fbpx

GOLDRING SA


SHEL

Shell Plc
  30.10.2023

Shell Plc este o companie petrolieră integrată angajată în producția de petrol și gaze naturale. Operațiunile companiei sunt împărțite în următoarele segmente de afaceri: Integrated Gas și Upstream; Downstream, Renewables și Energy Solutions; Projects & Technology. Integrated Gas și Upstream se referă la livrarea produselor pe bază de hidrocarburi din operațiuni convenționale de petrol și gaze, de explorare și producție în ape adânci, activități legate de gaz natural lichefiat (GNL) și conversia gazului natural în combustibili de tip gaz în lichide (GTL) și alte produse. Downstream, Renewables și Energy Solutions deservește circa 32 de milioane de clienți pe zi la 46.000 de stații service din 160 de țări. Include soluții de marketing, produse chimice, surse regenerabile și soluții pentru energie, toate susținute de capabilități puternice de comercializare și aprovizionare. Projects & Technology gestionează livrarea proiectelor majore și stimulează cercetarea și inovarea. Oferă servicii tehnice pentru afacerile companiei. Sediul companiei este în Londra, UK.

Compania a raportat rezultatele financiare aferente trimestrului II din 2023 sub așteptările analiștilor în ceea ce privește profitul net. Rezultatul net pe acțiune a fost un profit net de 0,46$, în scădere cu circa 81% în raport cu profitul net pe acțiune pentru trimestrul II din 2022. Firma a distribuit către acționari un dividend brut pe acțiune de 0,33$ aferente trimestrului II din 2023, mai mare în raport de 0,25$ pentru trimestrul I din 2023 (un randament al dividendului de 3,5%).

Shell Plc este listată ca ADR la bursa de valori NYSE sub simbolul SHEL, la Bursa de Valori din Londra LSE sub simbolul SHEL, unde este listarea principală, și la Euronext Amsterdam sub simbolul SHELL. În prezent, compania are o capitalizare de piață de aproximativ 219,2 miliarde de dolari. Prețul acțiunilor a crescut de la minimul din iulie 2022 până în prezent cu peste 45%.

Indicatorul beta β (5 ani) al acțiunii are valoarea de 0,65, ceea ce indică faptul că prețul este teoretic cu 35% mai puțin volatil decât piața. Beta este mai scăzut în comparație cu media Peers.
Riscul ESG (Environmental, Social și Governance) este “ridicat” în industria “Produ-cători de petrol și gaze”. Conform scorurilor ESG obținute de Sustainalytics Mornin-gstar, compania are un risc ESG mai scăzut în comparație cu media Peers.

În ceea ce privește indicatorii de evaluare, acțiunile Shell se tranzacționează la un discount față de Peers, ceea ce face acțiunea mai atractivă la cumpărare.
SHEL

Perspectivă pe termen mediu și lung

PozițieTarget pricePerc. to TargetStop loss
Long72-74$12%61$

Shel

De la minimul din iul. 2022, prețurile acțiunii Shell au crescut de la un nivel de suport situat la marginea superioară a norului Ichimoku, de la circa 45$. Acestea se află într-un trend ascendent reușind să rămână deasupra norului, dar destul de aproape de acesta, ceea ce este “bullish”. Trendul descendent încheiat la minimul din oct. 2020 s-a inversat. Semnalul este convingător, deoarece norul deplasat înainte este colorat în verde.

Indicatorul ROC – Rate of Change (linia violet), care arată modificarea procentuală a prețurilor, este ușor pozitiv. De la minimele din iul. 2022, linia ROC s-a mișcat în cea mai mare parte între un nivel ușor sub zero și un nivel supra-cumpărat (nivelul 20), ceea ce a menținut presiunea la cumpărare.

Indicatorul MACD – Moving Average Convergence Divergence (linia albastră) a generat un semnal de cumpărare încă din noi. 2022, deoarece s-a intersectat și a trecut peste semnalul său (linia roșie), la nivelul zero. Linia indicatorului are o traiectorie ascendentă cu minime mai înalte și se îndreaptă spre un nivel supra-cumpărat (nivelul 3), fapt ce indică o presiune la cumpărare.

În general, pe graficul săptămânal, acțiunea Shell are un trend ascendent de la minimul din iul. 2022. Investitorii ar putea privi orice corecție a prețului acțiunii ca pe o oportunitate de a intra din nou la cumpărare.

Perspectivă pe termen scurt

PozițieTarget pricePerc. to TargetStop loss
Hold-$-%-$

SHEL

Pe graficul zilnic al acțiunii Shell, prețurile acțiunii au avut o mișcare ascendentă și au depășit un nivel de rezistență constituit din maximele anterioare, de la circa 62$ (linia violet). Acestea au avut un raliu până la maximele din oct. 2023 și apoi au intrat într-o corecție. Prețul se tranzacționează deasupra mediilor mobile pe 50 și 200 de zile, ceea ce este “bullish”

Preferința investitorilor pentru acțiunea Shell este reflectată în raportul puterii relative – RS în raport cu indicele FTSE 100. Linia RS are o traiectorie ascendentă de la un nivel de suport al minimelor atinse în 2022 (linia verde), confirmând trendul ascendent al prețurilor. Dacă prețul acțiunii va continua să crească, atunci linia RS ar trebui să-și continue mișcarea ascendentă.

Sistemul de indicatori DMI – Directional Movement Index a susținut creșterea prețurilor acțiunii Shell. Indicatorii direcționali au trimis mai multe semnale de scurtă durată, ultimul în oct. 2023, ceea ce arată o direcție ascendentă a prețului acțiunii pe măsură ce +DI (linia verde) s-a intersectat și a trecut deasupra –DI (linia roșie). Linia ADX (linia albastră) ne spune dacă prețul acțiunii se confruntă cu un trend puternic (peste valoarea 25). Ultimul raliu nu a fost unul foarte puternic, deoarece ADX s-a întors acum sub nivelul 25.

Concluzie finală:

Pe termen scurt și mediu, este posibil să vedem o continuare a trendului ascendent al prețului acestei acțiuni și testarea unui nivel de rezistență dat de maximele din mai 2018, de la circa 74$. Investitorii ar trebui să intre din nou la cumpărare numai dacă prețul revine peste maximele văzute pe la mijlocul lui oct. 2023, de la circa 69$.

 

Analiză Goldring

Dan Turmacu, CFTe

 

 

 

 

 
25
Ani de experiență
34
Listări intermediate
22
Plasamente private
23
Burse internaționale
0.01
$ per acțiune SUA și Canada
0.42
% Comision BVB
 
Disclaimer

Conținutul rapoartelor din secțiunea Analize, realizate în numele SSIF Goldring SA, au scop informativ și nu va fi considerat o recomandare de investiții sau o ofertă de a cumpăra, a vinde sau a schimba nici un fel de instrumente financiare (consultanță în investiții cu privire la instrumentele financiare la care fac referire materialele) în conformitate cu legile piețelor de capital din România sau cu cele ale altor state.

În luarea deciziei de a investi în instrumentele financiare prezentate, investitorii trebuie să se bazeze pe propria analiză, inclusiv a avantajelor si riscurilor implicate în conformitate cu Documentul de prezentare al GOLDRING SA SSIF pe care îl pot accesa la: https://www.goldring.ro/upload/Documente%20Goldring/document_de_prezentare_Goldring.pdf și să țină cont de faptul că performanța anterioară a instrumentelor financiare nu reprezintă o garanție în ceea ce privește performanța viitoare. Goldring SA, angajații sau colaboratorii săi nu sunt responsabili pentru pierderi sau daune ce ar putea rezulta din utilizarea acestui document, a conținutului acestuia sau într-un alt mod.

Societatea, afiliații sau angajații acesteia este posibil să dețină în nume propriu produse prezentate în acest raport, să efectueze tranzacții cu astfel de instrumente financiare sau chiar să fi prestat servicii de consultanță pentru emitenți prezentați în acest material.

Este recomandabil ca o decizie de investire sa fie luată după consultarea mai multor surse de informare diferite. Investitorii sunt anunțați că orice strategie, grafic, metodologie sau model sunt mai degrabă forme de estimare și nu pot garanta un profit cert. Investiția în instrumente financiare este caracterizată prin riscuri, inclusiv riscul unor pierderi pentru investitori.

Analizele, comentariile si opiniile exprimate prin intermediul rapoartelor de analiză, reprezintă punctul de vedere al autorilor acestora și nu implică în niciun fel răspunderea Goldring SA. Preluarea și publicarea informațiilor din rapoarte nu este permisă decât cu acordul scris al Goldring SA.

 
SSIF GOLDRING SA