fbpx
30% Goldring

Comision de tranzacționare online (c/v)*

0,60% + 1,00 RON Tarif fix pe ordin (la prima execuție)

Acces cotații online

gratuit

Transfer IN (transfer acțiuni de la Depozitarul Central)/simbol

gratuit

Suma minimă deschidere cont

5,000 RON

Execution-only (Online)

5,000 RON

Discreționar

30,000 RON

* Condițiile de tranzacționare și comisioanele se vor discuta cu brokerul.
* Pentru înrolarea online (sign up) se acordă o reducere de 30% din comisionul standard procentual de tranzacționare.
* REDUCEREA se acordă pe o perioadă de 12 luni calendaristice, perioadă care începe din luna următoare validării contului de tranzacționare.

Transfer IN (transfer acțiuni de la Depozitarul Central)/simbol

gratuit

Transfer OUT (transfer acțiuni la Depozitarul Central)/simbol

12,00 RON

Eliberare extras de cont (Depozitarul Central) fără coduri confidențiale/simbol

12,00 RON

Eliberare extras de cont (Depozitarul Central) cu coduri confidențiale/simbol

18,00 RON

Modificare date personale în sistemul Depozitarului Central/operațiune

10,00 RON

Solicitare extras de cont de la Depozitatul Central în cazul decesului deținătorului de instrumente financiare/simbol

12,00 RON

Transfer direct - cauză de deces/operațiune

40,00 RON

Retrageri fonduri bănești pentru tranzacții la BVB în lei/operațiune

6,00 RON

Retrageri fonduri bănești pentru tranzacții la BVB în Euro/operațiune (cont client BT)

gratuit

Retrageri fonduri bănești pentru tranzacții la BVB în Euro/operațiune

0,1% din sumă, minim 15 euro, maxim 600 euro

Taxă încasare dividende distribuite prin Depozitarul Central (emitenți din România)/operațiune

10,00 RON

Taxă încasare dividende emitenți străini tranzacționați la B.V.B./operațiune

4,00 EUR

Subscrieri prin intermediul GOLDRING în vederea participării la majorări de capital social/operațiune

20,00 RON

Transmitere corespondență (dacă clientul nu a optat pentru corespondența online)/operațiune

50,00 RON

Taxa fixa de administrare cont (datorată exclusiv de Clienții care au generat un comision brut din tranzacționare mai mic de 150 lei/trimestru)

45 RON/Trim.

*Pentru înrolarea online (sign up) se acordă o reducere de 30% din comisionul standard procentual de tranzacționare. Reducerea se acordă pe o perioadă de 12 luni calendaristice, perioadă care începe din luna următoare validării contului de tranzacționare.

Cumpărare/vânzare de obligațiuni și titluri de stat*

0,20% + 1,00 RON Tarif fix pe ordin (la prima execuție)

Cumpărare/vânzare de obligațiuni în Euro*

0,20% + 1,00 EUR Tarif fix pe ordin (la prima execuție)

50% Goldring

Europa (Austria, Belgia, Franta, Germania, Italia, Olanda, Spania)*

0,30% (min.7 EUR)

U.K.*

0,30% (min.7 GBP)

S.U.A.*

0,02 USD/act (min.7 USD)

Canada*

0,02 CAD/act (min.7 CAD)

Hong-Kong*

0.30% (min. 60 CNH/ 70 HKD)

Tokyo*

0.30% (min. 600 JPY)

Suma minimă deschidere cont

2,000 EUR

Execution-only (Online)

2,000 EUR

Discreționar

10,000 EUR

* Condițiile de tranzacționare și comisioanele se vor discuta cu brokerul.
* Pentru înrolarea online (sign up) se acordă o reducere de 50% din comisionul standard procentual de tranzacționare.
* REDUCEREA se acordă pe o perioadă de 12 luni calendaristice, perioadă care începe din luna următoare validării contului de tranzacționare.

Taxă alimentare/retragere disponibil

0,09% (min.10 EUR, max. 500 EUR)

Taxă procesare evenimente corporative (încasare dividende, majorări capital social, etc)

gratuit

Taxă de transfer, custodie și decontare pentru valorile mobiliare aflate la custode

Taxa percepută de furnizor*1,2

Taxă schimb valutar pentru realizarea decontării în altă monedă*

0,03%

Comision lunar inactivitate cont

pana la 10 USD

Alte taxe/comisioane**

* se reține minim 10 EUR/10 USD/10 GBP/ 10 CAD/ 60 CNH/ 70 HKD/ 600 JPY

** Tranzacțiile pe anumite companii listate pe piețe internaționale pot fi subiectul unor taxe suplimentare aplicate valorii acestora, taxe impuse de către autoritățile fiscale din statul în care emitentul își are sediul. Asemenea taxe sunt practicate în Franța (Taxe sur les transactions financières), Italia (Imposta sulle transazioni finanziarie) sau Regatul Unit al Marii Britanii (UK Stamp Tax), fără ca enumerarea să fie exhaustivă. Taxele sunt perceput în momentul efectuării tranzacției și sunt reținute la sursă.

Romcab la bursă - Operațiuni de piață în derulare

Splitarea valorii acțiunii

Operațiunea de splitare reprezintă diminuarea valorii nominale a acțiunii, fără modificarea valorii capitalului social

Hotărârea statutară

Operațiunea a fost aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMCAB S.A. din 03 decembrie 2021.

Scop

Susținerea lichidității și atractivitatea acțiunii la Bursa de Valori București și facilitarea unor operațiuni de piață viitoare.

splitare romcab

Ce se întâmplă cu acțiunile dumneavoastră?

La finalul operațiunii veți deține un număr de acțiuni ROMCAB de 25 ori mai mare

Potrivit codului Depozitarului Central, acțiunile ROMCAB vor fi suspendate de la tranzacționare de la data de 18.01.2022, până la data plății acțiunilor noi, respectiv 21.01.2022.

Ex: 100 acțiuni acum = 2.500 acțiuni după încheierea operațiunii de splitare

Dacă apar întârzieri în procesul de înregistrare a operațiunii, perioada de suspendare de la tranzacționare se poate prelungi. ROMCAB S.A. va face toate comunicările necesare către acționari.

suspendare romcab

Majorarea capitalului social cu aport în numerar

Supusă aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 07 februarie 2022

Scop

Finanțarea investițiilor pentru creșterea profitabilității companiei

Preț de emisiune

Valoarea nominală = 0,1 lei / acțiune

Oferta

78.000.000 lei ~ 780.000.000 acțiuni nou emise

Calendar

Oferta va fi inițiată după finalizarea operațiunii de splitare. Data de înregistrare: 14 aprilie 2022. Calendarul va fi stabilit prin Prospect.

Ce opțiuni aveți?

La data de 15 aprilie 2022 veți primi un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni pe care îl veți deține la Data de înregistrare.

Ex: 1.000 acțiuni deținute la 14 aprilie 2022 vor rezulta în 1.000 drepturi de preferință primite la 15 aprilie 2022

Dvs. puteți:

• Să vă exercitați dreptul de preferință și să subscrieți în ofertă un număr de acțiuni nou emise egal cu [nr. acțiuni deținute x 3,32407635] cu rotunjire la întregul inferior.

Ex: 1.000 drepturi de preferință vor rezulta în dreptul de a subscrie 3.324 acțiuni noi la prețul total de 332,4 lei

• Să vindeți o parte din / toate drepturile de preferință deținute în perioada de tranzacționare a acestora, la Bursa de Valori București, la un preț stabilit de piață.

• Să nu vindeți drepturile de preferință și să nu le subscrieți. Acțiunile aferente acestora vor fi oferite spre subscriere altor investitori, după perioada de ofertă publică și la un preț mai mare decât în oferta publică.

Dacă subscrieți acțiunile nou emise, pe care aveți dreptul să le subscrieți, procentul pe care îl dețineți din capitalul social al ROMCAB S.A. nu se va diminua, s-ar putea majora. În cazul în care nu veți subscrie, deținerea din capitalul social se va diminua.

Dacă dețineți în prezent 1% din capitalul social al ROMCAB S.A. și nu subscrieți în oferta de acțiuni nou emise (majorare), nu vindeți drepturi de preferință, iar absolut toate acțiunile nou emise sunt subscrise, la încheierea operațiunii, acțiunile dumneavoastră vor reprezenta 0,23% din noul capital social.

Piața internă (BVB) - tranzacții LEI

Banca Română pentru Dezvoltare (RON)

RO07BRDE270SV35307282700

Banca Română pentru Dezvoltare (EUR)

RO08BRDE270SV71164282700

Banca Română pentru Dezvoltare (USD)

RO70BRDE270SV71164012700


Piața internă (BVB) - tranzacții EUR

Banca Transilvania (EUR)

RO79BTRLEURCRT00N5825101

Banca Transilvania (RON)

RO67BTRLRONCRT00N5825102


Piața externă

Libra Bank (EUR)

RO85BREL0002001300060203

Libra Bank (USD)

RO90BREL0002001300060307

Libra Bank (RON)

RO53BREL0002001300060100

Newsletter Goldring​ Abonează-te la Trendul Zilei și fii în contact cu tot ceea ce contează.

SSIF GOLDRING SA