Declarația unică

Contribuabilii care au realizat venituri din investiții pe piața de capital din România sau din străinătate în anul 2020 au obligația de a declara câștigurile sau pierderile prin DECLARAȚIA UNICĂ.

Ce este DECLARAȚIA UNICĂ?

Declarația unică (Formular 212) este documentul care se utilizează pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuțiilor sociale datorate anual, precum şi a impozitului estimat şi a contribuțiilor sociale datorate pentru anul următor. Printre veniturile obligatorii de declarat se regăsesc și veniturile realizate din investițiile pe piața de capital.

Conform Codului fiscal (Legea nr. 27/2015 cu modificările și completările ulterioare) veniturile din investiții cuprind:

 • venituri din dividende;
 • venituri din dobânzi
 • câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate
 • câștiguri din transferul aurului de investiții, definit potrivit legii;
 • venituri din lichidarea unei persoane juridice

De unde obțin declarația unica?

Declarația unică se poate descărca de pe site-ul ANAF sau direct din contul tău din Spațiul Privat Virtual. Înregistrarea pe Spațiul Privat Virtual se poate face AICI. După înregistrare contul va trebui activat, fie printr-o deplasare la un ghișeu ANAF, fie online. Activarea contului fără deplasarea la ghișeu este posibilă prin:

 • „Verificare număr document” – se înscrie numărul scrisorii primite în anul 2018 de la Ministerul Finanțelor Publice, referitoare la înrolarea în Spațiul Privat Virtual, sau numărul unei somații emise după 1 ianuarie 2015
 • „Verificare număr înregistrare decizie” – se înscrie numărul unei decizii de impunere sau a unei decizii referitoare la obligații de plată accesorii emise începând cu 2013
 • „Identificare vizuală” – la finalul înregistrării pe Spațiul Privat Virtual trebuie să te programezi online pentru identificarea vizuală. La data și ora programării vei fi contactat prin aplicația Zoom și îți va fi verificată identitatea.

Informații suplimentare și pașii de urmat pentru înregistrare se regăsesc în acest document ANAF.

Cum poți depune Declarația unică?

Declarația unică se poate completa și depune cel mai ușor prin intermediul Spațiului Privat Virtual, dar dacă nu vrei să îți faci cont SPV, poți să o depui în format fizic direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire. De asemenea, dacă deții un certificat digital calificat (semnătură electronică) poți depune declarația unică prin serviciul „Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro.

Termen depunere?

Pentru veniturile realizate în anul 2020, termenul pentru depunerea Declarației unice este de 25 mai 2021, iar dacă aveți impozit de plătit, acesta trebui plătit tot până la 25 mai 2021. Plata impozitului se face online prin Spațiul Privat Virtual sau ghiseul.ro, după ce sumele de plată vor fi actualizate în platforme (actualizarea se poate face cu întârziere de câteva zile sau săptămâni de la depunerea Declarației Unice). Plata impozitului se mai poate face prin numerar, mandat poștal sau card bancar prin POS-urile instalate la unitățile Trezoreriei sau prin virament în contul de trezorerie de regularizări al administrației fiscale de domiciliu.

Ce declari cu privire la veniturile din investiții?

Detaliile despre câștigul sau pierderea netă din transferul titlurilor de valoare poți să le obții din Fișa de portofoliu primită la început de an de la brokerul tău . Câștigul se va impozita cu o cotă de 10%, iar în cazul pierderii nete, aceasta se va reporta timp de 7 ani fiscali. În cazul în care ai pierderi reportate din anii precedenți, completează câmpul respectiv din declarație.

Veniturile obținute din dividende sau dobânzi sunt impozitate la sursă de către emitentul plătitor cu un impozit de 5%, respectiv 10% (aplicabil pentru emitenții din România). Veniturile din dobânzi și dividende se declară la Contribuțiile pentru Asigurările Sociale pentru Sănătate în cazul în care veniturile cumulate depășesc plafonul de 12 salarii brute pe țară, plafonul acesta pentru veniturile realizate în anul 2020 fiind de 27.600 lei (2.300 lei x 12 luni), cota CASS fiind de 10 % la nivelul celor 12 salarii minime brute, respectiv de 2.760 lei.

Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară se efectuează prin cumularea următoarelor tipuri de venituri:

 • venitul net/brut sau norma de venit din activități independente;
 • venitul net din drepturi de proprietate intelectuală;
 • venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice;
 • venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor;
 • venitul și/sau câștigul din investiții. În cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele încasate, iar în cazul veniturilor din dividende se iau în calcul dividendele distribuite și încasate începând cu anul 2018;
 • venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activități agricole;
 • venitul brut și/sau venitul impozabil din alte surse.

Câștigurile realizate pe piețele de capital din străinătate, se declară separat pe fiecare țară de unde s-au obținut venituri și se aplică convențiile de evitare a dublei impuneri, cu mențiunea că, în declarația unică la veniturile realizate se declară atât câștigurile din transferul titlurilor de valoare, cât și veniturile din dobânzi și dividende. Dacă în străinătate au fost reținute impozite, se declară impozitele reținute și după caz se plătește diferența de impozit în România în baza Deciziei de impunere. Informațiile cu privire la dividende/dobânzi încasate, precum și la impozitele reținute găsești pe platformele de tranzacționare, accesând contul tău de client.

Pentru mai multe detalii privind completarea declarației unice poți consulta ACEST DOCUMENT:

Pentru mai multe detalii referitor la declararea veniturilor obținute din tranzacționarea pe piața externă poți citi ACEST DOCUMENT.

Ce fac dacă am realizat o pierdere?

Și în cazul în care ai realizat pierderi ai obligația depunerii Declarației Unice. Aceste pierderi se reportează și se compensează de către contribuabil cu venituri obținute din aceeași sursă de venit din următorii șapte ani fiscali consecutivi. Pierderile fiscale din anii precedenți se declară la punctul „Pierderile fiscale reportate din anii precedenți ” până la compensarea lor cu câștigurile realizate.

Ce se întâmplă dacă nu depun declarația unică?

În cazul în care nu se depune declarația unică, în termenul legal, sancțiunile sunt de natură contravențională. Cel care omite să depună declarația unică primește o amendă și pe baza situațiilor primite de la brokeri, ANAF va impune din oficiu impozitul datorat cu penalitățile aferente. În fiecare an, instituțiile financiare trebuie să depună la ANAF o declarație cu toate câștigurile/pierderile realizate de clienții lor. În mod similar, emitenții declară la ANAF toți beneficiarii de dobânzi/dividende, așadar deja figurezi în baza de date ANAF cu venituri impozabile.

 

Dacă informațiile prezentate îți sunt de folos și crezi că ai o bază de cunoștințe mai solidă privind investițiile, poți începe tranzacționarea deschizând rapid un cont 100% online.