Balanța de plăți

Ce este balanța de plăți?

Balanța de plăţi reprezintă sinteza tranzacțiilor economice şi financiare ale unui stat cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri primare, transferuri fără contraprestație (donații, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanțe şi obligații financiare.

În termeni mai simplii, este diferența dintre toți banii care intră într-o țară, într-o anumită perioadă de timp, și toți banii care ies din acea țară în aceeași perioadă. Respectivele tranzacții pot fi încheiate atât de persoane fizice sau companii, cât și de instituții guvernamentale.

Componentele balanței de plăți

Balanța de plăți se compune din: contul curent, contul de capital şi contul financiar, ultimele două fiind uneori prezentate sub forma unui singur cont „contul de capital și financiar”.

Ce este contul curent?

Contul curent al unei economii înregistrează valoarea totală a exporturilor și a importurilor de bunuri, servicii și transferuri internaționale de capital. Soldul contului curent este dat de suma dintre balanța comercială (exporturi minus importuri de bunuri și servicii), venituri nete din străinătate (câștiguri din investiții străine minus plățile făcute către investitori străini) și transferuri curente nete.

Un sold pozitiv al contului curent indică faptul că statul respectiv este un împrumutător net pentru restul lumii, în timp ce un sold negativ al contului curent indică faptul că este un debitor net din restul lumii. Excedentul de cont curent este un indicator al faptului că economia produce mai mult decât consumă, această economisire fiind investită în străinătate în active străine . Deficitul de cont curent este un indicator că economia produce mai puțin decât consumă, acest lucru fiind posibil doar cu ajutorul împrumuturilor străine sau prin reducerea activelor străine (ex: reducerea rezervei valutare).

Evoluția contului curent în România și Uniunea European

Conform datelor Eurostat aferente anului 2019 România înregistra al treilea cel mai mare deficit de cont curent ca și procent din PIB, după Irlanda și Cipru. Majoritatea statelor din Uniunea Europeană au înregistrat excedente de cont curent, Olanda. Danemarca și Germania având cele mai mari excedente ca și pondere din PIB.

Ce este contul de capital și investiții?

Contul de capital înregistrează fluxurile nete ale investițiilor dintr-o economie. În timp ce contul curent reflectă venitul net al națiunii, contul de capital reflectă modificarea netă a dreptului de proprietate asupra activelor naționale. Excedentul contului de capital indică o intrare mai mare de bani în țară, cauzată de vânzarea activelor naționale. Deficitul contului curent înseamnă o ieșire mai mare de bani din țară, sugerând că națiunea respectivă achiziționează mai multe active străine.

Soldul contului este dat de suma investițiilor străine directe (achiziții sau construcții de clădiri, fabrici, mașinării etc.), investiții de portofoliu (achiziții de acțiuni și obligațiuni), alte investiții (fluxurile de capital în conturi bancare sau credite) și contul de rezerve operat de banca centrală pentru a cumpăra sau vinde monede străine.

 

György Demeter,

broker Goldring