fbpx

SSIF GOLDRING SA


AMP

Ameriprise Financial Inc.
  13.05.2021

Ameriprise Financial Inc. este o companie de tip holding. Compania furnizează servicii de planificare financiară, gestionare a activelor și asigurări pentru persoane fizice, companii și clienți instituționali. Funcționează prin următoarele segmente de activitate: Advice & Wealth Management, Asset Management, Retirement & Protection Solutions and Corporate & Other. Segmentul Advice & Wealth Management oferă planificare financiară și consiliere, precum și servicii complete de brokeraj și servicii bancare, în principal clienților cu amănuntul prin intermediul consilierilor financiari ai companiei. Segmentul Asset Management oferă consiliere în investiții și produse de investiții clienților cu amănuntul și instituționali. Segmentul Retirement & Protection Solutions oferă o varietate de produse de protecție pentru a răspunde nevoilor de protecție și gestionare a riscurilor ale clienților de retail. Segmentul Corporate & Other constă din venituri nete din investiții pe activele corporative și alte venituri din diverse investiții.

Rezultatele financiare din primul trimestru al anului 2021 au fost peste așteptările analiștilor. Profitul net pe acțiune de 5,43$, este în creștere cu 0,4% față de profitul net pe acțiune din anul precedent. Compania va distribui către acționari un dividend pe acțiune aferent T1 2021 de 1,13$ mai mare decât cel din T4 2020 de 1,04$.

Acțiunea Ameriprise Financial este listată la New York Stock Exchange, sub simbolul bursier AMP. Compania are în prezent o capitalizare de piață de circa 29 miliarde de dolari, iar prețul acțiunii a crescut de la minimele din martie 2020 și până în prezent cu circa 215%.

Indicatorul beta β (5 ani) al acțiunii are valoarea de 1,70 ceea ce indică faptul că prețul este teoretic cu 70% mai volatil decât piața.

 

Perspectivă pe termen mediu

PozițieTarget pricePerc. to TargetStop loss
Long315$25%210$

 

De la minimul din mar. 2020, prețul acțiunii Ameriprise Financial a crescut de la un nivel de suport situat sub norul Ichimoku, de la circa 80$, și a reușit sa iasă deasupra norului în luna sept. 2020. Acțiunea se află într-un raliu deasupra norului Ichimoku, fiind un semnal de tip ”bullish”. Semnalul este convingător, cum norul deplasat înainte este colorat în verde.

Indicatorul ROC – Rate of Change ce arată modificarea procentuală a prețurilor este pozitiv. Linia indicatorului a avut o mișcare ascendentă de la minimele din mar. 2020 și a atins un nivel foarte „supra-cumpărat” (nivelul 60). Linia ROC s-a mișcat apoi între nivelul zero și un nivel „supra-cumpărat” (nivelul 30), ceea ce indică o menținere a presiunii la cumpărare.

Indicatorul MACD – Moving Average Convergence Divergence a generat ultimul semnal de cumpărare la sfârșitul lunii mai 2020, cum s-a intersectat și a trecut deasupra semnalului său, la un nivel „supra-vândut” (nivelul -8). Linia indicatorului are o mișcare ascendentă de la minimul din apr. 2020 și a trecut peste un nivel foarte „supra-cumpărat” (nivelul 16), ceea ce indică o presiune la cumpărare.

În general, pe graficul săptămânal, acțiunea Ameriprise Financial are un trend puternic ascendent de la minimele din mar. 2020. Investitorii ar putea privi orice corecție a prețului acțiunii ca pe o oportunitate de a intra din nou la cumpărare.

 

Perspectivă pe termen scurt

PozițieTarget pricePerc. to TargetStop loss
Long315$25%210$

 

Graficul zilnic al Ameriprise Financial arată că prețul a reușit să spargă la mijlocul lunii nov. 2020 un nivel de rezistență constituit din maximele anterioare din ian. 2018 & feb. 2020, de la circa 179$. Acțiunile se află într-un raliu de la începutul lunii nov. 2020 care a respectat media mobilă de 50 zile. Ele se tranzacționează deasupra mediilor mobile de 50 și 200 zile, fiind un semnal de tip ”bullish”.

Preferința investitorilor pentru acțiunea Ameriprise Financial este reflectată în indicele puterii relative – RS în raport cu indicele S&P 500. Linia RS are o mișcare ascendentă de la minimele din apr. 2020 și se îndreaptă spre un nivel de rezistență constituit din maximele anterioare, confirmând trendul ascendent al acțiunii. Dacă prețul își va continua trendul ascendent, atunci linia RS ar trebui să-și continue creșterea și să spargă propria rezistență.

Sistemul de indicatori DMI – Directional Movement Index a susținut creșterea prețului acțiunii Ameriprise Financial. Indicatorii direcționali au transmis un semnal încă din luna apr. 2020, ce arată o direcție ascendentă a prețului acțiunii pe măsură ce +DI (linia verde) s-a intersectat și a trecut deasupra –DI (linia roșie). Trendul acțiunii este acum unul puternic, cum linia ADX are o traiectorie ascendentă și a depășit nivelul 30.

 

Concluzie finală:

Pe termen scurt și mediu este posibil să vedem o continuare a trendului ascendent al prețului acțiunii și atingerea unor noi maxime istorice.

 

Analiză SSIF Goldring

Dan Turmacu, CFTe

 

 

 

 
24
Ani de experiență
32
Listări intermediate
22
Plasamente private
23
Burse internaționale
0.01
$ per acțiune pentru S.U.A. și Canada
0.42%
Comision BVB
 
Disclaimer

Conținutul rapoartelor din secțiunea Analize, realizate în numele SSIF Goldring SA, au scop informativ și nu va fi considerat o recomandare de investiții sau o ofertă de a cumpăra, a vinde sau a schimba nici un fel de instrumente financiare (consultanță în investiții cu privire la instrumentele financiare la care fac referire materialele) în conformitate cu legile piețelor de capital din România sau cu cele ale altor state.

În luarea deciziei de a investi în instrumentele financiare prezentate, investitorii trebuie să se bazeze pe propria analiză, inclusiv a avantajelor si riscurilor implicate în conformitate cu Documentul de prezentare al GOLDRING SA SSIF pe care îl pot accesa la: https://www.goldring.ro/upload/Documente%20Goldring/document_de_prezentare_Goldring.pdf și să țină cont de faptul că performanța anterioară a instrumentelor financiare nu reprezintă o garanție în ceea ce privește performanța viitoare. Goldring SA, angajații sau colaboratorii săi nu sunt responsabili pentru pierderi sau daune ce ar putea rezulta din utilizarea acestui document, a conținutului acestuia sau într-un alt mod.

Societatea, afiliații sau angajații acesteia este posibil să dețină în nume propriu produse prezentate în acest raport, să efectueze tranzacții cu astfel de instrumente financiare sau chiar să fi prestat servicii de consultanță pentru emitenți prezentați în acest material.

Este recomandabil ca o decizie de investire sa fie luată după consultarea mai multor surse de informare diferite. Investitorii sunt anunțați că orice strategie, grafic, metodologie sau model sunt mai degrabă forme de estimare și nu pot garanta un profit cert. Investiția în instrumente financiare este caracterizată prin riscuri, inclusiv riscul unor pierderi pentru investitori.

Analizele, comentariile si opiniile exprimate prin intermediul rapoartelor de analiză, reprezintă punctul de vedere al autorilor acestora și nu implică în niciun fel răspunderea Goldring SA. Preluarea și publicarea informațiilor din rapoarte nu este permisă decât cu acordul scris al Goldring SA.

 
SSIF GOLDRING SA