Analiza fundamentală – strategii și avantaje

Ce este analiza fundamentală?

Analiza fundamentală măsoară valoarea intrinsecă a unui instrument financiar prin examinarea factorilor financiari și economici. Pentru a afla valoarea intrinsecă, acțiunile sunt selectate pe baza informațiilor cu privire la situațiile financiare ale companiei în cauză, la domeniul de activitate, la valoarea prețului în raport cu cele ale altor companii din același domeniu. Cu alte cuvinte se iau în considerare condițiile economice și de piață.

Printre rapoartele cu date macroeconomice care ar putea avea un impact mai mic sau mai mare asupra piețelor financiare putem aminti: inflația, șomajul sau PIB-ul. În ceea ce privește factorii microeconomici, modul în care funcționează managementul unei companii poate influența valoarea instrumentelor. Desigur, modul în care acești factori influențează piața depinde și de așteptările pieței, iar în momentul în care piața este luată prin surprindere de raportări inopinate, consecința observată este creșterea volatilității.

Analiza cantitativă vs. Analiza calitativă

Analiza fundamentală cantitativă urmărește valoarea unei investiții din punctul de vedere al datelor statistice și al factorilor financiari. Aceasta utilizează algoritmi matematici și modele cu scopul de a studia datele financiare ale unei companii sau ale unui instrument financiar.

Cele trei situații financiare care stau la baza analizei fundamentale cantitative sunt: contul de profit și pierdere, bilanțul și situația fluxurilor de numerar.

Analiza fundamentală calitativă evaluează o investiție folosind informații și evaluări subiective și implică evaluarea aspectelor calitative ale unei investiții sau ale unei companii pentru a lua decizii de investiții sau de tranzacționare.

Elementele-cheie studiate în analiza fundamentală calitativă sunt: managementul companiei, industria și mediul de piață, modelul de afaceri, produsele și/sau serviciile oferite, poziționarea financiară, aspecte etice și sociale, precum și posibile riscuri și oportunități.

Analiza fundamentală calitativă poate oferi o perspectivă mai holistică a unei investiții sau a unei companii, dar este adesea mai subiectivă și mai greu de cuantificat decât analiza fundamentală cantitativă. De obicei, investitorii folosesc ambele abordări pentru a obține o imagine mai completă a situației și pentru a lua decizii bine informate.

La ce ajută analiza fundamentală?

Analiza fundamentală ajută la stabilirea evaluării unui instrument financiar și la a determina astfel dacă acesta este subevaluat sau supraevaluat. Aceasta este utilă în cazul investițiilor pe termen mediu și lung, având în vedere că utilizează date istorice, pe baza situațiilor financiare deja încheiate. De asemenea, scopul analizelor fundamentale este de a identifica direcțiile viitoare ale pieței de capital, pe baza datelor analizate și a rapoartelor emise de companii. Astfel, prin identificarea activelor subevaluate sau supraevaluate, investitorii pot lua decizii mai bine fundamentate pentru a maximiza profitul sau pentru a minimiza pierderile.

După cum spuneam, analiza fundamentală este folosită, în principal, în cazul investițiilor pe termen lung, precum investițiile în acțiuni sau obligațiuni, dar aceasta poate fi aplicată și în alte domenii financiare, cum ar fi evaluarea creditelor și investițiile în active imobiliare.

analiza financiara

Cum se poate realiza o analiză fundamentală?

Strategia top-down

Strategia top-down se concentrează pe evaluarea contextului economic și de piață în ansamblu, cu scopul de a identifica posibile oportunități de investiții. Această metodă implică analiza factorilor macroeconomici și a direcțiilor în care se îndreaptă piața, în vederea identificării sectoarelor cu potențial de performanță excelentă cu scopul de a identifica, mai apoi, acțiuni specifice din aceste sectoare care pot fi subiectul investițiilor.

Pașii strategiei top-down:

  1. Analiza condițiilor generale de piață
  2. Examinarea trendurilor din industrie
  3. Identificarea companiilor care aparțin industriei vizate
  4. Evaluarea managementului companiei
  5. Determinarea evaluării companiei

Așadar, abordarea top-down este o strategie populară pentru investitorii care caută să investească în acțiuni, pe baza condițiilor economice și de piață generale. Această abordare presupune analiza condițiilor economice generale și a industriilor în care vor lua în considerare să investească înainte de a stabili în ce companii vor investi.

Strategia bottom-up

Strategia bottom-up implică analiza detaliată a fiecărei companii în parte pentru a evalua oportunitatea de investiții. Această metodă se fundamentează pe premisa că prețul acțiunilor unei companii este influențat de factori fundamentali, precum profitabilitatea, veniturile și perspectivele de creștere.

Pașii strategiei bottom-up:

  1. Determinarea evaluării companiei
  2. Evaluarea managementului companiei
  3. Identificarea companiilor care aparțin industriei vizate
  4. Examinarea trendurilor din industrie
  5. Analiza condițiilor generale de piață

Deci, abordarea bottom-up este strategia pe care mizează investitorii care doresc să investească în companii individuale, luând în considerare factorii lor fundamentali. Aceste strategii de investiții pot fi văzute ca fiind metode organizate și sistematice pe care investitorii le utilizează pentru a analiza o mare cantitate de informații și date.

Pe site-ul Goldring vă punem la dispoziție analize fundamentale și actualizări ale acestora, realizate de specialiștii Goldring, pentru a face investiții informate. De asemenea, pentru a fi la curent cu postarea acestora vă invităm să vă abonați la Newsletterul Goldring!

 

Andreea Orosfoian, Specialist Marketing