Salrom – „sarea din bucatele” Fondului Proprietatea

Urmează listarea la bursă a Salrom?! Cum arată cifrele companiei evaluate în ultimele rapoarte ale FP la aproximativ 600 mil. lei

Exploatarea sării este atestată documentar din perioada Imperiului Roman, atunci când Dacia era principalul furnizor de sare al Romei. Aceasta este informația prezentată de către Salrom, companie controlată de către stat care, la fel ca și în cazul Hidroelectrica, ar putea derula în curând un IPO în urma căruia Fondul Proprietatea să își vândă participația de 49% deținută.

Deși în acest moment nu sunt cunoscute informații cu privire la data la care ar putea începe oferta, dar nici cu privire la dimensiunea acesteia, listarea Salrom, estimată inițial pentru acest an, va fi un eveniment de urmărit de către investitori, mai ales după succesul recent al IPO-ului Hidroelectrica. Evaluarea și momentul listării sunt de maxim interes și pentru acționarii FP, acționari care caută un reper pentru viitoarea valoare de piață a acțiunilor FP, după ce acesta va distribui sub formă de dividend sumele încasate din vânzarea acțiunilor Hidroelectrica.

Societatea Națională a Sării (Salrom) este lider regional în comercializarea produselor de sare. Activitatea principală a acesteia o constituie exploatarea sării și a altor produse nemetalifere din perimetrele pentru care deține licențe de exploatare (ex. calcar), precum și prepararea în vederea comercializării în țară sau la nivel internațional a unei game variate de produse, prezentate în document. De asemenea, ca și activitate secundară predominantă, societatea furnizează servicii turistice și de agrement, în salinele de la Tg. Ocna, Ocnele Mari, Slănic, Praid și Cacica. În prezent, societatea își desfășoară activitatea prin 7 sucursale: Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea (Vâlcea), Salina Slănic Prahova (Prahova), Salina Ocna Dej (Cluj), Salina Ocna Mureș (Alba), Salina Târgu Ocna (Bacău), Salina Praid (Harghita) și Salina Cacica (Suceava).

Pe piața internă societatea livrează sare alimentară pentru consumul uman direct și pentru industria alimentară, sare în soluție și calcar pentru industria chimică, bulgări și brichete pentru industria zootehnică, tablete pentru dedurizarea apei și sare industrială pentru deszăpezire.

Pe plan extern, în 2022 veniturile din vânzarea sării au crescut cu 64,8% ca urmare a creșterii volumului de sare pentru deszăpezire vândută către piața Ungariei. Piața externă a fost asigurată până acum de clienții tradiționali din Ungaria, Serbia, Slovacia, Bulgaria și Republica Moldova.

Salrom își propune pentru anii următori să continue să investească în sectorul extracției de sare, dar și în zona de turism. Pe lângă liniile de afaceri deja existente, compania urmărește și dezvoltarea de noi linii de afaceri. Având în vedere că Salrom deține perimetre și licențe specifice acestei activități, dar și know-how necesar, compania își propune explorarea posibilității redeschiderii exploatării de grafit, în condițiile creșterii atât a cererii de grafit în lume, cât și a prețului de comercializare a acestuia. Grafitul este utilizat în multe domenii și este folosit inclusiv pentru producerea de baterii și componente ale produselor electronice. Cei mai mari producători de grafit în 2022, conform Statista.com, au fost China, Mozambic, Madagascar și Brazilia, urmate de Rusia și Canada. Deși producția de grafit nu ține pasul cu cererea europeană, exploatarea acestuia a fost abandonată în România, chiar dacă țara noastră beneficiază de resurse importante ale acestui material. Conform energyindustryreview.com, mina de grafit din Gorj producea aproximativ 40 de mii de tone pe an în anii 90, fiind închisă în prezent. Mina este administrată de Salrom, care a menționat că dorește să o redeschidă. Mai multe detalii concrete nu sunt disponibile și este de avut în vedere că retehnologizarea unui astfel de proiect ar putea fi un proces de durată, dar foarte important, grafitul fiind din ce în ce mai utilizat în industria energetică.

Activitatea de vânzări a produselor de sare și a altor produse nemetalifere (calcar)

Ce produce Societatea Națională a Sării?

Salrom

Sursă: Salrom

În anul 2022, aproximativ 90,6% din cifra de afaceri a societății a fost generată de activitatea de vânzări a produselor de sare și a altor produse nemetalifere (calcar), în timp ce diferența s-a datorat activității de turism. Cantitatea, respectiv valoarea produselor livrate se regăsește mai jos:

Salrom

Sursă: Salrom, dep. Analiză și Strategii de Piață SSIF Goldring

După cum se poate observa în tabelul de mai sus, cantitatea livrată a prezentat o dinamică în mare parte descrescătoare, timp în care prețurile pe tonă în creștere au compensat ușor această evoluție și au făcut ca valoarea produselor livrate să se afle pe un ușor trend crescător în intervalul de timp analizat. În anul 2022 atât valoarea, cât și cantitatea produselor livrate în piețele externe au marcat o creștere relevantă. Acest salt s-a datorat războiului din Ucraina, aceasta fiind unul din cei mai mari exportatori de sare în țările din Europa Centrală și de Est. Mai exact, Regia Sării din Donbas, aflată în zona roșie a conflictului, a fost închisă odată cu începerea războiului, astfel că Europa a rămas fără unul dintre cei mai importanți furnizori de pe continent. Golul din piață a fost acoperit de Salrom, a cărui Director General anunța în septembrie 2022 că societatea livra în proporție de 100% necesarul de sare de drumuri pentru Ungaria, în proporție de peste 80% necesarul de sare pentru Slovacia, existând de asemenea contracte în derulare cu Austria și cereri de ofertă din Polonia, Moldova și Ucraina.

Salrom

Sursă: Salrom, dep. Analiză și Strategii de Piață SSIF Goldring

Dacă ne uităm la principalele grupe de produse, vedem că sarea pentru deszăpezire are cea mai însemnată pondere din totalul valorii produselor livrate, având o pondere în anii analizați de peste 40% din total, cu excepția anului 2020, atunci când iarna blândă a condus către o scădere a cererii. O altă categorie importantă de venituri este cea a sării pentru industria chimică, a cărei pondere mediană în perioada analizată s-a ridicat la 22% din totalul livrărilor.

Activitatea de prestări de servicii turistice

Veniturile din serviciile turistice s-au ridicat la 46,85 mil. lei în anul 2022, contribuind cu o pondere de 9,4% din cifra de afaceri a societății, așa cum a fost menționat și anterior. Veniturile au fost mai mari cu 30% față de cele din 2021, datorată creșterii venitului mediu/vizită de la 29,98 lei la 38,53 lei.

Cont de profit și pierdere

Salrom

Sursă: Salrom, dep. Analiză și Strategii de Piață SSIF Goldring

În anul 2022 Salrom a avut parte de un an-record, atât în privința veniturilor, cât și în ceea ce privește  profitul net, ajutată de impactul războiului din Ucraina. Cu excepția ultimului an încheiat, în care marja profitului net a atins un nivel de 24%, rezultatele nete ale companiei au fost în mare parte mixte din punctul de vedere al dinamicii. Dacă mai sus am discutat despre sursele de venit ale companiei, în cazul cheltuielilor cele mai relevante, așa cum se pot vedea și în tabelul anterior, sunt cele de personal, dar și categoria de alte cheltuieli. Din categoria din urmă, aproximativ 47% din cheltuieli erau reprezentate de cheltuielile de transport de bunuri și persoane (42,7 mil. lei), respectiv de cheltuielile cu energia și apa (28,7 mil. lei).

Redevența minieră se ridică la 1 euro/tonă de sare gemă brută extrasă din zăcământ. Pentru calcar, redevența se ridică la 0,4375 euro/tonă de calcar brut extras din carieră.

Bugetul Salrom (2023-2025)

Pentru anul 2023 compania și-a bugetat venituri din exploatare de 597,5 mil. lei, respectiv un profit net de 129,7 mil. lei. În ceea ce privește anii următori, respectiv anii 2024-2025, este de menționat că este probabil ca societatea să își actualizeze estimările. Până atunci însă, vedem că Salrom se așteaptă la o creștere a veniturilor din exploatare de 5% în fiecare din cei doi ani estimați, în timp ce se așteaptă și la o creștere ușoară a marjei de profit (raportată la veniturile din exploatare) de la 21,7%, cât e bugetat pentru 2023, la 22,6%, respectiv 23,4% în anii 2024 și 2025.

Salrom

Sursă: Salrom, dep. Analiză și Strategii de Piață SSIF Goldring

Bilanțul companiei

Salrom

Sursă: Salrom, dep. Analiză și Strategii de piață SSIF Goldring

La data de 31 decembrie 2022, bilanțul societății era unul solid, cu un raport total datorii pe capitaluri proprii de sub 30%, respectiv un raport al lichidității curente de 3,7.

Dacă ne uităm la activele societății, activele imobilizate au o pondere de 39% din totalul acestora, din care 34% din total sunt reprezentate de imobilizările corporale. Ele sunt preponderent specifice activităților de exploatare a resurselor minerale: terenuri aferente câmpurilor miniere, clădiri și construcții speciale, mașini și utilaje de excavare și transport, mașini și utilaje de procesare și ambalare, benzi transportatoare etc.

Din totalul activelor, cele circulante au o pondere de 61%, numerarul având o pondere de 46%, în timp ce creanțele au o pondere de 11%. Așadar, la fiecare leu din bilanțul companiei, 0,46 lei sunt sub formă de numerar.

Luând în calcul cifrele anului 2022, vedem că societatea prezintă un ROE (profit/capitaluri proprii) de peste 20% în 2022, cu o medie în anii 2019-2022 a acestui indicator de 14%. Dacă ne uităm la ROA (profit/total active), acesta se ridica la 16%, cu o medie a ultimilor patru ani de 11%. Dacă e să luăm în calcul și media marjelor profitului operațional și a profitului net din perioada 2018-2022, acestea prezintă o medie de 19%, respectiv de 17%.

Politica de dividende

Deja este foarte cunoscut faptul că societățile controlate de către stat tind să fie generoase din punctul de vedere al dividendelor oferite, lucru care se observă și în cazul societății Salrom.

Salrom

Sursă: Salrom, dep. Analiză și Strategii de piață SSIF Goldring

Salrom a ales să plătească acționarilor o mare parte din profiturile realizate. Așadar, în ultimii ani rata de distribuție a dividendelor se ridica la peste 90%.

Evaluare și indicatori de piață

Dacă ne uităm la ultimul raport VAN al Fondului Proprietatea, vedem că participația Fondului în cadrul Salrom (de 49% din companie) se ridica la 297,2 mil. lei. Astfel, valoarea totală a companiei se ridica la aproximativ 607 mil. lei. Dacă luăm în calcul profitul net record din anul 2022, raportul PER s-ar ridica la 5, în timp ce, dacă ne raportăm la un rezultat net mediu al anilor 2018-2021 ar implica un PER de 9.

Salrom

Sursă: Salrom, dep. Analiză și Strategii de piață SSIF Goldring

Pe bursa locală nu există companii cu un domeniu de activitate ca cel al companiei analizate, motiv pentru care ar fi dificil de comparat aceste valori cu cele ale altor companii. Cu toate acestea, un raport scăzut al indicatorului PER, în condițiile în care rata de distribuție a dividendelor este una ridicată, s-ar putea traduce și într-un randament al dividendelor potențiale ridicat. Dacă luăm în calcul rezultatul net bugetat de companie pentru anul 2023, de 129,7 mil. lei. Presupunând că 90% din acest profit ar merge către acționari, raportat la evaluarea companiei din prezent, randamentul dividendului ar fi unul foarte ridicat, de aproximativ 19%. Cu toate acestea, un astfel de randament al dividendului nu este cunoscut, pe măsură ce atât profitul viitor al companiei, cât și evaluarea la care s-ar putea face oferta sunt total necunoscute și ar putea să difere semnificativ față de datele prezentate mai sus.

Evaluarea participației Salrom va evolua în trend cu fundamentele și perspectivele companiei din momentul la care Fondul Proprietatea va realiza reevaluarea participației. Evident, orice modificare a valorii deținerii va avea un impact și asupra valorii activului net al Fondului Proprietatea. Salrom, conform ultimelor cifre prezentate în raportul VAN al Fondului, ar putea avea o pondere de 8% din cadrul noii structuri a portofoliului, respectiv cel fără Hidroelectrica. Rezumându-ne doar la aceste cifre, doar ca și referință, o evoluție a participației Salrom de +10% ar implica o creștere a noului VAN al FP de 0,8%, în timp ce o evoluție de -10% ar reprezenta o scădere a VAN de -0,8%.

Ce urmează pentru Salrom?

Este în continuare dificil de apreciat care va fi momentul în care Salrom va fi listată la bursă, dar să nu uităm că, prin statutul său, Fondul Proprietatea este un fond care se va dizolva mai devreme sau mai târziu. Dacă ne uităm la actul constitutiv al acestuia, durata de funcționare a fondului este până la 31 decembrie 2031, perioadă care poate fi însă prelungită de către AGA. Mai mult, în completarea strategiei Fondului Proprietatea, IPO-ul Hidroelectrica a arătat că investitorii locali sunt capabili să mobilizeze sume importante de bani în condițiile în care apar oportunități relevante în piață. Salrom este o companie cu o poziție financiară solidă și care beneficiază de dezechilibrele apărute în urma conflictului din Ucraina. Evaluarea, deși există mari șanse ca aceasta să nu rămână și cea finală, poate fi considerată atractivă, dacă e să luăm în calcul contextul prezent și rezultatele anului 2022. Cu toate acestea, rezultatele viitoare vor fi influențate de mai mulți factori, printre care condițiile economice, condițiile meteorologice și cererea pentru produsele companiei, existând de asemenea și o serie de riscuri operaționale, printre care tehnologice, rezerve geologice și de mediu, riscuri legislative sau alte riscuri ce țin de activitatea societății. Mai multe detalii cu privire la aceste riscuri, dar și cu privire la activitatea societății și tendințele pieței vor fi disponibile odată cu prospectul de listare, la momentul unui anunț oficial.

 

Disclaimer

Conținutul rapoartelor din secțiunea Analize, realizate în numele SSIF Goldring SA, au scop informativ și nu va fi considerat o recomandare de investiții sau o ofertă de a cumpăra, a vinde sau a schimba nici un fel de instrumente financiare (consultanță în investiții cu privire la instrumentele financiare la care fac referire materialele) în conformitate cu legile piețelor de capital din România sau cu cele ale altor state.

În luarea deciziei de a investi în instrumentele financiare prezentate, investitorii trebuie să se bazeze pe propria analiză, inclusiv a avantajelor si riscurilor implicate în conformitate cu Documentul de prezentare al GOLDRING SA SSIF pe care îl pot accesa la: https://www.goldring.ro/upload/Documente%20Goldring/document_de_prezentare_Goldring.pdf și să țină cont de faptul că performanța anterioară a instrumentelor financiare nu reprezintă o garanție în ceea ce privește performanța viitoare. Goldring SA, angajații sau colaboratorii săi nu sunt responsabili pentru pierderi sau daune ce ar putea rezulta din utilizarea acestui document, a conținutului acestuia sau într-un alt mod.

Societatea, afiliații sau angajații acesteia este posibil să dețină în nume propriu produse prezentate în acest raport, să efectueze tranzacții cu astfel de instrumente financiare sau chiar să fi prestat servicii de consultanță pentru emitenți prezentați în acest material.

Este recomandabil ca o decizie de investire sa fie luată după consultarea mai multor surse de informare diferite. Investitorii sunt anunțați că orice strategie, grafic, metodologie sau model sunt mai degrabă forme de estimare și nu pot garanta un profit cert. Investiția în instrumente financiare este caracterizată prin riscuri, inclusiv riscul unor pierderi pentru investitori.

Analizele, comentariile si opiniile exprimate prin intermediul rapoartelor de analiză, reprezintă punctul de vedere al autorilor acestora și nu implică în niciun fel răspunderea Goldring SA. Preluarea și publicarea informațiilor din rapoarte nu este permisă decât cu acordul scris al Goldring SA.

 

Claudiu Demian, Analist Goldring

Dep. Analiză și Strategii de Piață al Goldring

 

Citește și cel mai recent articol Goldring, legat de IPO-urile din energie care s-au desfășurat de-a lungul timpului la Bursa de Valori București.