fbpx

Structura organizatorică

Date de identificare ale societății:

Nr. de înregistrare la O.R.C: J26-440/19.04.1998
Cod Unic de înregistrare Fiscală: RO10679295
Nr. de înregistrare în Registrul ASF: PJR01SSIF/260045
Atestat ASF: 372/29.05.2006
Capital social subscris și vărsat: 1.823.000 lei
Cod CAEN: 6499 – Alte intermedieri financiare

Administratori:

JAKAB Ștefan

ZAHAN Virgil - Adrian

SZASZ Erzsebet

PREȘEDINTE

MEMBRU

MEMBRU

Autorizatia ASF 153/26.08.2020

Autorizatia ASF 107/11.09.2019

Autorizatia ASF 154/26.08.2020

Administrator de risc

VULTUR Andrei Gabriel

Decizia ASF 18/10.02.2021

Man Mihaela Veronica

Decizia ASF 107/20.06.2017

Agenți delegați:

HANGANU
Lucian

MILEA
Ionuț - Bogdan

FUNDĂTUREANU
Elena

GEORGESCU
Adrian - Mihail

BOTNARENCO
Mihai

FELEA
Laurențiu - Marian

MATEI
Flavius

FUDULU
Daniela - Adina

CĂPCĂNARU
Anton Laurențiu

ENVISION Partners SRL (dl. PINTEA Sandu Gabriel)

Sanamar Peminvest Capital SRL (dl. PUSCA Marius)

Ava Group Invest SRL (dl. STUPU Mihai)

OPRESCU
Georgeta

DEMETER
Gyorgy-Balazs

Decizia ASF 81/24.04.2017

Decizia ASF 271/27.11.2014

Decizia ASF 90/05.06.2015

Decizia ASF 239/12.11.2015

Decizia ASF 239/12.11.2015

Decizia ASF 209/27.07.2018

Decizia ASF 74/19.12.2019

Decizia ASF 145/03.10.2016

Atestat nr. 41/18.06.2021

Atestat nr. 23/26.03.2021,

Atestat nr. 60/19.08.2021

Atestat nr. 61/26.08.2021

Atestat ASF79/25.10.2021

Atestat ASF16/17.11.2022

PFR02ADEL/221156
 

PFR02ADEL/401078
 

PFR02ADEL/241085
 

PFR02ADEL/291133
 

PFR02ADEL/291134
 

PFR02ADEL/171635
 

PFR03ADFA/260012
 

PFR02ADEL/021149
 

PFR03ADFA/400029.
 

PJR03ADJA/120002
 

PJR03ADJA/320003
 

PJR03ADJA/040004
 

PFR03ADFA/030031
 

PFR03ADFA/260032
 

Conducerea superioară:

ZAHAN Virgil - Adrian

SABĂU Vasile - Cristian

Decizia ASF 123/04.08.2022

Decizia ASF 122/04.08.2022

Auditori:

Auditor Financiar

Auditor Intern

Comitet de Audit

MGMT AUDIT & BPO SRL

ESPECIAL AUDIT SRL

Szasz Erszebet
Jakab Stefan

Responsabil cu conformitatea

MAN Mihaela Veronica

Autorizată prin autorizaţia ASF nr. 44/02.03.2017

Brokeri:

MESAROȘ Ovidiu Dragoș

BOCICOR Sebastian - Corneliu

OROIAN Antonio Răzvan

COJOC Radu - Mihai

ANDREI Dragoș Mihai

SUNBOL Ahmad

DAN Florin (Agenție Sibiu)

BOLOȘ Corina (Agenție Cluj)

SABĂU Cristian-Vasile

Consultanți de investiții:

MESAROȘ Ovidiu - Dragoș

Decizia ASF 1015/09.08.2019

PFR02PFSC/260584

Ofițer GDPR:

VULTUR Andrei Gabriel

Autorizat prin Decizia internă 461/16.08.2018

GOLDRING SA este autorizată ca societate de servicii de investiţii financiare, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România, denumită în continuare ASF (Str. Foişorului nr.2, sector 3, Bucureşti, Fax: 021.659.60.51/021.659.64.36; [email protected]) prin Decizia nr. 2734/08.08.2003, cu modificările ulterioare.

GOLDRING deține calitatea de membru și acționar al Fondului de Compensare a Investitorilor (www.fond-fci.ro) care va compensa în mod egal şi nediscriminatoriu orice client cu care GOLDRING a încheiat un contract de prestări de servicii de investiţii financiare conform prevederilor legale.

In cazul incapacităţii GOLDRING SSIF de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare datorate investitorilor, FCI asigură acestora o despăgubire în limita plafonului de 20.000 EUR/investitor individual.

Echivalentul în lei a obligației de compensare pentru fondurile bănești în valută se va calcula utilizându-se cursul de referință publicat de BNR pentru respectiva monedă străină.

Informatii referioare la modalitatea de plata a compensatiilor, precum si cu privire la procedurile Fondului se pot obţine de la : S.C. Fondul de Compensare al Investitorilor S.A., CUI :18005590 din 03.10.2005, Nr. Reg Comerţului J 40/16596/30.09.2005, Bucureşti, sectorul 2, B-dul Carol I, nr. 34-36, Et. 3, cam 1-2, Tel : 40-21-3157340, sau pe site www.fond-fci.ro.

Newsletter Goldring​ Abonează-te la Trendul Zilei și fii în contact cu tot ceea ce contează.

SSIF GOLDRING SA