CONCURS – ÎNVĂȚĂM SĂ INVESTIM

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „ÎNVĂȚĂM SĂ INVESTIM”


I. Organizator

I.1 Organizatorul concursului este Goldring SA, societate românească, cu sediul în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56A, 540014, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Târgu Mureș, sub numărul J26/440/1998, cod unic de înregistrare fiscală RO10679295.

Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în continuare „Regulament”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții.

Concursul se desfășoară în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară și Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „Gheorghe Emil Palade” din Târgu Mureș, în cadrul World Investor Week 2021. Obiectivul pe care îl urmărește Goldring este să aducă un plus de educație financiară și să pună studenții față în față cu piața de capital și cu provocările acesteia.


II.Durata concursului

II.1. Concursul va începe în data de 25.10.2021 și se va finaliza în data de 31.12.2021.


III. Drept de participare

III.1. Au drept de participare studenții preînscriși de către Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „Gheorghe Emil Palade”, care sunt de acord cu termenii și condițiile participării.

III.2. Nu pot participa la acest concurs asociații/acționarii, administratorii, partenerii sau salariații societății Goldring SA, alte persoane implicate în organizarea și desfășurarea concursului.


IV. Descrierea premiilor acordate

IV.1. Premiul constă în Programul de formare profesională inițială, respectiv cursul „Personal care oferă informații privind instrumentele financiare” organizat de AS Financial Markets și atestat de Autoritatea de Supraveghere Financiară și are valoarea de 490 lei. Cursul se adresează personalului firmelor de servicii de investiții financiare și tuturor persoanelor care doresc să-și aprofundeze cunoștințele în ceea ce privește piața de capital.

IV.2. Tematica cursului se împarte în: Organizarea și funcționarea pieței de capital, Firmele de investiții și servicii de investiții financiare – sfera de aplicabilitate, Tipuri de instrumente financiare, Piețele reglementate și alte locuri de tranzacționare, Principiul protecției investitorilor – cerințe de transparență în relația cu investitorii, Abuz de piață, Spălarea banilor, Principiul celei mai bune execuții: Best execution, Formarea profesională a personalului care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții financiare sau serviciile auxiliare și Regimul fiscal aferent veniturilor obținute din tranzacționarea instrumentelor financiare.


V. Informarea participanților conform Legii nr.363/2018

V.1. Prezentul Regulament este la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate, putând fi consultat gratuit pe site-ul www.goldring.ro/invatamsainvestim.

V.2. Participarea la Concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

V.3. Prin participarea la prezentul concurs, participanții sunt de acord ca datele lor de identificare să intre în baza de date a Goldring SA, având J26/440/1998 și sediul social în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56A, 540014, acestea putând fi folosite exclusiv pentru activitățile de marketing desfășurate de societate și de partenerii săi, cu respectarea dispozițiilor legii nr. 363/2018 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, prin introducerea adresei de e-mail, votanții își dau acordul abonării la Newsletterul Goldring.

V.4. Conform prevederilor legii nr.363/2018, participanții au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată către Goldring SA, la adresa Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56A, 540014. Participanții au, de asemenea, dreptul de intervenție asupra datelor personale putând, după caz, să solicite rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr.363/2018, în special a datelor incomplete sau inexacte. În condițiile de mai sus participanții pot, totodată, solicita transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, având dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. De asemenea, participanții au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

V.5. În cadrul Concursului, Organizatorul poate colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal: numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, codul numeric personal, studii,  adresa de domiciliu.

V.6. Refuzul de a furniza datele personale sau de a adera la condițiile Regulamentului reprezintă neparticiparea în Concurs.

V.7. Datele cu caracter personal ale participanților la Concurs vor fi prelucrate de către Organizator, direct sau prin intermediul partenerilor implicați în Concurs în vederea: organizării și desfășurării Concursului; desemnării și validării câștigătorilor; atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și contabile aferente organizatorilor de campanii promoționale.

V.8. Prin înscrierea în Concurs, participanții sunt de acord ca numele lor să poată fi făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator și de către colaboratori în format electronic, în materiale tipărite sau în materiale foto/video fără ca aceștia (participanții) să emită pretenții financiare față de Organizator pentru realizarea acestor operațiuni și fără a avea dreptul de a interveni, aproba sau cere modificări pe materialele create și publicate de Organizator.


VI. Modalitatea de desfășurare

VI.1. Cursul se desfășoară exclusiv on-line, pe platformele DEMO de tranzacționare, puse la dispoziție de Goldring.

VI.2. Concursul se adresează studenților din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „Gheorghe Emil Palade” din Târgu Mureș.

VI.3. Studenții sunt preînscriși de către Universitate la concurs, printr-o listă furnizată Organizatorului. Studenților li se trimite pe e-mail Regulamentul concursului pentru a-și da acordul cu privire la termenii și condițiile de participare la Concurs. Tot în e-mail li se va furniza linkul de acces spre platformele DEMO, împreună cu datele de acces și ghidul instrumentelor financiare.

VI.4. Studenții vor participa la o sesiune de instruire și de prezentare a platformelor DEMO cu un reprezentant Goldring.

VI.5. Pe toată durata Concursului, Goldring le stă participanților la dispoziție pentru suport sau pentru îndrumare privind utilizarea platformelor DEMO și orice alte aspecte cu privire la piața de capital.


VII. Acordarea premiului

VII.1. Premiul, constând în programul de formare profesională inițială „Personal care oferă informații privind instrumentele financiare”, se acordă tuturor participanților.


VIII. Dispoziții finale

VIII.1. Prin înscrierea la concursul organizat în colaborare cu Autoritatea de Supraveghere Financiară și Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „Gheorghe Emil Palade”, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

VIII.2. Acceptând termenii și condițiile, participanții sunt de acord ca datele lor să fie prelucrate și să intre în baza de date a Goldring SA. La cererea scrisă a acestora, adresată la Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56A, 540014, se obligă să actualizeze, să șteargă și să-i informeze pe participanți despre datele lor personale prelucrate. De asemenea participanții sunt de acord să fie abonați la Newsletter și să primească informații, obiecte promoționale și/sau produse gratuite, prin poștă, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Goldring SA și de la partenerii săi.

VIII.3. În cazul în care organizarea concursului este împiedicată de evenimente de forță majoră, Organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea, prelungirea sau amânarea concursului.

VIII.4. Regulamentul de participare/desfășurare a Concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.goldring.ro/invatamsainvestim.

VIII.5. Organizatorul își rezervă dreptul să modifice prezentul Regulament prin act adițional de câte ori este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesați și/sau a publicării actului adițional pe site-ul www.goldring.ro/invatamsainvestim.GOLDRING SA

DIRECTOR GENERAL,

VIRGIL ZAHAN ADRIAN

Disclaimer

Produsele şi serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru S.S.I.F Goldring şi sunt proprietatea ei exclusivă. S.S.I.F Goldring deţine toate drepturile de proprietate intelectuală privind mărcile comerciale, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest site.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a conţinutului materialelor prezentate pe acest site,

de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al S.S.I.F Goldring.

S.S.I.F Goldring depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile de pe acest site sunt actualizate și corecte, însă utilizatorii ar trebui să își exercite propria abilitate și judecată înainte de a se baza pe acestea.

Astfel, S.S.I.F Goldring nu poate fi responsabilă legal pentru

niciun fel de daune, pagube sau pierderi produse utilizatorului website-ului cauzate de informații eronate sau de acțiunile întreprinse de orice persoana în baza conținutului acestui website.

Linkurile către alte site-uri sunt introduce în interesul utilizatorului însă S.S.I.F Goldring nu poate garanta sau controla actualitatea și exactitatea informațiilor prezentate pe acestea.


Newsletter Goldring​ Abonează-te la Trendul Zilei și fii în contact cu tot ceea ce contează.

Tranzacțiile cu instrumente financiare implică anumite riscuri specifice care pot include, dar nu se limitează la, schimbările prețurilor din piață, incertitudinea privind dividendele, randamentele și/sau profiturile, precum și variațiile cursului de schimb valutar. Pentru instrumentele financiare denominate într-o altă monedă decât cea a țării de rezidență a investitorului, randamentul poate crește sau poate scădea în funcție de schimbările valutare. De asemenea, este important de reținut că performanța anterioară nu este un indicator solid al performanței viitoare.
Goldring nu oferă servicii de investiții clienților din Afganistan, Barbados, Burkina Faso, Insulele Cayman, Republica Democrată Congo, Republica Populară Democrată Coreeană, Gibraltar, Haiti, Iran, Jamaica, Iordania, Mali, Mozambic, Myanmar, Nigeria, Panama, Filipine, Senegal, Africa de Sud, Sudanul de Sud, Siria, Tanzania, Trindad și Tobgo, Uganda, Emiratele Arabe Unite, Vanuatu și Yemen.
netopia_banner_blue-300x53-1
pictograma-1
pictograma-2