Indicatori macroeconomici

Indicatorii economici reprezintă expresia numerică a laturii cantitative a fenomenelor și a proceselor economice în anumite condiții de spațiu și timp. Ei permit evidențierea acestor fenomene și procese sub aspect cantitativ, structural și calitativ, ca și interdependențe dintre anumite subsisteme ale economiei naționale.

Tipuri de indicatori economici

În funcție de nivelul pentru care se calculează avem indicatori microeconomici și macroeconomici.

Indicatori microeconomici măsoară rezultatele la nivelul agentului economic individual, iar cei macroeconomici se referă la nivelul economiei naționale în ansamblu. În rândurile de mai jos vom detalia indicatori macroeconomici cu influență directă asupra piețelor de capital.

Principali indicatori macroeconomici care influențează piața de capital sunt:

  • Indicele prețurilor de consum
  • Rata inflației
  • Rata dobânzii de politică monetară
  • Produsul Intern Brut
  • Rata șomajului
  • ISM – indexul manufacturier
  • Diferența dintre ratele dobânzi titlurilor de stat SUA cu scadență la 10 ani vs. 3 luni

Indicele prețurilor de consum

Indicele prețurilor de consum (IPC) este un indicator economic, ce măsoară evoluția de ansamblu a prețurilor mărfurilor cumpărate şi a tarifelor serviciilor utilizate de către populație într-o anumită perioadă (denumită perioada curentă) faţă de perioada anterioară (denumită perioada de bază sau de referință).

Indicele prețurilor de consum are influențe directe asupra pieței de capital. Dacă variațiile IPC sunt în intervalele agreate de bănicile naționale, atunci acestea adoptă/mențin o politică monetară relaxată, piețele de capital având premisele unei evoluții pozitive. În cazul în care mișcările IPC nu sunt în concordanță cu așteptările băncilor naționale, acestea pot introduce anumite restricții privind politica monetară, care poate avea influențe negative asupra evoluției piețelor de capital.

Rata inflației

Rata anuală a inflației reprezintă creșterea prețurilor de consum într-o lună din anul curent, faţă de aceeași lună a anului precedent. Se calculează ca un raport exprimat procentual, între indicele prețurilor dintr-o lună din anul curent şi indicele din luna corespunzătoare a anului precedent, calculați faţă de aceeași bază, din care se scade 100.

O inflație controlată (aprox. 2-3 %) poate influența pozitiv economia și creează premisele unei evoluții pozitive a piețelor de capital. O inflație scăpată de sub control determină creșterea incertitudinii în economie și creează o instabilitate în interiorul mediului de afaceri, care influențează negativ evoluțiile pieței de capital.

Rata dobânzii de politică monetară

Rata dobânzii de politică monetară reprezintă rata dobânzii utilizată pentru principalele operațiuni de pe piața monetară ale băncilor naționale. Cu cât rata dobânzi monetare este mai mică, cu atât dobânzile creditelor acordate de către bănci sunt mai mici, mai accesibile și sunt mai mulți bani în circulație, generând premise pozitive pentru piețele de capital. În schimb, dacă rata dobânzii de politică monetară crește, creditele acordate de către bănci sunt mai scumpe și astfel scade masa monetară aflată în circulație, piețele de capital fiind afectate în mod negativ.

Evoluția ratelor de dobândă pentru titlurile de stat SUA cu scadență la 10 ani – linia verde. Dobânda de referință FED- linia roșie
Sursa: Financial Samurai

Produsul Intern Brut

Produsul Intern Brut reflectă suma valorii de piață a tuturor mărfurilor și serviciilor destinate consumului final, produse de toate ramurile economiei în interiorul unei țări pe parcursul unui an.

O evoluție crescătoare și estimările de creștere a PIB-ului sunt rezultatul unei economii naționale aflate în dezvoltare, aspect care creează premisele unei expansiuni a pieței de capital. Un PIB în scădere, cu estimări de contractare, are efecte negative asupra piețelor de capital.

Evoluția produsului intern brut și SP500

Rata șomajului

Rata șomajului reprezintă raportul dintre numărul șomerilor și populația activă, exprimat procentual. O scădere a ratei șomajului este rezultatul unei creșterii economice, creștere care influențează pozitiv prețul activelor de pe piața de capital. O creștere a ratei șomajului este determinată de contractarea economiei, având o influență negativă asupra piețelor.

Evoluția retei șomajului și a S&P500
Sursa: Research Gate

ISM- Indexul manufacturier

Indexul manufacturier este un indicator lunar al activității economice din SUA. Este considerat un indicator cheie al stării economice din SUA, fiind cea mai mare și dezvoltată economie globală, exercitând astfel o influență asupra piețelor de capital la nivel global. De aceea o evoluție pozitivă a ISM poate avea influențe pozitive asupra piețelor, în timp ce o scădere a indicelui poate avea o influență negativă.

Diferența dintre ratele dobânzi titlurilor de stat SUA cu scadență la 10 ani vs. 3 luni

Un alt indicator urmărit de către investitor este diferența dintre ratele dobânzilor titlurilor de stat la obligațiunile emise de către guvernul SUA cu scadența la 10 ani vs. 3 luni. Indicatorul are o reputație de a prevesti viitoarele crizele economice. În perioadele de creștere economică diferența dintre cele două rate are un trend crescător, inversarea trendului și scăderea diferenței dintre cele două rate de dobândă prevestind o criză.

Diferența ratelor de dobândă SUA pe 10 ani și 3 luni
Sursa: Board of Governors, St Louis Fed

Abonează-te la Newsletter-ul Goldring, Trendul Zilei, și zilnic vei primi cele mai relevante știri ale pieței de capital.

Transformă informațiile în investiții profitabile deschizând un cont de tranzacționare aici.

 

Autori: Claudiu Demian & Demeter György