fbpx

SSIF GOLDRING SA


Instrumente financiare

 • Valori mobiliare;
 • Instrumente ale pieței monetare;
 • Unități ale organismelor de plasament colectiv;
 • Contractele de opțiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward pe rate și orice alte contracte derivate referitoare la titluri de valoare, valute, rate ale dobânzii sau ale rentabilității, certificate de emisii sau alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari care pot fi decontate prin livrare fizică sau în fonduri bănești;
 • Contractele de opțiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward și orice alte contracte derivate referitoare la mărfuri care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi decontate în fonduri bănești la cererea uneia dintre părți, altfel decât în caz de încălcare a obligațiilor sau de alt incident care conduce la reziliere;
 • Contractele de opțiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward și orice alt contract derivat referitor la mărfuri care poate fi decontat prin livrare fizică, cu condiția să fie tranzacționat pe o piață reglementată, pe un SMT sau un SOT, cu excepția produselor energetice angro tranzacționate pe un SOT care trebuie decontate prin livrare fizică;
 • Contractele de opțiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward și orice alte contracte derivate referitoare la mărfuri care pot fi decontate prin livrare fizică, care nu au 144 fost prevăzute în alt mod la punctul 6 din prezenta secțiune și neavând scopuri comerciale, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate;
 • Instrumentele derivate care servesc la transferul riscului de credit;
 • Contractele financiare pentru diferențe;
 • Contractele de opțiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward pe rate și orice alte contracte derivate referitoare la variabile climatice, la taxe de navlu sau la rate ale inflației sau alte statistici economice oficiale care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi decontate în fonduri bănești la cererea uneia dintre părți, altfel decât în caz de încălcare a obligațiilor sau de alt incident care conduce la reziliere, precum și orice alte contracte derivate privind active, drepturi, obligații, indici și indicatori care nu au fost prevăzute în alt mod în prezenta secțiune, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate ținând seama dacă, în special, sunt tranzacționate pe o piață reglementată, un SOT sau un SMT;
 • Certificatele de emisii care constau în orice unități recunoscute ca fiind conforme cu cerințele Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Instrumente financiare derivate:

 • opțiuni, contracte futures, swapuri, contracte forward pe rate și orice alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau rentabilității, certificate de emisii ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic ori în fonduri bănești;
 • opțiuni, contracte futures, swapuri, contracte forward și orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi decontate în fonduri bănești la cererea uneia dintre părți, altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere;
 • opțiuni, contracte futures, swapuri și alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care pot fi decontate fizic, cu condiția să fie tranzacționate pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau a unui sistem organizat de tranzacționare, cu excepția produselor energetice angro tranzacționate pe un sistem organizat de tranzacționare care trebuie decontate fizic;
 • opțiuni, contracte futures, swapuri, contracte forward și orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse în categoria celor prevăzute la pct. 6 și neavând scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate;
 • instrumente derivate pentru transferul riscului de credit;
 • contracte financiare pentru diferențe;
 • opțiuni, contracte futures, swapuri, contracte forward pe rate și orice alte contracte derivate în legătură cu variabile climatice, navlu sau rate ale inflației ori alți indicatori economici oficiali, care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre părți, altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere, precum și orice alte contracte derivate în legătură cu active, drepturi, obligații, indici sau indicatori, neincluse în prezenta definiție, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ținându-se seama, printre altele, dacă sunt tranzacționate pe o piață reglementată, pe un sistem organizat de tranzacționare sau pe un sistem multilateral de tranzacționare;
 • certificatele de emisii astfel cum sunt definite la pct. 5.
< Vezi alți termeni bursieri

 

 

 

 
24
Ani de experiență
34
Listări intermediate
22
Plasamente private
23
Burse internaționale
0.01
$ per acțiune SUA și Canada
0.42
% Comision BVB
 

 

Noutati
 
Sectorul bancar

Ce consecințe au prăbușirile băncilor asupra sectorului bancar?

Luna martie a adus multe provocări investitorilor, de la date economice importante – în perspectiva ședinței Fed și a luptei împotriva inflației, până la situația complicată a unor bănci importante ...
Citește mai mult

Strategii și etape de listare la Bursa de Valori București

Bursa de Valori București facilitează fluxul de bani între investitori și afacerile de succes care caută finanțare nebancară. Pe lângă accesul la capital, o companie listată are parte de numeroase ...
Citește mai mult
Femei

Femei de succes la bursă

Prezența femeilor în economie reprezintă un element esențial în vederea creșterii și dezvoltării potențialului economic al unei țări. Investițiile au fost mult timp considerate ca fiind o lume a bărbaților, ...
Citește mai mult
 
SSIF GOLDRING SA