fbpx

Structura organizatorică

Company identification data:

O.R.C. Trade Register: J26-440/19.04.1998
Unique Tax Registration Code: RO10679295
CNVM registration number: PJR01SSIF/260045
CNVM Certificate: 372/29.05.2006
Share Capital: 400.000 lei
CAEN: 6499 – Other financial intermediation activities

Administratori:

JAKAB Ștefan

ZAHAN Virgil - Adrian

SZASZ Erzsebet

PREȘEDINTE

MEMBRU

MEMBRU

Autorizatia ASF 153/26.08.2020

Autorizatia ASF 107/11.09.2019

Autorizatia ASF 154/26.08.2020

Administrator de risc

VULTUR Andrei Gabriel

Decizia ASF 18/10.02.2021

Man Mihaela Veronica

Decizia ASF 107/20.06.2017

Agenți delegați:

HANGANU
Lucian

MILEA
Ionuț - Bogdan

FUNDĂTUREANU
Elena

GEORGESCU
Adrian - Mihail

BOTNARENCO
Mihai

FELEA
Laurențiu - Marian

MATEI
Flavius

FUDULU
Daniela - Adina

CĂPCĂNARU
Anton Laurențiu

ENVISION Partners SRL

Ava Group Invest SRL

OPRESCU
Georgeta

DEMETER
Gyorgy-Balazs

LONG TERM INVESTMENT BY PROFIT POINT SRL

NEC ADVISORY & CONSULTING SRL

Decizia ASF 81/24.04.2017

Decizia ASF 271/27.11.2014

Decizia ASF 90/05.06.2015

Decizia ASF 239/12.11.2015

Decizia ASF 239/12.11.2015

Decizia ASF 209/27.07.2018

Decizia ASF 74/19.12.2019

Decizia ASF 145/03.10.2016

Atestat nr. 41/18.06.2021

Atestat nr. 23/26.03.2021,

Atestat nr. 61/26.08.2021

Atestat nr. 79/25.10.2021

Atestat nr. 16/17.11.2022

Atestat nr. 16/17.11.2022

Atestat nr. 3/30.01.2023

PFR02ADEL/221156
 

PFR02ADEL/401078
 

PFR02ADEL/241085
 

PFR02ADEL/291133
 

PFR02ADEL/291134
 

PFR02ADEL/171635
 

PFR03ADFA/260012
 

PFR02ADEL/021149
 

PFR03ADFA/400029.
 

PJR03ADJA/120002
 

PJR03ADJA/040004
 

PFR03ADFA/030031
 

PFR03ADFA/260032
 

PJR03ADJA/400144
 

PJR03ADJA/120006

Conducerea superioară:

ZAHAN Virgil - Adrian

SABĂU Vasile - Cristian

Decizia ASF 123/04.08.2022

Decizia ASF 122/04.08.2022

Auditori:

Auditor Financiar

Auditor Intern

Comitet de Audit

MGMT AUDIT & BPO SRL

ESPECIAL AUDIT SRL

Szasz Erszebet
Jakab Stefan

Responsabil cu conformitatea

MAN Mihaela Veronica

Autorizată prin autorizaţia ASF nr. 44/02.03.2017

Brokeri:

MESAROȘ Ovidiu Dragoș

BOCICOR Sebastian - Corneliu

OROIAN Antonio Răzvan

COJOC Radu - Mihai

ANDREI Dragoș Mihai

SUNBOL Ahmad

DAN Florin (Agenție Sibiu)

BOLOȘ Corina (Agenție Cluj)

SABĂU Cristian-Vasile

Consultanți de investiții:

MESAROȘ Ovidiu - Dragoș

Decizia ASF 1015/09.08.2019

PFR02PFSC/260584

GOLDRING SA este autorizată ca societate de servicii de investiţii financiare, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România, denumită în continuare ASF (Str. Foişorului nr.2, sector 3, Bucureşti, Fax: 021.659.60.51/021.659.64.36; [email protected]) prin Decizia nr. 2734/08.08.2003, cu modificările ulterioare.

GOLDRING deține calitatea de membru și acționar al Fondului de Compensare a Investitorilor (www.fond-fci.ro) care va compensa în mod egal şi nediscriminatoriu orice client cu care GOLDRING a încheiat un contract de prestări de servicii de investiţii financiare conform prevederilor legale.

In cazul incapacităţii GOLDRING SSIF de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare datorate investitorilor, FCI asigură acestora o despăgubire în limita plafonului de 20.000 EUR/investitor individual.

Echivalentul în lei a obligației de compensare pentru fondurile bănești în valută se va calcula utilizându-se cursul de referință publicat de BNR pentru respectiva monedă străină.

Informatii referioare la modalitatea de plata a compensatiilor, precum si cu privire la procedurile Fondului se pot obţine de la : S.C. Fondul de Compensare al Investitorilor S.A., CUI :18005590 din 03.10.2005, Nr. Reg Comerţului J 40/16596/30.09.2005, Bucureşti, sectorul 2, B-dul Carol I, nr. 34-36, Et. 3, cam 1-2, Tel : 40-21-3157340, sau pe site www.fond-fci.ro.

Disclaimer

Produsele şi serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru S.S.I.F Goldring şi sunt proprietatea ei exclusivă. S.S.I.F Goldring deţine toate drepturile de proprietate intelectuală privind mărcile comerciale, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest site.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a conţinutului materialelor prezentate pe acest site,

de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al S.S.I.F Goldring.

S.S.I.F Goldring depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile de pe acest site sunt actualizate și corecte, însă utilizatorii ar trebui să își exercite propria abilitate și judecată înainte de a se baza pe acestea.

Astfel, S.S.I.F Goldring nu poate fi responsabilă legal pentru

niciun fel de daune, pagube sau pierderi produse utilizatorului website-ului cauzate de informații eronate sau de acțiunile întreprinse de orice persoana în baza conținutului acestui website.

Linkurile către alte site-uri sunt introduce în interesul utilizatorului însă S.S.I.F Goldring nu poate garanta sau controla actualitatea și exactitatea informațiilor prezentate pe acestea.

Newsletter Goldring​ Abonează-te la Trendul Zilei și fii în contact cu tot ceea ce contează.

SSIF GOLDRING SA