fbpx

Goldring
„Intermediarul companiilor antreprenoriale românești” la Bursa de Valori București
24
Ani de experiență
34
Listări intermediate
22
Plasamente private
37
Operațiuni de piață
60+
Clienți servicii consultanță corporate

30% Goldring

Comision de tranzacționare online (c/v)*

0,60% + 1,00 RON Tarif fix pe ordin (la prima execuție)

Acces cotații online

gratuit

Transfer IN (transfer acțiuni de la Depozitarul Central)/simbol

gratuit

Suma minimă deschidere cont

5,000 RON

Execution-only (Online)

5,000 RON

Discreționar

30,000 RON

* Condițiile de tranzacționare și comisioanele se vor discuta cu brokerul.
* Pentru înrolarea online (sign up) se acordă o reducere de 30% din comisionul standard procentual de tranzacționare.
* REDUCEREA se acordă pe o perioadă de 12 luni calendaristice, perioadă care începe din luna următoare validării contului de tranzacționare.

Transfer IN (transfer acțiuni de la Depozitarul Central)/simbol

gratuit

Transfer OUT (transfer acțiuni la Depozitarul Central)/simbol

12,00 RON

Eliberare extras de cont (Depozitarul Central) fără coduri confidențiale/simbol

12,00 RON

Eliberare extras de cont (Depozitarul Central) cu coduri confidențiale/simbol

18,00 RON

Modificare date personale în sistemul Depozitarului Central/operațiune

10,00 RON

Solicitare extras de cont de la Depozitatul Central în cazul decesului deținătorului de instrumente financiare/simbol

12,00 RON

Transfer direct - cauză de deces/operațiune

40,00 RON

Retrageri fonduri bănești pentru tranzacții la BVB în lei/operațiune

6,00 RON

Retrageri fonduri bănești pentru tranzacții la BVB în Euro/operațiune (cont client BT)

gratuit

Retrageri fonduri bănești pentru tranzacții la BVB în Euro/operațiune

0,1% din sumă, minim 15 euro, maxim 600 euro

Taxă încasare dividende distribuite prin Depozitarul Central (emitenți din România)/operațiune

10,00 RON

Taxă încasare dividende emitenți străini tranzacționați la B.V.B./operațiune

4,00 EUR

Subscrieri prin intermediul GOLDRING în vederea participării la majorări de capital social/operațiune

20,00 RON

Transmitere corespondență (dacă clientul nu a optat pentru corespondența online)/operațiune

50,00 RON

Taxa fixa de administrare cont (datorată exclusiv de Clienții care au generat un comision brut din tranzacționare mai mic de 150 lei/trimestru)

45 RON/Trim.

*Pentru înrolarea online (sign up) se acordă o reducere de 30% din comisionul standard procentual de tranzacționare. Reducerea se acordă pe o perioadă de 12 luni calendaristice, perioadă care începe din luna următoare validării contului de tranzacționare.

Cumpărare/vânzare de obligațiuni și titluri de stat*

0,20% + 1,00 RON Tarif fix pe ordin (la prima execuție)

Cumpărare/vânzare de obligațiuni în Euro*

0,20% + 1,00 EUR Tarif fix pe ordin (la prima execuție)

50% Goldring

Europa (Austria, Belgia, Franta, Germania, Italia, Olanda, Spania)*

0,30% (min.7 EUR)

U.K.*

0,30% (min.7 GBP)

S.U.A.*

0,02 USD/act (min.7 USD)

Canada*

0,02 CAD/act (min.7 CAD)

Hong-Kong*

0.30% (min. 60 CNH/ 70 HKD)

Tokyo*

0.30% (min. 600 JPY)

Suma minimă deschidere cont

2,000 EUR

Execution-only (Online)

2,000 EUR

Discreționar

10,000 EUR

* Condițiile de tranzacționare și comisioanele se vor discuta cu brokerul.
* Pentru înrolarea online (sign up) se acordă o reducere de 50% din comisionul standard procentual de tranzacționare.
* REDUCEREA se acordă pe o perioadă de 12 luni calendaristice, perioadă care începe din luna următoare validării contului de tranzacționare.

Taxă alimentare/retragere disponibil

0,09% (min.10 EUR, max. 500 EUR)

Taxă procesare evenimente corporative (încasare dividende, majorări capital social, etc)

gratuit

Taxă de transfer, custodie și decontare pentru valorile mobiliare aflate la custode

Taxa percepută de furnizor*1,2

Taxă schimb valutar pentru realizarea decontării în altă monedă*

0,03%

Comision lunar inactivitate cont

pana la 10 USD

Alte taxe/comisioane**

* se reține minim 10 EUR/10 USD/10 GBP/ 10 CAD/ 60 CNH/ 70 HKD/ 600 JPY

** Tranzacțiile pe anumite companii listate pe piețe internaționale pot fi subiectul unor taxe suplimentare aplicate valorii acestora, taxe impuse de către autoritățile fiscale din statul în care emitentul își are sediul. Asemenea taxe sunt practicate în Franța (Taxe sur les transactions financières), Italia (Imposta sulle transazioni finanziarie) sau Regatul Unit al Marii Britanii (UK Stamp Tax), fără ca enumerarea să fie exhaustivă. Taxele sunt perceput în momentul efectuării tranzacției și sunt reținute la sursă.

Consultanță Corporate

Te gândești…
  • … să-ti aduci afacerea pe bursă
  • … să demarezi o operațiune de piață (majorare de capital, ofertă publică de cumpărare, fuziune etc.)
  • … să îmbunătățești vizibilitatea, lichiditatea și comunicarea cu investitorii
  • … să crești gradul de conformare la principiile unei bune guvernanțe corporative și la cerințele legislative aplicabile pieței de capital?
Cu experiență de peste 20 de ani în servicii de consultanță acordată emitenților, echipa Goldring oferă consultanță și asistență integrată privind:

Intră în contact cu un specialist!

Consultanții Goldring te pot ajuta în proiectele de atragere capital, listare la  bursă și operațiuni de piață.

Tel: +40 744 472 463

Piața internă (BVB) - tranzacții LEI

Banca Română pentru Dezvoltare (RON)

RO07BRDE270SV35307282700

Banca Română pentru Dezvoltare (EUR)

RO08BRDE270SV71164282700

Banca Română pentru Dezvoltare (USD)

RO70BRDE270SV71164012700


Piața internă (BVB) - tranzacții EUR

Banca Transilvania (EUR)

RO79BTRLEURCRT00N5825101

Banca Transilvania (RON)

RO67BTRLRONCRT00N5825102


Piața externă

Libra Bank (EUR)

RO85BREL0002001300060203

Libra Bank (USD)

RO90BREL0002001300060307

Libra Bank (RON)

RO53BREL0002001300060100

GOLDRING oferă servicii de consultanță și asistență privind:

GOLDRING provides advisory and intermediation services for:

Listarea pe Piața de capital

Afacere inovativă, dinamică, cu perspective excelente? Listarea la BVB poate fi soluția ideală pentru dezvoltare prin accesarea unor resurse unice de capital, parteneri strategici și vizibilitate!

Raportări către Instituțiile pieței

Orice emitent este obligat să asigure informarea investitorilor și instituțiilor pieței cu privire la evoluția companiei și orice eveniment care poate influența decizia investițională.  

Fuziuni si Achizitii/ M&A

Consolidarea și creșterea poziției pe piață poate însemna o achiziție sau fuziune prin care valoarea a două companii devine mai mare decât însumarea valorilor lor individuale.

Guvernanța Corporativă

O bună guvernanță corporativă este un pilon fundamental pentru dezvoltarea sustenabilă a afacerii tale, pentru atragere de capital de încredere și resurse financiare. Merită.

Alinierea la cerințele Legislative

Noi îți oferim asistență în familiarizarea cu cerințele legislative aplicabile, interpretarea acestora și aplicarea lor în cazul și situațiile particulare companiei tale, pentru conformare deplină.

Derularea de Operațiuni de piață

Pe piața de capital ai nevoie de un Consultant Autorizat care să intermedieze operațiunile de piață, precum majorări de capital social, oferte publice, răscumpărări, listări etc.

Plasament Privat urmat de Listare

Cu semnificativ mai puțin consum de timp și resurse față de ofertele publice, plasamentul privat vă permite să ofertați, unui număr limitat de investitori, acțiuni sau obligațiuni.

Consultanță fiscală și Audit financiar

ECOVIS România, partener GOLDRING pentru servicii integrate de Consultanță fiscală și Audit financiar. Expertiză și experiență.

Stock-Option Plan

Oferă angajațiilor și persoanelor-cheie motivație pentru a continua împreună procesul de dezvoltare al companiei

Proiecte Goldring

goldring
GOLDRING

Majorare capital social Electroconstrucția Elco Alba Iulia (EEAI)

În perioada 01.08.2022 – 31.08.2022, Electroconstrucția Elco Alba Iulia S.A – simbol EEAI derulează operațiunea de majorare de capital social cu aport în numerar și acordarea de drepturi de preferință acționarilor îndreptățiți, respectiv, acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare, 17.05.2022.

Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile, iar acțiunile rămase nesubscrise în etapa de exercitare a drepturilor vor fi oferite într-un plasament privat în condițiile hotărâte prin decizia Administratorului Unic.

Pentru acționarii care au acțiuni EEAI  în secțiunea I a Depozitarului Central, subscrierea se va face conform prevederilor Prospectului, prin completarea și transmiterea către Intermediar, GOLDRING S.A., SSIF, a Formularului de subscriere și documentelor însoțitoare. Prospectul de ofertă aprobat de către ASF, formularele de subscriere și revocare sunt disponibile mai jos.Pentru acționarii cu dețineri la un broker (Secțiunea a II-a a Depozitarului Central), subscrierea se va face conform procedurilor interne ale brokerului respectiv.

goldring
GOLDRING

Ofertă Publică de Cumpărare pentru acțiunile PREBET S.A. Aiud

Goldring S.A. intermediază Oferta Publică de Cumpărare pentru acțiunile PREBET S.A. Aiud în perioada 27.07.2022 – 09.08.2022. Materialele aferente operațiunii se regăsesc mai jos.

goldring
GOLDRING

Ofertă Publică de Preluare Obligatorie pentru acțiunile PREBET S.A. Aiud

Goldring S.A. intermediază Oferta Publică de Preluare Obligatorie pentru acțiunile PREBET S.A. Aiud, în conformitate cu Documentul de Ofertă aprobat de către ASF. Aceasta se adresează numai acționarilor PREBET S.A., derulându-se în perioada 18.05.2022 – 31.05.2022 și poate fi prelungită în conformitate cu procedurile stipulate la secțiunea „Modificarea ofertei”. Oferta publică de preluare obligatorie are ca obiect achiziționarea unui pachet de până la 17.499.682 acțiuni nominative, dematerializate, oferite de PREBET S.A. Aiud, care nu se află în posesia Ofertanților, reprezentând 38,4161% din capitalul social al Emitentului. Materialele aferente operațiunii se regăsesc mai jos.

goldring
GOLDRING

Majorare capital social IPROEB S.A.

În perioada 20.04.2022 – 03.07.2022, Iproeb S.A – simbol IPRU derulează operațiunea de majorare de capital social într-o singură etapă și fără tranzacționarea de drepturi de preferință. Pentru acționarii Iproeb S.A. îndreptățiți să participe la majorare, care au acțiuni IPRU în secțiunea I a Depozitarului Central, subscrierea se va face conform prevederilor Prospectului, prin completarea și transmiterea către Intermediar, GOLDRING S.A., SSIF, a Formularului de subscriere și documentelor însoțitoare. Prospectul de ofertă aprobat de către ASF, formularele de subscriere și revocare sunt disponibile mai jos.Pentru acționarii cu dețineri la un broker (Secțiunea a II-a a Depozitarului Central), subscrierea se va face conform procedurilor interne ale brokerului respectiv.

goldring
GOLDRING

Majorare capital social ASCENDIA S.A.

Goldring S.A. intermediază operațiunea de majorare a capitalului social cu aport în numerar al ASCENDIA S.A.. Perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință este între 07 – 20 decembrie 2021, Perioada de exercitare a drepturilor, 27 decembrie 2021 –  26.01.2022, iar Etapa a II-a a majorării, în care se vor susbcrie acțiunile rămase nesubscrise în perioada de ofertă publică, este 09  – 22 februarie 2022, cu posibilitatea închiderii anticipate a plasamentului privat aferent. Materialele aferente operațiunii se regăsesc mai jos.

goldring
GOLDRING

Majorare capital social Aldani Master Capital S.A.

În perioada 23.03.2022 – 22.04.2022, Aldani Master Capital S.A – simbol AGQR, după denumirea anterioară a societății, Agromec Râmnicu Vâlcea – derulează operațiunea de majorare de capital social într-o singură etapă și fără tranzacționarea de drepturi de preferință. 

Pentru acționarii Aldani Master Capital S.A. îndreptățiți să participe la majorare, care au acțiuni AGQR în secțiunea I a Depozitarului Central, subscrierea se va face conform prevederilor Prospectului, prin completarea și transmiterea către Intermediar, GOLDRING S.A., SSIF, a Formularului de subscriere și documentelor însoțitoare. Prospectul de ofertă aprobat de către ASF, formularele de subscriere și revocare sunt disponibile mai jos.

Pentru acționarii cu dețineri la un broker (Secțiunea a II-a a Depozitarului Central), subscrierea se va face conform procedurilor interne ale brokerului respectiv.

goldring
GOLDRING

Majorare capital social cu aport în numerar iHunt Technology Import Export S.A.

Goldring S.A. intermediază operațiunea de majorare a capitalului social cu aport în numerar al iHunt Technology Import Export S.A.. Perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință este între 23 – 29 noiembrie 2021, Perioada de exercitare a drepturilor, 06 ianuarie – 05 februarie 2022, iar Etapa a II-a a majorării, în care se vor susbcrie acțiunile rămase nesubscrise în perioada de ofertă publică, este 10 – 14 februarie 2022, cu posibilitatea închiderii anticipate a plasamentului privat aferent. Materialele aferente operațiunii se regăsesc mai jos

goldring
GOLDRING

Majorare capital social Vrancart S.A.

În perioada 23.11.2021 – 23.12.2021, Goldring S.A. intermediază operațiunea de majorare a capitalului social cu aport în numerar al VRANCART S.A.. Operațiunea se derulează în 2 Etape, ambele guvernate de Prospectul aprobat de către ASF prin decizia nr. 1457/17.11.2021. Acțiunile rămase nesubscrise în prima etapă, se vor putea susbcrie în cea de a doua etapă, în perioada 30.12.2021 – 12.01.2022, de către acționarii înregistrați la data de înregistrare 18 mai 2021 care au subscris în prima etapă și și-au exprimat intenția de a subscrie și în etapa a II-a.

Pentru subscrierea în ofertă a acționarilor cu dețineri în Secțiunea 2 a Depozitarului Central, intermediarul prin care se subscrie va semna angajamentul de respectare a termenilor și condițiilor ofertei, anterior susbcrierii. Prospectul simplificat de ofertă aferent operațiunii, decizia ASF de aprobare a Prospectului, formularul de angajament și formularele de subscriere și retragere a subscrierii în fiecare dintre cele două etape sunt disponibile mai jos.

goldring
GOLDRING

Ofertă Publică de Preluare Obligatorie ROMCAB S.A.

În perioada 17.11.2021 – 02.12.2021, Goldring intermediază oferta publică de preluare obligatorie a Romcab SA

goldring
GOLDRING

Majorare capital social SAFETECH INNOVATIONS

În perioada 06 decembrie 2021 – 05 ianuarie 2022, Goldring S.A. intermediază operațiunea de majorare a capitalului social cu aport în numerar al Safetech Innovations S.A.. Perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință este între 12 – 25 noiembrie 2021, iar Etapa a II-a a majorării, în care se vor susbcrie acțiunile rămase nesubscrise în perioada de ofertă publică, este 19 ianuarie – 02 februarie 2022, cu posibilitatea închiderii anticipate a plasamentului privat aferent. Materialele aferente operațiunii se regăsesc mai jos.

goldring
GOLDRING

Majorare a capitalului social cu conversie de creanțe și aport în numerar AGEA MARTENS S.A.

În perioada 03.11.2021 – 03.12.2021. Goldring SA intermediază operațiunea de majorare a capitalului social cu aport în numerar al Martens S.A.

goldring
GOLDRING

Majorare capital social Magazin Universal Maramureș S.A.

În perioada 03.08.2021 – 16.08.2021 Goldring SA intermediază operațiunea de majorare a capitalului social cu aport în numerar al Magazin Universal Maramureș S.A.

goldring
GOLDRING

Ofertă Publică de Preluare Romcab

În perioada 22.07.2021 – 04.08.2021 Goldring SA intermediază Oferta Publica de Preluare obligatorie a societății ROMCAB SA, inițiată de SADALBARI SRL.

goldring
GOLDRING

Ofertă Publică de Cumpărare FOJE

În perioada 07.07.2021 – 20.07.2021 Goldring SA intermediază Oferta Publica de Cumpărare de acțiuni emise de societatea Foraj Sonde S.A. Videle

goldring
GOLDRING

Majorare capital social Norofert

Goldring SA SSIF intermediază oferta aferentă majorării capitalului social prin aport în numerar Norofert S.A.

goldring
GOLDRING

Majorare capital social 2Performant

Goldring SA SSIF intermediază oferta aferentă majorării capitalului social prin aport în numerar, 2Performant Network S.A.

goldring
GOLDRING

Admitere tranzacționare obligațiuni OMRO IFN S.A.

Începând de Joi, 23 aprilie, investitorii pot tranzacționa obligațiuni corporative emise de OMRO IFN S.A. Denominate în euro și ofertate, la emisiune, exclusiv investitorilor profesionali, cu o dobândă anuală de 7,5%, cupon plătibil semestrial și valoare nominală de 200eur.

goldring
GOLDRING

Listare obligațiuni ATPR23

Marti, 5 mai 2020, obligațiunile corporative emise de ARTPRINT S.A. și ofertate de GOLDRING în plasament privat, vor intra la tranzacționare cu simbolul ATPR23. Valoare nominală 100 lei, cupon 9% pe an plătibil semestrial, scandeță în 2023 și rambursabile anticipat.

goldring
GOLDRING

Majorare capital social VESY

Goldring SA SSIF intermediaza oferta aferenta majorarii capitalului social Vesy prin conversie de datorii certe, lichide si exigibile si prin aport in numerar in perioada 23.01.2020-06.03.2020

goldring
GOLDRING

Listare Norofert S.A. în cadrul SMT

Începând cu data de 3 Martie, începe tranzacționarea acțiunilor NOROFERT S.A. (simbol NRF) pe Sistemul multilaternal de Tranzacționare al BVB. Pentru mai multe detalii, consultați Memorandumul de admitere la tranzacționare NRF.

goldring
GOLDRING

Listare tehnică iHunt

Începând cu data de 9 iulie, începe tranzacționarea acțiunilor IHUNT TECHNOLOGY (simbol HUNT) pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare al BVB. Pentru mai multe detalii, consultați Memorandumul de admitere la tranzacționare .

goldring
GOLDRING

Oferta majorare capital social prin aport in numerar FOJE

Goldring SA SSIF intermediaza oferta aferenta majorarii capitalului social prin aport in numerar FORAJ SONDE S.A. VIDELE

goldring
GOLDRING

Oferta publică inițială secundară de vânzare AAGES

In perioada 08.06.2017 – 21.06.2017 SC Goldring SA intermediaza Oferta Publica Initiala Secundara de vanzare a actiunilor AAGES S.A.

goldring
GOLDRING

Oferta Publica de Cumparare MAMA

In perioada 23.05.2017 – 05.07.2017 SC Goldring SA intermediaza Oferta Publica de Cumparare de actiuni emise de Societatea Magazin Universal Maramures S.A. Baia Mare

goldring
GOLDRING

Ofera de vanzare TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA

Goldring SA SSIF intermediaza oferta publica initiala secundara de vanzare de actiuni emise de TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA

goldring
GOLDRING

Majorare capital social BITTNET SYSTEMS SA

Goldring SA SSIF intermediaza majorarea de capital social cu aport in numerar pentru BITTNET SYSTEMS S.A

goldring
GOLDRING

Oferta Publica de Cumparare Foraj Sonde S.A

In perioada 27.09.2018 – 10.10.2018 SC Goldring SA intermediaza oferta publica de cumparare a actiunilor emise de FORAJ SONDE SA VIDELE initiata de catre FORAJ SONDE SA VIDELE

goldring
GOLDRING

Majorare capital social Transcom SA Sibiu

Goldring SA SSIF intermediaza majorarea de capital social pentru TRANSCOM S.A

goldring
GOLDRING

Retragere actionari minoritari INAR S.A.

Prin decizia ASF nr.1153/25.09.2018 s-a aprobat operatiunea de retragere a Actionarilor Minoritari din cadrul societatii INAR S.A. initiata de MAGIC INVEST S.R.L

goldring
GOLDRING

O.P.C. de actiuni emise de societatea INAR SA

Goldring SA SSIF intermediaza Oferta Publică de Cumpărare de acțiuni emise de societatea INAR S.A

goldring
GOLDRING

O.P.C. de actiuni emise de TRANSILVANIA COM SA

Goldring SA SSIF intermediaza Oferta Publica de Cumparare de actiuni emise de societatea TRANSILVANIA COM S.A. Medias

goldring
GOLDRING

Majorare capital social RETZ SA

Goldring SA SSIF intermediaza majorarea de capital social cu aport in numerar pentru RETEZAT SA SIBIU

Newsletter Goldring​ Abonează-te la Trendul Zilei și fii în contact cu tot ceea ce contează.

SSIF GOLDRING SA