fbpx

Obiectul de activitate

Goldring oferă servicii și activități de investiții, servicii auxiliare, alte activități de creditare și activități ale brokerilor de asigurări.

Servicii si activitati de investitii:

– primirea şi transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare;

– executarea ordinelor în numele clienţilor;

– administrarea de portofolii;

– consultanţă de investiţii;

– plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm.

 
Servicii auxiliare:

– păstrarea şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv custodia şi serviciile auxiliare precum și gestionarea fondurilor bănești/garanţiilor și excluzând furnizarea și administrarea conturilor titlurilor de valoare la nivelul cel mai înalt. Furnizarea și administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt reprezintă “serviciul de administrare centralizată” prevăzut în secțiunea A punctul 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

– consultanţă furnizată întreprinderilor în ceea ce privește structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe; consultanţă şi servicii în materie de fuziuni şi de achiziţie de întreprinderi;

– serviciile de schimb valutar în cazul în care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investiţii;

– cercetarea în domeniul investiţiilor şi analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacţiile cu instrumente financiare;

– serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile auxiliare privind activele suport ale instrumentelor derivate descrise în continuare, în cazul în care acestea sunt legate de furnizarea serviciilor de investiții sau a serviciilor auxiliare:

  • contractele de opţiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward şi orice alte contracte derivate referitoare la mărfuri care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi decontate în fonduri băneşti la cererea uneia dintre părţi, altfel decât în caz de încălcare a obligațiilor sau de alt incident care conduce la reziliere);
  • contractele de opţiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward şi orice alt contract derivat referitor la mărfuri care poate fi decontat prin livrare fizică, cu condiţia să fie tranzacţionat pe o piaţă reglementată, pe un SMT sau un SOT, cu excepția produselor energetice angro tranzacționate pe un SOT care trebuie decontate prin livrare fizică;
  • contractele de opţiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward şi orice alte contracte derivate referitoare la mărfuri care pot fi decontate prin livrare fizică, care nu au fost prevăzute în alt mod în categoria celor de mai sus şi neavând scopuri comerciale, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate;
  • contractele de opţiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward pe rate şi orice alte contracte derivate referitoare la variabile climatice, la taxe de navlu sau la rate ale inflaţiei sau alte statistici economice oficiale care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi decontate în fonduri bănești la cererea uneia dintre părţi, altfel decât în caz de încălcare a obligațiilor sau de alt incident care conduce la reziliere, precum şi orice alte contracte derivate privind active, drepturi, obligaţii, indici și indicatori care nu au fost prevăzute în alt mod în prezenta secțiune, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate ţinând seama dacă, în special sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată, un SOT sau un SMT.

Activități secundare:

– Alte activități de creditare

– Activități ale agenților și brokerilor de asigurări

Disclaimer

Produsele şi serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru S.S.I.F Goldring şi sunt proprietatea ei exclusivă. S.S.I.F Goldring deţine toate drepturile de proprietate intelectuală privind mărcile comerciale, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest site.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a conţinutului materialelor prezentate pe acest site,

de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al S.S.I.F Goldring.

S.S.I.F Goldring depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile de pe acest site sunt actualizate și corecte, însă utilizatorii ar trebui să își exercite propria abilitate și judecată înainte de a se baza pe acestea.

Astfel, S.S.I.F Goldring nu poate fi responsabilă legal pentru

niciun fel de daune, pagube sau pierderi produse utilizatorului website-ului cauzate de informații eronate sau de acțiunile întreprinse de orice persoana în baza conținutului acestui website.

Linkurile către alte site-uri sunt introduce în interesul utilizatorului însă S.S.I.F Goldring nu poate garanta sau controla actualitatea și exactitatea informațiilor prezentate pe acestea.

Newsletter Goldring​ Abonează-te la Trendul Zilei și fii în contact cu tot ceea ce contează.

SSIF GOLDRING SA