fbpx

FAQ

30% Goldring

Comision de tranzacționare online (c/v)*

0,60% + 1,00 RON Tarif fix pe ordin (la prima execuție)

Acces cotații online

gratuit

Transfer IN (transfer acțiuni de la Depozitarul Central)/simbol

gratuit

Suma minimă deschidere cont

5,000 RON

Execution-only (Online)

5,000 RON

Discreționar

30,000 RON

* Condițiile de tranzacționare și comisioanele se vor discuta cu brokerul.
* Pentru înrolarea online (sign up) se acordă o reducere de 30% din comisionul standard procentual de tranzacționare.
* REDUCEREA se acordă pe o perioadă de 12 luni calendaristice, perioadă care începe din luna următoare validării contului de tranzacționare.

Transfer IN (transfer acțiuni de la Depozitarul Central)/simbol

gratuit

Transfer OUT (transfer acțiuni la Depozitarul Central)/simbol

12,00 RON

Eliberare extras de cont (Depozitarul Central) fără coduri confidențiale/simbol

12,00 RON

Eliberare extras de cont (Depozitarul Central) cu coduri confidențiale/simbol

18,00 RON

Modificare date personale în sistemul Depozitarului Central/operațiune

10,00 RON

Solicitare extras de cont de la Depozitatul Central în cazul decesului deținătorului de instrumente financiare/simbol

12,00 RON

Transfer direct - cauză de deces/operațiune

40,00 RON

Retrageri fonduri bănești pentru tranzacții la BVB în lei/operațiune

6,00 RON

Retrageri fonduri bănești pentru tranzacții la BVB în Euro/operațiune (cont client BT)

gratuit

Retrageri fonduri bănești pentru tranzacții la BVB în Euro/operațiune

0,1% din sumă, minim 15 euro, maxim 600 euro

Taxă încasare dividende distribuite prin Depozitarul Central (emitenți din România)/operațiune

10,00 RON

Taxă încasare dividende emitenți străini tranzacționați la B.V.B./operațiune

4,00 EUR

Subscrieri prin intermediul GOLDRING în vederea participării la majorări de capital social/operațiune

20,00 RON

Transmitere corespondență (dacă clientul nu a optat pentru corespondența online)/operațiune

50,00 RON

Taxa fixa de administrare cont (datorată exclusiv de Clienții care au generat un comision brut din tranzacționare mai mic de 150 lei/trimestru)

45 RON/Trim.

*Pentru înrolarea online (sign up) se acordă o reducere de 30% din comisionul standard procentual de tranzacționare. Reducerea se acordă pe o perioadă de 12 luni calendaristice, perioadă care începe din luna următoare validării contului de tranzacționare.

Cumpărare/vânzare de obligațiuni și titluri de stat*

0,20% + 1,00 RON Tarif fix pe ordin (la prima execuție)

Cumpărare/vânzare de obligațiuni în Euro*

0,20% + 1,00 EUR Tarif fix pe ordin (la prima execuție)

50% Goldring

Europa (Austria, Belgia, Franta, Germania, Italia, Olanda, Spania)*

0,30% (min.7 EUR)

U.K.*

0,30% (min.7 GBP)

S.U.A.*

0,02 USD/act (min.7 USD)

Canada*

0,02 CAD/act (min.7 CAD)

Hong-Kong*

0.30% (min. 60 CNH/ 70 HKD)

Tokyo*

0.30% (min. 600 JPY)

Suma minimă deschidere cont

2,000 EUR

Execution-only (Online)

2,000 EUR

Discreționar

10,000 EUR

* Condițiile de tranzacționare și comisioanele se vor discuta cu brokerul.
* Pentru înrolarea online (sign up) se acordă o reducere de 50% din comisionul standard procentual de tranzacționare.
* REDUCEREA se acordă pe o perioadă de 12 luni calendaristice, perioadă care începe din luna următoare validării contului de tranzacționare.

Taxă alimentare/retragere disponibil

0,09% (min.10 EUR, max. 500 EUR)

Taxă procesare evenimente corporative (încasare dividende, majorări capital social, etc)

gratuit

Taxă de transfer, custodie și decontare pentru valorile mobiliare aflate la custode

Taxa percepută de furnizor*1,2

Taxă schimb valutar pentru realizarea decontării în altă monedă*

0,03%

Comision lunar inactivitate cont

pana la 10 USD

Alte taxe/comisioane**

* se reține minim 10 EUR/10 USD/10 GBP/ 10 CAD/ 60 CNH/ 70 HKD/ 600 JPY

** Tranzacțiile pe anumite companii listate pe piețe internaționale pot fi subiectul unor taxe suplimentare aplicate valorii acestora, taxe impuse de către autoritățile fiscale din statul în care emitentul își are sediul. Asemenea taxe sunt practicate în Franța (Taxe sur les transactions financières), Italia (Imposta sulle transazioni finanziarie) sau Regatul Unit al Marii Britanii (UK Stamp Tax), fără ca enumerarea să fie exhaustivă. Taxele sunt perceput în momentul efectuării tranzacției și sunt reținute la sursă.

Piața internă (BVB) - tranzacții LEI

Banca Română pentru Dezvoltare (RON)

RO07BRDE270SV35307282700

Banca Română pentru Dezvoltare (EUR)

RO08BRDE270SV71164282700

Banca Română pentru Dezvoltare (USD)

RO70BRDE270SV71164012700


Piața internă (BVB) - tranzacții EUR

Banca Transilvania (EUR)

RO79BTRLEURCRT00N5825101

Banca Transilvania (RON)

RO67BTRLRONCRT00N5825102


Piața externă

Libra Bank (EUR)

RO85BREL0002001300060203

Libra Bank (USD)

RO90BREL0002001300060307

Libra Bank (RON)

RO53BREL0002001300060100

   

A. Account and Trading

The account can be opened online, through the Open Account section, or during a meeting with one of the GOLDRING SA brokers at the company’s headquarters.

The minimum account opening amount on the BSE is 5.000 RON for the execution-only account and 30.000 RON for the discretionary account.

For trading on international markets, the minimum account opening amount is EUR 2.000 for an execution-only account and EUR 10.000 for a discretionary account.

For more details click here.

The account can be funded either by cash at our office up to 10.000 RON, or by payment order.

Internal Market (BSE):

The bank account for trading financial instruments in RON on the BSE is opened at BRD, CUI 10679295, Beneficiary Goldring SA:

 • IBAN RO07BRDE270SV35307282700, currency LEI

The bank account for trading financial instruments in EURO on the BSE (EUR Bonds) is opened at Banca Transilvania, CUI 10679295, Beneficiary Goldring SA:

 • IBAN RO67BTRLRONCRT00N5825102, currency LEI 
 • IBAN: RO79BTRLEURCRT00N5825101, currency EUR

External Markets: 

Bank accounts can be found in the external trading platform, Account, Account Management Home, under Deposits.

After submitting and validating the documents related to the opening of the account and its funding with the minimum amount provided for in the Schedule of Fees and Charges.

Your login details will be sent to the e-mail address you provided when you opened your account.

By submitting the documents related to the opening of the account and funding it with the minimum amount provided for in the Schedule of Fees and Charges.

To reset your password, you can call 0265.269.195 or send an e-mail to [email protected] specifying your name and your Personal Numerical Code.

It is necessary that the e-mail is sent from the address you provided when opening the account or, afterwards, through the data update form.

You will then receive your new login details by e-mail.

Any update of data (change of identity document, home/correspondence address, e-mail address, bank account etc.) is done by completing and signing the Data Update Form.

If you need to update your identity card or bank account details, you must attach a copy of these documents.

Please refer to the Fees and Commissions Grid for detailed information on fees charged.

On the BSE by accessing the Arena XT trading platform, P&L section, selecting the desired period.

On the international market by accessing the trading platform in the Portfolio – P&L section.

LEI (Legal Entity Identifier) is a 20-character alphanumeric code, the structure of which is based on the ISO 17442 standard and is a globally unique identifier for entities. LEI codes are currently required to identify entities involved in transactions in the financial markets: investment firms, credit institutions, investors with legal personality, issuers of financial instruments and derivatives underlying assets, financial and non-financial counterparties, holders or operators of trading venues etc.

To obtain your LEI code, or to renew it, you can contact us, Goldring being able to offer you these services.

The trading account for the internal market can be accessed via browser at https://goldring.arenaxt.ro/ or from mobile devices via the BSE Trading app available in the App Store and Google Play.

The trading account for external markets can be accessed via the Trade Station desktop app or from mobile devices via the Handy Trader app available in the App Store and Google Play.

B. Taxes

The tax rate for profits from capital market transactions is 10%.

For dividends and interest received, the tax rate is 5%. It is withheld at source by the issuer.

Income obtained from trading on the BSE is declared in the Single Declaration which is submitted online on the ANAF portal.

For more details about filing/completing the declaration see the next question – How to file and complete the Single Declaration at ANAF?

Income from the transfer of securities

The tax rate for earnings from trading on the international market is 10% and is payable by the taxpayer at the deadline set by ANAF in the tax code after completing and submitting the Single Tax Return.

Dividend/bonus income

For dividends and interest received, tax is withheld at source, meaning you receive these amounts net.

Double taxation agreements/conventions are taken into account when determining the % rate of withholding tax withheld by the issuer paying the dividend/debent.

Examples: Canada (15%), USA (10%), France (15%), Japan (10%).

You can consult a guide with the necessary steps here.

To view a guide on filing the single tax return click here.

C. Glosar de termeni bursieri

A

Active – Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de încasare) apartinând subiectului economic; în cazul unei banci activele sunt formate din totalitatea plasamentelor acesteia în credite, în titluri de stat, în obligatiuni, pe piata interbancara, pe piata de capital, pe piata bursiera etc., la care se adauga cladiri, terenuri, echipamente si alte imobilizari (participari/ actiuni detinute la alte societati).

Actionar semnificativ – orice persoana care, nemijlocit si singura ori prin intermediul sau impreuna si in legatura cu alte persoane, detine sau este proprietar de actiuni sau alte valori mobiliare care, cumulat, reprezinta fie cel putin 5% din capitalul subscris al emitentului, fie ii confera cel putin 5% din totalul drepturilor de vot in Adunarea Generala a actionarilor.

Actiune – titlu reprezentativ al contributiei asociatului la capitalul social al unei societati pe actiuni sau in comandita pe actiuni, care evidentiaza un drept de proprietate asupra emitentului si confera titularului calitatea de actionar; actiunile pot fi ordinare sau preferentiale, acestea din urma conferind titularilor dreptul la dividend prioritar, distribuit inaintea oricaror alte beneficii, precum si drepturile recunoscute detinatorilor de actiuni ordinare, cu exceptia dreptului de a participa si de a vota in Adunarile Generale.

Agent pentru servicii de investitii financiare – persoana fizica autorizata de A.S.F. care actioneaza ca reprezentant exclusiv al unei societati de servicii de investitii financiare in executarea de operatiuni (vanzare si/sau cumparare) cu instrumente financiare in numele si pe seama acelei societati.

Ask – pretul cel mai mic la care un participant la piata este dispus sa vanda actiuni la memontul respectiv; daca introduceti un ordin pentru a cumpara actiuni, cel mai probabil veti plati pretul “Ask”.

Audit – Examinarea situatiilor si raportarilor contabile ale unei companii; rezultatele sunt consemnate în cadrul unui raport care certifica daca, în opinia auditorilor, raportarile contabile examinate reflecta în mod real situatia financiara a companiei; auditul intern este realizat de un departament din interiorul companiei; auditul extern este realizat de un auditor independent.

Avans în cont curent – Acordarea de catre un bancher clientului sau a unui credit pâna la concurenta sumei pentru care acesta în urma si-a deschis contul curent. Se mai numeste overdraft.

Agent Custode – reprezinta orice institutie financiara autorizata de Banca Nationala a Romaniei si A.S.F. sa furnizeze servicii de decontare si custodie a instrumentelor financiare si care preia obligatiile de decontare a Clientului.

Apelul in marja – este cererea cu titlu de obligativitate pentru incadrarea in limitele impuse contului de marja si intervine in situatia in care marja scade sub valoarea minima specificata in prezentul contract. Aceasta cerere trebuie onorata pana cel tarziu ora 10:00 a zilei lucratoare urmatoare primirii apelului in marja de catre client si va fi inscrisa explicit in raportul de tranzactionare.

B

Bancruta – Stare de încetare a platilor din vina debitorului, declarata de tribunal. Bancruta atrage asupra acestuia în mod automat falimentul cu toate consecintele aferente.

Bilet la ordin – Efect de comert prin care emitentul, numit subscriitor, se recunoaste ca debitor al beneficiarului si se angajeaza sa plateasca din proprie initiativa beneficiarului, sau la ordinul acestuia, o suma de bani determinata, la un anumit termenBroker – persoana autorizata de A.S.F. pentru a intermedia vanzarea si/sau cumpararea de valori mobiliare in contul clientului.

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) – institutie publica cu personalitate juridica, infiintata prin decizia C.N.V.M., care constituie piata oficiala si organizata pentru negocierea valorilor mobiliare admise la cota de catre societatile de servicii de investitii financiare membre; Bursa de Valori Bucuresti a fost reînfiintata în anul 1995, prima zi de tranzactionare fiind 20 noiembrie 1995.

Banca custode – orice banca comerciala autorizat de Banca nationala a Romaniei si A.S.F. , abilitata sa ofere servicii de custodie.

Broker – este  persoana fizica atestata  de  Consiliul bursei  al SC Bursa de Valori Bucuresti SA si  autorizata  de A.S.F. ca agent  pentru servicii de  investitii  financiare  sa  negocieze  cereri  si  oferte  si  sa  incheie  tranzactii  exclusiv  in  numele  unui intermediar.

C

Capitalizare bursiera – produsul dintre numarul de actiuni emise de societate si valoarea de piata a actiunilor la un moment dat.

Casa de compensatie – societate comerciala sau departament din cadrul societatii de bursa care efectueaza zilnic pentru membrii compensatori reevaluarea pozitiilor deschise, calculul si retinerea garantiilor, compensarea si decontarea.

Certificate de depozit – titluri de valoare negociabile pe piaţa de capital, care reprezintă proprietatea asupra titlurilor unui emitent străin şi care pot fi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi tranzacţionate independent de titlurile de valoare ale emitentului străin

Cesiune – Transmiterea Contractului de leasing de la un Utilizator la altul prin intermediul unui contract de cesiune.

CFD/FX – Tranzacţionarea CFD pe valute  constă în cumpărarea unei valute şi vânzarea alteia în mod simultan. Valutele sunt cotate în perechi, de exemplu Euro/USD. În momentul în care una dintre aceste două valute creşte în valoare, înseamnă că se apreciază în raport cu perechea valutară a cărei valoare descreşte. Tranzacţionarea CFD pe valute  este o modalitate populară de a efectua tranzacţii pe pieţe financiare active 24/24 h. Piaţa CFD pe valute este o piaţă “over-the-counter” (OTC) ceea ce înseamnă că tranzacţiile nu se efectuează prin intermediul unei pieţe reglementate.

Cifra de afaceri – Suma globala a vânzarilor de produse si servicii ale unei companii într-o perioada data. Serveste la masurarea volumului si a evolutiei activitatii comerciale a unei firme.

Clasa de valori mobiliare – cuprinde valorile mobiliare de acelaşi tip, care au aceleaşi clauze şi caracteristici, cum ar fi, spre exemplu, valoare nominală, drept de vot, drept de plată a dividendelor şi drepturi de preferinţă – pentru acţiuni, respectiv valoare nominală, dobândă, durata/scadenţă, condiţii de răscumpărare, plan de rambursare, drepturi de conversie – pentru obligaţiuni fiind emise de acelaşi emitent;

Client – persoana fizica sau juridica parte intr-un contract de intermediere incheiat cu o societate de servicii de invstitii financiare.

Comision – taxa perceputa de agentul pentru servicii de investitii financiare pentru a intermedia vanzarea/cumpararea de valori mobiliare.

Cont asistat – tip de cont in care intermediarul nu va putea efectua operatii in contul de portofoliu al clientului fara acordul acestuia, rolul intermediarului fiind acela de a informa clientul asupra eventualelor operatiuni ce se pot efectua.

Cont de client – cont din evidentele membrului bursei, in care sunt evidentiate sumele, valorile si bunurile clientului, precum si obligatiile asumate si drepturile dobandite de acesta precum si tranzactiile incheiate.

Cont discretionar – tip de cont in care intermediarul este imputernicit de catre client sa efectueze toate operatiunile legate de administrarea portofoliului (cumpararea si vanzarea de valori mobiliare, intocmirea oricaror acte juridice cerute de administrarea portofoliului).

Control intern – un ansamblu de activitati si operatiuni desfasurate cu scopul de a asigura respectarea de catre Intermediar si angajatii sai a legilor, reglementarilor pietei de capital, precum si a normelor si procedurilor interne ale acesteia.

CONTRAPARTI ELIGIBILE  – sunt considerate contrapărţi eligibile următoarele entităţi:
a) societăţile de servicii de investiţii financiare, instituţiile de credit si societăţile de asigurare;
b) organismele de plasament colectiv si societăţile lor de administrare;
c) fondurile de pensii si societăţile lor de administrare;
d) alte instituţii financiare autorizate sau reglementate conform legislaţiei comunitare sau legilor naţionale ale unui stat membru;
e) persoanele fizice sau juridice ale cărei activităţi principale constau în tranzacţionarea în cont propriu a mărfurilor si/sau a instrumentelor financiare derivate având ca suport mărfurile;
f) traderii;
g) guvernele naţionale si entităţile publice subordonate acestora inclusiv autorităţile publice care gestionează datoria publica;
h) băncile centrale si organizaţiile transnaţionale.

Cont  in  marja  – este  contul  in  care  se  evidentiaza numerarul sau activele financiare necesare  garantarii  pozitiilor deschise, precum si drepturile dobandite si obligatiile asumate.

CLIENT PROFESIONAL – este clientul care poseda experienţa, cunoştinţele si capacitatea de a lua decizia investiţională si de a evalua riscurile pe care acestea le implica (instituţii de credit, societăţi de servicii de investiţii financiare, societăţi de asigurări, organisme de plasament colectiv si societăţile de administrare ale acestora, fonduri de pensii si societăţile de administrare ale acestora, traderii, etc.).

CLIENT DE RETAIL – este clientul care nu este client profesional.

Cupon – suma de bani corespunzatoare dobanzii calculate pentru perioada cupon a acestuia, datorata periodic de catre Emitent (Ministerul Economiei si Finantelor, in cazul titlurilor de stat) detinatorilor de obligatiuni sau titluri de stat si la plata careia acesta s-a angajat prin documentul sau prospectul de emisiune

Cupon curent – cupon a carui perioada cupon nu s-a incheiat la data decontarii tranzactiei si a carui obligatie de plata devine exigibila la cea mai apropiata data a cuponului stabilita in documentul sau prospectul de emisiune

Cupon precedent – cuponul cel mai recent platit, prin raportare la data decontarii tranzactiei. cuponul cel mai recent platit, prin raportare la data decontarii tranzactiei.

D

Data de inregistrare – data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, stabilită de adunarea generală a acţionarilor, denumită în continuare AGA, care serveşte la identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA. Data de înregistrare se stabileşte în cazul hotărârilor AGA privitoare la evenimentele corporative;

Data plății – data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente deţinerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizată debitarea si/sau creditarea de sume de bani si/sau instrumente financiare;

Data de referință –  data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, stabilită de consiliul de administraţie, respectiv de directoratul societăţii, care serveşte la identificarea acţionarilor care au dreptul să participe la AGA şi să voteze în cadrul acesteia. Data de referinţă trebuie să fie ulterioară publicării convocatorului şi anterioară AGA

Data cupon – ziua calendaristica la care devine exigibila obligatia Emitentului de a efectua plata unui cupon si/sau a unei cote-parti din principal (sau valoare nominala, in cazul titlurilor de stat) catre proprietarii de obligatiuni sau catre proprietarii de titluri de stat, la data de referinta (corespunzatoare unei obligatiuni sau unui titlu de stat) stabilita pentru cuponul respectiv

Data de emisiune – data de la care incepe sa se acumuleze dobanda corespunzatoare primului cupon pentru o obligatiune sau titlu de stat (data la care a fost emis titlul de stat)

Data maturității – pentru drepturile de alocare reprezinta data la care drepturile isi inceteaza existenta, prin inregistrarea noilor actiuni la Depozitarul Central

Data scadenței –  pentru obligatiuni reprezinta ultima data cupon a unei obligatiuni. La aceasta data devine exigibila plata ultimului cupon si/sau valoarea integrala sau ramasa a principalului.- pentru titluri de stat reprezinta data la care devine exigibila obligatia de plata a valorii nominale a unui titlu de stat cu discount sau reprezinta ultima data cupon a unui titlu de stat cu dobanda la care devine exigibila obligatia de plata a ultimului cupon si a valorii nominale

Dealer – intermediar pentru valori mobiliare care vinde sau cumpara valori mobiliare in numele propriu al societatii de servicii de investitii financiare.

Depozitarul Central – persoana juridica autorizata de A.S.F. pentru a tine evidenta drepturilor de proprietate ale detinatorilor de valori mobiliare, pentru emitentii ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piata organizata de valori mobiliare.

Dreptul de alocare – drept patrimonial emis în cadrul unui eveniment corporativ în temeiul căruia deţinătorul acestuia va primi o acţiune care îi va fi atribuită la momentul înregistrării la depozitarul central al instrumentelor financiare a evenimentului corporativ în legătură cu care a fost emis. Drepturile de alocare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare sau sistem organizat de tranzacţionare sunt valori mobiliare emise pe termen scurt;

Dreptul de preferință – drept patrimonial, care încorporează dreptul titularului său de a subscrie acţiuni nou- emise în cadrul unei majorări a capitalului social, proporţional cu numărul de drepturi deţinute la data exercitării acestora, într-o perioadă de timp determinată. Drepturile de preferinţă sunt acordate/emise în contul acţionarilor înscrişi la data de înregistrare în registrul emitentului proporţional cu acţiunile deţinute la această dată, indiferent de participarea acestora la adunarea generală extraordinară a acţionarilor, denumită în continuare AGEA, emitentului sau de votul exprimat de aceştia cu privire la majorarea capitalului social. Drepturile de preferinţă admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare sau sistem organizat de tranzacţionare sunt valori mobiliare emise pe termen scurt;

Depozitar – entitate autorizata de A.S.F. sa desfasoare activitati de inregistrare, depozitare, compensare si decontare a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare.

Dividend – alocarea periodica a profitului unei societati catre actionarii sai; acesta este platit in numerar, pachete aditionale de actiuni in cadrul societatii sau ambele.

Dobânda acumulată – cota-parte din valoarea cuponului curent corespunzatoare zilelor scurse pag. 10 / 213 din perioada cuponului curent, incepand cu data de emisiune sau data cuponului precedent, inclusiv, pana la data decontarii tranzactiei, exclusiv. Dobanda acumulata este exprimata ca procent din valoarea curenta a principalului obligatiunii sau din valoarea nominala a titlului de stat cu dobanda. Pentru obligatiuni, dobanda acumulata poate fi pozitiva sau negativa;

Dobânda acumulată negativă – dobanda acumulata corespunzatoare numarului de zile ramase din cuponul curent, incepand cu data decontarii tranzactiei, inclusiv, pana la data cuponului, exclusiv;

Dobânda acumulată pozitivă – dobanda acumulata corespunzatoare numarului de zile care s-au scurs de la data emisiunii, in cazul perioadei primului cupon, sau data cuponului precedent, inclusiv, pana la data de decontare a tranzactiei, exclusiv.

E

Emisiune de valori mobiliare – operatiune prin care valorile mobiliare de acelasi tip si clasa sunt oferite de catre emitent spre subscriere potentialilor investitori. Aceeasi interpretare este data si totalitatii valorilor mobiliare de acelasi tip si clasa emise de un emitent la o anumita data.

Emitent de valori mobiliare – persoana juridica (societate comerciala, regie autonoma, autoritate a administratiei publice centrale sau locale) care, in conditiile legii, a emis, emite sau intentioneaza sa emita valori mobiliare.

Eroare – Eroarea reprezinta orice tranzactie si/sau ordin inregistrat/e inexact din cauza unor probleme informatice sau nefunctionalitati ale sistemului de tranzactionare/operare.

Ca urmare:

Pentru operatiunile cu instrumente financiare, realizate prin intermediul platformelor de tranzactionare oferite de catre SSIF GOLDRING SA, daca acestea contin sau se bazeaza pe o eroare vadita operatorul platformei poate:

– face ajustarile necesare tranzactiei sau ordinului, astfel incat sa reflecte operatiunea, fara eroarea vadita;
– inchide pozitia deschisa;
– anula tranzactia. In acest caz, inchide pozitia detinuta ca si cand deschiderea acesteia nu ar fi avut loc;
– sa intreprinda orice alte masuri pe care le considera necesare pentru a reflecta situatia reala.

Exercitarea drepturilor precizate mai sus este supusa urmatoarelor conditii:

– se va actiona in mod rezonabil si cu buna-credinta;
– se va putea exercita acest drept, cu sau fara preaviz; in cazul exercitarii fara preaviz, vor fi oferite explicatii in scris (cat mai curand posibil, intr-un termen rezonabil pentru analizarea situatiei ivite) asupra actiunii efectuate.

Exercitarea drepturilor se va realiza chiar daca aceasta presupune inregistrarea de catre client a unei pierderi.

Clientul nu poate emite pretentii asupra unui castig realizat in urma unei tranzactii eronate.

Ex-Date – data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre. Ex date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucrătoare

F

Free-float – reprezinta numarul de actiuni emise de o societate si in circulatie, care sunt disponibile la tranzactionare. Free-float-ul exprimat in valoare absoluta este estimat ca fiind numarul total de actiuni emise de o societate, din care se elimina urmatoarele: – Actiunile la dispozitia societatii (treasury stock); – Actiunile detinute de catre stat si alte agentii guvernamentale, investitori strategici, actionari majoritari; Detinerile de cel putin 30% ale societatilor de asigurari, fondurilor de pensii, organismelor de plasament colectiv; – Detinerile de cel putin 5% ale altor categorii de investitori. Nivelul de free-float este raportul procentual dintre numarul de actiuni inclus in free-float-ul exprimat in valoare absoluta si numarul total de actiuni emise si inregistrate in registrul actionarilor

Fond de investitii – tip de investie operat de o societate de investii care acumuleaza fonduri de la actionari si investeste, in schimbul unui comision de administrare, intr-un portofoliu de actiuni, obligatiuni sau alte titluri derivate; principalele avantaje ale unui astfel de fond sunt oferirea unui portofoliu diversificat si a unui management profesional.

Furnizor de lichiditate (liquidity provider) – un Participant care se angajeaza sa mentina lichiditatea pietei pentru instrumentele financiare de natura produselor structurate sau a titlurilor de participare la OPCVM tranzactionabile, Categoria Internationala. In perioada de timp in care actioneaza in aceasta calitate, Participantul introduce si mentine oferte ferme de cumparare si vanzare si poate incheia tranzactii pe baza acestor oferte conform conditiilor stabilite de B.V.B., dupa cum urmeaza: a) pe contul propriu sau pe contul indicat de respectivul participant, deschis in numele Emitentului, conform contractului incheiat intre Participant si Emitent, in cazul produselor structurate; b) in cazul titlurilor de participare la OPCVM tranzactionabile din Categoria Internationala, astfel: i) pe contul propriu, in situatia in care Furnizorul de lichiditate este desemnat de Emitent, si indiferent daca Furnizorul se identifica sau nu cu formatorul de piata din piata initiala pentru titlurile de participare respective; ii) pe contul indicat de respectivul Participant, deschis in numele formatorului de piata din piata initiala, in situatia in care Furnizorul de lichiditate este desemnat de formatorul de piata din piata initiala a respectivelor titluri de participare, conform contractului incheiat intre Participant si acesta. pag. 11 / 213 Contractul dintre Participant si formatorul de piata va fi incheiat in contextul existentei unei relatii contractuale intre formatorul de piata si Emitent, prin care Emitentul acorda acestuia dreptul de stabilire a unor relatii contractuale cu alti participanti pentru tranzactionarea respectivelor titluri

Formator de piata sau Market Maker – un Participant care se angajeaza sa mentina lichiditatea pietei pentru un instrument financiar tranzactionat in Piata Reglementata la vedere, utilizand propriul capital, prin introducerea si mentinerea de oferte ferme de cumparare si vanzare in nume propriu, precum si sa incheie tranzactii pe baza acestora in perioada de timp in care Participantul respectiv detine aceasta calitate

.

G

Grad de indatorare – raportul intre datoriile totale si activul total al societatii; cu cat raportul este mai mic, cu atat mai conservator se dovedeste a fi managementul societatii, care se bazeaza pe sursele proprii de finantare ale companiei; pe de alta parte, o gestiune eficienta a fondurilor imprumutate se poate concretiza intr-un randament al activelor mai ridicat, adica profitabilitate mai ridicata; marimea gradului de indatorare difera in functie de politica firmei, dar si de sectorul de activitate careia ii apartine societatea.

I

Inchiderea unei pozitii deschise  – reprezinta stingerea de catre Client, Intermediar, sau Casa de Compensatie a obligatiilor contractuale dintr-o pozitie deschisa, prin efectuarea unei tranzactii in sens contrar sau prin exercitarea dreptului conferit de optiune.

Inchiderea fortata a pozitiilor – deschise este o operatiune de inchidere a pozitiilor deschise, in urma unui ordin dat de Casa de Compensatie sau din Initiativa Intermediarului, daca Clientul acestuia nu raspunde apelului in marja sau pentru limitarea riscurilor.

Informatii confidentiale – informatii de orice natura referitoare la un emitent sau la valorile mobiliare emise de acesta, inaccesibile publicului sau care nu au devenit inca publice si a caror divulgare ar putea influenta pretul sau alte aspecte ale tranzactiilor cu valori mobiliare ale emitentului sau ale societatilor comerciale asociate.Informatii privilegiate – informatii de orice natura privitoare la un emitent sau la valorile mobiliare emise de acesta, care nu sunt cunoscute publicului si sunt susceptibile de a afecta decizia unui investitor, persoanele initiate fiind obligate sa nu le divulge si sa nu le exploateze in mod direct sau indirect, personal sau prin interpusi.

Instrumente financiare derivate – contracte futures, options precum si alte active calificate de catre A.S.F. ca instrumente financiare derivate.

Intermediere de valori mobiliare – proces realizat de persoane autorizate conform legii si desfasurat exclusiv pe pietele organizate de valori mobiliare, avand drept scop cumpararea si/sau vanzarea de valori mobiliare.

Investitor – persoana fizica sau juridica, care pe cont si risc propriu cumpara, detine sau vinde instrumente financiare cu scopul de a obtine profit din dividende sau la cresterea valorii de piata a acestora.

Instrumente financiare – inseamna valori mobiliare, titluri de participare la organisme de plasament colectiv, instrumente ale pietei monetare, contracte futures financiare, contracte forward pe rata dobanzii, swap-uri pe rata dobanzii, optiuni, instrumente financiare derivate pe marfuri sau oirce alt instrument admis la tranzactionare pe o piata reglementata.

Intermediar – (SSIF GOLDRING) este societatea de servicii de investitii financiare inscrisa in Registrul public al A.S.F. si autorizata sa intermedieze, in numele Clientului, tranzactii pe piata reglementata de instrumente financiare derivate administrata de SC Bursa de Valori Bucuresti SA, cu indeplinirea conditiilor prevazute de legislatia si regulamentele aplicabile.

INVESTITOR CALIFICAT
a) entităţi autorizate să opereze pe pieţe financiare, precum instituţiile de credit, societăţile de servicii de investiţii financiare, alte instituţii financiare autorizate şi reglementate, societăţile de asigurări, organismele de plasament colectiv, societăţile de administrare a investiţiilor, fondurile de pensii, precum şi alte entităţi ce nu sunt autorizate ori reglementate şi al căror unic obiect de activitate este investiţia în valori mobiliare;
b) autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii de credit centrale, organisme internaţionale şi regionale, precum: Fondul Monetar Internaţional, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii sau alte organisme similare;
c) entităţi legale care îndeplinesc două din următoarele trei criterii:
1. număr mediu de angajaţi pe perioada unui exerciţiu financiar mai mare de 250;
2. active totale în valoare mai mare de echivalentul sumei de 43.000.000 euro;
3. cifra de afaceri anuală netă mai mare de echivalentul sumei de 50.000.000 euro;
d) anumite persoane fizice, subiect al recunoaşterii reciproce. C.N.V.M. poate decide să autorizeze persoane fizice rezidente în România, care solicită în mod expres să fie considerate ca investitori calificaţi, dacă aceste persoane îndeplinesc cel puţin două din următoarele criterii:
1. investitorul a efectuat tranzacţii de o mărime semnificativă pe o piaţă reglementată cu o frecvenţă medie de cel puţin 10 tranzacţii pe trimestru în ultimele patru trimestre calendaristice;
2. valoarea portofoliului de valori mobiliare al unui investitor depăşeşte 500.000 euro;
3. investitorul a lucrat sau lucrează în sectorul financiar cel puţin de un an, având o poziţie care necesită cunoştinţe privind investiţiile în valori mobiliare;
e) anumite societăţi mici şi mijlocii, subiect al recunoaşterii reciproce. C.N.V.M. poate decide să autorizeze societăţi mici şi mijlocii cu sediul în România, care solicită în mod expres să fie considerate investitori calificaţi. În înţelesul prezentei legi, societăţi mici şi mijlocii sunt acele societăţi comerciale care, în conformitate cu ultimele situaţii financiare raportate, nu îndeplinesc două din cele trei criterii prevăzute la lit. c).

L

Lichiditate – in termeni bursieri lichiditatea este data de usurinta cu care un investitor poate sa-si transforme investitia in numerar; in absenta lichiditatii functionarea continua a pietei poate fi afectata, existenta ei garanteaza ca plata/incasarea valorii mobiliare tranzactionate are loc prompt si in conditii de maxima siguranta.

LEGATURI STRANSE – situaţia în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin:
a) participare, care înseamnă deţinerea în mod direct sau indirect a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăţi comerciale;
b) control, care înseamnă relaţia dintre societatea-mamă şi o filială sau o relaţie similară între orice persoană fizică sau juridică şi o societate comercială; orice filială a unei filiale va fi considerată o filială a societăţii-mamă, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se consideră legătură strânsă şi situaţia în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una şi aceeaşi persoană printr-o relaţie de control.

M

Modificarea poziţiei din Registrureprezintă executarea de către SSIF Goldring SA în Registrul Depozitarului Central în numele şi pe contul clientului a instrucţiunilor transmise de acesta privind:

 • – efectuarea transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare într-un alt temei decât cel specific unei tranzacţii bursiere;
 • – gajarea valorilor mobiliare;
 • – efectuarea modificărilor în registru a datelor personale ale clientului.

Marcarea la piata a pozitiilor deschise –  este operatiunea efectuata de Casa de Compensatie si Intermediar, in timpul si /sau la sfarsitul fiecarei sesiuni de tranzactionare prin care se realizeaza ajustarea zilnica a contului de marja rezultata in urma profitului sau pierderii potentiale, aferente diferentelor favorabile sau nefavorabile rezultate din reevaluarea pozitiilor deschise. Marcarea la piata se realizeaza in raport cu pretul ultimei tranzactii a sesiunii de tranzactionare (la pretul de cotare), daca S.C. Casa de Compensare Bucuresti S.A. (CCB) nu decide altfel.

Membru compensator – este persoana juridica autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) care, indeplinind conditiile  prevazute  de  legile  si  regulamentele  aplicabile pietei reglementate de Instrumente Financiare Derivate,  are  dreptul  sa  inregistreze  la  S.C. Casa  Romana  de  Compensatie  S.A.  Sibiu  (CRC) sau la S.C. Casa de Compensare Bucuresti S.A. (CCB) tranzactiile cu Instrumente Financiare Derivate derulate la SC Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri SA Sibiu (BMFMS), sau la SC Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB).

O

Obligatiune – valoare mobiliara negociabila, care confera detinatorului calitatea de creditor; emitentul poate fi statul, un organism public al administratiei centrale sau locale, sau o societate comerciala; obligatiunile emise confera detinatorului dreptul la incasarea unei dobanzi si vor fi rascumparate la scadenta de catre emitent.

Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare (O.E.V.M.) – departament din cadrul A.S.F. specializat in inregistrare valorilor mobiliare.

Oferta publica de cumparare – oferta unei persoane de a cumpara valori mobiliare sau drepturi aferente acestora, difuzata prin mijloace de informare in masa sau transmisa pe alte cai; o conditie esentiala este ca posibilitatile de receptare din partea proprietarilor respectivelor valori mobiliare sa fie egale.

Oferta publica de preluare – oferta publica de cumparare de valori mobiliare facuta de o persoana fizica sau juridica cu scopul de prelua o societate comerciala detinuta public.

Oferta publica de vanzare – oferta unei persoane de a vinde valori mobiliare, difuzata prin mijloace de informare in masa sau comunicata pe alte cai, conditia fiind posibilitatea egala de receptare din partea a minim 100 persoane nedeterminate in vreun fel de catre autorul ofertei.

Oferta publica primara – oferta publica avand ca obiect valori mobiliare propuse de emitent spre a fi subscrise la data emisiunii; scopul ofertei publice primare fiind acela da a plasa spre tranzactionare pe piata valori mobiliare.

Oferta publica secundara – oferta publica ulterioara emisiunii, avand ca obiect un pachet de valori mobiliare emise anterior.

Ofertant de valori mobiliare – emitent sau proprietar de valori mobiliare care ofera spre subscriere sau vanzare valorile mobiliare prin oferta publica.

Optiune – tip de contract standardizat care creeaza pentru cumparatorul optiunii dreptul, dar nu si obligatia, de a cumpara sau de a vinde un anumit activ suport la un pret prestabilit pana la sau la data expirarii.

Ordin anulat – ordin de cumparare anulat inaintea executarii; anularea ordinului poate avea loc in orice moment daca acesta nu a fost executat.

Ordin Day – ordin pentru cumpararea/vanzarea de actiuni care expira daca nu a fost executat sau anulat in ziua in care a fost plasat; daca ordinul day este plasat dupa inchiderea bursei, valabilitatea ordinul se extinde pentru urmatoarea zi de tranzactionare.

Ordin de tranzactionare – oferta de vanzare/cumparare de valori mobiliare pe o piata organizata de valori mobiliare;pe piata sun admise trei tipuri de ordine: ordine la piata, ordine limita si ordine tot-sau-deloc (all or none).

Ordin la piata – ordin de tranzactionare care presupune executarea imediata a acestuia, inaintea ordinelor limita si in ordinea inregistrarii lor, la cel mai bun pret al pietei.

Ordin limita – ordin de tranzactionare care impune o restrictie asupra pretului de vanzare sau de cumparare, printr-un astfel de ordin clientul nu va plati niciodata mai mult decat pretul limita la cumparare si nu va accepta mai putin decat pretul limita la vanzare.

Ordin respins – ordin care nu indeplineste conditiile de validitate.

Ordin tot-sau-deloc (all or none) – ordin de tranzactionare care trebuie executat printr-o singura tranzactie, dar nu neaparat imediat; ordinul tot-sau-deloc (all or none) poate fi un ordin la piata sau un ordin limita.

Ordin Deal – oferta ferma de cumparare sau de vanzare a unui anumit numar de instrumente financiare, care este transmisa direct de catre un agent de bursa, denumit initiator, catre un alt agent de bursa, denumit contraparte. Ordinul si identitatea celor doua parti nu sunt publice pentru ceilalti Participanti

P

Participant la sistemul de tranzacționare – intermediarii/firmele de investitii inscrisi in Registrul public al C.N.V.M., admisi la tranzactionare pe piata reglementata la vedere, administrata de B.V.B., in conditiile Titlului I, Cartea I si inscrisi in Registrul Participanților

Pas de preț – valoarea variatiei minime de pret a unui simbol, stabilita pe intervale de pret, conform Anexei nr.4. Marimea pasilor de pret aplicabili fiecarui tip de instrument financiar este prezentata in Anexele nr.4 si 8 si Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București

Perioadă cum-cupon – interval de timp exprimat in zile, cuprins intre data de emisiune sau data cuponului precedent, inclusiv, si data de referinta, inclusiv

Perioadă cupon – interval de timp exprimat in zile, cuprins intre data de emisiune si data primului cupon sau intervalul de timp cuprins intre data cuponului precedent si data cuponului curent. In functie de perioada cupon, cuponul poate fi normal, scurt sau lung

Piata Deal – piata auxiliara a pietei Regular, de negociere, in care valorile mobiliare se tranzactioneaza pa blocuri de tranzactionare si pentru care B.V.B. stabileste o valoare minima a tranzactiei; variatia maxima a pretului ordinelor de bursa in piata Deal se raporteaza la pretul de referinta din piata principala (piata Regular).

Piata Odd Lot – piata auxiliara a pietei Regular, in care valorile mobiliare se tranzactioneaza in cantitati mai mici decat un bloc de tranzactionare; variatia maxima a pretului ordinelor de bursa in piata Odd Lot se raporteaza la pretul de referinta din piata principala (piata Regular).

Piata primara – piata pe care se vand/cumpara titlurile nou emise, astfel realizandu-se finantarea agentilor economici.

Piata Rasdaq – sistem electronic de tranzactionare a valorilor mobiliare, reglementat si controlat de A.N.S.V.M., bazat pe concurenta dintre diversi formatori de piata; piata RASDAQ (piata organizata extrabursiera) asigura tranzactionarea actiunilor distribuite in urma Programului de Privatizare in Masa, neinscrise la cota Bursei de Valori Bucuresti.

Piata Regular – piata principala in care valorile mobiliare se tranzactioneaza pe blocuri de tranzactionare; in aceasta piata se determina pretul de referinta al valorilor mobiliare.

Piata secundara – piata organizata care functioneaza conform autorizarii si sub supravegherea C.N.V.M.; spre deosebire de piata priamara unde se plaseaza titlurile nou emise, in cadrul pietei secundare se opereaza tranzactii cu titlurile deja emise.

Piata Unlisted – piata in care se tranzactioneaza valorile mobiliare care nu sunt inscrise la cota BVB; aceasta piata nu are piete auxiliare asociate.

Pozitie de control – participare la capital care confera unui actionar sau unui grup de actionari care actioneaza in mod concertat, cel putin o treime din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a emitentului.

Pozitie majoritara – participare la capital care confera actionarului semnificativ sau unui grup de actionari ce actioneaza in mod concertat, fie mai mult de jumatate din totalul drepturilor de vot la adunarea generala a emitentului, fie drepturi de vot suficiente pentru a alege si revoca majoritatea membrilor consiliului de administratie a emitentului.

Pozitii deschise – reprezinta totalitatea instrumentelor financiare derivate, care nu au ajuns la scadenta sau ale caror drepturi nu au fost exercitate ori ale caror obligatii nu au fost stinse.

Pozitia descoperita – este pozitia deschisa care nu are acoperita marja.

Pozitie majoritara absoluta – participare la capital care confera actionarului semnificativ sau unui grup de actionari ce actioneaza in mod concertat, fie mai mult de 75% din totalul drepturilor de vot in consiliul de administratie, fie drepturi de vot suficiente pentru a alege si revoca toti membrii din consiliul de administratie a emitentului.

Preluare – dobandirea unei pozitii majoritare in cadrul unei societati.

Pret brut (%) obligatiune – pret care include dobanda acumulata si este mentionat intr-un ordin sau deal de cumparare sau vanzare a unei obligatiuni introdus in sistemul BVB; pretul brut este exprimat ca procent din valoarea principalului unei obligatiuni.

Preț de deschidere – pretul la care se executa prima tranzactie pentru un simbol intr-o anumita Piata in cursul unei sedinte de tranzactionare

Preț de închidere – pretul la care se executa ultima tranzactie pentru un simbol intr-o anumita Piata in cursul unei sedinte de tranzactionare

Prețul knock-out – o anumita valoare a unui activ suport, definit conform pct. 11, care constituie baza de raportare pentru identificarea situatiilor care pot conduce la incheierea anticipata a tranzactionarii unei emisiuni individuale de produse structurate, in conditiile prevazute in prospectul de baza si in documentele de completare a acestuia

Preț mediu – pretul care reprezinta media ponderata a preturilor cu volumul tranzactiilor incheiate intr-o anumita Piata in cursul unei sedinte de tranzactionare, rotunjit la cel mai apropiat pas de preț

Pret de referinta – al simbolului intr-o sedinta de tranzactionare, reprezinta pretul fata de care se calculeaza variatia de pret a simbolului in cursul unei sedinte de tranzactionare, valabil in toate Pietele in care este tranzactionat un anumit simbol. (1) Pretul de referinta pentru instrumentele financiare tranzactionate in piata reglementata la vedere, cu exceptiile prevazute la alin. (2), poate fi unul dintre urmatoarele preturi: a) pretul de inchidere inregistrat in Piata Principala a simbolului in sedinta de tranzactionare precedenta. In cazul in care ultima tranzactie este o tranzactie cross, se va preciza in mod expres faptul ca pretul de referinta este pretul rezultat dintr-o tranzactie cross. b) o valoare ajustata a pretului mentionat la lit. a), calculata si diseminata public de B.V.B., in situatia inregistrarii unor evenimente corporative cu impact asupra pretului, si anume: 1. operatiuni de modificare a numarului instrumentelor financiare care nu implica si modificarea capitalului social (splitare, consolidare); 2. operatiuni de majorare/ diminuare a capitalului social prin modificarea numarului de instrumente financiare (acordare de actiuni gratuite, acordare de actiuni in baza dreptului de preferinta etc., cu exceptia acordarii de dividende si a fuziunilor). Pretul de referinta pentru un instrument financiar de tip titlu de stat poate fi stabilit in conformitate cu decizia Directorului General al B.V.B. prin alte metode, ulterior consultarii cu Emitentul si modificarii prevederilor prezentului Cod; (2) Pretul de referinta pentru o emisiune individuala de produse structurate sau pentru titluri de participare la OPCVM tranzactionabile, pentru o sedinta de tranzactionare, poate fi unul dintre urmatoarele preturi: a) media aritmetica, calculata pe baza celei mai bune cotatii de cumparare si a celei mai bune cotatii de vanzare introduse/administrate de catre Furnizorul/Furnizorii de lichiditate sau de catre Market Maker/Market Makeri, dupa caz, existente in piata dupa incheierea sedintei curente de tranzactionare, in situatia in care au existat cotatii ale Furnizorului/ Furnizorilor de lichiditate sau ale Market Makerului/Market Makerilor, iar simbolul a fost disponibil la tranzactionare. Valoarea respectiva se rotunjeste la cel mai apropiat pas de pret corespunzator simbolului respectiv. b) pretul de inchidere inregistrat in Piata Principala a simbolului in sedinta de tranzactionare curenta daca acesta a fost disponibil la tranzactionare, in situatia in care nu exista cotatii disponibile ale pag. 14 / 213 Furnizorului de lichiditate/Furnizorilor de lichiditate sau ale Market Makerului/Market Makerilor, conform lit. a) si au fost inregistrate tranzactii in sedinta de tranzactionare respectiva; c) cel mai recent pret de referinta al simbolului (pretul de referinta ramane nemodificat), in situatia in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele cerinte: 1. nu au fost inregistrate tranzactii in cea mai recenta sedinta de tranzactionare in care simbolul respectiv a fost disponibil la tranzactionare; 2. nu au existat cotatii ale Furnizorului/ Furnizorilor de lichiditate sau ale Market Makerului/Market Makerilor, dupa caz, la incheierea celei mai recente sedinte de tranzactionare in care simbolul respectiv a fost disponibil la tranzactionare

Pret net (%) obligatiune – pretu care nu include dobanda acumulata si este mentionat intr-un ordin sau deal de cumparare sau vanzare a unei obligatiuni introdus in sistemul BVB; pretul net este exprimat ca procent din valoarea principalului unei obligatiuni.

Pret de deschidere – pret la care o actiune incepe o zi de tranzactionare.

Profit pe actiune – raportul dintre profitul net exprimat in lei si numarul de actiuni emise de societate; acest indicator poate fi calculat si in valuta, folosind raportul dintre profitul net exprimat in valuta respectiva (la cursul mediu din anul corespunzator profitului) si numarul de actiuni emise de societate; profitul pe actiune este utilizat la calcularea altor indicatori care ajuta in a determina daca o actiune este sub sau supraevaluata, un astfel de indicator este raportul pret/profit. (PER)

Principal – valoarea imprumutului corespunzator unei obligatiuni, exclusiv dobanda aferenta, pe care Emitentul se angajeaza sa-l ramburseze la scadenta. Principalul poate avea valoare unica atunci cand exista o singura rambursare, sau o valoare curenta, in cazul unor rambursari anticipate. Rata cuponului se aplica la valoarea curenta a principalului

PERSOANE IMPLICATE
a) persoane care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun;
b) persoane care participă direct sau indirect la încheierea unor acorduri în vederea obţinerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot, dacă acţiunile, obiect al acordului, pot conferi o poziţie de control;
c) persoane fizice din cadrul societăţii emitente care au atribuţii de conducere sau control;
d) soţii, rudele şi afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice menţionate la lit.a) – c);
e) persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administraţie în cadrul unui emitent.

R

Randamentul activelor – raport dintre profitul net si activul total al unei societati; acest indicator reflecta eficienta utilizarii activele societatii pentru a genera profit; randamentul activelor prezinta un interes deosebit in cazul societatilor bancare, in acest caz, o valoare supraunitara (mai mare de 100%) este dovada unor performante financiare deosebite.

Rata cupon – rata anuala a dobanzii exprimata ca procent din valoarea curenta a principalului unei obligatiuni sau din valoarea nominala a unui titlu de stat cu dobanda. Este utilizata pentru determinarea valorii cuponului

Raport pret/profit (PER) – raport intre pretul actiunii si profitul pe actiune, poate fi calculat in lei sau in valuta; un raport pret/profit mare este de regula expresia unor anticipari de crestere a companiei; dar in acelasi timp un raport pret/profit ridicat poate fi si expresia unor profituri recente scazute, iar un raport pret/profit scazut reflecta fie asteptari pesimiste in privinta companiei, fie o subevaluare a actiunilor respectivei companii.

S

S.A. – Societate pe actiuni

Sindicat de intermediere – asocierea dintre doua sau mai multe societati de servicii de investitii financiare cu scopul efectuarii unei oferte publice.

SC Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) sunt operatori de piata autorizati de A.S.F sa administreze piata reglementata la termen de Instrumente Financiare Derivate, avand drept scop asigurarea, in conditii centralizate de negociere, eficienta si transparenta, a unui cadru organizat in care se pot desfasura tranzactii bursiere cu Instrumente Financiare Derivate .

Societate de compensare, decontare si depozitare – persoana juridica autorizata de catre C.N.V.M. sa indeplineasca functii privind compararea termenilor tranzactiilor cu valori mobiliare, decontarea tranzactiilor si facilitarea decontarii prin inscrierea in cont a tranzactiilor impreuna cu un registru independent autorizat de C.N.V.M., depozitarea, retragerea si custodia valorilor mobiliare.

Societate de servicii de investitii financiare (SSIF) – societate pe actiuni autorizata de catre A.S.F. sa exercite, ca obiect unic de activitate, intermedierea de valori mobiliare.

Societate deschisa – societate pe actiuni constituita prin subscriptie publica sau o societate pe actiuni emitenta de valori mobiliare din care cel putin o categorie face sau a facut obiectul unei oferte publice regulat promovate si incheiate cu succes; o societate face parte din categoria societatilor deschise daca, la incheierea unui exercitiu financiar, are un capital social mai mare de 1 miliard lei si mai mult de 500 de actionari.

Societate inchisa – societate pe actiuni ale carei documente constitutive prevad restrictii privind libera transferabilitate a actiunilor sale, interzic orice distribuire de valori mobiliare catre public sau care are un capital social sub 1 miliard de lei sau mai putin de 500 de actionari.

S.R.L. – Societate cu raspundere limitata.

Servicii de investiţii financiare– activităţi profesionale constând în operaţiuni cu instrumente financiare sau drepturi aferente acestora, pe cont propriu sau în numele unor terţi, şi servicii accesorii sau conexe.

T

Trader – persoana din cadrul unei societati de servicii de investitii financiare care introduce ordinele clientilor in sistemele Bursei de Valori Bucuresti.

Tranzactie de valori mobiliare – vanzarea/cumpararea de valori mobiliare pe o piata organizata de valori mobiliare.

V

Valoare nominala obligatiune – valoarea de inregistrare a unei obligatiuni; daca inmultim valoarea nominala a unei obligatiuni cu numarul de obligatiuni obtinem valoarea totala a imprumutului obligatar.

Valori mobiliare – instrumente negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscriere in cont, care confera detinatorilor drepturi patrimoniale (drepturi de proprietate sau drepturi de creanta) asupra emitentului, conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora; valori mobiliare sunt actiunile, obligatiunile, titlurile emise de administratia publica centrala si locala, precum si instrumentele financiare derivate si alte titluri de credit, incadrate de A.S.F. in aceasta categorie.

Valoarea unitara activului net (VUAN) – valoarea unitara a activului net al unui OPCVM tranzactionabil publicata de B.V.B., in baza informatiilor furnizate de catre Emitent sau alta entitate responsabila

Vanzarea speciala la ordin – o metoda de vanzare specifica pietei de capital care se realizeaza prin intermediul B.V.B., constand intr-o oferta ferma, formulata de orice persoana fizica sau juridica, inclusiv de catre institutiile publice implicate in procesul de privatizare si denumita Ofertant, de vanzare a valorilor mobiliare pe care le detine, prin sistemul tehnic al BVB

Principalele riscuri specifice investițiilor pe piața financiară precum și măsura în care se regăsesc în diferitele produse de pe piața de capital sunt prezentate aici. 

D. External markets

You can see the list of fees and charges here.

The trading platform for foreign markets offers: stocks, bonds, ETFs, futures, options, warrants, CFDs, metals, FX and mutual funds.

Access to complex financial instruments is conditioned by the completion of the opportunity test.

Dividends to which clients trading on international markets are entitled are collected directly into the client’s account by crediting the client’s account with the external partner.

These amounts can be viewed on the trading platform.

Through the trading platform, you have access to a wealth of information, i.e.: quotes, charts, news, analysis, information on account status (deposits, withdrawals, availability, portfolio value and structure, fees and commissions retained, transaction list, profit/loss etc.).

The external trading account can be accessed via the Trade Station desktop app, and from mobile devices via the Handy Trader app available in the App Store and Google Play.

E. Contract terms

A

Accepted market practices – certain commercial practices which are accepted by the competent authorities of a Member State in accordance with the provisions of Article 13 of Regulation (EU) No 596/2014.

Algorithmic trading – trading of financial instruments based on a computer algorithm that automatically determines, with minimal or no human intervention, individual order parameters such as order initiation, time of initiation, order price or quantity, or how the order is to be handled after submission, and does not include systems used solely for the purpose of routing orders to one or more trading venues, processing orders that do not involve the setting of trading parameters, confirming orders or post-trade processing of executed trades.

Approval of a prospectus – the agreement on the prospectus resulting from the verification by the competent authority of the home Member State provided for in Article 4(b) of Law 24/2017 of the completeness of the prospectus and the consistency and clarity of the information presented.

B

Benchmark – any publicly available or published rate, index or figure that is determined periodically or regularly by applying a formula to, or based on, the value of one or more underlying assets or prices, including estimates of prices, actual or estimated interest rates or other values, or survey data, and against which the amount payable under a financial instrument or the value of the financial instrument is determined.

Binary option – a derivative financial instrument, whether or not traded on a trading venue, that meets the following conditions: a)the payment of a fixed sum of money is dependent on one or more specified events in relation to the price, level or value of the underlying asset occurring on or before the expiry date of the derivative financial instrument; and b)must be settled in cash or may be settled in cash at the request of either party, other than in the event of a default or other termination event.

Buy-back programme – transactions in own shares carried out in accordance with the applicable national legislation.

C

Central counterparty – a legal entity that interposes itself between the counterparties to contracts traded on one or more financial markets, thus becoming a buyer for every seller and a seller for every buyer.

Central Depository – a legal entity that operates a securities settlement system.

Client – any natural or legal person to whom an investment firm or credit institution provides investment or ancillary services.

Close links – a situation where two or more natural or legal persons are linked by: (a) participation, which shall mean the direct or indirect holding of 20% or more of the voting rights or capital stock of a company; (b) control, which shall mean the relationship between the parent company and a subsidiary or a similar relationship between any natural or legal person and a company; any subsidiary of a subsidiary shall be considered a subsidiary of the parent company, which is in fact the controlling entity of such subsidiaries; a close link shall also be considered to be a situation in which two or more natural or legal persons are permanently linked to one and the same person by a control relationship.

Collective investment undertaking other than the closed-end type – open-end funds and investment companies: (a) whose object is the collective investment of funds provided by the public and which operate on the principle of risk-spreading and (b) whose units are, at the request of their holders, repurchased or redeemed, directly or indirectly, out of the assets of these undertakings.

Controlled person – any legal person: (a) in which a natural person or legal entity holds a majority of the voting rights, or (b) in which a natural person or legal entity has the right to appoint or remove a majority of the members of the administrative, management or supervisory body and is at the same time a shareholder or associate of that person, or (c) in which a natural person or legal entity is a shareholder or associate and controls alone, pursuant to an agreement entered into with other shareholders or associates of the person concerned, a majority of the voting rights of the shareholders or associates, or (d) over which a natural person or legal entity has the power to exercise or actually exercises a dominant influence or control.

Continuously or repeatedly issued securities – debt securities of the same issuer issued on a continuous basis, or securities of a single type and/or class that have been issued in at least two separate issues.

Corporate events – events relating to certain financial instruments initiated by the issuer of those financial instruments as a result of a resolution of the statutory bodies or by an offeror.

D

Debt securities – bonds or other forms of securitised negotiable debt, excluding securities equivalent to shares or which, upon conversion or exercise of the rights conferred by them, give rise to a right to acquire shares or securities equivalent to shares.

Delegated agent – any natural or legal person who, under the full and unconditional responsibility of a single investment firm on whose behalf he acts, promotes investment and/or ancillary services to clients or potential clients, receives and transmits instructions or orders from clients relating to investment services or financial instruments, places financial instruments or provides advice to clients or potential clients on such instruments or services.

E

Equity securities – shares and other securities equivalent to shares and any other type of securities conferring the right to acquire them as a result of their conversion or the exercise of rights conferred by them, in so far as the securities in the second category are issued by the same issuer or by a company belonging to the group of which the issuer is a member.

ESMA – European Securities and Markets Authority, established by Regulation (EU) No 1.095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC, hereinafter Regulation (EU) No 1.095/2010.

Essential information – fundamental and appropriately structured information that must be provided to investors to enable them to understand the nature and risks associated with the issuer, the guarantor and the securities offered to them or admitted to trading on a regulated market and, without prejudice to the provisions of Art. 17 para. (4)(b), to decide which offers of securities to consider. In relation to the offer and the securities concerned, the essential information shall include the following:

(a) a brief description of the risks associated with the issuer and any guarantors and their principal characteristics, including assets, liabilities and financial condition;

(b) a brief description of the risks associated with and the essential characteristics of the investment in the securities concerned, including any rights attaching to such securities;

(c) the general terms of the offer, including the estimated expenses charged to the investor by the issuer or offeror;

(d) details of admission to trading;

(e) the reasons for the offer and the intended use of the proceeds of the offer.

Exchange-traded fund – a fund that has at least one class of units or shares traded throughout the day on at least one trading venue and with at least one market maker that takes steps to ensure that the price of its units or shares on the trading venue does not vary significantly from its net asset value and, where applicable, from the indicative net asset value.

Execution of orders on behalf of clients – entering into agreements to buy or sell one or more financial instruments on behalf of clients and entering into agreements to sell financial instruments issued by an investment firm or credit institution at the time of issue.

F

Financial derivatives – options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to securities, currencies, interest rates or yields, emission allowances or other derivatives, financial indices or financial indicators, which may be settled physically or in cash; (e) options, futures, swaps, forwards and any other derivative contracts relating to commodities which are to be settled in cash or may be settled in cash at the request of either party, other than in the event of default or other termination event; (f) options, futures, swaps and other derivative contracts relating to commodities which may be physically settled, provided that they are traded on a regulated market, a multilateral trading facility or an organised trading facility, with the exception of wholesale energy products traded on an organised trading facility which must be physically settled; (g) options, futures, swaps, forwards and any other derivative contracts relating to commodities, which may be physically settled, not falling within the categories set out in point (a) of this Article, which are not physically settled. (f) and not for commercial purposes, which have the characteristics of other financial derivatives; (h) credit risk transfer derivatives; (i) financial contracts for differences; (j) options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to climatic variables, freight or inflation rates or other official economic indicators which are to be settled in cash or may be so settled at the request of either party, other than in the event of default or other termination event, and any other derivative contracts relating to assets, rights, obligations, indices or indicators, not included in this definition, which have the characteristics of other derivative financial instruments, taking into account, inter alia, whether they are traded on a regulated market, an organised trading facility or a multilateral trading facility; (k) emission allowances as defined in point (a) of this Article. 5.

Financial instruments:

 1. Securities
 2. Money market instruments
 3. Units of collective placement bodies
 4. Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to securities, currencies, interest rates or yields, emission certificates or other derivatives, financial indices or financial indicators that can be settled by physical delivery or in cash
 5. Options, futures, swaps, forwards and any other derivative contracts relating to commodities which are to be settled in cash or may be settled in cash at the request of one of the parties, other than in the event of a default or other termination event
 6. Options, futures, swaps, forwards and any other derivative contract relating to commodities that can be settled by physical delivery, provided that they are traded on a regulated market, an MTS or an OTF, except for wholesale energy products traded on an OTF that must be settled by physical delivery
 7. Options, futures, swaps, forwards and any other derivative contracts relating to commodities that can be settled by physical delivery, not otherwise provided for in paragraph 6 of this Section and not for commercial purposes, which have the characteristics of other derivatives
 8. Derivatives used to transfer credit risk
 9. Financial contracts for differences
 10. Options contracts, futures contracts, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to climatic variables, freight rates or inflation rates or other official economic statistics which are to be settled in monetary funds or may be settled in monetary funds at the request of either party, other than in the event of a default or other termination event, and any other derivative contracts relating to assets, rights, obligations, indices and indicators not otherwise provided for in this Section, which have the characteristics of other derivative financial instruments taking into account whether, in particular, they are traded on a regulated market, an OTF or an MTS
 11. Emission allowances consisting of any units recognized as complying with the requirements of Government Decision No 780/2006 on the establishment of the greenhouse gas emission allowance trading scheme, as amended and supplemented, and Government Emergency Ordinance No 115/2011 on the establishment of the institutional framework and the authorization of the Government, through the Ministry of Public Finance, to auction greenhouse gas emission allowances allocated to Romania at European Union level, approved by Law No 163/2012, as amended and supplemented

G

Guaranteed participation date – the last day on which a financial instrument may be purchased with rights attached for participation in an option distribution, mandatory option reorganisation or, if applicable, a voluntary reorganization.

H

High frequency algorithmic trading technique – algorithmic trading technique characterized by:

(a) an infrastructure designed to minimise network or other latency, which has at least one of the following facilities related to algorithmic order entry: collocation, proximity hosting or high-speed direct electronic access;

(b) system determination of the initiation, generation, routing or execution of orders without human intervention for individual trades or orders;

(c) high intraday rates of messages constituting orders, quotes or cancellations.

I

Investment advice – the provision of personal recommendations to a client, at the client’s request or at the initiative of the investment firm, regarding one or more transactions in financial instruments.

Investment adviser – natural or legal person authorised by the A.S.F. to provide investment advisory services on a professional basis in relation to financial instruments.

Investment firm – any legal person whose regular occupation or business consists of providing one or more investment services for the benefit of third parties and/or carrying out one or more investment activities on a professional basis.

Issuer – legal entity that issues or intends to issue securities.

L

Leverage – An instrument that allows the ability to multiply the capacity to speculate or invest without having recourse to higher equity. Leverage can be used to open positions up to 1000 times equity.

Limit order – an order to buy or sell a financial instrument at the specified price limit or better and in a specified quantity.

Liquid market – a market in a financial instrument or class of financial instruments in which there are persons ready and willing to buy and sell on a continuous basis, assessed according to the following criteria, taking into account the specific market structures of the financial instrument or class of financial instruments concerned: a)the average frequency and average size of transactions under various market conditions, taking into account the nature and life cycle of the products within that class of financial instruments.

(b) the number and type of market participants, including the ratio of market participants to financial instruments traded in the market for a particular product.

(c) the average size of bid and offer quotes, if available.

M

Margin call – is the term used when the margin trading account balance falls below the required margin requirement.

Margin required – collateral that investors must deposit into their margin accounts in order to borrow capital from the broker.

Market maker – a person who is available on a continuous basis to trade for own account in the financial markets by selling and buying financial instruments by committing own capital at prices set by him/her.

Market operator – one or more persons who manage and/or operate the business of a regulated market.

Multilateral trading facility-MTS – a multilateral system operated by an investment firm or a market operator that brings together, within the system and in accordance with the system’s non-discretionary rules, multiple third-party buying and selling interests in financial instruments in a manner that results in the conclusion of contracts in accordance with Title II of Law 126/2018.

Multiple voting securities – securities included in a separate and distinct category and each carrying more than one vote.

Money market instruments – the categories of instruments commonly traded in the money market, such as treasury certificates, certificates of deposit and commercial paper, excluding payment instruments.

N

Non-equity securities – all securities that are not equity securities.

O

Offer of securities to the public – a communication to persons, in any form and by any means, giving sufficient information about the terms of the offer and the securities offered to enable the investor to take a decision on the purchase or subscription of those securities. This definition also applies to the placement of securities through financial intermediaries.

Offering program – a plan that would permit the issuance, on a continuous or repeated basis over a specified period of time, of securities of similar types and/or classes other than equity securities.

Offeror or person initiating an offer – natural person or legal entity offering securities to the public or offering to buy securities.

Organised Trading Facility-OTF – a multilateral system that is not a regulated market or MTS and in which multiple third party interests may interact to buy and sell bonds, structured finance products, emission certificates and derivatives in a manner that results in the conclusion of contracts in accordance with Title II of Law 126/2018.

P

Parties involved in the bid – the offeror, the members of the offeror’s governing bodies where the offeror is a company, the offeree company, the holders of securities in the offeree company and the members of the governing bodies of the offeree company, and persons acting in concert with them.

Payment agent – a financial institution, i.e. a credit institution appointed by the issuer which has entered into a contract with the issuer and a central depository for the purpose of making payments through the central depository and participants in its system and through which holders of financial instruments may exercise their financial rights; where the issuer is itself a financial institution, the exercise by security holders of their financial rights may be effected by the central depository through that issuer in accordance with the legal provisions in force.

Persons acting in concert – natural persons or legal entities cooperating on the basis of a formal or tacit agreement, verbal or written, to carry out a common policy in relation to an issuer.

Portfolio management – the discretionary and individualised management of portfolios comprising one or more financial instruments in accordance with the mandate given by the client.

Politically exposed person – Individuals who exercise, for the purposes of this Act, important public functions are:

a) Heads of State, Heads of Government, Members of Parliament, European Commissioners, Members of Governments, Presidential Advisers, State Councillors, Secretaries of State;

b) members of constitutional courts, members of supreme courts or other high courts whose decisions may be challenged only by means of extraordinary remedies;

c) members of courts of auditors or their equivalent, members of the boards of directors of central banks;

d) ambassadors, chargés d’affaires, senior officers of the armed forces;

e) the heads of public institutions and authorities;

f) members of the boards of directors and supervisory boards and persons holding managerial positions in autonomous companies, companies with majority state capital and national companies.

None of the categories referred to in points (a) to (f) shall include persons occupying intermediate or lower-level posts. Categories (a) to (e) shall include, as appropriate, posts at Community or international level.

Professional client – A professional client is a client who has the experience, knowledge and competence to make their own investment decisions and correctly assess the risks involved. To be considered a professional client, the client must meet the following criteria:

Categories of clients considered professional clients – The following categories of clients are considered professional for all investment services and activities and financial instruments for the purposes of this law:

a) Entities that must be authorised or regulated to operate in the financial markets. The following list includes all authorised entities carrying out activities characteristic of the entities mentioned: entities authorised in Romania or in a Member State under a directive, entities authorised or regulated in Romania or in a Member State without reference to a directive and entities authorised or regulated by a third country:

 • credit institutions;
 • investment firms and S.S.I.F.;
 • other authorised or regulated financial institutions;
 • insurance companies;
 • collective investment undertakings and their management companies;
 • pension funds and their management companies;
 • entities dealing in commodities and commodity derivatives;
 • brokers;
 • other institutional investors.

b) Large enterprises meeting two of the following criteria, individually:

 • balance sheet total: EUR 20,000,000;
 • net turnover: EUR 40,000,000;
 • own funds: EUR 2,000,000.

c) National and regional governments, including public bodies managing public debt at national or regional level, central banks, international and supranational institutions such as the World Bank, the International Monetary Fund, the European Central Bank, the European Investment Bank and other similar international organisations;

d) Other institutional investors whose main business is investing in financial instruments, including entities engaged in asset securitisation or other financing operations.

Clients who can be considered as professionals on request -Identification criteria
1. Clients, other than those covered by the Professional Client Category, including public sector bodies, local public authorities, municipalities and ordinary private investors, may also waive some of the protection afforded by the conduct of business rules.   
2. S.S.I.F. may treat any client as a professional client, provided that the relevant criteria and procedure set out below are met. Waiver of the protection afforded by the standard conduct of business rules shall be deemed valid only on condition that an adequate assessment by the S.I.F. of the client’s competence, experience and knowledge provides reasonable assurance, in the light of the nature of the transactions or services envisaged, that the client is capable of making investment decisions and understands the risks to which he may be exposed.   
3. The suitability criteria applied to directors and managers of entities authorised under the financial directives may be considered as one of the means of assessing the client’s competence and knowledge. In the case of a small entity, that assessment relates to the person authorised to carry out transactions on its behalf. At least two of the following criteria must be met in this assessment:

 1. the client has carried out an average of 10 transactions of a significant size per quarter in the previous 4 quarters in the relevant market;
 2. the value of the client’s portfolio of financial instruments, defined as
  bank deposits and financial instruments, exceeds EUR 500,000;
 3. the client has been active for at least one year or has been active for at least one year in the financial sector in a professional position requiring knowledge of the transactions or services.

Primary market – the market on which newly issued securities are sold/purchased, thus providing financing for economic agents.

Public offer announcement – the announcement made by a person or group of persons making available to the public the main information on the terms of the takeover bid, including information on how the offer document is made available to the public.

Q

Qualified investors – persons who, according to A.S.F. regulations: a) fall into the category of professional clients; b) are treated, upon request, as professional clients or are recognised as eligible counterparties, unless they have requested not to be treated as professional clients. Investment firms and credit institutions shall inform the issuer of their classification upon request, without prejudice to relevant data protection legislation.

R

Regulated information – any information which the issuer or any other person who has applied, without its consent, for the admission of securities to trading on a regulated market, is obliged to disclose in accordance with the provisions of this law and the regulations issued by the A.S.F. in application thereof;

Regulated market – a multilateral system, operated and/or administered by a market operator, which provides or facilitates the bringing together, within the system and in accordance with the non-discretionary rules of the regulated market, of multiple third-party buying and selling interests in financial instruments in a manner that results in the conclusion of contracts in financial instruments admitted to trading under its rules and/or systems and which is authorised and functions regularly and in accordance with Title III.

Retail customer – customer who is not a professional customer.

S

Secondary market – organised market operating under the authorisation and supervision of the C.N.V.M.; unlike the primary market where newly issued securities are placed, the secondary market is used to trade securities already issued.

Securities – classes of securities that can be traded on the capital market, excluding payment instruments, such as: 12

(a)shares held in companies and other securities equivalent to shares held in companies, partnerships or other entities, and depository receipts for shares;

b)bonds and other securitised debt securities, including certificates of deposit for such securities;

c)any other securities giving the right to buy or sell such securities or leading to a cash settlement, determined by reference to securities, currencies, interest or yield rates, commodities or other indices or units of measurement.

Securities of a collective investment undertaking – securities issued by that collective investment undertaking representing the rights of holders of such securities in the assets of that collective investment undertaking.

Shareholder – any natural person or legal entity subject to public or private law, who owns, directly or indirectly:

 1. a) shares of the issuer, in its own name and on its own account;
 2. b) shares of the issuer in its own name but on behalf of another natural person or legal entity;
 3. c) depository receipts representing securities, in which case the holder of the depository receipt shall be deemed to be the holder of the shares represented by the depository receipt.

Significant shareholder – a person or group of persons acting in concert who directly or indirectly owns at least 10% of a company’s share capital or voting rights.

Small and medium-sized enterprises – companies whose market capitalisation, based on year-end quotations over the last 3 calendar years, was less than the RON equivalent of EUR 200,000,000. The exchange rate taken into account when determining the RON equivalent of EUR 200,000,000 is the exchange rate valid on 31 December of each of the last 3 calendar years.

SME Growth Market – multilateral trading facility registered as an SME growth market in accordance with the provisions of Article 108 of Law 126/2018.

Sovereign debt – a debt security issued by a sovereign issuer.

S.S.I.F. – investment firm, Romanian legal entity, incorporated as a joint-stock company, issuing registered shares, according to Law no. 31/1990, republished, with subsequent amendments and additions, authorized by A.S.F..

Stock exchange order – instruction expressing a firm offer to buy or sell financial instruments.

T

Takeover bid – a mandatory or voluntary public offer, other than an offer made by the company itself, to the holders of securities of a company for the acquisition of all or part of such securities, arising from or with a view to the acquisition of more than 33% of the voting rights in the company in accordance with applicable law.

Takeover target company – a company whose securities are the subject of a takeover bid;
durable medium any instrument which: a)enables a client to store information addressed personally to him in a way that allows that information to be retrieved at a later date for a period of time appropriate to the purpose of that information, and which b)enables the stored information to be reproduced faithfully.

Trading venue – a regulated market, a multilateral trading facility or an organised trading facility.

U

Underlying asset – a financial instrument, a stock or currency index, an interest rate, a commodity, baskets or combinations of these instruments or values, and any other asset, unit of measure or indicator whose return, value or magnitude underlies the value of a derivative financial instrument.

F. Legislative questions

In accordance with Reg. (EU) 2016/679 GDPR, GOLDRING SA SSIF (“the Operator”) processes personal data about you in order to carry out legitimate operations and purposes related to the performance of capital market intermediation, credit intermediation and insurance intermediation activities specific to the conduct of our business.

Your Personal Data will be collected and processed only to the extent that prior to opening your trading account and completing and signing the client documentation you have signed your consent to it.

Personal data collected by GOLDRING SA SSIF when opening a client account will be used, processed and stored by the company for the sole purpose of providing the financial investment services covered by the brokerage contract, or after the termination of the brokerage contract, for the fulfilment by Goldring SA SSIF of its legal obligations.

In order to fulfil the above-mentioned purposes, at the request of the competent institutions, your personal data will be transferred to the Central Depository SA, to supervisory authorities (e.g.: Financial Supervisory Authority, Public Finance Administration) or to the Bucharest Stock Exchange SA, to contractual partners of GOLDRING SA SSIF (e.g.: auditors, consultants).

According to Art. 25 of Reg. (EU) No 600/2014 MiFIR GOLDRING SA SSIF is legally obliged to keep your personal data and your activity history for a period of five years from the last transaction concluded/order placed by you.

In order to ensure the confidentiality of the information in our database, in accordance with the minimum security standards required by the relevant legislation, we have implemented security measures.

In connection with the processing of Personal Data and based on the conditions specified by Reg. (EU) 2016/679, you may exercise any of the following rights:
a) The right to access your Personal Data;
b) The right to request rectification, erasure or appropriate blocking of your Personal Data, provided that you have no transactions concluded or orders placed, through Goldring, within the last five years;
c) The right not to be subject to automated individual decisions (automated decisions based on the processing of data by automated means in order to evaluate certain personal aspects);
d) The right to apply to the court in connection with any violation of your rights with regard to the processing of Personal Data.
The rights referred to in paragraphs a) – c) above can be exercised by means of a written request to our company. See in the section

Contact

The legal framework on International Sanctions can be found on the website of the Financial Supervisory Authority.

An internal procedure P0013 – Procedure on the supervision of the implementation of international sanctions in the capital market is implemented within GOLDRING SSIF.

Newsletter Goldring​ Abonează-te la Trendul Zilei și fii în contact cu tot ceea ce contează.

SSIF GOLDRING SA