Investiții sustenabile la bursă (ESG)

Dezvoltarea durabilă (sustenabilitatea) a devenit atât o provocare, cât și o necesitate pentru țările dezvoltate și pentru cele în curs de dezvoltare. Angajamentul global față de investiții sustenabile este într-o continuă creștere, iar anul 2021 a înregistrat cel mai ridicat nivel de interes în dezvoltarea durabilă de până acum, pandemia de COVID-19 având un rol semnificativ în acest sens.

,,Durabilitatea” este un termen care provine din domeniul silviculturii și este considerat un principiu ecologic. În timp, acest principiu a fost extins asupra tuturor tipurilor de resurse și ecosisteme, în toate domeniile, și astfel, ,,dezvoltarea durabilă” a dobândit noi sensuri: echilibru ecologic, securitate economică și echitate socială.

Ce este sustenabilitatea?

Conform definiției, sustenabilitatea reprezintă capacitatea de a exista și de a dezvolta fără a epuiza resursele naturale pentru viitor. Semnifică o dezvoltare care răspunde nevoilor prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. Dezvoltarea durabilă urmărește și încearcă să găsească un cadru teoretic stabil pentru luarea deciziilor în orice situație în care se regăsește un raport de tipul om – mediu, fie că este vorba de mediul înconjurător, mediul economic sau mediul social.

Sustenabilitatea – strategie de dezvoltare a companiilor

Sustenabilitatea a devenit un concept economic prin care se acordă importanță profitului, comunității și mediului înconjurător. Ea are un rol foarte important în strategia de dezvoltare a companiilor, atunci când vorbim despre gestionarea impactului general pe care îl are activitatea companiei sau despre crearea de valoare pe termen lung pentru părțile interesate. Companiile își reevaluează rolul tot mai extins pe care îl au în societate. Acest lucru este determinat de trei aspecte: preocupările legate de schimbările climatice și de mediu, tulburările sociale din întreaga lume, dar și simplul fapt că o afacere sustenabilă este o afacere bună.

Ce sunt investițiile sustenabile?

Sunt procesele de investiții care au în considerare influența aspectelor sociale și de mediu în managementul corporativ (ESG) în analizele financiare și în procesul de luare a deciziilor. Introducerea factorilor de durabilitate în procesul investițional poate contribui la obținerea unor rentabilități sporite, ajustate la risc pe termen lung. Investițiile sustenabile nu necesită un compromis de performanță. Încorporarea factorilor ESG poate spori rentabilitatea unui portofoliu prin reducerea volatilității și prin oferirea de protecție în „bear markets”.

Cererea investitorilor pentru strategii etice care prioritizează factorii de mediu, sociali și de guvernanță (ESG), dar care nu sacrifică potențialele rentabilități, continuă să crească. Conform unui studiu Grayling (agenție de consultanță în comunicare) publicat în luna mai a acestui an, se arată că aproape jumătate (45%) dintre directorii executivi ai marilor companii care au fost intervievați au fost de acord că standardele ESG vor fi mai importante în 2021 decât în oricare dintre anii anteriori. Alți 28% au spus că vor fi mai importante decât în majoritatea anilor precedenți.

Standardele ESG (Environmental, Social, Governance) reprezintă un set de norme care sunt luate în calcul de către investitori atunci când analizează companii. Au în vedere trei componente:

Environment (mediu) – impactul asupra mediului înconjurător rezultat din activitatea companiei
Social (social) – relaţia companiei cu acționarii, angajații, clienții, comunitatea
Corporate Governance (guvernanță corporativă) – respectarea principiilor de guvernanță corporativă.

Rating-urile de risc ESG ale Sustainalytics măsoară riscurile specifice sectoriale ale companiilor și evaluează cât de bine sunt acestea gestionate. Sunt realizate pentru a ajuta investitorii să identifice și să înțeleagă riscurile materiale ale companiilor pe care le dețin și cum pot afecta acestea performanța companiilor. Rating-urile se împart în cinci categorii: neglijabil, scăzut, mediu, ridicat și sever. Acestea sunt comparabile între diferite industrii și oferă o dimensiune cantitativă a nivelului de risc la care companiile sunt expuse.

Ce activități economice se consideră ca fiind sustenabile

„Regulamentul privind taxonomia”, un act legislativ care contribuie la Pactul verde european prin stimularea investițiilor sectorului privat în proiecte ecologice și durabile, stabilește șase obiective de mediu și prevede că o activitate poate fi considerată sustenabilă din punctul de vedere al mediului dacă aduce o contribuție la oricare dintre acestea, fără a dăuna celorlalte.

Obiectivele de mediu sunt:

  • Atenuarea schimbărilor climatice (evitarea/reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sau creșterea eliminării gazelor cu efect de seră)
  • Adaptarea la schimbările climatice (reducerea sau prevenirea impactului negativ asupra climei actuale sau viitoare preconizate, sau a riscurilor de impact negativ)
  • Folosirea și protecția sustenabilă a resurselor de apă și a celor marine
  • Tranziția către o economie circulară (cu accent pe reutilizarea și reciclarea resurselor)
  • Prevenirea și controlul poluării
  • Protejarea și refacerea biodiversității și a ecosistemelor

Investiții sustenabile, investiții responsabile

Aspectele sociale și de mediu în managementul corporativ (ESG) și investițiile responsabile din punct de vedere social au explodat în ultimii ani, pe măsură ce investitorii au îmbrățișat ideea de a include în portofoliu valorile pe care le promovează. În acest sens, produsele tranzacționate la bursă au avut foarte mult de câștigat deoarece anumite tendințe au apărut ca urmare a investițiilor responsabile din punct de vedere social. Domeniile de top ale investițiilor sunt schimbările climatice și energiile regenerabile, securitatea generală, alimentația sănătoasă, diversitatea de gen și vehiculele electrice.

Ești în căutarea unei idei de investiții care să fie în conformitate cu standardele ESG? Îți place ideea de a investi sustenabil și responsabil, însă nu știi exact care sunt companiile care funcționează după aceste principii?

Goldring îți pune la dispoziție platforma de tranzacționare dedicată piețelor externe unde poți găsi ratingurile ESG ale companiilor. Te ghidezi după acestea și investești responsabil! Trebuie doar să îți stabilești preferințele în funcție de valorile importante pentru tine și practicile pe care dorești să le eviți.

investiții sustenabile

Contul de tranzacționare destinat piețelor externe poate fi accesat prin aplicația desktop Trade Station, disponibilă AICI, și de pe dispozitivele mobile prin aplicația Handy Trader disponibilă în App Store și Google Play.

Încă nu ai un cont? Îți poți deschide unul chiar acum în doar 5 minute 100% online! E timpul să investești responsabil alături de Goldring!