Despre fondurile de investiții

Este deja de la sine înțeles că investițiile sunt cea mai bună metodă prin care poți acumula bunăstare și care îți poate asigura viitorul. Cu toate acestea, poate că timpul nu îți permite să studiezi zilnic piețele de capital, să urmărești companiile listate sau prețurile. În acest caz, fondurile de investiții sunt soluția perfectă pentru tine

Ce sunt fondurile de investiții?

Un fond de investiții este o metodă prin care ai ocazia să investești alături de alți investitori, astfel profitând de beneficiile pe care ți le aduce poziția de coacționar al unei companii. Banii atrași sunt investiți de către managerii de investiții profesioniști în instrumente financiare lichide precum acțiuni, obligațiuni, depozite, titluri de stat, pe principiul reducerii riscurilor prin diversificare și un management prudențial. Totalitatea participațiilor la fondurile mutuale poartă denumirea de portofoliu. Investitorii pot achiziționa unități de fond, care sunt echivalente cu acțiuni, fiecare unitate reprezentând deținerea parțială a unui investitor în fonduri și în veniturile pe care le generează. Spre deosebire de numărul limitat de acțiuni pe care o companie le poate oferi, unitățile de fond sunt emise constant și pot fi cumpărate sau vândute oricând.

Cum sunt gestionate fondurile de investiții?

Sumele acumulate de fondurile de investiții prin vânzarea de unități de fond sunt gestionate de managerul fondului, care este angajatul unei societăți de administrare a investițiilor (SAI) autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), iar administrarea investițiilor trebuie să fie efectuată sub controlul și sub supravegherea ASF.

Companiile de administrare a activelor își folosesc expertiza și resursele pentru a cerceta, pentru a selecta și pentru a monitoriza instrumentele financiare, conform unei serii de documente obligatorii, precum Prospectul sau Informațiile-cheie destinate investitorilor, astfel încât investitorii să știe unde vor fi investiți banii lor. Pe baza acestor analize, poți selecta fondul de investiții potrivit dorințelor și nevoilor tale.

Ce tipuri de fonduri de investiții există?

Un fond de investiții poate fi deschis (Organisme de Plasament Colectiv în Valori Mobiliare) sau închis (Fonduri de investiții alternative). Principala diferență dintre cele două tipuri de fonduri se referă la disponibilitatea lor.

Fondurile deschise permit subscrierea (cumpărarea) și răscumpărarea (vânzarea) unităților de fond în orice moment și, de obicei un investitor va cumpăra unități de fond direct din fondul propriu-zis, mai degrabă decât de la acționarii existenți. Acest tip de fonduri de investiții este disponibil în majoritatea țărilor dezvoltate, însă terminologia utilizată este diferită. De exemplu, în SUA acestea sunt denumite mutual funds (fonduri mutuale), iar în Marea Britanie sunt cunoscute ca unit trust.

Fondurile închise reprezintă un model de investiții bazat pe emiterea unui număr fix de unități de fond care nu pot fi răscumpărate din fond. Spre deosebire de fondurile deschise, unitățile noi de fond nu sunt create de administratorii fondului pentru a satisface cererea din partea investitorilor. Subscrierile și răscumpărările se pot realiza numai la anumite intervale de timp prestabilite și au de obicei o durată de viață limitată. În final, fondul este lichidat și banii împărțiți între investitori. În Statele Unite, aceste fonduri sunt cunoscute sub denumirea de closed-end companies, iar în Marea Britanie poartă denumirea de investment trusts.

Tipuri de fonduri deschise

Majoritatea fondurilor de acest fel se încadrează în una dintre cele patru categorii principale: fonduri de pe piețele monetare, fonduri de obligațiuni, fonduri de acțiuni și fonduri mixte. Fiecare are caracteristici, niveluri de risc, dar și randamente scontate diferite.

 • Fondurile pieței monetare au cel mai scăzut nivel de risc, deoarece, de obicei, investesc 90% din portofoliu în instrumente financiare cu risc relativ scăzut, cum ar fi depozite sau titluri de stat. Din acest motiv, recompensa pentru investitori va fi cel mai probabil în jurul nivelului inflației. Aceste fonduri sunt potrivite pentru investitorii defensivi sau convergenți care doresc să-și mențină puterea de cumpărare.
 • Fondurile de obligațiuni investesc de obicei în instrumente financiare cu venit fix, precum obligațiunile corporative, obligațiunile municipale sau în titluri de stat. Deoarece există numeroase tipuri de obligațiuni, riscul și recompensa sunt mai mari decât cele oferite de fondurile pieței monetare. O obligațiune reprezintă un împrumut de la cumpărător (fondul de obligațiuni) către emitent (o companie sau un guvern), aceștia fiind de acord să ramburseze împrumutul la o anumită dată și să plătească dobânzi periodice. Aceste obligațiuni pot fi tranzacționate la bursă, dar prețul lor nu va fluctua precum cel al acțiunilor. Fondurile de obligațiuni sunt supuse riscului ratei dobânzii, ceea ce înseamnă că valoarea lor va scădea odată cu creșterea ratelor de dobândă aplicate de băncile centrale. Deoarece plățile sunt de obicei fixe, o scădere a prețului de piață al obligațiunii înseamnă o creștere a randamentului acesteia. Când rata dobânzii crește, prețul pieței obligațiunilor va scădea, reflectând capacitatea investitorilor de a obține o rată a dobânzii mai mare pentru banii lor în altă parte. Acest lucru nu afectează plățile dobânzilor către deținătorul obligațiunii, așa că, dacă administratorul fondului dorește să păstreze obligațiunea până la scadență, el nu va trebui să se îngrijoreze de riscul ratei dobânzii. În schimb, el se va concentra pe emitent pentru a efectua toate plățile necesare.
 • Fondurile de acțiuni investesc în principal în acțiuni corporative, dar nu toate fondurile sunt la fel. Fondurile de creștere se concentrează pe acțiuni care pot avea câștiguri peste medie în viitor, chiar dacă în momentul respectiv companiile nu plătesc dividende regulate. Fondurile de venituri vor investi în companii care plătesc dividende regulate, iar fondurile indexate vor urmări un anumit indice de piață EURO STOXX 50. Alte fonduri se pot specializa în anumite segmente din industrie. Valoarea acțiunilor deținute de fond depinde de profitabilitate sau de situația financiară a societății emitente. În situația în care perspectivele sunt bune, valoarea va crește, dar în cazul în care compania traversează momente dificile, valoarea acțiunilor va scădea. Acțiunile tranzacționate public sunt, de asemenea, supuse riscului de piață, ceea ce înseamnă că prețul lor poate crește sau poate scădea din motive care nu au legătură cu emitentul. Datorită faptului că fondurile de acțiuni au cel mai mare grad de risc, pot avea și o recompensă pe măsură.
 • Fondurile mixte sunt probabil cele mai utilizate de către investitori. Acestea dețin un mix de acțiuni, obligațiuni sau alte instrumente financiare și se modifică în timp, conform strategiei fondului. Nivelul de risc poate varia în funcție de alocarea fiecărui portofoliu de fonduri.

Cum să cumperi/vinzi fonduri deschise?

Investitorii cumpără unități de fond direct din fond sau prin intermediul unui broker. Prețul plătit de investitor este valoarea activului net al fondului pe unitate, plus orice comisioane percepute în momentul achiziției. Fondurile deschise sunt răscumpărabile, astfel încât investitorul să-și poată vinde unitățile înapoi în orice moment.

Pentru a preveni fraudele sau operațiunile speculative, nu se cunoaște prețul exact al cumpărării sau al vânzării unităților de fond în momentul în care este plasat ordinul. Motivul constă în faptul că valoarea exactă a activului net al fondului este necunoscută până a doua zi, după ce toate piețele sunt închise și se cunosc prețurile instrumentelor financiare din portofoliu.

Toate instrumentele financiare ale fondului se găsesc la Depozitarul fondului. Sarcina acestei instituții este de a verifica și de a certifica înregistrarea corectă a unităților de fond și a valorii activelor brute și nete. Valoarea exactă a subscrierilor și a răscumpărărilor va fi determinată pe baza datelor depozitarului. În calitate de companie de administrare a fondurilor și a activelor, depozitarul trebuie să fie autorizat și supravegheat de autorități.

Care sunt beneficiile și riscurile fondurilor deschise?

Nu există nicio investiție care să-ți garanteze o recompensă și toate au un anumit grad de risc, de la cele mai mici până la riscuri precum pierderea tuturor banilor investiți.

Beneficii

 • Fondurile deschise oferă gestionarea investițiilor profesionale și diversificarea activelor.
 • Unitățile pot fi cumpărate și răscumpărate foarte ușor, în orice moment.
 • Suma investită poate fi mai mică și poți crea planuri de investiții pentru a investi în mod regulat o anumită sumă de bani, pentru perioada de timp dorită, în mod direct, din contul tău bancar.
 • Poți investi și îți poți urmări online investițiile.

Riscuri

 • Poți fi taxat cu taxe sau comisioane indiferent de performanța fondului. Asigură-te că ești informat în avans cu privire la costuri.
 • Este posibil ca administrarea investițiilor să nu fie cea mai bună, de aceea este important să poți compara diferite fonduri, de la diferite companii de administrare a activelor și să treci cu ușurință la un alt fond pe care îl consideri mai potrivit pentru tine. De asemenea, este bine să ai și un portofoliu de investiții activ prin care să urmărești plasamente în instrumente din alte piețe, regiuni geografice sau cu capitalizare de piață mai mică.
 • Performanța anterioară a unui fond nu este atât de importantă pe cât ai putea crede, deoarece performanța anterioară nu prezice rentabilități viitoare. Cu toate acestea, îți poate spune cât de volatil sau cât de stabil a fost un fond pe o perioadă de timp.

Concluzie

Merită să îți plasezi banii în fonduri de investiții? Ești singurul care poate răspunde la această întrebare. La urma urmei, oricine are posibilitatea de a investi într-un fond deschis și de a deveni acționar al unui fond care se potrivește profilului său de investitor.