Plasament privat revendicat cu succes

Luni, 31 mai, compania Air Claim a demarat un plasament privat prin Goldring. Acesta s-a încheiat cu succes în 6 secunde. În cadrul ofertei au fost emise 400.000 acțiuni în valoare totală de 2.484.000 lei. Aceasta a fost suprasubscrisă, cu o rată de 13,5848525, coeficientul de alocare fiind de 0,0736113991668. Metoda de alocare utilizată este pro-rata.

Cine sunt Air Claim?

Air Claim este o societate de servicii de facilitare a obținerii de compensații pentru zborurile aeriene perturbate, conform legislațiilor în vigoare. Are o vechime de 3 ani și este cel mai mare jucător autohton de pe piața de profil din România.

Air Claim oferă despăgubiri în caz de întârzieri ale zborului de peste 3 ore, în cazul pierderii conexiunii de zbor, pentru refuz la îmbarcare sau pentru zbor anulat. De asemenea, compania se axează pe cesiunea de creanțe cu recuperare ulterioară în instanță.

Mai jos se poate observa situația financiară a companiei din momentul înființării până la finalul celui de-al treilea an de activitate.

Poziția financiară

Indicatori (lei) 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
Active imobilizate 888 193.538 558.606
Imobilizări necorporale 888 92 0
Imobilizări corporale 0 193.446 558.606
Imobilizări financiare 0 0 0
Active circulante 2.774 2.472.206 3.391.326
Cheltuieli în avans 0 0 0
TOTAL ACTIVE 3.662 2.665.744 3.949.932
Datorii pe termen scurt 132.056 130.266 163.882
Datorii pe termen lung 0 106.037 355.930
TOTAL DATORII 132.056 236.303 519.812
TOTAL CAPITALURI PROPRII -128.394 2.429.441 3.430.120
TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII 3.662 2.665.744 3.949.932

Cu toate că performanța financiară a companiei a fost afectată de pandemie, profitul realizat în anul 2020 a fost de 1 milion de lei. Acesta a suferit o scădere față de anul 2019, cu toate acestea, compania a avut rezultate mai bune decât cele obținute în anul 2018.

Performanța financiară

Indicatori (lei) 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
VENITURI 43.839 3.000.833 1.869.761
Venituri din exploatare 43.505 2.999.759 1.865.545
Cifra de afaceri netă 43.505 2.999.759 1.729.929
Alte venituri din exploatare 0 0 135.616
Venituri financiare 334 1.074 4.216
Alte venituri financiare 334 982 4.215
CHELTUIELI 171.127 413.097 851.790
Cheltuieli de exploatare 169.219 387.887 812.896
Cheltuieli financiare 1.908 25.210 38.894
REZULTAT DIN EXPLOATARE -125.714 2.611.872 1.052.649
REZULTAT FINANCIAR -24.136 -24.136 -34.678
REZULTAT BRUT -127.288 2.587.736 1.017.971
Impozit pe profit 1.306 29.921 17.292
REZULTAT NET -128.594 2.557.815 1.000.679

Piața globală

Liderul global este AirHelp, o companie privată, înființată în 2013, care are profituri de peste 150 milioane USD și care a dunat, din finanțări, peste 16,9 milioane USD. În 2016, compania a anunțat intenția listării prin IPO până în 2023.

În perioada 2018–2020, Air Claim a avut peste 28.000 de solicitări de reprezentare și peste 4.000 de cereri eligibile soluționate. 71,1% din totalul dosarelor de despăgubiri depuse în instanțele din România în anul 2020 aparțin Air Claim.

Oportunitatea afacerii

  • Valoarea despăgubirilor, în funcție de kilometri:

valoare despagubiri air claim

  • Oportunitatea de piață: aproximativ 17% dintre oameni își cunosc drepturile, iar dintre aceștia mai puțin de 50% și le exercită.
  • Time is money: pentru că timpul înseamnă bani, Air Claim a simplificat procedura cât de mult s-a putut, astfel, nu este necesară participarea clienților pe durata derulării procesului. Cedarea unui comision (35%) din valoarea despăgubirii este o alternativă avantajoasă pentru o persoană fără cunoștințe juridice de specialitate.
  • Afacere de tip win-win: Clientul nu plătește nimic în cazul nesoluționării cererii de despăgubire. Numai în cazul soluționării, compania primește comisionul din suma virată clientului de către compania aeriană.
  • Atractivitatea ofertei Air Claim: Cu toate că, la o primă vedere suma încasată de client pare una mică, valoarea acesteia crește exponențial, având în vedere că de obicei călătoriile se fac în grup restrâns. Un exemplu practic demonstrează că o familie cu doi copii, care călătorește pe ruta Cluj-Barcelona va primi o despăgubire de 1.040€, după deducerea comisionului de către companie.

În ceea ce privește planul de extindere a afacerii, compania are în vedere următoarele elemente: deschiderea unor puncte fizice, crearea unei aplicații pentru smartphone, introducerea de abonamente, colaborarea cu parteneri strategici și extinderea pe piețele externe.

Oferta

Oferta s-a derulat sub forma unui plasament privat, obiectul fiind de 400.000 acțiuni nou emise, acțiuni ordinare și nominative, la un preț de ofertă de 6,21 lei/ acțiune, cu o valoare totală de 2.484.000 lei. Valoarea nominală este de 0,1 lei/ acțiune.

Fondurile atribuite în urma plasamentului privat vor fi alocate astfel:

  • 60% pentru valorificarea oportunității de cesiune de creanțe prin prezența la terminalul de sosiri al Aeroportului Otopeni, care acoperă cheltuielile cu cesiunea de creanțe (40€/ creanță), plata taxelor aferente declanșării litigiilor, inclusiv taxe de timbru, onorări avocațiale și consumabile, plata chiriei pe aeroport și a taxelor subsecvente și achiziția logisticii. Subsecvent, vor exista costuri de mărire și de formare a echipei care va opera pe aeroport.
  • 30% pentru bugetul de marketing.
  • 7% pentru dezvoltarea platformei și aplicației de mobil.
  • 3% pentru dezvoltarea platformei de abonamente.

Ce urmează?

Emitentul urmează să facă toate demersurile necesare admiterii la tranzacționare a acțiunilor nou emise în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (piața AeRO) cu simbolul bursier CLAIM.

 

Abonează-te la Newsletter pentru a fi la curent cu tot ce mișcă în piața de investiții!