capital;

Tranzacţionare algoritmică –   tranzacţionarea de instrumente financiare pe baza unui algoritm computerizat care stabileşte în mod automat, cu intervenţie umană minimă sau fără intervenţie umană, unii parametri individuali ai ordinelor, precum iniţierea ordinului, momentul iniţierii, preţul sau cantitatea ordinului sau modul în care ordinul să fie gestionat după trimiterea lui, şi nu include sistemele utilizate exclusiv în scopul direcţionării ordinelor către unul sau mai multe locuri de tranzacţionare, al procesării ordinelor care nu implică stabilirea unor parametrii de tranzacţionare, al confirmării ordinelor sau al procesării posttranzacţionare a tranzacţiilor executate;
 

V

Valori mobiliare –   clasele de titluri de valoare care pot fi negociate pe piaţa de capital, cu excepţia instrumentelor de plată, precum: 12

a)acţiunile deţinute la societăţi şi alte titluri de valoare echivalente acţiunilor deţinute la societăţi, la societăţi de tip parteneriat sau la alte entităţi, precum şi certificatele de depozit pentru acţiuni;

b)obligaţiunile şi alte titluri de creanţă securitizate, inclusiv certificatele de depozit pentru astfel de titluri;

c)orice alte titluri de valoare care conferă dreptul de a cumpăra sau de a vinde asemenea valori mobiliare sau care conduc la o decontare în numerar, stabilită în raport cu valori mobiliare, monede, rate ale dobânzii sau rentabilităţii, mărfuri sau alţi indici ori unităţi de măsură.

Valori mobiliare cu drept de vot multiplu –   valori mobiliare incluse într-o categorie separată şi distinctă şi care conferă, fiecare, mai mult de un vot;

Valori mobiliare emise în mod continuu sau repetat  –  titluri de datorie ale aceluiaşi emitent, emise în mod continuu, sau valori mobiliare de un singur tip şi/sau categorie care au făcut obiectul a cel puţin două emisiuni distincte.
 

F. Întrebări legislative

În conformitate cu prevederile Reg. (UE) 2016/679 GDPR, GOLDRING SA SSIF (“Operatorul”) prelucrează date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră în vederea îndeplinirii unor operațiuni și scopuri legitime legate de desfășurarea activităților de intermediere pe piața de capital, intermediere de credite și intermediere de  asigurări specifice derulării activitățîi noastre.

Datele dvs. cu Caracter Personal vor fi colectate și prelucrate numai în măsura în care anterior deschiderii contului de tranzacționare şi a completării şi semnării documentației de client ați semnat acordul cu privire la acestea.

Datele cu caracter  personal colectate de către GOLDRING SA SSIF cu ocazia deschiderii contului de client vor fi utilizate,  prelucrate şi stocate de către societate în scopul exclusiv al prestărilor serviciilor de investițîi financiare care fac obiectul contractului de intermediere, sau ulterior încetării contractului de intermediere, pentru îndeplinirea de către SSIF Goldring SA a obligațiilor legale ce îi revin.

În vederea îndeplinirii scopurilor anterior menționate, la solicitarea instituţiilor abilitate, datele dvs. cu caracter personal vor fi transferate către Depozitarul Central SA, către autorități de supraveghere (ex.: Autoritatea de Supraveghere Financiară, Administraţia Finanţelor Publice) sau către Bursă de Valori Bucureşti SA, către parteneri contractuali ai GOLDRING  SA SSIF (de ex.: auditori, consultanţi).

Conform art. 25 din Reg. (UE) nr.600/2014 MiFIR GOLDRING SA SSIF are obligația legală de a păstra datele dvs. cu caracter personal, precum şi istoricul activităţîi dvs. pe o perioadă de cinci ani de la ultima tranzacție încheiată/ordin plasat de către dvs.

Pentru a asigura confidențialitatea informațiilor din baza noastră de date, în conformitate cu standardele minime de securitate impuse de legislația relevantă, am implementat măsuri de securitate.

În legătura cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și în baza condițiilor specificate de Reg. (UE) 2016/679,  puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:
a) Dreptul de a  accesa Datele cu Caracter Personal;
b) Dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea sau blocarea corespunzătoare a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, în condițiile în care nu aveți tranzacțîi încheiate sau ordine plasateprin Goldring, în ultimii cinci ani ;
c) Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate (decizii automate bazate pe prelucrarea datelor prin mijloace automate, în scopul de a evalua anumite aspecte personale);
d) Dreptul de a  adresa instanței de judecată în legătura cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.
Drepturile la care se face referire în alineatele a) ‐ c) de mai sus pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise adresate societățîi noastre. Vedeți în secțiunea

Contact

Cadrul legal privind Sancţiunile Internaţionale îl puteţi găsi pe website-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară.

În cadul GOLDRING SSIF există implementată o procedură internă P0013 – Procedură privind supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor internationale pe piaţa de capital.

Newsletter Goldring​ Abonează-te la Trendul Zilei și fii în contact cu tot ceea ce contează.

Tranzacțiile cu instrumente financiare implică anumite riscuri specifice care pot include, dar nu se limitează la, schimbările prețurilor din piață, incertitudinea privind dividendele, randamentele și/sau profiturile, precum și variațiile cursului de schimb valutar. Pentru instrumentele financiare denominate într-o altă monedă decât cea a țării de rezidență a investitorului, randamentul poate crește sau poate scădea în funcție de schimbările valutare. De asemenea, este important de reținut că performanța anterioară nu este un indicator solid al performanței viitoare.
Goldring nu oferă servicii de investiții clienților din Afganistan, Barbados, Burkina Faso, Insulele Cayman, Republica Democrată Congo, Republica Populară Democrată Coreeană, Gibraltar, Haiti, Iran, Jamaica, Iordania, Mali, Mozambic, Myanmar, Nigeria, Panama, Filipine, Senegal, Africa de Sud, Sudanul de Sud, Siria, Tanzania, Trindad și Tobgo, Uganda, Emiratele Arabe Unite, Vanuatu și Yemen.
SSIF GOLDRING SA