Adiss obține 6,36 mil. lei finanțare

Astăzi, 11 iunie, s-a desfășurat plasamentul privat demarat de ADISS prin Goldring. În cadrul ofertei au fost emise 4.240.000 acțiuni, acestea având o valoare totală de 6.360.000 lei, prețul ofertei fiind de 1,5 lei/acțiune. Valoarea nominală a acțiunilor este de 0,5 lei/acțiune. Oferta a fost suprasubscrisă de 3,64 ori în mai puțin de 3 ore, coeficientul de alocare pro-rata fiind de 0,2750500003. La ofertă au participat 149 investitori de retail și 5 investitori profesionali, care vor deține 25% din capitalul social.

Cine este Adiss?

Adiss este o companie românească specializată în ingineria epurării apei. Are o vechime de peste 28 de ani, oferind clienților români soluții complete, care se adaptează nevoilor acestora.

Adiss se situează printre singurii producători români de stații compacte și de echipamente de proces, oferind soluții de proiectare, dezvoltare, de gestionare a proiectelor, de consultanță și mentenanță, sub conceptul de ,,end-to-end solutions”. Astfel, gama de produse Adiss integrează soluții complete, de la consultanță și implementare la servicii de mentenanță.

Pentru că mediul înconjurător se schimbă constant, Adiss contribuie la viitorul sustenabil al României, prin rezolvarea provocărilor în ceea ce privește apa.

Compania asigură soluții personalizate pentru:

 • Tratarea reținerilor și a apei rezidențiale, industriale și municipale;
 • Energie verde: recuperarea energiei termice pentru clădiri verzi, reutilizarea apei folosite;
 • Potabilizarea apei de suprafață și a celei subterane;
 • Tratarea apei din bazine de înot, din parcuri acvatice sau a apei termale;
 • Tratarea nămolului: pretratare, îngroșare, igienizare, uscare, incinerare;
 • Tratarea apei industriale utilizată în abatoare, berării, fabrici de hârtie, în industria celulozei, în industria textilă și a pielăriei, în prelucrarea deșeurilor organice, minerale sau de plastic;
 • Rețele pluviale și menajere: site pentru canalizare, echipamente de control al debitului.

Conform Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, toate localitățile din România trebuie să se alinieze la cerințele europene privind infrastructura de canalizare. Astfel, fiecare gospodărie sau fiecare unitate industrială trebuie să deverseze apa uzată într-un sistem de canalizare în anumite limite de calitate. Din rețeaua de canalizare, apa uzată trece printr-o stație de epurare care are rolul de a o curăța pentru a putea fi deversată într-un emisar, precum un râu. Adiss, lider pe piața națională de epurare a apei, este o societate care, pornind de la un nucleu de tehnologie, poate acționa pe piața apei din mai multe perspective:

 • În calitate de antreprenor general, caz în care participă la licitații publice pentru lucrări ample de infrastructură și își asumă întreg procesul de implementare sau de reabilitare a stațiilor de epurare;
 • În calitate de subantreprenor lucrări mecanice și electrice sau acționând ca producător și ca furnizor de echipamente pentru societățile care au câștigat lucrări majore de infrastructură;
 • În calitate de furnizor de servicii post-vânzare.

Mai jos se poate observa poziția financiară a companiei din 2017 până în anul 2020.

POZIȚIA FINANCIARĂ 2017201820192020
Active imobilizate19.670.04022.321.19623.234.68012.742.526
Stocuri23.001.84924.994.18928.982.46830.353.109
Producția în curs de execuție7.790.96111.327.28713.551.14416.283.305
Creanțe15.712.65511.498.44812.957.39218.729.134
Casă și conturi la bănci845.05299.045730.502114.566
Active circulante39.559.55636.591.68242.670.36249.196.809
TOTAL ACTIV59.275.45359.164.84266.046.67162.092.710
Datorii pe termen scurt31.638.56828.491.39734.163.18840.996.238
Datorii pe termen lung905.7693.955.8405.042.3601.930.413
TOTAL DATORII32.544.33732.447.23739.205.54842.926.651
provizioane111.438
Venituri din avans202.258
Capitaluri proprii – TOTAL26.417.42026.717.60526.841.12319.166.059

În tabelul următor se poate observa performanța financiară a companiei începând cu anul 2018, până în 2020.

PERFORMANȚA FINANCIARĂ201820192020
Cifra de afaceri netă21.852.96821.900.49440.439.375
Venituri de exploatare27.116.64826.018.77342.416.400
Cheltuieli de exploatare25.174.17224.622.00140.181.493
Profitul din exploatare1.942.4763.396.7722.234.907
Venituri financiare25.62110.8996.564
Cheltuieli financiare1.362.089889.1061.429.315
Rezultatul financiar(1.336.468)(878.207)(1.422.751)
Venituri totale27.142.26926.029.67242.422.964
Cheltuieli totale26.536.26125.511.10741.610.808
Profitul sau pierderea brut(ă)606.008518.565812.156
Impozitul pe profit268.123119.802154.655
Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar337.885398.763657.501

Piața

Piața-țintă a companiei constă în: companii locale și regionale de apă, societăți din domeniul construcțiilor (companii care desfășoară activități ce implică construcția de stații de epurare sau reabilitarea acestora), producători industriali (societăți private care în activitatea lor poluează peste limitele admise apa descărcată în rețeaua de canalizare sau direct în efluent).

Analiza SWOT

Printre punctele forte ale companiei, putem aminti faptul că este lider pe piața epurării apei din România, cu o echipă specializată. De asemenea, Adiss are un parteneriat de 20 de ani cu Huber, liderul global în ceea ce privește producția de echipamente de proces pentru epurarea apei. Compania are o ofertă completă de soluții sustenabile, echipamente și servicii.

Când vine vorba de punctele slabe, Adiss are o lichiditate redusă generată de termene de încasare îndepărtate, proiectele fiind dependente de alte programe de finanțare și de bugete locale. Pe lângă asta, există riscul decalării termenelor de execuție a proiectelor aflate în diferite stadii ca urmare a tipologiei proiectelor.

Oportunitățile în ceea ce privește serviciile companiei vizează reducerea amprentei de carbon și eficientizarea energetică. Este posibilă creșterea profitabilității prin optimizarea proceselor interne, dar și valorificarea oportunităților de finanțare oferite de piața de capital.

Amenințările la care poate fi expusă compania vizează dependența de programele de finanțare ale autorităților locale, întârzierea licitațiilor publice sau insuficiența fondurilor proprii pentru asumarea proiectelor majore de infrastructură.

Ce urmează pentru Adiss?

Planul dezvoltării afacerii cuprinde următoarele obiective:

 1. Crearea unui business unit de proiectare și consultanță tehnologică pentru lucrări de infrastructură apă cu accentul pe noi tehnologii orientate spre îmbunătățirea calității apei și reducerea amprentei de carbon.
 2. Extinderea pe piața tratării apei, adiacent cu consolidarea unei poziții dominante pe piața epurării.
 3. Crearea unui business unit pentru vânzarea online de produse destinate îmbunătățirii calității apei.
 4. Continuarea procesului de digitalizare completă a activităților companiei.

Pentru atingerea acestor obiective vor fi folosite sursele de finanțare atrase de pe piața de capital. În condițiile unei piețe cu potențial ridicat de creștere datorată absorbției de fonduri europene pentru infrastructura de apă uzată, obiectiv comunitar prioritar la nivel european și național pentru următoarea decadă, Adiss este pregătit pentru a consolida o poziție dominantă pe piața apei din România.

Adiss, în calitate de emitent, urmează să facă demersurile necesare admiterii la tranzacționare a acțiunilor nou emise pe piața AeRO administrată de Bursa de Valori București.

 

Abonează-te la Newsletter pentru a fi la curent cu tot ce mișcă în piața de investiții!

 

Andreea Orosfoian


Ce face plasamentele private să fie mai atractive?

De obicei, în documentul de ofertă sunt stabilite perioade de 2-3 săptămâni pentru desfășurarea unui plasament privat, dar experiența ultimilor ani ne arată că acestea sunt închise în primele zile de la deschiderea plasamentului.

Când e bine să subscrii în cadrul unui plasament privat?

Momentul oportun pentru a subscrie este la începutul sau la finalul perioadei.

Suprasubscrierea plasamentului privat arată multiplul cu care s-a depășit valoarea totală a subscrierilor, raportat la suma indicată în documentul de ofertă că se dorește a fi atrasă.

Închiderea anticipată și metodele de alocare sunt fie ProRata (proporțional cu valoarea subscrisă din total), fie Primul venit, primul servit.

Plusuri și minusuri asociate modului de subscriere:

 • În cazul unor suprasubscrieri apare nemulțumirea investitorului care a blocat o sumă ridicată de bani și a reușit să cumpere instrumente financiare doar de o parte din capitalul indisponibilizat, capital pentru care a plătit un cost fie prin lichidarea unor depozite, fie prin vânzarea altor instrumente financiare.
 • Acest dezavantaj se poate transforma însă în avantaj. Este posibil ca mesajul suprasubscrierii să se propage pozitiv printre investitori, atrăgând interes pentru companie și crescând potențialul de creștere. Când aceasta este listată, poate atrage un preț mai mare.
 • Suprasubscrierea ridicată reduce riscul de acumulare a unui număr ridicat de titluri în mâinile unui singur investitor, care poate reacționa impulsiv imediat după listare prin vânzări accelerate, ceea ce se traduce într-un preț mai redus.
 • Metoda primul venit primul servit, pentru emitent, aduce avantajul acumulării mai rapide a sumei țintite, în condițiile în care titlurile sunt atractive.
 • Riscul de acumulare a unui procent mai mare în mâinile unui număr redus de investitori poate genera un free float mai redus ulterior listării titlurilor sau chiar opusul, o vânzare mai agresivă.
 • Limitarea sumelor ce pot fi investite în cadrul plasamentului privat poate reprezenta un dezavantaj pentru anumiți investitori.
 • Posibilitatea limitării dreptului de vânzare pentru titlurile dobândite într-un plasament privat, dacă este specific stipulat în documentul de ofertă, poate reprezenta fie un avantaj, fie un dezavantaj.

Independent de forma de subscriere, după listare, evoluția titlurilor este influențată de sentimentul general al pieței și în special de raportările financiare ale companiei emitente. De exemplu, creșterea organică a activității emitentului poate determina o creștere a prețului titlului de valoare, datorită perspectivelor distribuirii unor dividende cu randamente superioare. Totodată, încetinirea activității economice a emitentului poate provoca la rândul ei efecte negative asupra valorii de piață a titlului respectiv. De asemenea, fluctuația prețului este influențată și de factori externi emitentului, precum modificarea politicilor monetare sau fiscale, destabilizarea mediului politic, percepția macroeconomică sau chiar catastrofe naturale, de exemplu declanșarea pandemiei de COVID-19.

Plasamentul privat poate reprezenta o oportunitate pentru tine. Fiecare decizie de a investi sau nu necesită o analiză atentă a beneficiilor și riscurilor aferente fiecărei oferte în parte, dar înainte de asta trebuie să fii ofertat, deci să faci parte din cei 149 de investitori.

Dacă încă nu ești client, deschide-ți un cont de tranzacționare accesând secțiunea Deschidere Cont și solicită brokerului alocat să te informeze despre plasamentele pe care Goldring le va realiza în viitor.


Easy Money #01: DoorDash (DASH)

Bună ziua tuturor și bine ați venit la Easy Money! Știu că mulți dintre voi credeți că bursa este asemenea unui joc de noroc și că nu investiți tocmai din cauza acestei concepții greșite, mai ales când vine vorba de bursa americană.

Vă înțeleg perfect, deoarece și eu gândeam la fel înainte să mă documentez atent și să aflu că nu este întocmai așa/adevărat. Bursa și jocurile de noroc sunt două lucruri total diferite. Când vine vorba de bursă, trebuie să îți faci temele înainte de a investi, altfel este foarte probabil să pierzi.

Poate te întrebi despre ce temă vorbesc?

E simplu. Trebuie să știi două lucruri importante: Ce să cumperi? Când să cumperi?

Pentru a ști ce să cumperi trebuie să verifici fundamentele companiei. Prin asta vreau să spun că trebuie să verifici dacă aceasta este sănătoasă din punct de vedere financiar și dacă are potențial de creștere. Dacă acest pas ți se pare dificil, poți să alegi o companie cunoscută, precum Amazon, Microsoft, Apple și nu numai.

După ce afli ce să cumperi, trebuie să știi când să cumperi.

Ca să răspunzi la această întrebare, trebuie să urmărești graficele tehnice ale companiei și să identifici perioada potrivită pentru a cumpăra. Astfel, ajungem la scopul acestui articol.

Despre ce este acest articol?

 • Identificarea unei zone potențiale de cumpărare
 • Identificarea unei zone potențiale de vânzare
 • Învățarea unor metode de analiză tehnică
 • Posibilitatea de a face bani ușor

Compania de astăzi este DoorDash (DASH)

Profilul companiei:

DoorDash operează platforma logistică cu același nume. Platforma companiei conectează vânzători, consumatori și livratori (Dashers) și oferă opțiunea de ridicare, ceea ce permite clienților să comande în avans, pentru a evita cozile. DoorDash for work oferă posibilitatea comenzilor în grup și servicii de catering pentru businessuri și evenimente. Drive, serviciul de logistică, permite vânzătorilor să îndeplinească cererea deja creată a consumatorilor. DoorDash realizează/procesează plățile printr-un mecanism care gestionează procesarea tranzacțiilor cu cardul de credit. Portalul pentru comercianți permite acestora să urmărească: performanța afacerii lor printr-o serie de indicatori, cât de mult așteaptă un livrator o comandă, acuratețea/corectitudinea comenzii și rapoarte despre creșterea vânzărilor. De asemenea, platforma oferă sprijin logistic în ceea ce privește comenzile locale plasate în cadrul ei. Abonamentul DashPass este un program de membership care oferă consumatorilor acces la comercianți.

Rezumat financiar:

Pe scurt: în primele trei luni ale anului 2021, veniturile înregistrate au fost de 1,08 trilioane de dolari, în creștere de la 362 milioane de dolari. Pierderile nete înregistrate s-au redus cu 15%, ajungând la 110 milioane de dolari. Veniturile arată o creștere a cererii pentru serviciile și produsele companiei, creștere datorată condițiilor de piață favorabile. Pierderea netă scăzută reflectă alte cheltuieli.

Pentru analize amănunțite puteți accesa platforma noastră de tranzacționare destinată piețelor internaționale.

În colțul din stânga sus, vezi găsi: New windowFundamental explorer (aici puteți găsi toate informațiile în ceea ce privește informațiile fundamentale, precum: ratingul analiștilor, informații financiare, comunicate sau știri).

În graficul de mai sus:

 • Liniile negre reprezintă Area of Value (Suport – Rezistență)
 • Linia albastră reprezintă media mobilă de 50 de zile, iar linia verde este media mobilă de 20 de zile.
 • Prețul curent, în data de 8 iunie este de 142,5$.

Este evident că DoorDash a fost într-un trend descendent (avem o serie de lower low și lower high), dar începând cu mijlocul lunii mai, compania a fost într-un trend ascendent (observăm pe grafic o serie de higher high și higher low). Prețul de închidere a fost atât deasupra mediei mobile de 50 de zile, cât și deasupra celei de 20 de zile.

Acțiunea se află în zona de suport.

În final, în graficul de mai jos, acțiunea a început un trend ascendent. Putem observa formațiuni higher high și higher low, iar prețul de închidere a fost deasupra liniei de 50 de zile. Ultima lumânare de pe grafic a creat o formațiune de tip hammer, iar prețul revine la media mobilă de 50 de zile. (un semn de tip bullish)

De exemplu, dacă vei cumpăra cu 142,5$, cu un stop loss de 130$, și vei vinde cu 173$, asta va rezulta într-o rată Risc/Recompensă de 2,35, ceea ce înseamnă că riști 1$ ca să obții 2,35$.

De ce este prețul de vânzare 173$? Deoarece 173$ este zona de rezistență, zonă în care prețul ar putea întâmpina o opoziție care l-ar împinge în jos. În cazul în care prețul trece de 173$, următoarea zonă de rezistență ar fi la 202$.

Înainte de a încheia articolul, aș vrea să mai adaug că DASH a obținut un preț-medie țintă de 165,19$, 9 analiști recomandând cumpărarea acțiunilor, în timp ce 12 analiști recomandă păstrarea în portofoliu (HOLD). Pentru a rămâne la curent cu ratingurile analiștilor, urmărește secțiunea Fundamentals Explorer, din aplicația noastră de tranzacționare destinată piețelor internaționale.

Abonează-te la Newsletterul Goldring pentru actualizări săptămânale, noi rapoarte de analiză și multe altele. Mult succes și investește inteligent!

 

Ahmad Sunbol


Plasamentele private pe înțelesul emitenților

Motivul principal al unui plasament privat este dorința de atrage capital în companie, pentru a profita de o conjunctură favorabilă de piață și pentru a ajunge mai repede la obiectivul propus. 

Companiile care caută să atragă capital prin emisiuni de obligațiuni sau acțiuni, au două variante prin care se pot adresa investitorilor: ofertarea instrumentelor financiare public către investitori (IPO/SPO) sau realizarea de plasamente private și adresarea ofertei către un număr maxim de 149 de investitori, adică o ofertă privată.

Avantajele plasamentelor private pentru emitenți

 • Timp redus pentru accesul la capital.
 • Risc redus de popularizare al unui insucces în atragerea de capital.
 • Birocrație redusă în ceea ce privește întocmirea Documentului de ofertă, dar și referitoare la raportări până la listarea instrumentelor financiare pe bursă, neexistând constrângeri din partea reglementatorului pieței (ASF).
 • Posibilitatea finanțării fără garanții.
 • Posibilitatea utilizării banilor atrași pentru a obține o evaluare mai bună în procesul de listare la bursă.
 • Posibilitatea de selectare a unor investitori care înțeleg afacerea împreună cu riscurile și cu oportunitățile asociate și care, în schimbul oportunității de a participa la finanțarea companiei într-un „early stage” al acesteia, vor susține dezvoltarea nu doar financiară, ci și prin sinergii cu alte afaceri în care sunt implicați.
 • Flexibilitate: compania poate urmări moduri diferite de atragere a banilor, cum ar fi emisiunile de obligațiuni, emisiunile de acțiuni, obligațiunile convertibile în acțiuni sau orice alte mixuri între acestea.

Dezavantajele plasamentelor private pentru emitenți

 • În această etapă, posibilitatea de promovare a plasamentului este redusă prin prisma prevederilor legislative care limitează numărul investitorilor la 149. Tocmai această limitare face ca, în general, dimensiunea plasamentelor private să nu fie foarte mare, având în vedere suma minimă care i-ar reveni pentru subscriere unui investitor în cadrul plasamentului (ex. 10.000.000 euro: 149 investitori = 67.114 euro/investitor). Pe măsură ce nevoia de capital crește, companiile sunt îndemnate să se orienteze către Oferte Publice, unde sumele ce pot fi atrase sunt mai mari, având în vedere eliminarea restricțiilor de adresabilitate, ca și număr de investitori.
 • Vânzarea acțiunilor/obligațiunilor cu discount – având în vedere lipsa de lichiditate și faptul că nu sunt listate imediat pe o bursă, investitorii așteaptă de la emitenți, în schimbul banilor investiți, un discount, care să recompenseze riscurile asumate până la listarea instrumentelor financiare achiziționate.
 • Plasamentul privat este mai puțin spectaculos comparat cu un IPO, dar poate fi egal ca și efect în atragerea banilor și în susținerea creșterii companiei emitente.

Prin plasamentele private poți atrage finanțare fie prin acțiuni, fie prin obligațiuni

Prin acțiuni poți strânge bani fără a fi nevoit să rambursezi investitorilor sumele atrase. Câștigul așteptat al acestora provine din aprecierea prețului de piață al acțiunilor sau din distribuirea periodică a profitului realizat de companie sub formă de dividend.

Obligațiunile sunt o formă de împrumut prin care emitentul împrumută capital pentru o perioadă determinată de timp (de obicei câțiva ani), cu o dobândă fixă sau variabilă. Cu toate că acestea au, de obicei, dobânzi mai scumpe decât cele practicate de bănci, ele au siguranța perioadei în care pot beneficia de sumele atrase.

Treci la pasul următor!

Finanțează-ți afacerea prin piața de capital și transformă-ți visurile în realitate alături de Goldring!


Plasamentele private pe înțelesul tuturor

Ce sunt plasamentele private?

Experții din domeniul finanțelor sunt familiarizați cu ceea ce presupune un plasament privat, însă, pentru cei ce abia au pășit în lumea afacerilor, acest termen poate fi o barieră în a înțelege cum funcționează piața acțiunilor. Fie că ești începător, fie că ai dobândit deja experiență în acest domeniu, articolul de astăzi te va ajuta să-ți aprofundezi cunoștințele în ceea ce privește plasamentele private.

Companiile care caută să atragă capital prin emisiuni de obligațiuni sau de acțiuni au două variante: ofertarea instrumentelor financiare public către investitori (IPO/SPO) sau realizarea de plasamente private și adresarea ofertei către un număr limitat de investitori.

Plasamentul privat este o operațiune prin care se oferă spre cumpărare acțiuni sau obligațiuni ale unei companii. Această operațiune se adresează unui număr maxim de 149 de potențiali investitori și se desfășoară în mod direct.

Potențialii investitori constă în instituții preselectate autorizate să opereze pe piețele financiare și aflate sub reglementarea autorităților de supraveghere, care au abilitatea de a evalua beneficiile și riscurile unei oportunități de investiție. Această acțiune financiară este o alternativă la o ofertă publică inițială (IPO) pentru o companie care încearcă să strângă capital pentru extindere, realizându-se în condiții de confidențialitate a tranzacției. Accesul la plasamentele private este limitat, fiind în fond o ofertă care nu se adresează publicului larg, ci unui cadru restrâns de investitori, aceștia putând fi persoane atât fizice, cât și juridice.

Un plasament privat diferă de o ofertă publică prin faptul că valorile mobiliare sunt oferite spre vânzare pe o piață accesibilă pentru investitori din diverse domenii. Printre persoanele care pot fi invitate să participe la programe de plasament privat sunt incluși investitori individuali calificați, bănci și alte instituții financiare, fonduri mutuale, companii de asigurări și fonduri de pensii, entități corporative, dar și persoane fizice, totul în funcție de dimensiunea ofertei și de tipicul activității ce urmează să fie finanțate prin emisiunea de acțiuni sau obligațiuni.

Dacă îți dorești să fii pregătit pentru o investiție într-un plasament privat deschide-ți un cont de tranzacționare accesând secțiunea Deschidere cont și solicită brokerului alocat să te informeze despre plasamentele pe care SSIF Goldring le va realiza.

Cum funcționează plasamentele private? 

Invitația de participare la plasament se realizează transmițându-se investitorilor un document de prezentare a afacerii, a poziției și a performanței economico-financiare, a obiectivelor investiționale și a prognozelor privind veniturile și cheltuielile, a ofertei propriu-zise și a condițiilor ei. În situația în care, în urma analizei acestor informații, investitorii decid să subscrie la ofertă, o pot face fie prin intermediarul plasamentului, fie prin alți distribuitori autorizați să participe la plasament. Limita de 149 de participanți este stabilită la nivel european și e preluată și de legislația țărilor membre. Această limită se referă numai la investitorii de retail. La astfel de oferte pot fi invitați, însă, într-un număr nelimitat, investitori calificați, de tipul fondurilor de investiții sau de pensii, precum și alți investitori instituționali.

După plasarea cu succes a acțiunilor sau a obligațiunilor, urmează listarea acestora pe o piață administrată de Bursa de Valori București.

Evoluții viitoare pentru plasamentele private 

Plasamentele private sunt o modalitate uzuală de atragere de capital pentru companiile mici, dar cu potențial de creștere, care necesită finanțare suplimentară. Această oportunitate de dezvoltare este și în avantajul tău. Eventualele profituri suplimentare realizate din extinderea companiei pot împinge prețul acțiunilor în sus în măsură semnificativă, fapt care va genera pentru participanții la un astfel de plasament privat un randament mult peste randamentele medii ale pieței.

Ce avantaje ai când lucrezi cu un broker care realizează plasamente private și listează acțiuni/obligațiuni?

Brokerul cu care vei alege să colaborezi poate să te ajute să faci diferența dintre o tranzacționare profitabilă și una mai puțin avantajoasă, având impact direct asupra marjei de profitabilitate. Tocmai de aceea, alegerea brokerului necesită o atenție sporită și o informare în prealabil.

Participarea la un plasament privat îți oferă oportunitatea de a investi într-un stadiu incipient într-o companie care ți se pare atractivă, profitând astfel de potențialul de apreciere a acesteia odată cu listarea la bursă.

Goldring este unul dintre brokerii care realizează plasamente private  de acțiuni/obligațiuni și care atrage noi companii în ringul bursier. Echipei Goldring îi sunt recunoscute eforturile depuse în succesul rundelor de finanțare a antreprenorilor, prin piața de capital.              

Cu speranța că informațiile prezentate mai sus v-au ajutat să vă faceți o idee cât mai clară despre plasamentele private și despre piața de capital, brokerii Goldring vă stau la dispoziție în demersul accesării diferitelor instrumente de investiții și în fructificarea oportunităților care apar pe piață.

Hai să lași banii să vorbească pentru tine!


Plasament privat revendicat cu succes

Luni, 31 mai, compania Air Claim a demarat un plasament privat prin Goldring. Acesta s-a încheiat cu succes în 6 secunde. În cadrul ofertei au fost emise 400.000 acțiuni în valoare totală de 2.484.000 lei. Aceasta a fost suprasubscrisă, cu o rată de 13,5848525, coeficientul de alocare fiind de 0,0736113991668. Metoda de alocare utilizată este pro-rata.

Cine sunt Air Claim?

Air Claim este o societate de servicii de facilitare a obținerii de compensații pentru zborurile aeriene perturbate, conform legislațiilor în vigoare. Are o vechime de 3 ani și este cel mai mare jucător autohton de pe piața de profil din România.

Air Claim oferă despăgubiri în caz de întârzieri ale zborului de peste 3 ore, în cazul pierderii conexiunii de zbor, pentru refuz la îmbarcare sau pentru zbor anulat. De asemenea, compania se axează pe cesiunea de creanțe cu recuperare ulterioară în instanță.

Mai jos se poate observa situația financiară a companiei din momentul înființării până la finalul celui de-al treilea an de activitate.

Poziția financiară

Indicatori (lei)31.12.201831.12.201931.12.2020
Active imobilizate888193.538558.606
Imobilizări necorporale888920
Imobilizări corporale0193.446558.606
Imobilizări financiare000
Active circulante2.7742.472.2063.391.326
Cheltuieli în avans000
TOTAL ACTIVE3.6622.665.7443.949.932
Datorii pe termen scurt132.056130.266163.882
Datorii pe termen lung0106.037355.930
TOTAL DATORII132.056236.303519.812
TOTAL CAPITALURI PROPRII-128.3942.429.4413.430.120
TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII3.6622.665.7443.949.932

Cu toate că performanța financiară a companiei a fost afectată de pandemie, profitul realizat în anul 2020 a fost de 1 milion de lei. Acesta a suferit o scădere față de anul 2019, cu toate acestea, compania a avut rezultate mai bune decât cele obținute în anul 2018.

Performanța financiară

Indicatori (lei)31.12.201831.12.201931.12.2020
VENITURI43.8393.000.8331.869.761
Venituri din exploatare43.5052.999.7591.865.545
Cifra de afaceri netă43.5052.999.7591.729.929
Alte venituri din exploatare00135.616
Venituri financiare3341.0744.216
Alte venituri financiare3349824.215
CHELTUIELI171.127413.097851.790
Cheltuieli de exploatare169.219387.887812.896
Cheltuieli financiare1.90825.21038.894
REZULTAT DIN EXPLOATARE-125.7142.611.8721.052.649
REZULTAT FINANCIAR-24.136-24.136-34.678
REZULTAT BRUT-127.2882.587.7361.017.971
Impozit pe profit1.30629.92117.292
REZULTAT NET-128.5942.557.8151.000.679

Piața globală

Liderul global este AirHelp, o companie privată, înființată în 2013, care are profituri de peste 150 milioane USD și care a dunat, din finanțări, peste 16,9 milioane USD. În 2016, compania a anunțat intenția listării prin IPO până în 2023.

În perioada 2018–2020, Air Claim a avut peste 28.000 de solicitări de reprezentare și peste 4.000 de cereri eligibile soluționate. 71,1% din totalul dosarelor de despăgubiri depuse în instanțele din România în anul 2020 aparțin Air Claim.

Oportunitatea afacerii

 • Valoarea despăgubirilor, în funcție de kilometri:

valoare despagubiri air claim

 • Oportunitatea de piață: aproximativ 17% dintre oameni își cunosc drepturile, iar dintre aceștia mai puțin de 50% și le exercită.
 • Time is money: pentru că timpul înseamnă bani, Air Claim a simplificat procedura cât de mult s-a putut, astfel, nu este necesară participarea clienților pe durata derulării procesului. Cedarea unui comision (35%) din valoarea despăgubirii este o alternativă avantajoasă pentru o persoană fără cunoștințe juridice de specialitate.
 • Afacere de tip win-win: Clientul nu plătește nimic în cazul nesoluționării cererii de despăgubire. Numai în cazul soluționării, compania primește comisionul din suma virată clientului de către compania aeriană.
 • Atractivitatea ofertei Air Claim: Cu toate că, la o primă vedere suma încasată de client pare una mică, valoarea acesteia crește exponențial, având în vedere că de obicei călătoriile se fac în grup restrâns. Un exemplu practic demonstrează că o familie cu doi copii, care călătorește pe ruta Cluj-Barcelona va primi o despăgubire de 1.040€, după deducerea comisionului de către companie.

În ceea ce privește planul de extindere a afacerii, compania are în vedere următoarele elemente: deschiderea unor puncte fizice, crearea unei aplicații pentru smartphone, introducerea de abonamente, colaborarea cu parteneri strategici și extinderea pe piețele externe.

Oferta

Oferta s-a derulat sub forma unui plasament privat, obiectul fiind de 400.000 acțiuni nou emise, acțiuni ordinare și nominative, la un preț de ofertă de 6,21 lei/ acțiune, cu o valoare totală de 2.484.000 lei. Valoarea nominală este de 0,1 lei/ acțiune.

Fondurile atribuite în urma plasamentului privat vor fi alocate astfel:

 • 60% pentru valorificarea oportunității de cesiune de creanțe prin prezența la terminalul de sosiri al Aeroportului Otopeni, care acoperă cheltuielile cu cesiunea de creanțe (40€/ creanță), plata taxelor aferente declanșării litigiilor, inclusiv taxe de timbru, onorări avocațiale și consumabile, plata chiriei pe aeroport și a taxelor subsecvente și achiziția logisticii. Subsecvent, vor exista costuri de mărire și de formare a echipei care va opera pe aeroport.
 • 30% pentru bugetul de marketing.
 • 7% pentru dezvoltarea platformei și aplicației de mobil.
 • 3% pentru dezvoltarea platformei de abonamente.

Ce urmează?

Emitentul urmează să facă toate demersurile necesare admiterii la tranzacționare a acțiunilor nou emise în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (piața AeRO) cu simbolul bursier CLAIM.

 

Abonează-te la Newsletter pentru a fi la curent cu tot ce mișcă în piața de investiții!


Ce este indicele S&P 500?

S&P 500 este un indice bursier care urmărește acțiunile celor mai mari 500 de companii din SUA. S&P vine de la Standard and Poor, numele celor două companii financiare fondatoare. Acesta reprezintă performanța pieței bursiere prin raportare la riscurile și randamentele celor mai mari companii. Investitorii îl folosesc ca punct de referință al pieței globale, comparând indicele cu  toate celelalte investiții. În intervalul 2010-2020, S&P 500 a avut un randament mediu anual de 12,66%.

S&P 500 a fost prezentat oficial pe 4 martie 1957, de către Standard & Poor. McGraw Hill a achiziționat-o în 1966. S&P Dow Jones Indices îl deține acum și este un joint-venture între S&P Global, fosta McGraw Hill Financial, CME Group și News Corp.

În prezent, cele mai mari 10 companii S&P 500 sunt:

CompaniaCapitalizarea bursieră
Apple (AAPL)2,12 trilioane USD
Microsoft (MSFT)1,98 trilioane USD
Amazon (AMZN)1,64 trilioane USD
Alphabet (GOOGL)1.6 trilioane USD
Alphabet (GOOG)1.6 trilioane USD
Facebook (FB)920.48 miliarde USD
Berkshire Hathaway (BRK.B)664.81 miliarde USD
Tesla Motors (TSLA)584.2 miliarde USD
Visa (V)454.03 miliarde USD
J P Morgan (JPM)495.09 miliarde USD

Mai jos putem observa ponderile indexului fiecărui sector de investiții, în luna octombrie a anului 2020:

sectoare din structura indicelui S&P500

Cum funcționează S&P 500?

S&P 500 urmărește capitalizarea de piață a companiilor din structura sa. Capitalizarea reprezintă valoarea totală a tuturor acțiunilor pe care le-a emis o societate. Calculul capitalizării se realizează prin înmulțirea numărului de acțiuni emise cu prețul unei acțiuni. O companie care are o capitalizare de 100 miliarde dolari primește o pondere în indice de 10 ori mai mare decât o companie a cărei capitalizare este de 10 miliarde dolari. În aprilie 2021, capitalizarea totală a indicelui S&P 500 era de 35,38 trilioane de dolari.

Notă: Indicele ia în considerare capitalizarea companiilor ajustate pe baza free-floatului. Acesta măsoară doar acțiunile de care dispune publicul larg și nu le ia în considerare pe cele deținute de managementul companiilor, de alte companii sau de agențiile guvernamentale.

Pentru ca o companie să se califice pentru indice, trebuie să aibă sediul în Statele Unite și o capitalizare de piață neajustată de cel puțin 8,2 miliarde dolari. Cel puțin 50% din acțiunile societății trebuie să fie puse la dispoziția publicului. Prețul acțiunilor sale trebuie să fie de cel puțin 1$ pe acțiune. Compania trebuie să depună un raport anual și raportul 10-K. Cel puțin 50% din activele fixe și veniturile companiei trebuie să fie în Statele Unite. În cele din urmă, trebuie să aibă cel puțin patru trimestre consecutive de câștiguri pozitive și trebuie să fie listată pe New York Stock Exchange, Investors Exchange, NASDAQ sau BATS.

Indicele urmărește 500 de companii americane tranzacționate la bursă cu o capitalizare importantă. Aceste întreprinderi trebuie să îndeplinească criterii specifice pentru a face parte din S&P 500. Mixul de industrii care alcătuiesc lista S&P 500 reflectă adesea structura economică a Statelor Unite.

S&P 500 vs. Alți indici bursieri

S&P 500 conține companii cu capitalizări mai mari decât cele incluse în Dow Jones Industrial Average. Dow urmărește prețul acțiunilor a 30 de companii care își reprezintă cel mai bine industriile. Capitalizarea sa de piață reprezintă aproape un sfert din piața bursieră americană. Dow este cel mai cotat indicator de piață din lume.

S&P 500 are mai puține companii de tehnologie decât NASDAQ. În aprilie 2020, în timp ce 57% din alocările NASDAQ erau în tehnologia informației, pentru S&P 500 acestea însumau doar 23%. În ciuda acestor diferențe, toți indicii tind să evolueze împreună. Așadar, atenția asupra unuia este suficientă pentru a înțelege evoluția pieței în general.

Să aruncăm o privire la evoluția S&P 500 din ultimii 10 ani:

grafici indice S&P500

Avantaje și dezavantaje

Asemenea altor investiții financiare, tranzacționarea S&P 500 presupune atât avantaje, cât și dezavantaje. Din fericire, primele le depășesc în număr pe cele din urmă. Printre avantaje putem aminti intervalul fix al pieței din SUA, fapt ce oferă acces în timp real la tranzacții. De asemenea, investițiile au, de obicei, costuri mici și pierderi sub media pieței. Investițiile în S&P 500 sunt considerate mai profitabile decât cele în fondurile mutuale. Când vine vorba de dezavantaje, se întâmplă rar ca rentabilitatea investiției S&P 500 să o depășească pe cea medie a pieței. Un alt dezavantaj privește faptul că există companii care nu sunt incluse în S&P 500, deoarece indicele urmărește companii cu un volum de capitalizare de piață în pachete minoritare. Acest lucru poate avea și o conotație pozitivă, deoarece, astfel, companiile mici sunt excluse din S&P 500, deci nu expun investitorii la riscuri. Tot de aici reies criteriile stricte care fac din S&P 500 un instrument de investiții solid și într-o creștere continuă. Pentru aceste firme cu capitalizări mici sau medii există alți indici, precum Small Cap 2000.

Concluzii

S&P 500 index ajută la evaluarea sănătății celei mai mari economii din lume. De aceea, știrile economice ale aceleiași economii sunt suficiente pentru a influența cursul indicelui. Este indicată urmărirea S&P 500 ca un indicator economic care arată cât de bine o duce economia SUA. În cazul în care investitorii sunt încrezători în economie, ei vor cumpăra acțiuni.

Indicele reflectă, de obicei, situația în care se află piața globală. Ca atare, acest indice este considerat un indicator economic al SUA. Deoarece S&P 500 ia în considerare numai companii din SUA, ar trebui să monitorizați, de asemenea, piețele externe. Aceasta include piețele emergente,  cum ar fi China și India. De asemenea, o idee bună ar fi să păstrați 10% din investițiile dumneavoastră în mărfuri, cum ar fi aurul. Ele tind să-și mențină valoarea, chiar și în situațiile în care prețurile acțiunilor pică.

Cum să investiți în S&P 500?

Un fapt important de menționat este că investitorii pot achiziționa acțiuni din componența S&P 500 sau pot investi în fonduri care urmăresc S&P 500, nefiind posibilă investiția direct în indice. Pentru început, e necesară deschiderea unui cont de investiții la Goldring. Următorul pas constă în alegerea ETF-ului și efectuarea tranzacției. Pentru alegerea unui ETF consultă articolul Ce sunt ETF-urile și cum investim în ele pentru a vedea care sunt principalii furnizori și fondurile accesibile investitorilor europeni ale acestora.

 

Surse: https://en.wikipedia.org/, https://www.investopedia.com/, https://www.macrotrends.net/.

Autori: Ahmad Sunbol, Andreea Orosfoian


Ce este indicele DOW JONES?

Dow Jones Industrial Average (DJIA) este, probabil, cel mai urmărit indice al pieței de capital din lume. Cu toate acestea, nu este foarte cunoscut faptul că el cuprinde doar 30 de companii, acestea fiind cele mai mari din SUA.

Originile Dow Jones Industrial Average

Dow Jones Industrial Average a fost introdus pe 26 mai 1896. Fondatorul a fost Charles H. Dow, editor la The Wall Street Journal și unul dintre co-fondatorii Dow Jones & Company, înființată în 1882. Primul indice al Dow a fost creat în 1884 și a constat în 11 acțiuni din sectorul transporturilor. El a ajustat indicele original, proces cunoscut pe Wall Street sub numele de „reconstruire” și l-a redenumit Dow Jones Rail Average. În 1970, numele a fost actualizat la Dow Jones Transport Average pentru a acoperi introducerea de transport aerian și alte forme de transport.

Dow și-a dat seama că societățile industriale deveneau rapid mai importante decât căile ferate. Ca urmare, a creat un nou indice de acțiuni format din douăsprezece companii și l-a numit Dow Jones Industrial Average sau DJIA pe scurt. Indicele a constat inițial în societăți din sectorul industrial, inclusiv cele axate pe bumbac, zahăr, tutun și gaze.

Pentru a calcula cifrele indicelui raportat, Dow a adunat prețurile acțiunilor companiilor selectate și a împărțit totalul la numărul de societăți din indice la momentul respectiv. Prima cifră publicată de Dow Jones Industrial Average a fost de 40,94. În termeni simpli, aceasta înseamnă că prețul mediu al acțiunilor celor douăsprezece acțiuni pe care Dow le-a ales a fost de 40,94 dolari. Primele 12 acțiuni Dow Jones Industrial Average reprezentau aproape în întregime firme bazate pe mărfuri. La acea vreme, acestea erau firme mari, profitabile și foarte respectate.

Modificări în timp

În 1916, Dow Jones Industrial Average a fost actualizat pentru a include 20 de companii. Până în 1928, DJIA a fost extins la 30 de companii, care continuă să fie regula de astăzi. Un comitet format din reprezentanții S&P Dow Jones Indici și editorii The Wall Street Journal decid ce companii sunt incluse în Dow Jones Industrial Average. Nu există reguli pentru includerea în Dow, doar un set de orientări generale care cuprinde întreprinderi mari, respectate, substanțiale și care reprezintă o parte semnificativă a activității economice în Statele Unite.

Ce companii sunt în Dow Jones în prezent?

Cea mai recentă actualizare a indicelui a intrat în vigoare la 31 august 2020. Amgen, Honeywell și Salesforce au fost adăugate, în timp ce ExxonMobil, Pfizer și Raytheon au fost șterse. Cele 30 de companii componente ale Dow sunt:

DenumireIndustrieSectorPrețYTD
3MInstrumente electronice și de controlTehnologie201,8615,49%
American ExpressServicii financiare pentru consumatoriFinanciar156,8729,74%
AmgenBiotehnologie și medicamenteSănătate251,019,17%
AppleEchipamente de comunicareTehnologie125,43-5,47%
BoeingAerospațial și de apărareBunuri capitale234,829,70%
CaterpillarUtilaje de construcții și de agriculturăBunuri capitale237,2430,34%
ChevronPetrol și gazeEnergie104,1223,29%
Cisco SystemsEchipamente de comunicațiiTehnologie52,4317,16%
Coca-colaBăuturiConsum (non-ciclic)54,62-0,40%
DowChimicale- plastic și cauciucMateriale de bază68,8324,02%
Grupul Goldman SachsServicii de investițiiFinanciar366,2638,89%
Home DepotVânzăriServicii315,7718,88%
Honeywell InternationalAerospațial și de apărareBunuri capitale223,204,94%
IbmServicii informaticeTehnologie144,7414,98%
Intel CorporationSemiconductoriTehnologie56,0812,57%
Johnson & JohnsonBiotehnologie și medicamenteSănătate170,968,63%
JPMorgan ChaseServicii de investițiiFinanciar162,6628,01%
McDonald’sRestauranteServicii231,247,76%
MerckBiotehnologie și medicamenteSănătate79,18-3,20%
MicrosoftSoftware și programareTehnologie245,1710,23%
NikeÎncălțăminteConsum (ciclic)132,66-6,23%
Procter & GambleProduse personale și de uz casnicConsum (non-ciclic)138,00-0,82%
Salesforce.comSoftware și programareTehnologie222,580,02%
The Travelers Companies AsigurăriFinanciar159,0813,33%
UnitedHealth Group IncAsigurăriFinanciar411,6317,38%
VerizonServicii de comunicareServicii56,91-3,13%
VisaServicii de afaceriServicii226,773,68%
Walgreen’sVânzări (medicamente)Servicii54,8837,61%
WalmartVânzări (alimente)Servicii141,75-1,66%
Walt DisneyDifuzare și cablu TVServicii172,40-4,85%

Criticile la adresa Dow Jones Industrial Average

Rezultatul practic al modului de calcul al Dow a fost că o companie cu un preț pe acțiune de 100$ ar avea o influență de cinci ori mai mare asupra DJIA decât una cu un preț al acțiunilor de 20$, chiar dacă aceasta din urmă ar avea o capitalizare de piață de 10 ori mai mare. De aceea, o companie, cum ar fi Berkshire Hathaway (BRK / A), care în mod regulat se tranzacționează la peste 250.000 dolari pe acțiune, nu ar putea fi adăugată în Dow fără un fel de modificare în formulă, deoarece ar reprezenta instantaneu întregul indice.

Acest defect a devenit rapid cunoscut atunci când companiile au anunțat divizarea acțiunilor și alte tranzacții prin care și-au modificat prețul nominal al acțiunilor. O companie de tip growth, pentru a-și face acțiunile accesibile, poate dubla numărul de acțiuni tranzacționate prin divizarea 2-1. O acțiune de 80$ ar scădea la 40$, dar ar fi de două ori mai multe acțiuni pe piață. Conform calculului inițial pentru Dow Jones Industrial Average, această modificare cosmetică fără mari implicații ar duce la scăderea DJIA chiar dacă o companie a crescut în valoare. Pentru a compensa, indicele DJIA este frecvent modificat pentru evenimente corporative și tranzacții, cum ar fi dividende speciale și scindări de acțiuni.

Structural, criticii militează împotriva practicii de a ignora dimensiunea globală a unei firme, concentrându-se, în schimb, pe o valoare nominală lipsită de sens, care poate fi modificată prin răscumpărarea de acțiuni sau emiterea unora noi. Unii investitori profesioniști folosesc în schimb indicele S&P 500, care se ajustează în funcție de capitalizarea globală.

Să aruncăm o privire la evoluțiile DOW în ultimii 10 ani:

evoluție Dow Jones Industrial Average

Dacă e să calculăm cât profit se putea face cu ajutorul DOW, aflăm că 1.000$ pentru ultimii 10 ani ar fi avut un randament de 105,07%, ceea ce înseamnă un profit de 1050$, în timp ce 1000$ investiți pe ultimii 5 ani ar fi câștigat 60,49%, adică 604$.

Concluzii

Dow Jones se modifică odată cu scăderea sau creșterea economiei. Deși nu este cea mai largă măsură a sănătății economice, înțelegerea istoriei și a structurii Dow, poate ajuta la descifrarea unui termen comun în cercurile financiare.

Vreți să tranzacționați pe baza indicelui DJIA?

Printr-un cont de tranzacționare deschis la Goldring poți investi în indicele Dow Jones fie prin intermediul unui ETF, fie în mod direct prin acțiunile componente, prin intermediul platformei destinate piețelor internaționale. Dacă încă nu ai un cont de tranzacționare, deschide-ți AICI unul și profită discount-ul de 50% din comisionul de tranzacționare.

 

Surse: https://en.wikipedia.org/, https://www.investopedia.com/,  https://www.macrotrends.net/

Autori: Ahmad Sunbol, Dragoș Andrei, Andreea Orosfoian