EBIT și EBITDA

Ce este profitul operațional (EBIT)?

Profitul operațional este un indicator economic care măsoară nivelul profitului unei companii ce rezultă din activitatea sa de bază, cea de exploatare. Profitul operațional este cunoscut ca fiind profitul înainte de dobânzi și de impozite sau EBIT (Earnings Before Interest and Taxes).

EBIT se calculează ca diferența dintre veniturile totale și cheltuielile totale ale unei companii, fără a lua în considerare dobânzile și impozitele. Profitul operațional nu include profiturile/pierderile realizate din activitățile financiare și extraordinare.

EBIT = EBITDA – Cheltuielile cu amortizarea și cu deprecierea

Ce este EBITDA?

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciaton and Amortization) este profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare. Acest indice poate fi înșelător, deoarece elimină costul investițiilor de capital, precum imobilizările corporale și echipamentele.

Cu toate că nu este obligatoriu pentru o companie să dezvăluie EBITDA, valoarea acestui indicator poate fi calculată pe baza datelor cunoscute din situațiile financiare ale unei companii. Cifrele privind câștigurile, impozitele și dobânzile se găsesc în contul de profit și de pierdere, în timp ce cifrele de amortizare și depreciere se găsesc în mod normal în notele explicative sau în situația fluxului de numerar.

Cum se calculează EBITDA?

EBITDA = Profit Net + Cheltuieli cu dobânda + Cheltuieli cu impozitele + Cheltuielile cu amortizarea și cu deprecierea

Acest indicator se poate calcula și sub formă de procent, adică: EBITDA/cifra de afaceri x 100 pentru a identifica cele mai eficiente companii dintr-o industrie/ramură de activitate.

Trebuie menționat că în structura acestui indicator se utilizează atât termenul depreciere, cât și amortizare, care, conform standardelor internaționale, vizează două lucruri diferite:

  • deprecierea se referă la imobilizări corporale;
  • amortizarea se referă la imobilizări necorporale.

În ce context se utilizează EBITDA?

  • Investitorii urmăresc variațiile acestui indicator, deoarece creșterile semnifică îmbunătățirea profitabilității de-a lungul unei perioade de timp;
  • Este utilizat pentru a estima valoarea de piață a unei companii, premergător achiziționării acesteia de către o altă companie;
  • Având în vedere că acest indice nu ține cont de cheltuielile fixe sau de capitalul de lucru, trebuie urmărit cu atenție și utilizat cu precauție.

Datorii/EBITDA

Rata Datorii/EBITDA este una din cele mai folosite metode financiare, de către agențiile de rating, cum ar fi Standard & Poor’s, Moody’s și Fitch Ratings. Cu ajutorul raportului este evaluat riscul de neplată al unei companii. Atunci când raportul dintre datorie și EBITDA este ridicat, agențiile tind să scadă ratingurile unei companii, deoarece acesta indică un grad de îndatorare mare și compania ar putea avea dificultății în a-și onora datoriile. Pe de altă parte, un raport datorie/EBITDA scăzut indică contrariul: că o societate își poate achita datoriile și este mai probabil să primească un rating mai mare.

 

Abonează-te la Newsletterul Goldring pentru că îți punem mereu la dispoziție noi articole de educație financiară!