fbpx

SSIF GOLDRING SA


Persoană expusă public

Persoanele expuse public sunt persoanele fizice care exercită, în sensul prezentei legi, funcții publice importante sunt:

a.) șefii de stat, șefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidențiali, consilierii de stat, secretarii de stat;

b.) membrii curților constituționale, membrii curților supreme sau ai altor înalte instanțe judecătorești ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor căi extraordinare de atac;

c.) membrii curților de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administrație ale băncilor centrale;

d.) ambasadorii, însărcinații cu afaceri, ofițerii de rang înalt din cadrul forțelor armate;

e.) conducătorii instituțiilor și autorităților publice;

f.) membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale.

Niciuna dintre categoriile prevăzute la punctele a)-f) nu include persoane care ocupă funcții intermediare sau inferioare. Categoriile prevăzute la lit. a)-e) cuprind, după caz, funcțiile exercitate la nivel comunitar sau internațional.

 

 

 

 
24
Ani de experiență
32
Listări intermediate
22
Plasamente private
23
Burse internaționale
0.01
$ per acțiune pentru S.U.A. și Canada
0.42%
Comision BVB
 

 

Noutati
 
dividendele

Cum se impozitează dividendele?

În România, impozitul pe dividende este aplicabil persoanelor fizice sau juridice, indiferent de naționalitatea acestora. Dividendele sunt distribuite de către un emitent, direct proporțional cu cota deținută de investitori. Din ...
Citește mai mult

Diversificarea prin opțiuni

Ce funcționează și ce nu funcționează în administrarea unui portofoliu în perioadele de scădere a pieței? De un an pregătesc investitorii care dețin sau își construiesc un portofoliu de acțiuni ...
Citește mai mult
OMRO

Listare obligațiuni OMRO26

Marți, 10 mai, debutează la tranzacționare cea mai recentă emisiune de obligațiuni corporative emise de OMRO IFN. Oferta este cea de-a doua emisă de societate și s-a încheiat anticipat în ...
Citește mai mult
 
SSIF GOLDRING SA