Tranzacționarea ex-dividend

Ce sunt dividendele și cum le pot obține?

Dividendele reprezintă cota parte din profit care îi revine fiecărui acționar al unei societăți pe acțiuni. Astfel, dividendele pe care o companie le oferă acționarilor reflectă în mod indirect rentabilitatea și stabilitatea financiară a companiei. Atunci când se decide asupra dimensiunii dividendului distribuit din profitul net, compania trebuie să țină cont de oportunitățile de investiții existente sau viitoare. În acest sens, o companie nu se poate dezvolta pe termen lung decât printr-o strategie de investiții bine documentată, consistentă în timp și sustenabilă din punctul de vedere al finanțării.

Recompensarea acționarilor se poate realiza fie în numerar sub formă de dividende, fie sub formă de acțiuni și intră în sfera de competență a consiliului de administrație al unei companii. Odată distribuirea aprobată, toți acționarii sunt eligibili pentru a le primi, înregistrați la o anumită dată.

Distribuirea de dividende este un eveniment important care captează atenția investitorilor, astfel că este un anunț pe care companiile sunt mândre să îl facă. Companiile anunță distribuirea de dividende prin comunicate pe site-urile personale sau pe site-ul Bursei de Valori București. De asemenea, astfel de știri se regăsesc și în Newsletterul Goldring.

Elemente din calendarul de emitere a dividendelor:

  1. Data anunțului – momentul în care compania anunță valoarea dividendului ce urmează a fi distribuit;
  2. Data de înregistrare – data la care, în calitate de acționar, beneficiezi de hotărârile luate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor;
  3. Data cum-dividend – investitorii care achiziționează acțiuni în cadrul unei companii după această dată, nu mai beneficiază de plata dividendelor;
  4. Data ex-dividend – termenul înseamnă literalmente „fără dividend”, deoarece, odată ce o acțiune se tranzacționează fără dividend, cumpărătorul nu mai are dreptul să primească dividendul declarat recent. În cazul în care un investitor achiziționează o acțiune la data ex-dividend, sau după, el nu va primi dividende. Data ex-dividend este de obicei cu o zi lucrătoare înainte de data înregistrării;
  5. Data plății dividendului.

dividend

Ce este important în cazul dividendelor?

Randamentul dividendului (yield): raportul dintre dividendul pe acțiune și prețul din piață;

  1. Rata de distribuire a dividendelor (payout ratio): raportul dintre dividend și profitul net; arată cât din profitul net este distribuit ca dividend; unii investitori urmăresc rata de distribuire a dividendelor din anii anteriori, pentru a observa stabilitatea acestei politici de-a lungul anilor;
  2. Rata de retenție (retention rate): reprezintă procentul din profitul net distribuibil reinvestit în societate.

Ce înseamnă tranzacționarea ex-dividend?

Ex-dividend înseamnă „fără dividende”. Tranzacționarea ex-dividend înseamnă să intri într-o poziție înainte de ex-date a unei acțiuni și să închizi poziția la scurt timp după această dată. Atunci când o companie plătește un dividend, valoarea acestuia se reflectă în prețul acțiunilor sale. Cu toate acestea, odată ce un dividend este declarat, prețurile cotației ar trebui să reflecte acest aspect, piața acordând de asemenea o atenție deosebită și asupra datei ex-dividend.

În mod obișnuit, data ex-dividend este stabilită cu o zi lucrătoare înainte de data de înregistrare. La data ex-dividend, prețul acțiunilor va fi redus pentru a reflecta dividendul pe care compania îl va plăti acționarilor săi. Astfel, în această perioadă, se spune că acțiunile se tranzacționează fără dividendul adăugat la prețul lor.

Capturarea dividendelor

Strategia de capturare a dividendelor este o strategie care implică achiziționarea și vânzarea ulterioară a acțiunilor care plătesc dividende. Această strategie presupune în mod specific cumpărarea de acțiuni chiar înainte de data ex-dividend pentru a primi dividendele, apoi vânzarea acestora imediat după ce se plătește dividendul. Scopul celor două tranzacții este acela de a primi dividendele, nu de a investi pe termen lung.

Concluzie

Distribuirea de dividende vine cu avantaje, dar și cu dezavantaje. Avantajul principal al distribuirii de dividende este de natură financiară, acționarii având posibilitatea de a beneficia în mod direct de profiturile companiilor. Printre dezavantajele distribuirii dividendelor se numără, însă, deprecierea valorii acțiunilor deținute de către acționari.